Zjistěte, jak používat web Adobe Stock k prohlížení a licencování datových zdrojů.
st_app_RGB

Adobe Stock představuje službu, která designérům a firmám nabízí přístup k milionům vysoce kvalitních, ručně vybraných fotografií, videí, ilustrací, vektorových grafik, 3D datových zdrojů a šablon s royalty-free licencí pro všechny tvůrčí projekty. Přístup ke službě Adobe Stock je možné zakoupit v podobě předplatného. Vybírat můžete z nabídky řady balíčků předplatného.


Datové zdroje můžete procházet, zobrazit jejich náhled a licencovat z webu Adobe Stock nebo v rámci aplikací Creative Cloud s integrovanou službou Adobe Stock.

Poznámka:

Služba Adobe Stock je úzce integrována v několika aplikacích Creative Cloud, jako je Photoshop, lllustrator, InDesign, Premiere Pro, Dreamweaver a After Effects. Pokud hledáte informace o používání služby Adobe Stock v rámci těchto aplikací, přečtěte si téma Používání služby Adobe Stock v aplikacích Creative Cloud.

Prohlížení a licencování souborů

Adobe Stock_updated_w2_2x

Na webu Adobe Stock můžete procházet a licencovat několik typů souborů. Postupujte následovně:

 1. Na webu Adobe Stock se přihlaste pomocí svého Adobe ID.

 2. (Volitelně) Chcete-li vyhledat konkrétní druh datových zdrojů Adobe Stock, zvolte jednu z následujících karet: Obrázky, Videa, Šablony, 3D, Premium a Redakční.

  Vyhledání určitého typu datového zdroje Adobe Stock pomocí karet v horní části

 3. Vyhledejte datové zdroje vhodné pro váš projekt. Na stránce s výsledky můžete pomocí rozevírací nabídky na levé straně panelu hledání přepínat mezi kategorií výsledků hledání Vše, Obrázky, Videa, Šablony a 3D.

  Using-Adobe-Stock-website_refine-search3
  Vyberte požadovanou možnost pro lepší filtrování výsledků hledání

 4. Své výsledky hledání podle potřeby dále filtrujte. Výsledky můžete filtrovat podle ceny, dílčí kategorie, výskytu osob, orientace obrázku, barvy apod. U různých formátů datových zdrojů jsou k dispozici různé parametry filtrování. Obrázky můžete filtrovat například pomocí estetických filtrů, jako je hloubka ostrosti a živost barev. Výsledky hledání se zobrazí ihned po úpravě parametrů filtru.

  Stock-filters
  Filtrování výsledků hledání

 5. Po nalezení požadovaného datového zdroje stáhněte jeho licencovanou verzi do svého počítače. Postupujte takto:

  1. Na stránce výsledků umístěte ukazatel myši na datový zdroj. Zobrazí se ikony pro rychlé akce při práci s obrázkem.
  2. Umístěte kurzor na ikonu Zakoupit licenci a uložit do mé knihovny ().
  3. V nově otevřeném kontextovém dialogovém okně v oblasti Uložit do počítače klikněte na tlačítko Stáhnout.
  License-an-asset
  Licencování datových zdrojů Adobe Stock

 6. Vyberte požadovanou možnost nákupu. Vybírat můžete z řady možností nákupu pro jednotlivce, týmy a podniky.

 7. Stažený soubor naimportujte do tvůrčí nebo designové.

Poznámky:

 • Doporučujeme vám si na webu Adobe Stock prohlédnout více souborů s vodoznakem předtím, než si stáhnete licencovanou verzi toho nejvhodnějšího pro váš projekt.
 • Namísto stažení licencované verze datového zdroje si můžete do svého zařízení stáhnout jen náhled. Pokud se tak rozhodnete, klikněte v rámci výše uvedeného kroku 5 na ikonu Uložit náhled do mé knihovny ().

