Používání webu Adobe Stock

Zjistěte, jak používat web Adobe Stock k prohlížení a licencování datových zdrojů.

Adobe Stock je služba, která designérům a firmám poskytuje přístup k nepřebernému množství vysoce kvalitních a pečlivě vybraných bezplatných fotografií, videí, ilustrací, vektorových grafik, 3D datových zdrojů a šablon pro libovolné tvůrčí projekty. Službu Adobe Stock můžete zakoupit formou předplatného, které zahrnuje více druhů datových zdrojů. Vybírat můžete z nabídky řady balíčků předplatného.

Datové zdroje můžete procházet, zobrazit jejich náhled a licencovat z webu Adobe Stock nebo v rámci aplikací Creative Cloud s integrovanou službou Adobe Stock.

Poznámka:

Služba Adobe Stock je úzce integrována v několika aplikacích Creative Cloud, jako je Photoshop, lllustrator, InDesign, Premiere Pro, Dreamweaver a After Effects. Pokud hledáte informace o používání služby Adobe Stock v rámci těchto aplikací, přečtěte si téma Používání služby Adobe Stock v aplikacích Creative Cloud.

Prohlížení a licencování souborů

Na webu Adobe Stock můžete procházet a licencovat několik typů souborů. Postupujte následovně:

 1. Na webu Stock se přihlaste pomocí svého Adobe ID.

 2. (Volitelně) Chcete-li vyhledat konkrétní druh datových zdrojů Adobe Stock, zvolte jednu z následujících karet: Obrázky, Videa, Šablony, 3D, Premium a Redakční.

  Zvolte typ prostředku.

 3. Vyhledejte datové zdroje vhodné pro váš projekt. Na stránce s výsledky můžete pomocí rozevírací nabídky na levé straně panelu hledání přepínat mezi kategorií výsledků hledání Vše, Obrázky, Videa, Šablony a 3D.

  Rozevírací seznam

 4. Své výsledky hledání podle potřeby dále filtrujte. Výsledky můžete filtrovat podle ceny, dílčí kategorie, výskytu osob, orientace obrázku, barvy apod. U různých formátů datových zdrojů jsou k dispozici různé parametry filtrování. Obrázky můžete filtrovat například pomocí estetických filtrů, jako je hloubka ostrosti a živost barev. Výsledky hledání se zobrazí ihned po úpravě parametrů filtru.

  Filtr

 5. Po nalezení požadovaného datového zdroje stáhněte jeho licencovanou verzi do svého počítače.

  Poznámka:

  Stock umožňuje automaticky ukládat prostředky do vybrané knihovny a automaticky je stahovat do počítače. Obě tyto funkce jsou ve výchozím nastavení povoleny.

  Chcete-li licencovat a stáhnout prostředek, postupujte takto:

  a. Kliknutím na vybraný prostředek zobrazíte stránku s podrobným popisem.

  b. Klikněte na možnost Licence vedle prostředku.

  Poznámka:

  Jestliže nemáte předplatné Adobe Stock nebo nemáte zakoupené balíčky kreditů, zobrazí se okno pro zaplacení prostředku. Dokončete transakci podle pokynů zobrazených na obrazovce.

  Stáhnutí Stock
  Licencování datových zdrojů Adobe Stock

  c. Ve vyskakovacím okně, které se objeví, klikněte na možnost Licence. Prostředek se přidá do výchozí knihovny Stock a stáhne se do počítače.

  Oznámení

  Licencováno

  Chcete-li změnit výchozí knihovnu Stock, klikněte na možnost Spravovat v upozornění Prostředek byl licencován v pravém horním rohu okna. Vyberte požadovanou knihovnu nebo vytvořte novou knihovnu. Všechny budoucí prostředky se budou ukládat do této knihovny. 

  Funkce automatického ukládání a stahování můžete také zakázat. Jestliže jste zakázali automatické ukládání a poté licencovali prostředek, přidá se do knihovny Stahování.

  Zakázat automatické ukládání

 6. Stažený soubor naimportujte do tvůrčí nebo designové aplikace.

Poznámky:

 • Doporučujeme vám si na webu Adobe Stock prohlédnout více datových zdrojů s vodoznakem předtím, než si stáhnete licencovanou verzi toho nejvhodnějšího pro váš projekt.
 • Namísto stažení licencované verze si můžete do svého zařízení stáhnout jen náhled. Chcete-li to provést, v kroku 5 výše klikněte na ikonu Stáhnout náhled.

Otevření datových zdrojů v podporované aplikaci

Při procházení datových zdrojů na webu Stock je můžete otvírat přímo v podporovaných aplikacích Creative Cloud. Tuto funkci v současné době podporují aplikace Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro a After Effects.

 1. Na webu Stock se přihlaste pomocí svého Adobe ID.

 2. (Volitelně) Chcete-li vyhledat konkrétní druh datových zdrojů Adobe Stock, zvolte jednu z následujících karet: Obrázky, Videa, Šablony, 3D, Premium a Redakční.

