Výběr rozsahu barev

Příkazem Rozsah barev se vybere určená barva nebo rozsah barev v existujícím výběru nebo v celém obraze. Pokud chcete existující výběr nahradit, musíte před použitím tohoto příkazu vše odznačit. Příkaz Rozsah barev není dostupný pro obrazy s 32 bity na kanál.

Chcete‑li zpřesnit stávající výběr, použijte příkaz Rozsah barev opakovaně, abyste vybrali podmnožinu barev. Chcete‑li například vybrat zelené oblasti v azurovém výběru, vyberte v dialogovém okně Rozsah barev volbu Azurové a klepněte na OK. Pak znovu otevřete dialogové okno Rozsah barev a vyberte Zelené. (Výsledky jsou sotva patrné, protože tato technika vybírá části barev ve směsi barev.)

Můžete také určovat pleťové tóny a vybírat tváře pomocí automatické detekce.Chcete-li vytvořit výběr, který zachová pleťové tóny, zatímco budete upravovat barvy všech ostatních objektů, vyberte pod vzorkovacími body nástroje Kapátko volbu Invertovat.

 1. Zvolte Výběr > Rozsah barev.

  Poznámka:

  Abyste zpřesnili masku vrstvy, můžete také použít Rozsah barev. Viz Nastavení krytí a okrajů masky.

 2. V nabídce Vybrat vyberte jednu z následujících možností:

  Pleťové tóny

  Slouží k výběru barev, které se podobají běžným tónům pleti. Zapnutím volby Zjišťovat tváře dosáhnete přesnějšího výběru pleťových tónů.

  Nabrané barvy

  Zapne nástroj Kapátko, takže budete moct vybrat vzorky barev z obrázku. Pokud v obrázku vybíráte více rozsahů barev, můžete výběrem položky Lokalizovaná seskupení barev vytvořit přesnější výběr.

  • Barva nebo rozsah tónů. Pokud použijete tuto volbu, nebudete moci upravit výběr.
 3. Vyberte jednu z voleb zobrazení:

  Výběr

  Zobrazí náhled výběru, který vznikne z barev, které navzorkujete v obrazu. Bílé oblasti jsou ve výchozím nastavení vybrané obrazové body, černé oblasti jsou nevybrané a šedé oblasti jsou vybrané částečně.

  Obraz

  Zobrazí náhled celého obrazu. Můžete pak například nabrat vzorek z části obrazu, která není na obrazovce.

  Poznámka:

  Chcete-li v dialogovém okně Rozsah barev přepnout mezi náhledy Obraz a Výběr, stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

 4. V případě nabraných barev umístěte ukazatel kapátka do oblasti obrazu nebo náhledu a kliknutím naberte vzorky barev, které chcete zahrnout.

  Photoshop: Nabrání vzorku barvy
  Vzorkování barvy

  Úprava výběru:

  • Chcete‑li přidat barvy, vyberte kapátko plus a klepněte v oblasti náhledu nebo v obraze.
  • Chcete‑li barvy odstranit, vyberte kapátko mínus a klepněte v oblasti náhledu nebo v obraze.

  Poznámka:

  Chcete‑li dočasně aktivovat kapátko plus, podržte Shift. Chcete‑li aktivovat kapátko mínus, podržte Alt.

 5. Nastavte rozsah vybraných barev pomocí jezdce Neurčitost nebo zadáním hodnoty. Nastavení Neurčitost řídí velikost rozsahu barev ve výběru a zvyšuje nebo snižuje množství částečně vybraných obrazových bodů (šedé oblasti v náhledu výběru). Nastavením nižší hodnoty neurčitosti omezíte rozsah barev, větší hodnotou ho zvýšíte.
  Photoshop: Zvýšení neurčitosti
  Zvýšením neurčitosti se výběr rozšíří

  Pokud jste vybrali Seskupení lokalizovaných barev, pomocí jezdce Rozsah určujete, jak blízko nebo daleko musí být barva od navzorkovaných bodů, aby se stala součástí výběru. Váš obraz například obsahuje záhon žlutých květin v popředí i v pozadí, ale vy chcete vybrat pouze květy v popředí. Navzorkujte barvy ve květech v popředí a snižte Rozsah, takže se obdobně zbarvené květy v pozadí nevyberou.

 6. Chcete-li zobrazit náhled výběru v okně obrazu, vyberte volbu Náhled výběru:

  Žádný

  Zobrazí původní obraz.

  Stupně šedi

  Zobrazí plně vybrané obrazové body bíle, částečně vybrané body šedě a nevybrané body černě.

  Černý podklad

  U vybraných obrazových bodů zobrazí původní obraz a nevybrané body zobrazí jako černé. Tato volba je vhodná pro jasné obrazy.

  Bílý podklad

  U vybraných obrazových bodů zobrazí původní obraz a nevybrané body zobrazí jako bílé. Tato volba je vhodná pro tmavé obrazy.

  Rychlá maska

  Zobrazí nevybrané oblasti jako červené překrytí (případně vlastní barvou určenou v dialogovém okně Volby rychlé masky).

 7. Chcete‑li se vrátit k původnímu výběru, podržte klávesu Alt a klepněte na Obnovit.
 8. Chcete‑li uložit a načíst nastavení barevného rozsahu, použijte tlačítka Uložit a Načíst v dialogovém okně Rozsah barev.

  Volby pleťových tónů si můžete uložit jako přednastavení.

Poznámka:

Pokud se objeví zpráva „Žádné obrazové body nejsou vybrané z více než 50 %“, nebudou hranice výběru viditelné. Možná jste z nabídky Vybrat vybrali volbu barev, například Červené, když obraz neobsahoval žádné červené odstíny s dostatečnou sytostí.

Výukové video: Nastavení pleťových tónů

Výukové video: Nastavení pleťových tónů
Richard Harrington

Uložení voleb pleťových tónů jako přednastavení

Příkaz pro výběr rozsahu barev teď ukládá vybrané pleťové tóny jako přednastavení. Kromě toho umí uložit nastavení volby Zjišťovat tváře, pokud jsou vybrány možnosti Pleťové tóny nebo Nabrané barvy.

Uložení nastavení pleťových tónů jako přednastavení:

 1. Vyberte položky Výběr > Rozsah barev.

 2. V dialogovém okně Rozsah barev vyberte v nabídce Výběr položku Pleťové tóny.

 3. Pro přesnější výběr pleťového tónu vyberte možnost Zjišťovat tváře a nastavte posuvník Neurčitost nebo zadejte hodnotu. Abyste si usnadnili vytváření výběrů, přesvědčte se, že je volba zobrazení nastavena na hodnotu Výběr a kliknutím na položku Náhled výběru zobrazte vytvořené výběry v okně dokumentu.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit, do okna Uložit zadejte název souboru s přednastavením pleťového tónu a klikněte na Uložit.

Načtení přednastavení pleťových tónů:

 1. V dialogu Rozsah barev klikněte na tlačítko Načíst.

 2. V okně Načíst vyberte požadovaný soubor přednastavení a klikněte na Načíst.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online