Správa uživatelských oprávnění pro online aplikace Acrobat a služby elektronických podpisů

Pokud máte zakoupený plán Acrobat Pro pro týmy nebo Acrobat Pro s rozšířeným elektronickým podepisováním pro týmy, používejte ke správě uživatelů a s nimi souvisejících oprávnění konzoli Admin Console. Máte také možnost přiřadit více správců, aby pomohli se správou vašeho týmu nebo fungováním služby Adobe Acrobat Sign.

Poznámka:

Pokud máte plány Document Cloud pro firmy, Document Cloud pro velké podniky, Acrobat Sign – Business nebo Acrobat Sign – Enterprise, naleznete další informace v části Správa služby Adobe Acrobat Sign.

Správa přístupových oprávnění uživatelů

Aby mohl uživatel s aktivní licencí konfigurovat službu Acrobat Sign a provádět její správu, musí mít aktivovanou roli správce.

Aby mohlo dojít k povýšení uživatele do role správce na úrovni účtu služby Acrobat Sign, musí správce v konzoli Adobe Admin Console provést některý z následujících úkonů:

 1. Přihlaste se ke konzoli Adobe Admin Console jako správce

  • Chcete-li přejít ke konzoli správce ze služby Acrobat Online, klikněte na svůj profil a v rozbalovací nabídce vyberte možnost „Správa týmu“
  Správa týmu

 2. Na kartě Produkty klikněte na tlačítko Přiřadit uživatele nacházející se na kartě nabídky služby Acrobat Sign

  Tlačítko Přiřadit uživatele

 3. Načte se stránka Přidání uživatele do služby Acrobat Sign:

  • Vyberte roli produktu (úroveň oprávnění) pro daného uživatele:
   • Uživatel – jednotlivý uživatel s oprávněním pouze pro svůj uživatelský účet (odesílat a podepisovat dohody)
   • Správce účtu služby Sign – správce na úrovni účtů s oprávněním konfigurovat účty a spouštět sestavy pro všechny uživatele
   • Správce účtu služby Sign a správce soukromí – správci na úrovni účtu s dalším oprávněním přístupu k nástrojům nařízení GDPR, které umožňují ze systému odstranit uživatele a dohody
  • Zadejte e-mailovou adresu nebo jméno uživatele, kterého chcete povolit
   • Zobrazí se seznam uživatelů ve vašem účtu, kteří odpovídají zadanému řetězci
   • Pokud je tento řetězec ve vašem účtu jedinečný, zobrazí se možnost pro vytvoření nového uživatele
  • Klikněte na tlačítko Uložit
  Přidání uživatele do služby Adobe Sign

 4. Po aktualizaci oprávnění uživatele v konzoli Admin Console a nastavení nové role oprávnění ve službě Acrobat Sign se zobrazí zpráva o úspěchu.

Chcete-li přidat nebo upravit více uživatelů, můžete odeslat soubor CSV a provést všechny změny programově.

Podrobnosti o funkci hromadného nahrání pomocí souboru CSV jsou uvedeny zde >

Přidání nebo úpravy pomocí souboru CSV

Pole CSV

 1. Přihlaste se ke konzoli Adobe Admin Console jako správce

 2. Přejděte na stránku produktu Acrobat Sign: Produkty > Document Cloud > Acrobat Sign 

 3. Najděte uživatele, kterého chcete upravit.

  • V pravé části záznamu uživatele klikněte na rozbalovací nabídku Role pro produkt a nastavte požadovanou úroveň oprávnění
  Přejděte do produktu Adobe Sign a upravte uživatele

 4. Po aktualizaci oprávnění uživatele v konzoli Admin Console a nastavení nové role oprávnění ve službě Acrobat Sign se zobrazí zpráva o úspěchu.

  Úspěšná aktualizace

 1. Přihlaste se ke konzoli Adobe Admin Console jako správce

  • Chcete-li přejít ke konzoli správce ze služby Acrobat Online, klikněte na svůj profil a v rozbalovací nabídce vyberte možnost „Správa týmu“
  Správa týmu

 2. Kliknutím na možnost Document Cloud na levém panelu karty Produkty rozbalte položku nabídky

 3. Výběrem svojí nabídky elektronického podepisování zobrazte seznam uživatelů s oprávněním pro tuto službu

 4. Vyberte jednoho nebo více uživatelů, jejichž oprávnění chcete odebrat

 5. Klikněte na tlačítko Odebrat uživatele

  Odebrat uživatele

 6. Zobrazí se výzva k potvrzení odebrání daného uživatele či uživatelů ze služby.

  Klikněte na možnost Odebrat uživatele

  Výzva k potvrzení

 7. Po aktualizaci uživatelských oprávnění se zobrazí zpráva o úspěchu.

 1. Přihlaste se ke konzoli Adobe Admin Console jako správce

 2. Přejděte do produktu Acrobat Sign: Produkty > Document Cloud > Acrobat Sign 

 3. Vyhledejte uživatele, jehož oprávnění správce chcete odebrat

  • Klikněte na rozbalovací pole v pravé části záznamu uživatele
  • Vyberte uživatele
  Aktualizujte uživatele