Otevření souborů v podporované aplikaci

Apps_supporting_open_in

Při procházení souborů na webu Adobe Stock je můžete otvírat přímo v podporovaných aplikacích Creative Cloud. Tuto funkci v současné době podporují aplikace Illustrator CC, InDesign CC, Photoshop CC, Premiere Pro CC a After Effects CC.

 1. Na webu Adobe Stock se přihlaste pomocí svého Adobe ID.

 2. (Volitelně) Chcete-li vyhledat konkrétní druh datových zdrojů Adobe Stock, zvolte jednu z následujících karet: Obrázky, Videa, Šablony, 3D, Premium a Redakční.

 3. Vyhledejte datové zdroje vhodné pro váš projekt. Na stránce s výsledky můžete pomocí rozevírací nabídky na levé straně panelu hledání přepínat mezi kategorií výsledků hledání Vše, Obrázky, Videa, Šablony a 3D.

 4. Po nalezení požadovaného souboru jej otevřete přímo v aplikaci Creative Cloud. Postupujte následovně:

  • Na stránce výsledků umístěte ukazatel myši na datový zdroj. Zobrazí se ikony pro rychlé akce při práci s obrázkem.
  • Umístěte ukazatel myši na některou z těchto ikon: Zakoupit licenci a uložit do mé knihovny () nebo Uložit náhled do mé knihovny ().
  • V nově otevřeném dialogovém okně klikněte v sekci Otevřít v na ikonu vybrané aplikace Creative Cloud. Například klikněte na ikonu .

  Adobe Stock otevře soubor ve vybrané aplikaci Creative Cloud. Před otevřením umístí Adobe Stock soubor do knihovny s názvem Stahování.

  Using-Adobe-Stock-website
  Webová stránka Adobe Stock: otevření datového zdroje v podporované aplikaci Creative Cloud

  Using-Adobe-Stock-website_template
  Otevření šablony v odpovídající aplikaci Creative Cloud (Illustrator, InDesign nebo Photoshop)

 5. Postupujte podle kroku 2 a dalších v tématu Vyhledání a licencování souborů na panelu Knihovny.

Hledání podobných obrázků podle obsahu, barev, kompozice nebo celé řady charakteristik

Funkce vizuálního vyhledávání na webu Adobe Stock umožňuje rychle vyhledat obrázky podobné jinému obrázku. Na webu Adobe Stock postupujte následovně:

 1. Na panelu hledání klikněte na ikonu fotoaparátu.

  Vizuální vyhledávání
  Zahájení vizuálního vyhledávání
 2. Přetáhněte libovolný obrázek do dialogového okna Hledat podle obrázku. Případně klikněte na tlačítko Procházet a nahrajte obrázek ze svého počítače. Funkce vizuálního vyhledávání podporuje obrázky ve formátu JPEG a PNG.

  Search_within_an_image
  Dialogové okno Hledat podle obrázku

  Adobe Stock zobrazí obrázky podobné vámi nahranému obrázku.

  Poznámka:

  Obrázek, pomocí kterého chcete vyhledávat, můžete také jednoduše přetáhnout na panel hledání. Ve službě Adobe Stock se zobrazí soubory podobné tomuto obrázku.

 3. V případě potřeby můžete na stránce s výsledky zadat do pole pro hledání klíčové slovo, které umožní hledání zpřesnit. Například při hledání obrázku kočky můžete zadat výraz brown (hnědá) a zobrazit tak pouze obrázky hnědých koček.

  Using-Adobe-Stock-website_refine-visual-search-keywords
  Zpřesnění vizuálního vyhledávání pomocí klíčových slov

  Poznámka:

  Vizuální vyhledávání nejlépe funguje při použití obrázků velikosti alespoň 1 000 × 1 000 pixelů.

Vyhledání obrázků podobných jinému obrázku z Adobe Stock podle obsahu, barev nebo kompozice

Při procházení výsledků hledání můžete jednoduše přetáhnout miniaturu některého vyhledaného obrázku na panel hledání. Služba Adobe Stock výsledky upraví a zobrazí další obrázky, které jsou podobné tomu vašemu.

