Funkce „Výslovný souhlas“ je dostupná pro individuální, týmovou, firemní a podnikovou úroveň služby.


Přehled

Dokumenty Podmínky používání (ToU) a Právo požadovat podpis na papíře (CD) se často používají v rámci služeb jako je Adobe Sign a slouží k definování vztahu mezi prodejcem a uživatelem z pohledu omezení, zodpovědností, očekávání a v kontextu elektronických podpisů také dohody o elektronickém provádění obchodních transakcí.

Ve většině případů dostačuje implicitní souhlas s těmito dokumenty. Z tohoto důvodu služba Adobe Sign zvýrazňuje odkazy na tyto dokumenty, jakmile nějaký příjemce v rámci cyklu podepsání získá přístup ke dohodě.

Některé požadavky na kompatibilitu ale vyžadují ještě důraznější vyjádření souhlasu s těmito dokumenty. Pro tyto potřeby umožňuje nastavení Podmínky používání a právo požadovat podpis na papíře správci na úrovni účtu požadovat výslovný souhlas s jednotlivými typy dokumentů.

Jak se to používá

Ve výchozím nastavení (implicitní souhlas) se odkazy na podmínky používání a práva požadovat podpis na papíře zobrazí v okamžiku, kdy příjemce dokončuje podpis. Ze strany autora podpisu není vyžadován žádný zjevný úkon

Pokud zapněte možnost Výslovný souhlas, bude muset příjemce aktivně zaškrtnout políčko a vyjádřit tak svůj souhlas s dokumenty ToU a CD.

Pokud zapnete možnost Vynucené přečtení, bude muset příjemce otevřít každý jednotlivý dokument a poté aktivně zaškrtnout políčko a vyjádřit tak svůj souhlas s podmínkami.

Stránka souhlasu s dokumenty ToU a CD

Poznámka:

V případě použití druhotného ověření bude příjemce muset nejprve ověřit svoji identitu a teprve poté bude moci vyjádřit svůj souhlas s dokumenty ToU/CD


Přihlášení do zprávy o auditu

Pokud je povolena možnost Výslovný souhlas, bude zpráva o auditu obsahovat informaci o tom, že došlo k vyjádření souhlasu s podmínkami použití a právem požadovat podpis na papíře.

Consent Audit Report

Přizpůsobení textu dokumentů ToU a CD (pouze podnikové plány služby)

Výchozí dokumenty podmínek použití a práva požadovat podpis na papíře nabízené službou Adobe Sign naleznete pomocí následujících odkazů:

 

Zákazníci s podnikovým plánem služby mají možnost použít svoje vlastní dokumenty ToU nebo CD. Tato možnost není v současnosti rozhraním zákazníka nabízena, takže pokud ji chcete využít, požádejte o pomoc svého manažera pro úspěch zákazníků, který vám pomůže proces zahájit.

Aby bylo možné tuto změnu provést, budete muset poskytnout příslušné dokumenty na veřejně přístupné adrese URL a právní tým společnosti Adobe zkontroluje obsah dokumentu, jestli obsahuje všechny právní náležitosti. 

Po schválení dokumentů budou poskytnuté adresy URL nakonfigurovány do vašeho účtu a odkazy v aplikaci budou přesměrovány na tyto stránky.

Konfigurovatelné možnosti

Nastavení Podmínky používání a právo požadovat podpis na papíře je viditelné v uživatelském rozhraní pouze na úrovni účtu.

Pokud potřebujete nakonfigurovat skupiny odlišně od nastavení účtu, požádejte svého manažera pro úspěch zákazníků, aby aplikoval tato odlišná nastavení na úrovni skupiny. Nastavení na úrovni skupiny přepíší nastavení na úrovni účtu.

Volby pro tuto funkci jsou:

  • Zakázat/povolit funkci, podle role příjemce, na úrovni účtu nebo skupiny
  • Každou roli příjemce lze konfigurovat individuálně

Příklady jednotlivých nastavení

Nastavení:

Nastavení implicitního souhlasu

 

Výsledek:

Výsledek implicitního souhlasu v aplikaci

Nastavení:

Nastavení výslovného souhlasu

 

Výsledek:

Výsledek výslovného souhlasu

Nastavení:

Nastavení vyžadování výslovného souhlasu ještě před zobrazením dohody

 

Výsledek:

Vyžadování výslovného souhlasu ještě před zobrazením dohody

Nastavení:

Nastavení výslovného souhlasu s vynuceným přečtením

 

Výsledek:

Forced Review

 

Po otevření dokumentu ToU a CD:

Výsledek vynuceného přečtení po vyjádření souhlasu

Postup povolení/zakázání

Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Předvolby podpisu > Další nastavení

Přejděte do části Další nastavení

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online