Příručka uživatele Zrušit

Vyhledání datových zdrojů podobných jinému datovému zdroji

Funkce služby Adobe Stock Najít podobné rychle vyhledá datové zdroje, včetně videí, která jsou podobné konkrétnímu datovému zdroji. Výsledky můžete dále upřesnit podle obsahu, barvy nebo kompozice. Funkci Najít podobné můžete zkombinovat s vyhledáváním klíčových slov nebo s jinými filtry, a tím si procházení výsledků výrazně zkrátit.

Vyhledání datových zdrojů podobných určitému datovému zdroji Adobe Stock

Vyhledání datových zdrojů podobných jinému datovému zdroji

Funkce Najít podobné vyhledá datové zdroje, které odpovídají obsahu, barvě a kompozici určitého obrázku nebo obsahu a barvě určitého videa.

Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo a vyberte datový zdroj. Poté umístěte kurzor na datový zdroj a vyberte možnost Najít podobné. (případně při procházení výsledků hledání můžete přetáhnout miniaturu datového zdroje Adobe Stock na vyhledávací panel).

Hledání můžete dále upřesnit zvolením jednoho z dílčích filtrů:

  • Obsah  Najde více obrázků a videí s hlavním obsahem. Pokud je například hlavním tématem smějící se dítě, filtr Obsah vrátí obrázky a videa se smějícím se dítětem v různých prostředích a s různými pozadími.
  • Barva  Vyhledá obrázky a videa, které obsahují stejný světelný efekt nebo skupinu barev jako vybraný datový zdroj.
  • Kompozice  Vyhledá obrázky se stejným uspořádáním obsahu jako na vybraném obrázku. Jedná se o rychlý způsob vyhledání obrázků, které mají izolovaný objekt uprostřed, nebo obrázků s obsahem zarovnaným vlevo nebo vpravo.

Vyhledání datových zdrojů na základě vlastního obrázku

Nahrání obrázku a vyhledání podobných datových zdrojů

Hledání můžete založit na nahraném obrázku a výsledky můžete dále zúžit pomocí dílčích filtrů. Chcete-li například najít obrázek, který odpovídá paletě vaší značky, nahrajte obrázek odpovídající značce a poté vyberte dílčí filtr Barva. Poté můžete přidáním klíčového slova najít obrázky s konkrétním tématem a barvami původního obrázku. 

Chcete-li hledání spustit, klikněte na ikonu fotoaparátu na vyhledávacím panelu a poté nahrajte soubor.

Chcete-li datové zdroje dále zúžit, použijte jeden z dílčích filtrů BarvaObsah nebo Kompozice na panelu Najít podobné vlevo.

Vyhledání datových zdrojů změnou umístění a velikosti objektu

Vyhledání datových zdrojů podle umístění a velikosti konkrétního obsahu obrázku

Vyhledávání můžete dále upřesnit tak, že zvolíte něco, co se vám na obrázku líbí, a poté změníte velikost nebo umístění zvoleného objektu (nebo obojí). Následně se vyhledají datové zdroje, které lépe odpovídají danému objektu s novou velikostí a umístěním. Když najdete model nebo objekt, který se vám líbí, tato funkce vám pomůže najít různé scénáře se stejným objektem, což usnadňuje vyprávění souvislého příběhu v rámci celé kampaně.

Začněte nahráním obrázku pro vizuální vyhledávání nebo výběrem obrázku z výsledků vyhledávání klíčových slov a potom klikněte na tlačítko Najít podobné. Kliknutím na jednu z teček v podokně Najít podobné vyberte objekt nebo osobu na obrázku. Poté proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Změňte velikost objektu nebo osoby, a tím určete jejich výraznost na obrázku.
  • Přesunutím objektu nebo osoby do jiné části obrázku určete umístění daného objektu nebo osoby na obrázku.
  • Změnou klíčových slov najděte objekt nebo model v jiném scénáři.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online