 3. Vyhledejte datové zdroje vhodné pro váš projekt. Na stránce s výsledky můžete pomocí rozevírací nabídky na levé straně panelu hledání přepínat mezi kategorií výsledků hledání Vše, Obrázky, Videa, Šablony a 3D.

 4. Po nalezení požadovaného souboru jej otevřete přímo v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače. Postupujte následovně:

  Klikněte na prostředek. Klikněte na možnost Otevřít v aplikaci napravo od prostředku.

  Služba Adobe Stock otevře soubor ve vybrané aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače. Před otevřením umístí služba Adobe Stock soubor do knihovny s názvem Stahování.

  Otevřít v aplikaci

 5. Postupujte podle kroku 2 a dalších v tématu Vyhledání a licencování souborů na panelu Knihovny.

Hledání podobných obrázků podle obsahu, barev, kompozice nebo celé řady charakteristik

Funkce vizuálního vyhledávání na webu Stock umožňuje rychle vyhledat obrázky podobné jinému obrázku. Chcete-li zjistit, jak používat vizuální vyhledávání, nahlédněte do tématu Hledání podobných prostředků pomocí vizuálního vyhledávání.

Položky v knihovně z webu Adobe Stock

Knihovny na webu Stock obsahují pouze datové zdroje ze služby Stock. Počet položek uvedených v každé knihovna představuje počet datových zdrojů Adobe Stock z celkového počtu položek v knihovně. Veškeré datové zdroje Creative Cloud včetně zdrojů ze služby Adobe Stock najdete v okně Vaše práce.

Knihovny v pravém horním rohu webové stránky Adobe Stock

Například pokud máte v knihovně celkem deset položek a dvě z nich jsou datové zdroje ze služby Adobe Stock, na webu Adobe Stock uvidíte pouze tyto dva datové zdroje. Všech deset položek uvidíte na webu Vaše práce.

Knihovny na webu Adobe Stock obsahují pouze datové zdroje ze služby Adobe Stock
Na webu Adobe Stock budou vidět pouze dvě položky Adobe Stock z celkových 10 položek v knihovně

Webová stránka Vaše práce zobrazuje všechny vaše položky z knihovny
Všechny položky z knihovny viditelné na webu Vaše práce (tj. včetně dvou datových zdrojů Adobe Stock)

Správa datových zdrojů Adobe Stock přidaných do vašich knihoven

Podle potřeby můžete zobrazit a spravovat datové zdroje Adobe Stock přidané do svých knihoven.

Klikněte na tlačítko Knihovny a z rozevíracího seznamu vyberte požadovanou knihovnu. Chcete-li zobrazit všechny knihovny, vyberte možnost Zobrazit vše.

Pohled na knihovny

Přejmenování knihovny

 1. Klikněte na knihovnu, kterou chcete přejmenovat.

 2. V pravém dolním rohu knihovny klikněte na tlačítko a vyberete možnost Přejmenovat knihovnu.

  Přejmenovat knihovnu

 3. Do textového pole zadejte název.

  Úprava přejmenování knihovny

 4. Klikněte na ikonu .

Odstranění knihovny

 1. Klikněte na ikonu v pravém dolním rohu knihovny a  zvolte možnost Odstranit knihovnu.

  Odstranit knihovnu

 2. V místním okně klikněte na tlačítko Odstranit.

Vytvoření knihovny

 1. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Knihovny a vyberte možnost Zobrazit vše.

 2. Do prázdného pole zadejte název nové knihovny.

  Vytvořit novou knihovnu

 3. Kliknutím na ikonu  můžete vytvořit knihovnu.

Správa datových zdrojů přidaných do knihovny

Otevřete knihovnu a umístěním ukazatele myši na datový zdroj otevřete dostupné možnosti. Prostřednictvím webu Adobe Stock můžete provádět následující:

 • Licencování prostředku
 • Uložení náhledu požadovaného datového zdroje
 • Stažení náhledu prostředku
 • Vyhledání podobných datových zdrojů Adobe Stock
 • Odstranění datového zdroje
Správa prostředků knihovny

Odeslání odkazu do knihovny

 1. V pravém dolním rohu knihovny klikněte na tlačítko a vyberete možnost Odeslat odkaz.

 2. Sdílení knihovny pomocí funkce Odeslat odkaz. Další informace naleznete v tématu Sdílení knihoven.

Zobrazení historie licencí

Na stránce s historií licencí na webu Adobe Stock můžete otevřít seznam licencovaných souborů nebo počet zbývajících obrázků ve vašem předplatném.

Poznámka:

Pokud jste si obrázek licencovali, můžete ho stáhnout znovu bez nutnosti přelicencování. V historii licencí klikněte na ID obrázku a uložte datový zdroj do svého počítače.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.