Při nahrávání dokumentu do služby Adobe Sign došlo k chybě

Souborové chyby při vytváření dohody

Při nahrávání dokumentu do služby Adobe Sign může dojít k vyvolání několika chybových zpráva. Mezi nejobvyklejší se řadí:

 • Služba Adobe Sign nemohla vytvořit vaši dohodu, protože nelze vytvořit miniaturu dokumentu
 • Počkejte prosím... Pokud chybovou zprávu nakonec nenahradí odpovídající obsah dokumentu, může to znamenat, že váš prohlížeč souborů PDF nedokáže tento druh dokumentu zobrazit
 • Služba Adobe Sign nedokázala dokument zpracovat, protože jeden nebo více z nich nebylo možné přečíst
 • Služba Adobe Sign nedokáže dokument vytvořit z důvodu neplatného digitálního podpisu nebo protože nebylo možné přidat všechna pole pro podpis

Všechny výše zmíněné potíže obvykle vyřeší opětovný tisk dokumentu přes tiskový ovladač Adobe PDF (pokyny najdete zde)

Chybové zprávy u nahraných souborů

Tento postup se obvykle označuje výrazem „sloučení vrstev“ dokumentu, jelikož tiskový ovladač sjednotí všechen obsah do jedné vrstvy a odstraní artefakty. Tímto se také zajistí, že všechny prvky souboru PDF, které služba Adobe Sign vyhledává, zůstanou zachovány.  Postup lze použít u všech druhů dokumentů, které projdou tiskovým ovladačem (obrázky, soubory ve formátu Excel, dokumenty ve formátu Word, soubory ve formátu .pages nebo .txt a další)   Textové značky zůstanou zachovány v plné podobě, avšak pole umístěná ve formuláři AcroForm nikoli (jelikož dojde ke sloučení polí do jedné vrstvy).
 • Pokud chcete tisk formuláře AcroForm opakovat, můžete se pokusit pole zkopírovat z původního souboru PDF a vložit je do nově vytištěného souboru PDF
  • Nepodařilo-li se pole formuláře úspěšně vložit, je potřeba je v novém souboru PDF znovu ručně vystavět


Chyba omezení služeb nebo serveru

K některým chybám dochází v důsledku překročení omezení systému na vaší úrovni služeb, porušení základních pravidel obsahu služeb nebo v důsledku chyb komunikace mezi systémy. Chyby lze často vyřešit úpravou dokumentu a opětovným pokusem o vytvoření dohody.

 • Nepodporovaný typ dokumentu
 • Prázdné dokumenty nelze odeslat
  • Do služby Adobe Sign nelze nahrát prázdné soubory
 • Nelze nahrát dokumenty větší než {XX} MB
  • Všechny účty mají nastavenou maximální velikost nahraného souboru, a k této chybě dochází v důsledku pokusu o nahrání souboru, který maximální velikost souboru překračuje
  • Dokument je potřeba zmenšit na takovou velikost, která nepřesahuje maximální velikost souboru odpovídající konkrétní úrovni služeb
 • Nelze nahrát obrázek širší nebo vyšší než {0} pixelů
  • Služba Adobe Sign zavádí maximální rozlišení nahraných obrázků (v pixelech). Omezena je jak šířka, tak výška obrázku
  • Zmenšete rozlišení obrázku (v pixelech)
 • K chybě při nahrávání souboru došlo, protože čas požadavku vypršel. Nahrajte soubor znovu. Pokud problém není vyřešen, je potřeba se z webové stránky odhlásit a znovu se přihlásit
  • Ze situace vyplývá, že při pokusu o nahrání souboru se ukázal stav „408“, který zpravidla svědčí o přerušení komunikace se servery souborů Adobe. Proto dojde k přerušení připojení ze strany serveru
  • Uživatel by se měl znovu pokusit o vytvoření dohody. S velkou pravděpodobností bude druhý pokus o dokončení transakce úspěšný
 • Chyba zabezpečení
  • Může se jednat o chybu zabezpečení při nahrávání souboru způsobenou prohlížečem
   • např. Pokud k nahrávání souborů používáte prohlížeč Internet Explorer 9 (nebo nepodporovaný prohlížeč)
  • K tomuto druhu chyby nemůže dojít pokud používáte nejnovější verzi podporovaného prohlížeče  
 • Chyba serveru (IO)
  • Tato chyba označuje, že při nahrávání souboru došlo k selhání na straně serveru, soubor se nepodařilo nahrát na server (nebo jej vytvořit)
  • Zkuste soubor nahrát znovu. Pokud chyba není vyřešena, obraťte se na správce účtu, aby chybu nahlásil na podporu.


Obecná chybová zpráva

Každý seznam chyb má ve výchozím nastavení „zachytávač obecných“ chyb, které byly zaznamenány, ale nebyl jim přiřazen žádný konkrétní kód chyby. Takovéto chyby je potřeba nahlásit na podporu. Uveďte název dohody, čas, kdy k chybě došlo, a (v ideálním případě) i názvy souborů, které jste se pokoušeli nahrát:

 • Došlo k chybě
 • Při odesílání došlo k chybě
 • Nevyřešená chyba: {XXXX}
 • Odeslání se nezdařilo
 • Chyba odesílání: {0}

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online