 4. Po aktualizaci oprávnění uživatele v konzoli Admin Console a nastavení nové role oprávnění ve službě Acrobat Sign se zobrazí zpráva o úspěchu.


Chyba, která se zobrazí, když správce přiřadí místo uživateli

V určitých případech nemůže správce delegovat místo „Acrobat Sign pro týmy“ koncovému uživateli prostřednictvím konzole správce týmu. Správci týmu se může zobrazit chyba „Uživatele nelze do této licence přiřadit. Další informace."

Pokud se vám zobrazuje tato chyba, pokuste se zopakovat delegování pomocí jiné e-mailové adresy uživatele nebo kontaktujte podporu.


Správa nastavení elektronického podpisu týmu v online službě Acrobat

K nastavením elektronického podepisování svých uživatelů můžete přistupovat prostřednictvím možnosti Nastavení ve svém profilu uživatele.

 1. V pravém horním rohu okna klikněte na ikonu svého profilu uživatele

 2. Vyberte možnost nabídky Nastavení

 3. Na panelu Nastavení klikněte na tlačítko Upravit nastavení

  Přejděte do nastavení profilu

 4. Načte se nabídka správce služby Acrobat Sign:

  Klikněte na kartu Uživatelé

 5. Kliknutím vyberte uživatele, kterého chcete upravit

 6. Klikněte na odkaz Upravit uživatele

 7. Podle potřeby upravte oprávnění uživatelů pro podepisování (nebo odesílání) dohod.

  Po dokončení klikněte na možnost Uložit. Změna oprávnění uživatele se projeví okamžitě.

  Oprávnění uživatele k odeslání nebo podepsání

 1. V pravém horním rohu okna klikněte na ikonu svého profilu uživatele

 2. Vyberte možnost nabídky Nastavení

 3. Na panelu Nastavení klikněte na tlačítko Upravit nastavení

  Přejděte do nastavení profilu

 4. Načte se nabídka správce služby Acrobat Sign:

  Klikněte na kartu Uživatelé

 5. Kliknutím vyberte uživatele, kterého chcete upravit

 6. Klikněte na odkaz Upravit uživatele

 7. Klikněte na možnost Upravit profil

  Upravit profil

 8. Otevře se panel Úpravy, ve kterém můžete upravit:

  • Iniciály uživatele
  • Telefonní číslo uživatele
  • Společnost uživatele
  • Pracovní pozici uživatele
  • Časové pásmo uživatele
  • Jednotky měření uživatele
  Poznámka:

  Potřebujete-li upravit hodnoty Jméno uživatele, musíte použít metodu aktualizace pomocí souboru CSV.

 9. Po dokončení všech úprav klikněte na možnost Uložit

  Úpravy profilu uživatele

 1. V pravém horním rohu okna klikněte na ikonu svého profilu uživatele

 2. Vyberte možnost nabídky Nastavení

 3. Na panelu Nastavení klikněte na tlačítko Upravit nastavení

  Přejděte do nastavení profilu

 4. Načte se nabídka správce služby Acrobat Sign:

  Klikněte na kartu Uživatelé

 5. Klikněte na ikonu Exportovat seznam uživatelů

  Vytvoří se soubor CSV obsahující všechny uživatele v účtu.

  • Odstraňte sloupce Je správceJe správce skupiny
   • Role správce je nutné konfigurovat v konzoli Adobe Admin Console
  • Odstraňte řádky (uživatele), které nechcete upravovat
  • Upravte hodnoty buněk uživatelů, které potřebujete aktualizovat
  • Uložte konečný soubor CSV do místního systému
  Export seznamu uživatelů

 6. Kliknutím na ikonu tužky otevřete možnost pro hromadnou aktualizaci uživatelů prostřednictvím souboru CSV

 7. Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a přiložte soubor CSV s aktualizacemi uživatelů

  • Přesvědčte se, že je zaškrtnuté políčko Povolit aktualizaci dat profilu uživatele
 8. Klikněte na tlačítko Uložit

  Upravit profil

 9. Zobrazí se zpráva Úspěch! s počtem aktualizovaných uživatelů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.