Práce s nástrojem Čára

Vytvářejte čáry a šipky pomocí nástroje Čára v aplikaci Photoshop.

Podívejte se na krátké video níže a naučte se, jak v aplikaci Photoshop kreslit čáry a šipky.

Přečtěte si celý článek, abyste porozuměli podrobnostem jednotlivých kroků. Začněte výběrem kteréhokoli z těchto témat a dozvíte se více:

Kreslení čáry

Nástroj Čára umožňuje nakreslit na plátně čáru pomocí dvou bodů. Čáry lze kreslit jako vektorové tvary, cesty nebo obrazové body. Pokud chcete vytvořit nedestruktivní a škálovatelnou čáru, kterou můžete později upravit, zvolte režim Tvar. Při práci s rastrovaným obsahem, jako jsou kresby z obrazových bodů, zvolte režim Obrazové body.

Chcete-li nakreslit čáru, postupujte podle těchto kroků:

 1. Výběr nástroje Čára

  Na panelu nástrojů klikněte na ikonu skupiny nástrojů Tvar () a podržte ji, čímž zobrazíte různé možnosti nástroje tvaru. Vyberte nástroj Čára.

  Práce s nástrojem Čára

 2. Nastavení šířky čáry

  Režim tvaru:

  Šířku čáry v režimu tvaru můžete určit pomocí nastavení Tloušťka v pruhu voleb. Nejlepších výsledků dosáhnete, když volbu Zarovnat ve volbách tahu nastavíte na možnost Na střed nebo Vně. Možnost nastavení tloušťky tahu se nezobrazí, pokud je vybráno zarovnání Uvnitř.

  Nastavte barvu a tloušťku tahu v pruhu voleb. Můžete také nastavit šířku čáry bez tahu. 

  Nastavení šířky tahu a šířky čáry v aplikaci Photoshop
  Nastavení šířky tahu a šířky čáry

  A. Nastavení tloušťky tahu B. Nastavení šířky čáry 

  volby zarovnání tahu
  Z voleb zarovnání tahu zvolte Na střed nebo Vně.

  Režim cesty nebo obrazových bodů:

  Šířku čáry v režimu obrazových bodů můžete nastavit v pruhu voleb pomocí volby Tloušťka.

  Poznámka:

  Režim Obrazové body a volba Tloušťka nejsou u nástroje Čára k dispozici v aplikaci Photoshop ve verzích 22.0 až 22.2.

 3. Kliknutí a přetažení

  Klikněte na plátno a přetažením ukazatele myši vytvořte čáru. Chcete-li omezit úhel čáry na násobky 45 stupňů, podržte při tažení stisknutou klávesu Shift.

Volby režimu tvaru

Možnosti nástroje Čára

A. Nastavení různých atributů a vlastností nástroje Čára kliknutím na Volby tahu B. Více voleb 

Režim čáry

 • Pokud chcete vytvořit vektorovou čáru, zvolte možnost Tvar

Barva výplně         

 • Vyberte barvu ze seznamu nebo klikněte na výběr barvy a vyberte požadovanou barvu. Případně můžete kliknout na políčko barvy v části Vzhled na panelu Vlastnosti a zvolit barvu. Vybraná barva se použije k vyplnění středu šipky.

Barva tahu         

 • Vyberte barvu ze seznamu nebo klikněte na výběr barvy a vyberte požadovanou barvu. Případně můžete kliknout na políčko barvy v části Vzhled na panelu Vlastnosti a zvolit barvu. Tím vybarvíte čáru a vnější stranu šipky.

Šířka tahu  

 • Zadejte šířku tahu v obrazových bodech.

Tloušťka        

 • Zadejte tloušťku čáry v obrazových bodech.

Další volby    

 • Přednastavení: Zvolte plnou čáru, přerušovanou čáru, tečkovanou čáru nebo klikněte na Více voleb a vytvořte vlastní přednastavení čáry.
 • Zarovnat: Vyberte Na střed nebo Vně. Možnost nastavení šířky tahu se nezobrazí, pokud je vybráno zarovnání Uvnitř.
 • Zakončení: Můžete si vybrat mezi třemi tvary zakončení čáry: Useknutý, Oblý nebo Čtvercový. Tvary zakončení čáry určují tvar začátku a konce čáry.  
 • Přerušovaná čára: Přizpůsobte si vzhled přerušované čáry zadáním čísel pro počet pomlček a mezer v opakujícím se vzoru.

Volby režimu obrazových bodů

Režim čáry

 • Pokud chcete vytvořit čáru založenou na obrazových bodech, zvolte možnost Obrazové body.

Režim

 • Vyberte požadovaný režim prolnutí. Výchozí nastavení je Normální.

Krytí  

 • Nastavte hodnotu Krytí od 1 do 100 %.

Tloušťka        

 • Nastavte požadovanou šířku čáry v obrazových bodech.

Další nastavení

Kliknutím na ikonu ozubeného kola () v pruhu voleb nástroje Čára a výběrem volby Ovládací prvky živých tvarů můžete aktivovat ovladače transformací na plátně. Ty umožňují otáčet čáry a měnit jejich velikost na plátně. Umožňují také změnit měřítko šipek.

Nastavení transformace a vzhledu lze také nastavit z panelu Vlastnosti. Ten lze aktivovat v hlavní nabídce pomocí položek Okna > Vlastnosti.

Panel Vlastnosti
Panel Vlastnosti

Kreslení šipky

Chcete-li vytvořit šipku, jednoduše přidejte šipky k čáře. Po vytvoření čáry a nastavení barvy a šířky tahu klikněte na ikonu ozubeného kola () v pruhu voleb nástroje Čára. Chcete-li přidat šipku na začátek čáry, zaškrtněte políčko Začátek; chcete-li ji přidat na konec čáry, zaškrtněte políčko Konec. Chcete-li přidat šipky na oba konce, zaškrtněte políčko ZačátekKonec.

 • Nastavte ŠířkuDélku šipky v obrazových bodech.  Ve verzi 22.0 a vyšších jsou šipky definovány v absolutních obrazových bodech, nikoli v procentech tloušťky.
 • Nastavte Vydutost. Tato volba určuje velikost zakřivení v nejširší části šipky, kde se šipka stýká s čárou. Zadejte hodnotu mezi –50°% a 50%. 
Šipky
Další volby zobrazíte kliknutím na ikonu ozubeného kola v pruhu voleb.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Photoshop. Vašeho názoru si ceníme!

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?