Případně umístíte kurzor myši na požadovaný datový zdroj a klikněte na ikonu Najít podobné (). V následující nabídce poté můžete vyhledávat podobné obrázky podle Obsahu, Barvy nebo Kompozice (betaverze).

Hledání podobných obrázků podle obsahu, barev nebo kompozice

Hledání podobnosti podle obsahu

Tuto možnost lze využít k vyhledávání obrázků, které jsou s vybraným obrázkem podobné svým objektem.

Hledání podobných obrázků podle obsahu
Podobnost v obsahu

Hledání podobnosti podle barev

Tuto možnost lze využít k vyhledávání obrázků, které jsou s vybraným obrázkem podobné převládajícími barvami.

Hledání podobných obrázků podle barev
Podobnost v barvách

Hledání podobnosti podle kompozice

Tuto možnost lze využít k vyhledávání obrázků, které jsou s vybraným obrázkem podobné podobně uspořádanými objekty nebo rozvržením na plátně.

Hledání podobných obrázků podle kompozice
Podobnost v kompozici

Hledání obrázků s negativním prostorem

Na webu Adobe Stock můžete výsledky hledání snadno vyfiltrovat a zobrazit obrázky pouze s prázdným nebo negativním prostorem. Po zobrazení výsledků hledání klikněte v levém horním rohu stránky na tlačítko Zobrazit filtry a z nabídky vyberte filtr Snímky s negativním prostorem.

Snímky s negativním prostorem
Snímky s negativním prostorem

Správa datových zdrojů Adobe Stock přidaných do vašich knihoven

Podle potřeby můžete zobrazit a spravovat datové zdroje Adobe Stock přidané do svých knihoven.

 • Klikněte na tlačítko Knihovny a z rozevíracího seznamu vyberte požadovanou knihovnu. Chcete-li zobrazit všechny knihovny, vyberte možnost Zobrazit vše.
Libraries

Přejmenování knihovny

 1. Klikněte na tlačítko a vyberte možnost Přejmenovat knihovnu.

  rename-library
 2. Do textového pole zadejte název.

  rename-a-library
  Zadání názvu knihovny

  A. Přejmenování během kontroly požadované knihovny B. Přejmenování během kontroly všech knihoven 
 3. Klikněte na tlačítko OK nebo .

Odstranění knihovny

 1. Klikněte na avyberte možnost Odstranit knihovnu.

  delete-a-library
 2. V místním okně klikněte na tlačítko Odstranit.

Vytvořit knihovnu

 1. Klikněte na tlačítko Knihovny a vyberte možnost Zobrazit všechny.

 2. Do prázdného pole zadejte název nové knihovny.

  create-a-library
  Vytvoření knihovny zadáním názvu
 3. Kliknutím na ikonu můžetevytvořit knihovnu.

Správa datových zdrojů přidaných do knihovny

Otevřete knihovnu a umístěním kurzoru na datový zdroj otevřete dostupné možnosti. Prostřednictvím webu Adobe Stock můžete provádět následující:

 • Licencování datového zdroje a jeho uložení do počítače
 • Uložení náhledu požadovaného datového zdroje
 • Vyhledání podobných datových zdrojů Adobe Stock
 • Odstranění datového zdroje
work-with-assets
Správa datových zdrojů přidaných do knihovny

Odeslání odkazu do knihovny

 1. Klikněte na tlačítko a vyberte možnost Odeslat odkaz.

 2. Sdílení knihovny pomocí funkce Odeslat odkaz. Další informace naleznete v tématu Sdílení knihoven.

Zobrazení historie licencí

Na stránce s historií licencí na webu Adobe Stock můžete otevřít seznam licencovaných souborů nebo počet zbývajících obrázků ve vašem předplatném.

Poznámka:

Pokud jste si obrázek licencovali, můžete ho stáhnout znovu bez nutnosti přelicencování. V historii licencí klikněte na ID obrázku a uložte datový zdroj do svého počítače.