Vyplňování cest barvou

Cesta vytvořená nástrojem pero se nestane prvkem obrazu, dokud ji nevytáhnete nebo nevyplníte. Příkaz Vyplnit cestu vyplní cestu obrazovými body s použitím určené barvy, stavu obrazu, vzorku nebo vrstvy výplně.

Photoshop: Vybraná a vyplněná cesta
Vybraná cesta (vlevo) a vyplněná cesta (vpravo)

Poznámka:

Při vyplňování cesty se barevné hodnoty objeví v aktivní vrstvě. Než provedete kroky uvedené níže, musí být aktivní standardní vrstva nebo vrstva pozadí. (Cestu nelze vyplnit, pokud je aktivní vrstva masky, textu, výplně, úprav nebo inteligentního objektu.)

Vyplnění cesty s použitím současných nastavení příkazu Vyplnit cestu

 1. Vyberte cestu na panelu Cesty.
 2. V dolní části panelu Cesty klikněte na tlačítko Vyplnit cestu .

Vyplnění cesty s určením voleb

 1. Vyberte cestu na panelu Cesty.
 2. Vyplňte cestu:
  • Se stisknutou klávesou Alt klikněte na tlačítko Vyplnit cestu v dolní části panelu Cesty.

  • Se stisknutou klávesou Alt přetáhněte cestu na tlačítko Vyplnit cestu.

  • Z nabídky panelu Cesty zvolte příkaz Vyplnit cestu. Pokud je vybraná cesta součástí cesty, tento příkaz se změní na Vyplnit podcestu.

 3. Z nabídky Použít zvolte obsah výplně. (Další informace naleznete v části Vyplnění výběru nebo vrstvy barvou.)
 4. Určete krytí výplně. Chcete-li, aby byla výplň průhlednější, použijte menší hodnotu v procentech. S nastavením 100 % bude výplň neprůhledná.
 5. Zvolte režim prolnutí výplně. (Další informace naleznete v části Popis režimů prolnutí.)

  Nabídka Režim obsahuje také volbu Vymazat, která umožňuje vymazat oblast na průhlednou. Abyste mohli tuto volbu použít, musíte pracovat ve vrstvě, ne na pozadí.

 6. Chcete-li omezit výplň pouze na oblasti vrstvy, které obsahují obrazové body, vyberte Zachovat průhlednost. (Viz Zamykání vrstev.)
 7. Vyberte volbu Vykreslení:

  Poloměr prolnutí

  Určuje, jak daleko dovnitř a ven od hranice výběru bude sahat prolnutí okraje. Zadejte hodnotu v obrazových bodech.

  Vyhlazení

  Vytvoří jemnější přechod mezi obrazovými body ve výběru a okolními obrazovými body částečným vyplněním okrajových obrazových bodů výběru.

  Další informace o těchto volbách viz Změkčení okrajů výběrů.

 8. Klikněte na OK.

Vytažení cest barvou

Příkaz Vytáhnout cestu vybarví hranici cesty. Pomocí příkazu Vytáhnout cestu můžete vytvořit barevný tah (s použitím současného nastavení nástroje pro malování), který sleduje libovolnou cestu. Tento příkaz je naprosto odlišný od efektu vytažení vrstvy, který nenapodobuje účinek žádného nástroje pro malování.

Poznámka:

Při vytahování cesty se barevné hodnoty objeví v aktivní vrstvě. Než provedete kroky uvedené níže, musí být aktivní standardní vrstva nebo vrstva pozadí. (Cestu nelze vytáhnout, pokud je aktivní vrstva masky, textu, výplně, úprav nebo inteligentního objektu.)

Photoshop: Vybraná a vytažená cesta
Vybraná cesta (vlevo) a vytažená cesta (vpravo)

Vytažení cesty s použitím aktuálních voleb příkazu Vytáhnout cestu

 1. Vyberte cestu na panelu Cesty.
 2. V dolní části panelu Cesty klikněte na tlačítko Vytáhnout cestu . Každým kliknutím na tlačítko Vytáhnout cestu se zvětší krytí tahu a ten pak může v závislosti na aktuálních volbách štětce vypadat tlustší.

Vytažení cesty s určením voleb

 1. Vyberte cestu na panelu Cesty.
 2. Vyberte nástroj pro malování nebo úpravy, kterým chcete cestu vytáhnout. Na pruhu voleb nastavte volby nástroje a určete štětec.

  Informace o specifických volbách jednotlivých nástrojů viz Rozmazání oblastí obrazuO nástrojích, volbách a panelech pro malování.

 3. Cestu vytáhněte jedním z následujících úkonů:
  • Se stisknutou klávesou Alt klikněte na tlačítko Vytáhnout cestu v dolní části panelu Cesty.

  • Se stisknutou klávesou Alt přetáhněte cestu na tlačítko Vytáhnout cestu.

  • Zvolte příkaz Vytáhnout cestu z nabídky panelu Cesty. Pokud je vybraná cesta součást cesty, tento příkaz se změní na Vytáhnout podcestu.

 4. V dialogovém okně Vytáhnout cestu vyberte nástroj, pokud jste jej nevybrali v kroku 2. Chcete-li simulovat tahy rukou, vyberte volbu Simulovat přítlak. Tuto volbu také můžete odznačit, abyste mohli vytvářet stejnoměrnější, lineární tahy.
 5. Klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online