Nakonfigurujte podmínky použití a právo požadovat podpis

Funkce „Výslovný souhlas“ je dostupná pro individuální, týmovou, firemní a podnikovou úroveň služby. Vlastní práva požadovat podpis jsou k dispozici uživatelům s podnikovými plány služeb.

Výslovný souhlas s procesem vynuceného přečtení vyžaduje, aby příjemce otevřel dokument Právo požadovat podpis a jednoznačně potvrdil (v krocích 1 až 3), že souhlasí s Podmínkami použití a Právem požadovat podpis. Krok 6 potvrzuje souhlas s elektronickým obchodováním. Tyto dohody se odráží v samostatném záznamu zaznamenaném ve Zprávě o auditu dohody.

Přehled

Dokumenty s Podmínkami použití (ToU) a Právem požadovat podpis (CD) jsou běžnou součástí uživatelského prostředí při používání služby, jako je Adobe Acrobat Sign. Pomáhají definovat obchodní vztahy z hlediska omezení, odpovědnosti, očekávání a v kontextu elektronických podpisů umožňují stranám dohodnout se na elektronickém provádění obchodních transakcí.

Ve většině případů dostačuje implicitní souhlas s těmito dokumenty. Z tohoto důvodu služba Acrobat Sign zvýrazňuje odkazy na tyto dokumenty, jakmile nějaký příjemce v rámci cyklu podepsání získá přístup k dohodě.

Některé požadavky na kompatibilitu ale vyžadují ještě důraznější vyjádření souhlasu s těmito dokumenty. Pro tyto potřeby umožňuje nastavení Podmínky používání a právo požadovat podpis správci na úrovni účtu požadovat výslovný souhlas s jednotlivými typy dokumentů. Tyto funkce jsou k dispozici zákazníkům s individuálními, týmovými, obchodními a podnikovými plány. Kromě toho jsou Vlastní práva požadovat podpis k dispozici zákazníkům s podnikovým plánem služby.

Jak se to používá

ToU a zásady ochrany osobních údajů služby Acrobat Sign se příjemci většinou zobrazí ještě předtím, než může začít s dohodou pracovat. Z tohoto chování existují dvě podstatné výjimky:

 • Příjemci, kteří mají aktivního uživatele ve stejném účtu jako odesílatel.
 • Příjemci, kteří přistupují k dohodě, když jsou přihlášení ke službě Acrobat Sign.  

Právo požadovat podpis se zobrazí příjemci podle konfigurace účtu.  13.3 Obecné

Ve výchozím nastavení (implicitní souhlas) se odkaz na právo požadovat podpis zobrazí v okamžiku, kdy příjemce dokončuje podpis.  13.3 Obecné

Souhlas s dokumenty ToU a CD při podepisování

Pokud zapnete možnost Výslovný souhlas, bude muset příjemce aktivně zaškrtnout políčko a vyjádřit tak svůj souhlas s dokumenty ToU a CD.

Pokud zapnete možnost Vynucené přečtení, bude muset příjemce otevřít každý jednotlivý dokument a poté aktivně zaškrtnout políčko a vyjádřit tak svůj souhlas s podmínkami.

Poznámka:

V případě použití ověření bude příjemce muset nejprve ověřit svoji identitu a teprve poté bude moci vyjádřit svůj souhlas s dokumenty ToU/CD.

Přijetí protokolování ve Zprávě o auditu

Pokud je povolen výslovný souhlas, Zpráva o auditu odráží povahu jednání příjemce při přijetí Podmínek použití a Práva požadovat podpis:

Výslovný souhlas při podepisování v protokolu o auditu
Zpráva o auditu s výslovným souhlasem

Nastavení implicitního souhlasu neodráží ve Zprávě o auditu zjevné přijetí Podmínek použití a Práva požadovat podpis:

Implicitní souhlas v protokolu o auditu
Zpráva o auditu s implicitním souhlasem

Konfigurovatelné možnosti

Nastavení na úrovni účtu lze upravit po přihlášení ke službě Acrobat Sign pod účtem správce na úrovni účtu v nabídce Nastavení účtu > Předvolby podpisu > Vlastní podmínky použití a právo požadovat podpis

Veškeré ovládání lze změnit také na úrovni skupiny. Pamatujte:

 • Při výchozím nastavení převezmou všechny skupiny nastavení platné na úrovni účtu.
 • Nastavení na úrovni skupiny přepisují nastavení na úrovni účtu.
 • Veškeré předvolby podpisu vložené do dohody vychází z nastavení skupiny, která dohodu odesílá.

