K rychlým výběrům v aplikaci Photoshop můžete použít nástroje Vybrat objekt, Rychlý výběr nebo Kouzelná hůlka.

Vybrat objekt

v2_select-subject-in-action
Vybírejte významné objekty na snímku jediným kliknutím.

Funkce Vybrat objekt umožňuje vybrat nejvýznamnější objekt na snímku jediným kliknutím. Funkce Vybrat objekt využívá pokročilou technologii strojového učení, díky čemuž je schopná se učit rozpoznávat různé objekty na fotografii – lidi, domácí mazlíčky, dopravní prostředky, zvířata, hračky a další.

K funkci Vybrat objekt můžete v aplikaci Photoshop přistupovat některým z následujících způsobů:

 • Při úpravách snímku zvolte Vybrat > Objekt.
 • Při práci s nástrojem Rychlý výběr nebo Kouzelná hůlka klikněte v pruhu voleb na možnost Vybrat objekt.
 • Při práci s nástrojem Rychlý výběr v pracovní ploše Vybrat a maskovat klikněte v pruhu voleb na možnost Vybrat objekt.

Funkce Vybrat objekt automaticky vybere významné objekty na snímku. Výběr můžete dále upřesnit pomocí dalších nástrojů pro výběr. Například na výše uvedeném obrázku můžete pomocí možnosti Oddělit z výběru odstranit část chodníku, která je součástí automatického výběru.

Další informace o přesnějších úpravách výběrů získáte v tématu Úprava výběru obrazových bodů.

refine-selections
Možnosti pro zpřesnění výběru

A. Nový výběr B. Přidat k výběru C. Oddělit z výběru D. Průsečík s výběrem 
extra-selection
selection-edited
Zpřesněte automatický výběr pomocí dalších nástrojů pro výběr. V tomto příkladu si můžete prohlédnout výsledek oddělení (vpravo) od automatického výběru (vlevo).

Nástroj Rychlý výběr

Nástroj pro rychlý výběr  se používá pro rychlé „malování“ výběru s použitím nastavitelného oblého hrotu štětce. Při tažení se výběr rozšiřuje směrem ven a automaticky najde a sleduje význačné okraje oblastí v obraze.

 1. Vyberte nástroj pro rychlý výběr . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Kouzelná hůlka .)
 2. V pruhu voleb klepněte na jednu z voleb výběru: Nová, Přičíst k nebo Odečíst od.

  Nový je výchozí volba v případě, že není nic vybrané. Po vytvoření počátečního výběru se tato volba automaticky změní na Přidat k výběru.

 3. Chcete-li změnit velikost hrotu stopy, v pruhu voleb klepněte na rozbalovací nabídku Stopa a zadejte velikost v obrazových bodech nebo táhněte jezdec. Pomocí voleb v rozbalovací nabídce Velikost můžete nastavit velikost hrotu stopy citlivou na přítlak pera nebo kolečko pera.

  Poznámka:

  Při vytváření výběru stiskněte pravou hranatou závorku (]), abyste zvětšili velikost hrotu stopy nástroje pro rychlý výběr; stiskněte levou hranatou závorku ([), abyste jeho velikost zmenšili.

 4. Vyberte volby rychlého výběru.

  Vzorkovat všechny vrstvy

  Vytvoří výběr na základě všech vrstev, nikoli jen právě vybrané vrstvy.

  Automaticky vylepšit

  Omezí nerovnost a hranatost hranice výběru. Volba Automaticky vylepšit automaticky rozšíří výběr dále směrem k okrajům obrazu a aplikuje některé možnosti vylepšení okrajů, které můžete aplikovat ručně v dialogovém okně Zpřesnit okraje pomocí voleb Kontrast a Poloměr.

 5. Malujte uvnitř části obrazu, kterou chcete vybrat.

  Malováním se výběr rozšiřuje. Pokud je aktualizace pomalá, před dalším tažením počkejte na dokončení práce s výběrem. Když malujete poblíž okrajů tvaru, vybraná oblast se rozšiřuje tak, aby sledovala obrysy okraje tvaru.

  Malování nástrojem Rychlý výběr v aplikaci Photoshop
  Rozšíření výběru malováním s nástrojem pro rychlý výběr

  Poznámka:

  Pokud přerušíte tažení a pak klepnete nebo táhnete v sousední oblasti, výběr se rozšíří tak, aby zahrnoval tuto novou oblast.

  • Chcete-li z výběru odebírat, klikněte v pruhu nástrojů na Odečíst od výběru a přetáhněte kurzor přes stávající výběr.
  • Chcete-li dočasně přepnout mezi režimy přidávání a odebírání, podržte stisknutou klávesu Alt.
  • Chcete‑li změnit kurzor nástroje, zvolte Úpravy > Předvolby > Kurzory > Kreslicí kurzory (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Kurzory > Kreslicí kurzory (Mac OS). S volbou Normální špička stopy se zobrazí standardní kurzor nástroje pro rychlý výběr se znaménkem plus nebo mínus, označujícím režim vybírání.
 6. (Volitelné) Klepnutím na tlačítko Zpřesnit okraje podrobně nastavíte hranice výběru. Další informace najdete v části Zpřesnění okrajů výběru.

kouzelná hůlka, nástroj

Nástroj kouzelná hůlka umožňuje vybrat stejně vybarvenou oblast (například červenou květinu), aniž by bylo nutné obkreslovat její obrys. Určíte vybraný rozsah barev nebo toleranci vzhledem k původní barvě, na kterou klepnete.

Poznámka:

Nástroj kouzelná hůlka nelze použít pro obrazy v režimu Bitová mapa ani pro obrazy s 32 bity na kanál.

 1. Vyberte nástroj kouzelná hůlka . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Rychlý výběr .)
 2. Určete jednu z následujících voleb výběru v pruhu voleb. Ukazatel nástroje kouzelná hůlka se změní v závislosti na vybrané volbě.
  Volby vybírání v aplikaci Photoshop
  Volby vybírání

  A. Nový výběr B. Přidat k výběru C. Odečíst od výběru D. Průsečík s výběrem 
 3. V pruhu voleb určete libovolné z následujících voleb:

  Tolerance

  Určuje rozsah barev vybraných obrazových bodů. Zadejte hodnotu v rozsahu 0 až 255. S nízkou hodnotou se vybere málo barev podobných obrazovému bodu, na který klepnete. S vyšší hodnotou se vybere širší rozsah barev.

  Vyhlazení

  Vytvoří výběr s hladšími okraji.

  Sousedící

  Vyberou se pouze sousedící oblasti s podobnými barvami. Jinak se vyberou všechny obrazové body v celém obraze, které mají podobnou barvu.

  Vzorkovat všechny vrstvy

  Vyberou se barvy s použitím dat ze všech viditelných vrstev. Jinak vybere nástroj kouzelná hůlka pouze barvy z aktivní vrstvy.

 4. V obraze klepněte na barvu, kterou chcete vybrat. Pokud je vybraná volba Sousedící, vyberou se všechny sousedící obrazové body, které jsou v rozsahu tolerance. Jinak se vyberou všechny obrazové body, které jsou v rozsahu tolerance.
 5. (Volitelně) Klepněte na Zpřesnit okraje, chcete‑li podrobně nastavit hranice výběru nebo zobrazit výběr jako masku proti různému pozadí. Další informace najdete v části Zpřesnění okrajů výběru.

Výukové video: Výběr části fotografie

Výukové video: Výběr části fotografie
Infinite Skills

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online