Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 jsou 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended.

K počítání objektů v obrazu můžete použít nástroj Počítání. Chcete-li spočítat objekty ručně, klikejte v obrazu nástrojem Počítání a Photoshop sleduje počet kliknutí. Číslo počtu se zobrazuje na položce a v pruhu voleb nástroje Počítání. Čísla počtu jsou uložena při uložení souboru.

Aplikace Photoshop může také automaticky spočítat více vybraných oblastí v obraze a zaznamenat výsledky v panelu Záznam měření. Viz téma Provádění měření.

Ruční počítání položek v obrazu

 1. Vyberte nástroj Počítání (ten naleznete v panelu nástrojů pod nástrojem Kapátko).
 2. Vyberte volby nástroje Počítání.

  Skupina počítání

  Výchozí skupina počítání se vytvoří, když do obrazu přidáte čísla počtu. Můžete vytvořit více skupin počítání a každé skupině určit vlastní název, barvu, velikost značky a popisu. Při přidání čísel počtu do obrazu se zvyšuje číselné označení aktuálně vybrané skupiny počítání. Chcete-li zobrazit nebo skrýt skupinu počítání, klikněte na ikonu oka. Chcete-li vytvořit skupinu počítání, klikněte na ikonu složky, chcete-li skupinu počítání odstranit, klikněte na ikonu Odstranit. Skupinu počítání přejmenujete výběrem volby Přejmenovat z nabídky Skupina počítání.

  Barva

  Chcete-li nastavit barvu pro skupinu počítání, klikněte na volbu Výběr barev.

  Velikost značky

  Zadejte hodnotu od 1 do 10 nebo hodnotu změňte pomocí miniaturního jezdce.

  Velikost popisu

  Zadejte hodnotu od 8 do 72 nebo hodnotu změňte pomocí miniaturního jezdce.

 3. Chcete-li přidat značku nebo popis skupiny počítání, klikněte do obrazu:
  • Chcete-li přesunout značku skupiny počítání, přesuňte nad značku nebo číslo ukazatel myši. Až se ukazatel změní na směrové šipky, táhněte. (Chcete-li omezit tažení na vodorovný nebo svislý směr, klikněte se stisknutou klávesou Shift.)

  • Chcete-li značku odstranit, klikněte na ni se stisknutou klávesou Alt. Celkový počet se aktualizuje.

  • Chcete-li pro aktuálně vybranou skupinu počítání obnovit počet na 0, klikněte na tlačítko Odstranit.

  Poznámka:

  Vymazáním čísel počtu z obrazu se nezmění počty již zaznamenané v paletě Záznam měření.

 4. (Volitelně) Chcete-li změnit skupiny počítání, vyberte jinou skupinu z nabídky Skupina počítání nebo vytvořte skupinu počítání kliknutím na složku ikony. Další kliknutí aktualizují aktuálně vybranou skupinu počítání.
 5. (Volitelně) Zobrazení nebo skrytí čísel počtu:
  • Zvolte Zobrazení > Zobrazit > Počítání.

  • Zvolte příkazy Zobrazení > Zobrazit netištěné, Zobrazení > Zobrazit > Vše nebo Zobrazení > Zobrazit > Skrýt vše.

 6. (Volitelně) Chcete-li počet zaznamenat do panelu Záznam měření, zvolte příkaz Analýza > Zaznamenat měření nebo v panelu Záznam měření klikněte na tlačítko Zaznamenat měření.

  Poznámka:

  Pokud chcete do palety Záznam měření zaznamenávat čísla počtu, musíte mít jako datový bod měření vybranou volbu Počítání. Zvolte Analýza > Vybrat datové body > Vlastní a v oblasti Nástroj počítání vyberte datový bod Počítání.

 7. (Volitelně) Chcete-li uložit libovolná čísla počtu a skupiny počítání přidané do obrazu, zvolte příkaz Soubor > Uložit.

Automatické počítání s použitím výběru

Chcete-li spočítat více oblastí výběru v obraze, použijte funkci automatického počítání aplikace Photoshop. Oblasti výběru definujte pomocí nástroje Kouzelná hůlka nebo příkazem Rozsah barev.

 1. Vyberte nástroj Kouzelná hůlka nebo zvolte Výběr > Rozsah barev.
 2. Vytvořte výběr, který zahrnuje objekty v obraze, které chcete spočítat. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete obraz s objekty, které dobře kontrastují s pozadím.
  • Pokud používáte nástroj Kouzelná hůlka, zvyšte nebo snižte volbu Tolerance, abyste optimalizovali výběr objektů, které chcete v obraze spočítat. Odznačte volby Vyhlazení a Sousedící.

  • Dolaďte vybrané oblasti v obraze nastavením voleb Neurčitost a Vybrané barvy pro příkaz Rozsah barev (viz Výběr rozsahu barev).

 3. Zvolte Analýza > Vybrat datové body > Vlastní.
 4. V oblasti Výběry vyberte datový bod Počítání a klikněte na OK.
 5. Zvolte Okna > Záznam měření.
 6. Zvolte Analýza > Zaznamenat měření nebo v paletě Záznam měření klikněte na Zaznamenat měření. (Není-li tato volba dostupná, vyberte jiný nástroj než Počítání.)

  Photoshop spočítá oblasti výběru a vloží číslo do sloupce Počet v paletě Záznam měření.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online