Pokud jste zakoupili samostatně nebo v rámci nějakého balíčku plány, které zahrnují Adobe Sign pro podniky nebo Adobe Sign pro firmy, můžete pomocí konzole Adobe Admin Console spravovat uživatele (včetně jejich identit), produkty a oprávnění spojená s uživateli a produkty. Také můžete přidělit několik správců, kteří vám pomohou se správou organizace či chování funkcí produktů a služeb Document Cloud. Například můžete přidělit správce konkrétní funkce ke správě chování služby Adobe Sign. Další informace naleznete v tématu Správa správců.

Začínáme

Abyste mohli pro svoji organizaci spravovat a konfigurovat funkce Adobe Sign, některý z uživatelů musí mít v konzoli Admin Console roli správce systému i licenci ke službě Adobe Sign. Tento krok je nutný k vytvoření prvního správce účtu Sign.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé.

  Na stránce Uživatelé bude uveden seznam uživatelů ve vaší organizaci.

 2. Pokud budete chtít zobrazit podrobnosti o uživateli, klikněte na jeho jméno.

 3. Profil produktu, který zahrnuje službu Adobe Sign, musí být uveden v části Produkty a daný uživatel musí být správcem systému.

  Podrobnosti o uživateli
 4. Chcete-li uživatele přidat do profilu produktu, který zahrnuje službu Adobe Sign, přejděte na stránku Produkty.

  Na bočním panelu je uveden seznam všech plánů s produkty Adobe, u nichž působíte jako správce.

 5. Vyberte požadovaný produkt Document Cloud.

  Zobrazí se všechny profily produktu přidružené k produktu.

 6. Chcete-li mít jistotu, že je v profilu produktu povolena služba Adobe Sign, klikněte na Podrobnosti a zkontrolujte Zahrnuté služby.

  Zahrnuté služby
 7. Chcete-li zobrazit podrobnosti profilu produktu, klikněte na jeho název.

  Zobrazí se seznam uživatelů zahrnutých v profilu produktu.

 8. Ujistěte se, že uživatel, který má zastávat roli správce Adobe Sign pro vaši organizaci, je součástí tohoto seznamu.

Oprávnění správce ke službě Adobe Sign

Nástroje pro správu služby Adobe Sign jsou dostupné dvěma způsoby:

 • V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Přehled. Na kartě pro správu služby Adobe Sign klikněte na tlačítko Spravovat službu Adobe Sign.

  Otevře se nová karta prohlížeče a budete automaticky přihlášeni ke konzoli pro správu služby Adobe Sign.

  Adobe Sign

  Na nové kartě prohlížeče budete přesměrováni ke správě služby Adobe Sign.

 • Přejděte ke správě služby Adobe Sign a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů správce.

Přidání správců služby Adobe Sign

Správce služby Adobe Sign můžete přidávat dvěma způsoby.

 1. Udělte uživateli licenci ke službě Adobe Sign. Kromě toho udělte uživateli oprávnění správce systému podle kroků v části Začínáme.
 2. Na portálu pro správu služby Adobe Sign proveďte níže uvedené kroky:
 1. Přejděte ve službě Adobe Sign do části Seznam uživatelů, kde najdete úplný seznam uživatelů zahrnutých v oprávnění k produktu.

 2. Vyberte uživatele a poté klikněte na možnost Upravit uživatele.

 3. Aktivujte nebo deaktivujte nastavení správce účtu nebo správce produktu.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Vyberte možnost Upravit uživatele a klikněte na tlačítko Uložit

Zrušení oprávnění správce služby Adobe Sign

Pokud správce služby Adobe Sign obdržel oprávnění správce prostřednictvím konzole Adobe Admin Console, můžete mu je zrušit pomocí jednoho z následujících kroků.

 • V konzoli Admin Console v části Uživatelé odeberte oprávnění Správce na panelu Produkty a oprávnění. Následně také odeberte uživatelova oprávnění ke správě služby Adobe Sign prostřednictvím portálu pro správu služby Adobe Sign. Tento uživatel bude moci i nadále používat službu Adobe Sign, ale nebude mít žádná oprávnění k její správě.
 • Přejděte na kartu Produkty nebo Uživatelé v konzoli Admin Console a odeberte uživatele ze skupiny produktů s oprávněním Document Cloud pro podniky nebo Document Cloud pro firmy. Tento uživatel nemůže používat službu Adobe Sign, a proto nemá žádná oprávnění ke správě funkcí.

Poznámka:

Jestliže správce služby Adobe Sign obdržel oprávnění ke správě prostřednictvím oblasti správy služby Adobe Sign, můžete tato oprávnění zrušit zakázáním nastavení správce účtu nebo správce skupiny.

Spotřeba transakcí a zprávy

Podle potřeby můžete také nakupovat nabídky využívající transakce Adobe Sign a spravovat je v konzoli Admin Console. Transakce zahrnují akce, jako je odesílání smluv, odesílání dokumentu do knihovny, úpravu dokumentu v knihovně a vytváření widgetu.

Chcete-li zkontrolovat spotřebu transakcí služby Adobe Sign a spouštět podrobné zprávy o využití, proveďte následující kroky.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do části Přehled a vyhledejte kartu Adobe Sign.

  Karta zobrazuje souhrnné metriky o licencích nebo transakcích v závislosti na typu nabídky služby Adobe Sign, kterou vaše organizace zakoupila. Pokud jste zakoupili některou z nabídek služby Adobe Sign založených na transakcích, můžete na kartě Adobe Sign najít počet zakoupených transakcí. 

  Karta Adobe Sign
 2. Klikněte na Spravovat službu Adobe Sign.

  Spustí se webová aplikace Sign. Pokud nejste přihlášeni, přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.

 3. Přejděte do části Zprávy a klikněte na Vytvořit novou zprávu.

  Vytvoření nové zprávy
 4. Chcete-li získat podrobné zprávy o spotřebě, nastavte hodnoty pro filtry a klikněte na Spustit zprávu.

  Spuštění zprávy
 5. Zobrazí se grafická zpráva odpovídající nastaveným filtrům. Zprávu můžete exportovat ve formátu CSV kliknutím na Exportovat data zprávy.

  Poznámka:

  Některé grafy jsou k dispozici jen v angličtině.

  Data zprávy

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online