Poznámka:

Následující pokyny jsou platné pro zákazníky, kteří si zakoupili plán Adobe Stock pro podniky (obrázky a/nebo kredity). Zákazníci, kteří si zakoupili plán Creative Cloud Pro pro podniky (CCE Pro), mohou při nasazení postupovat stejně jako v případě plánu Creative Cloud pro podniky.

Příslušná role: Správci

stock entitlement-01

Z pozice správce systému můžete konzoli Adobe Admin Console využít následovně:

Prohlížet si podrobnosti o produktu Adobe Stock:

 • Dostupná kvóta pro váš podnik
 • Kvóta přiřazená k profilům produktu
 • Kvóta využitá uživateli

Přiřazení role správce produktu Adobe Stock uživatelům.

Vytvoření/úprava profilů produktu pro službu Adobe Stock:

 • Zadání názvu k profilu produktu (viditelný pouze správci v konzoli Admin Console)
 • Zadání názvu týmového projektu / projektu ve službě Stock (viditelné koncovými uživateli na webu Adobe Stock)
 • Zadání limitů pro stahování profilu produktu (kredity)
 • Konfigurace jednotlivých možností tohoto profilu produktu
 • Přidání uživatelů do profilu produktu
 • Přidání správců profilu k profilu produktu

Z pozice správce systému můžete také využít vyhrazené rozhraní ve službě Adobe Stock a sledovat tak využití datových zdrojů Adobe Stock nebo stahovat hlášení ve formátu CSV.

Obecné informace

Informace týkající se licencí

Nabídky Adobe Stock pro podniky standardně zahrnují práva pro sdílení v rámci celé organizace. Jakmile datový zdroj některý z uživatelů ve vaší organizaci licencuje, ostatní uživatelé v organizaci jej mohou určit, stáhnout a používat bez nutnosti jej znovu licencovat. Po licencování datového zdroje v organizaci jsou práva na používání trvalá (za předpokladu, že organizace neporuší licenční podmínky).

Existují tři různé možné konfigurace uživatelů v organizaci:

  Uživatel není přiřazen k profilu produktu ve službě Adobe Stock. Uživatel je přiřazen k profilu produktu ve službě Adobe Stock s kvótou pro kredity ve výši 0. Uživatel je přiřazen k profilu produktu ve službě Adobe Stock s kvótou pro kredity vyšší než 0.


Uživatel může

Procházet web Adobe Stock

– Procházet web Adobe Stock

– Určit, stáhnout a používat datové zdroje, které již byly ve vaší organizaci zakoupeny

– Stahovat náhledy

- Procházet web Adobe Stock

- Určit, stáhnout a používat datové zdroje, které již byly ve vaší organizaci zakoupeny

– Stahovat náhledy

– Licencovat další datové zdroje Adobe Stock

Uživatel nemůže

– Určit datové zdroje, které byly již ve vaší organizaci zakoupeny

– Stahovat náhledy

– Licencovat datové zdroje Adobe Stock

Licencovat další datové zdroje Adobe Stock  

Datové zdroje, které byly již ve vaší organizaci licencovány, jsou ve výsledcích hledávání ve službě Adobe Stock a aplikacích Creative Cloud označeny jako licencované.

LicensedBadge
Označení licencování ve službě Adobe Stock

LicensedBadgeApps
Označení licencování v aplikacích Creative Cloud

Informace týkající se oprávnění ke službě Stock

Všichni uživatelé z profilu produktu Adobe Stock sdílí kvótu pro kredit vycházející z daného profilu produktu. Při licencování datových zdrojů Adobe Stock se využívá tato společná kvóta.

Představte si profil produktu sestávající ze dvou uživatelů (A a B) a kvóty celkem 100 kreditů.

 • Pokud ještě nebyly použity žádné kredity, uživatel A může pro licencování datových zdrojů Adobe Stock použít až 100 kreditů.
 • Pokud ještě nebyly použity žádné kredity, uživatel B může pro licencování datových zdrojů Adobe Stock použít až 100 kreditů.
 • Pokud uživatel A použil již 45 kreditů, uživatel B může použít jen 55 kreditů.