Možnosti pro tuto funkci jsou:

 • Definování, kdy se příjemci zobrazí přijetí dokumentů CD a ToU.
 • Definování procesu přijetí vyjádření souhlasu na základě role příjemce.
Ovládací prvky v uživatelském rozhraní

Zpracování na základě možnosti udělení souhlasu:

Možnost nastavení – Vyjádření souhlasu s podmínkami při podepisování:

Nastavení implicitního souhlasu

Proces vyjádření souhlasu:

 1. Souhlas s ToU služby Adobe a zásadami ochrany osobních údajů udělíte tím, že vyberte tlačítko Pokračovat (po otevření dohody).
 2. Vyplňte pole dohody podle potřeby.
 3. Vyjádřete souhlas s Právem požadovat podpis vybráním tlačítka Kliknutím podepsat.
Kroky implicitního souhlasu k přijetí dokumentů ToU a CD

Implicitní souhlas není výslovně zaznamenaný ve Zprávě o auditu dohody. Událost podpisu zaznamenává implicitní souhlas příjemce, jak je popsáno v kroku 3 procesu přijetí

Implicitní souhlas v protokolu o auditu

Možnost nastavení – Vyjádření souhlasu s podmínkami před podepisováním:

Výslovný souhlas s procesem vynuceného přečtení vyžaduje, aby příjemce otevřel dokument Právo požadovat podpis a jednoznačně potvrdil (v krocích 1 až 3), že souhlasí s Podmínkami použití a Právem požadovat podpis. Krok 6 potvrzuje souhlas s elektronickým obchodováním. Tyto dohody se odráží v samostatném záznamu zaznamenaném ve Zprávě o auditu dohody.

Výslovný souhlas při nastavení podepisování

Proces vyjádření souhlasu:

 1. Souhlas s ToU služby Adobe a zásadami ochrany osobních údajů udělíte tím, že vyberte tlačítko Pokračovat (po otevření dohody).
 2. Vyplňte pole dohody podle potřeby.
 3. Zaškrtnutím políčka vyjádřete souhlas s Právem požadovat podpis.
 4. Po dokončení kliknutím podepište.
Kroky výslovného souhlasu při podepisování k přijetí dokumentů ToU a CD

Proces výslovného souhlasu vyžaduje, aby příjemce jednoznačně potvrdil (v kroku 3), že souhlasí s Právem požadovat podpis a s elektronickým obchodováním. Tato dohoda se odráží v samostatném záznamu zaznamenaném ve Zprávě o auditu dohody.

Výslovný souhlas při podepisování v protokolu o auditu

Možnost nastavení – Vyjádření souhlasu s podmínkami před zobrazením dohody:

Nastavení výslovného souhlasu před zobrazením

Proces vyjádření souhlasu:

 1. Zaškrtnutím políčka vyjádřete svůj souhlas s ToU služby Adobe a zásadami ochrany osobních údajů.
 2. Zaškrtnutím políčka vyjádřete svůj souhlas s dokumentem CD.
 3. Výběrem tlačítka Přijmout přejděte k dohodě.
 4. Vyplňte pole dohody podle potřeby.
 5. Po dokončení kliknutím podepište.
Kroky výslovného souhlasu před zobrazením k přijetí dokumentů ToU a CD

Proces výslovného souhlasu vyžaduje, aby příjemce jednoznačně potvrdil (v krocích 1 a 2), že souhlasí s Podmínkami použití a Právem požadovat podpis. Krok 5 potvrzuje souhlas s elektronickým obchodováním. Tyto dohody se odráží v samostatném záznamu zaznamenaném ve Zprávě o auditu dohody.

Výslovný souhlas před zobrazením v protokolu o auditu

Možnost nastavení – Kliknutí na podmínky, jejich kontrola a vyjádření souhlasu před zobrazením dohody:

Nastavení výslovného souhlasu s vynuceným přečtením

Proces vyjádření souhlasu:

 1. Zaškrtnutím políčka vyjádřete svůj souhlas s ToU služby Adobe a zásadami ochrany osobních údajů.
 2. Kliknutím na odkaz Právo požadovat podpis zkontrolujte dokument CD.
 3. Zaškrtnutím políčka vyjádřete svůj souhlas s dokumentem CD.
 4. Výběrem tlačítka Přijmout přejděte k dohodě.
 5. Vyplňte pole dohody podle potřeby.
 6. Po dokončení kliknutím podepište.
Kroky výslovného souhlasu s proklikáváním k přijetí dokumentů ToU a CD

Výslovný souhlas s procesem vynuceného přečtení vyžaduje, aby příjemce otevřel dokument Právo požadovat podpis a jednoznačně potvrdil (v krocích 1 až 3), že souhlasí s Podmínkami použití a Právem požadovat podpis. Krok 6 potvrzuje souhlas s elektronickým obchodováním. Tyto dohody se odráží v samostatném záznamu zaznamenaném ve Zprávě o auditu dohody.

Výslovný souhlas s proklikáváním v protokolu o auditu

Přidání vlastního Práva požadovat podpis (pouze podnikové plány služby)

Zákazníci s podnikovým plánem služby mají možnost použít vlastní Právo požadovat podpis. Tato možnost není v současnosti rozhraním zákazníka nabízena, takže pokud ji chcete využít:

 • Zpřístupněte dokument CD prostřednictvím veřejné adresy URL.
 • Obraťte se na Tým podpory a poskytněte jim adresu URL.
  • Společnost Adobe musí obsah dokumentu zkontrolovat a schválit.
 • Po schválení obsahu bude poskytnutá adresa URL nakonfigurována ve vašem účtu a odkazy budou přesměrovány na tuto stránku.
 • Upozorňujeme, že vlastní Práva požadovat podpis by neměla zahrnovat žádné systémové požadavky. Pokud musí být zahrnuty systémové požadavky, poskytněte odkaz na Systémové požadavky služby Adobe Acrobat Sign.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.