Podepisování dokumentů

Podepisování je jednou z hlavních funkcí služby Adobe Sign. Následuje popis různých metod podepisování.

Podepisování pomocí e-mailového odkazu nebo po přihlášení

Toto je standardní postup pro podepisování dokumentů odeslaných prostřednictvím služby Adobe Sign.

Prostřednictvím odkazu v e-mailu

 1. Klikněte na odkaz v e-mailu „Podepište dokument [název_dokumentu]“.
 2. Klikněte do jednotlivých polí a zadejte požadované informace.
 3. Klikněte do pole pro podpis. Zobrazí se vyskakovací okno.
 4. Zadejte své jméno do části Jméno v horní části vyskakovacího okna. Zkontrolujte vygenerovaný podpis, nebo klikněte na ikonu Kreslit, a svůj podpis nakreslete myší.
 5. Klikněte na tlačítko Použít.
 6. Klikněte na tlačítko Klepnutím podepište.

Po přihlášení do služby Adobe Sign

 1. Přejděte na stránku Spravovat.
 2. Dvakrát klikněte na smlouvu v části Čekající na můj podpis.
 3. Klikněte do jednotlivých polí a zadejte požadované informace.
 4. Klikněte do pole pro podpis. Zobrazí se vyskakovací okno.
 5. Zadejte své jméno do části Jméno v horní části vyskakovacího okna. Zkontrolujte vygenerovaný podpis, nebo klikněte na ikonu Kreslit, a svůj podpis nakreslete myší.
 6. Klikněte na tlačítko Použít.
 7. Klikněte na tlačítko Klepnutím podepište.

Podepisuji pouze já

Tento postup použijte, pokud je nutné dokument podepsat a odeslat někomu jinému. Tento pracovní postup neumožňuje přijetí podpisu jiné osoby.

 1. Na ovládacím panelu klikněte na možnost Podepisuji pouze já.
 2. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterému dokument chcete poslat.
 3. Přetáhněte, připojte nebo vyberte dokument k odeslání.
 4. Zaškrtněte možnost Zobrazit náhled, umístit podpisy nebo přidat pole.
 5. Klikněte na možnost Následující.
 6. Do dokumentu přetáhněte potřebná pole.
 7. Klikněte na tlačítko Podepsat, poté odeslat.
 8. Vyplňte jednotlivá pole a použijte svůj podpis.
 9. Klikněte na tlačítko Klepnutím podepište.

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Podpis prostřednictvím aplikace iOS nebo Android

Aplikace Adobe Sign pro systémy iOS a Android vám umožní podepisovat smlouvy stejným způsobem jako ve webové aplikaci.

 1. Přihlaste se do aplikace pomocí přihlašovacích údajů služby Adobe Sign.
 2. Klepněte na volbu Čekající na můj podpis v levé části obrazovky.
 3. Klepněte na smlouvu, kterou chcete podepsat.
 4. Klepněte na volbu Otevřít a podepsat v pravém horním rohu.
 5. Klepnutím na pole zadejte požadované informace.
 6. Klepněte na pole pro podpis a svůj podpis nakreslete prstem nebo stylusem.
 7. Klepněte na tlačítko Použít.
 8. Klepněte na volbu Dokončit e-podpis v pravém horním rohu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online