Na webové stránce Adobe Stock si uživatelé musí vybrat oprávnění zobrazení v následujících situacích:

 • Při prvním přihlášení ve službě Adobe Stock
 • Pokud mají ve službě Adobe Stock také oprávnění pro jednotlivce nebo tým
 • Pokud ve službě Adobe Stock patří do více profilů produktu (v rámci stejné organizace nebo prostřednictvím více organizací)

Poznámka:

Jakmile jsou uživatelé přihlášeni na webové stránce Adobe Stock za pomoci Enterprise ID nebo Federated ID, nemají možnost přímého přepnutí na svůj osobní či týmový účet (mají-li k dispozici jeden nebo oba tyto účty). Je třeba se nejprve odhlásit a znovu se přihlásit pomocí Adobe ID.

identity menu
Nabídka identity ve službě Adobe Stock

Informace týkající se kreditů

V závislosti na nabídce pro podniky můžete využívat odlišné typy kreditů:

Standardní kredity slouží k licencování pouze standardních obrázků (fotografií, vektorové grafiky, ilustrací).

Univerzální kredity slouží k licencování jakéhokoli typu datového zdroje (mimo jiné včetně standardních obrázků, videí v rozlišení HD/4K, obrázků z prémiové kolekce, šablon, 3D datových zdrojů apod.).

Prémiové kredity slouží k licencování jakéhokoli typu datového zdroje mimo standardní obrázky (mimo jiné včetně standardních obrázků, videí v rozlišení HD/4K, obrázků z prémiové kolekce, šablon, 3D datových zdrojů apod.).

Kredity ve službě Adobe Stock mají platnost od data nákupu po datum ukončení platnosti nebo prodloužení při výročním datu bez ohledu na datum, kdy byly k profilu produktu přiřazeny. Jakmile je však datový zdroj licencován, právo na jeho používání je trvalé.

K výročnímu datu smlouvy platnost nevyužitých a nepřiřazených kreditů vyprší bez možnosti převedení. Nastavení profilu produktu však zůstávají platná. Limit pro stahování a možnosti přiřazené k profilům produktu přetrvají po celou dobu aktivního využívání služby.

Nastavení produktu

Role uživatelů

  Správce
systému
Správce
produktu Adobe Stock
Správce
profilů Adobe Stock
Uživatel
ve službě Adobe Stock
Ideální pro Pracovník IT Nákupčí umění Správce týmu Designer
Přístup ke konzoli Admin Console  Plný přístup Omezeno na produkt Adobe Stock Omezeno na profily Adobe Stock, které
spravují
Ne
Možnost přidat uživatele a definovat jejich role Ano, všechny role

Ano, omezeno na:

– Správce produktu Adobe Stock

– Správce libovolného profilu Adobe Stock

– Uživatel libovolného profilu Adobe Stock

Ano, omezeno na:

– Správce profilů Adobe Stock, které spravují

– Uživatel profilů Adobe Stock, které spravují

Ne
Možnost aktualizovat profily produktu ve službě Adobe Stock (název, kvóta, oprávnění apod.). Ano Ano Ano, omezeno na profily Adobe Stock, které spravují. Nemohou měnit kvóty přiřazené k profilům, které spravují. Ne


Možnost sledovat historii licencí v organizaci
Ano, plná viditelnost Ano, plná viditelnost Ano, v historii budou uvedeny všechny licencované datové zdroje, ale podrobnosti (profil produktu použitý pro licencování, uživatel, který datový zdroj licencoval) se zobrazí pouze u datových zdrojů, které byly licencovány v profilech Adobe Stock, které spravují Ano, v historii budou uvedeny všechny licencované datové zdroje, ale podrobnosti (profil produktu použitý pro licencování, uživatel, který datový zdroj licencoval) se zobrazí pouze u jimi přímo licencovaných datových zdrojů  
Možnost stáhnout hlášení ve formátu CSV Ano Ano Ano, s výše uvedeným omezením Ano, s výše uvedeným omezením

Další informace o rolích pro správu.

Vytvoření/úprava profilu produktu pro službu Adobe Stock

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console jako správce a klikněte na tlačítko Produkty. Zobrazí se seznam produktů Adobe zakoupených vaší organizací.

 2. Vyberte možnost Adobe Stock.

  Na stránce Adobe Stock se zobrazí všechny přiřazené profily produktu.

 3. Budete-li chtít upravit existující profil produktu, klikněte na název profilu produktu a poté na tlačítko Nastavení.

  Při vytváření profilu produktu klikněte na tlačítko Nový profil.

  Nastavení profilu produktu
 4. Na obrazovce Podrobnosti zadejte Název profiluPopis a zvolte tak tento profil z ostatních profilů produktu v seznamu pro službu Adobe Stock.

  Stejně tak můžete zvolit jiný Zobrazovaný název. Tento název se zobrazí koncovým uživatelům v nabídce pro volbu identity na webové stránce Adobe Stock a usnadní jim tak výběr správného profilu produktu pro licencování datových zdrojů ve službě Adobe Stock. Ve výchozím nastavení je Zobrazovaný název stejný jako Název profilu.

  Nastavení profilu produktu
  Nastavení profilu produktu

 5. Pomocí přepínače Upozornění uživatele na obrazovce Podrobnosti můžete upozornit uživatele na jejich přidání do tohoto profilu nebo odebrání z něj.

  Pokud vytváříte profil, klikněte na tlačítko Další.

 6. Na obrazovce Kvóta zadejte limit kreditů pro stahování v rámci tohoto profilu produktu. Uživatel tohoto profilu produktu sdílí tuto společnou kvótu bez možnosti ji překročit.

 7. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte změny do profilu nebo kliknutím na tlačítko Hotovo dokončete vytváření profilu.

 8. Na stránce s podrobnostmi o profilu produktu můžete provádět následující úlohy:

  • Budete-li chtít přidat nebo odebrat uživatele či skupiny uživatelů, přejděte na kartu Uživatelé.
  • Pokud chcete přidat nebo odebrat správce, přejděte na kartu Správci.
  • Jestliže chcete upravit oprávnění, přejděte na kartu Oprávnění. Kliknutím na tlačítko Kopírovat oprávnění můžete dokonce kopírovat oprávnění z aktuálního profilu produktu do nového.
  Oprávnění – typy datových zdrojů
  Oprávnění – typy datových zdrojů

  Oprávnění – povinné odkazy
  Oprávnění – povinné odkazy

  Oprávnění – možnosti náhledu
  Oprávnění – možnosti náhledu

Aktualizace limitu profilu produktu pro stahování

Jakmile je dosaženo limitu stahování v rámci profilu produktu, budou správci upozorněni prostřednictvím e-mailu (správce systému v případě, že žádný správce produktu pro službu Adobe Stock není přiřazen). Následně mohou zvýšit limit pro stahování a umožnit tak uživatelům stahovat další datové zdroje. Pokud se tak správci rozhodnou, musí upravit profil produktu a navýšit limit pro stahování o větší počet kreditů.

Pokud správce produktu nebo systému sníží limit profilu produktu ke stahování a zadá počet kreditů, který je nižší, než jaké je aktuální využití, uživatelé nebudou moci další datové zdroje stahovat. Předchozí statistiky využití se však i nadále ukládají podle aktuálního stahování.

Zrušení oprávnění ke službě Adobe Stock

Správce produktu nebo systému může označením zaškrtávacího pole vedle názvu profilu a kliknutím na tlačítko Odstranit profil podle potřeby odstranit profil produktu ze služby Adobe Stock.

Po odstranění profilu produktu nebo v případě, že bude uživatel odebrán z profilu produktu ve službě Adobe Stock, uživatelé již nebudou mít možnost datové zdroje dále licencovat. Předchozí využití je však i nadále zaznamenáno na řídicím panelu Využití ve službě Adobe Stock.

Prostředí pro koncové uživatele

Náhledy

Pokud byla na kartě Oprávnění v konzoli Admin Console povolena možnost používat náhledy HD bez vodoznaku, uživatelé, kteří si stáhnou náhled jakéhokoli typu, ať už z webu Adobe Stock, nebo aplikace Creative Cloud, budou mít možnost stáhnout si také soubor ve vysokém rozlišení bez vodoznaku. Tyto náhledy jsou označeny jako nelicencované až do chvíle, kdy je uživatelé licencují.

Odkazy na licence

Pokud byly na kartě Oprávnění v konzoli Admin Console aktivovány povinné nebo volitelné odkazy, uživatelé licencující datové zdroje ze služby Adobe Stock budou muset vyplnit formulář a zadat v něm příslušné údaje. Uživatelé nebudou mít možnost datový zdroj licencovat, dokud vyžadované údaje nezadají.

ReferencesModal
Formulář pro odkazy na licence

Dosažení limitu pro stahování

Jakmile je dosaženo limitu stahování v rámci profilu produktu, jeho uživatelé budou příslušnou zprávou na tuto skutečnost upozorněni. V takovém případě správce může limit profilu produktu pro stahování z konzole Admin Console zvýšit.

QuotaReachedMessage
Dosažení limitu pro stahování

Typy datových zdrojů

Pokud nastavení profilu produktu nepovoluje uživatelům licencovat některé typy datových zdrojů, budou uživatelé pokoušející se tyto typy datových zdrojů licencovat upozorněni zobrazením vhodné zprávy.

AssetTypesNot Authorized
Typ zakázaného datového zdroje

Sledování využití ve službě Adobe Stock

Správci mohou sledovat využití kreditu přímo z konzole Admin Console. Stejně tak mají na webových stránkách Adobe Stock přístup k vyhrazenému monitorovacímu rozhraní. Toto rozhraní pro monitorování je dostupné prostřednictvím odkazu Přejděte na řídicí panel pro používání služby Stock na záložce Adobe Stock na kartě Přehled konzole Admin Console, nebo v části Historie licencí na webových stránkách Adobe Stock.

Sledování využití ve službě Adobe Stock
LicenseHistory
Historie licencí | Odkaz na řídicí panel s využitím ve službě Stock

Pokud správce spravuje více organizací, na webových stránkách Adobe Stock může z rozevíracího seznamu na řídicím panelu s využitím ve službě Adobe Stock vybrat organizaci, kterou chce sledovat.

V historii licencí jsou všem členům organizace k dispozici veškeré datové zdroje licencované kterýmkoli členem organizace. Podrobnosti a možnosti filtrování nicméně závisí na postavení členů:

 • Správci systému mají přístup ke všem podrobnostem pro jednotlivé licencované datové zdroje.
 • Správci produktu pro službu Adobe Stock mohou také sledovat všechny podrobnosti pro jednotlivé licencované datové zdroje.
 • Správci profilu ve službě Adobe Stock mohou sledovat jen podrobnosti u profilů produktu, které spravují. Stejné pravidlo platí pro filtry. Filtrovat mohou pouze s použitím profilu produktu a podle uživatelů, které spravují.
 • Koncoví uživatelé mohou sledovat jen podrobnosti o datových zdrojích, které přímo licencovali. Stejné pravidlo platí i pro filtry.

Všechny aktivované povinné nebo volitelné odkazy z karty Oprávnění na konzoli Admin Console fungují jako filtry a hodnoty zadané uživateli při licencování datových zdrojů Adobe Stock se zobrazí v tabulce. V případě, že je hodnota chybná, mohou správci příslušné údaje zadané uživateli opravit kliknutím na tlačítko . Po kliknutí se otevře formulář, ve kterém správci mohou hodnoty upravit.

EditReferenceModal
Formulář pro úpravu údajů

Správci mohou také sledovat podrobnosti o celkovém využití (dostupné kredity, kredity distribuované a kredity použité) kliknutím na ikonu .

Podrobnosti o využití

Správci mohou filtrovat historii licencí a sledovat tak datové zdroje licencované konkrétním uživatelem nebo skupinou uživatelů, zdroje používané u konkrétního projektu nebo zákazníka, nebo zdroje z konkrétní nákupní objednávky. Po zobrazení lze výsledky exportovat do souboru CSV kliknutím na tlačítko . Soubor, včetně všech dat, se následně vygeneruje a odešle e-mailem.

Řídicí panel s využitím ve službě Adobe Stock obsahuje také dvě další části:

 • Uživatelé: počet datových zdrojů stažených jednotlivými uživateli.
 • Skupiny: počet datových zdrojů stažených prostřednictvím různých profilů produktu.

Uložení obsahu ze služby Adobe Stock do knihoven Creative Cloud

Uživatelé s oprávněním k produktu Creative Cloud pro podniky se službami mohou ukládat náhledy datových zdrojů Adobe Stock a licencované datové zdroje do svého počítače nebo do knihoven a mít tak přístup k výhodám spojeným s procesem integrace.

Uživatelé, kteří nemají přístup k úložišti nebo nemají dostatečnou kapacitu, mohou náhledy datových zdrojů a licencované soubory ukládat pouze v počítači.

Související informace naleznete zde:

Přechod ze služby Creative Cloud pro týmy na službu Creative Cloud pro podniky

Pokud zákazník migruje z plánu Adobe Stock pro týmy na plán Adobe Stock pro podniky, doporučujeme vytvořit záložní kopii každého licencovaného datového zdroje a zajistit tak, že nedojde k jeho ztrátě v případě, že bude plán pro týmy ukončen. Přístup k historii licencí pro týmový účet je možný pouze za předpokladu, že plán zůstane aktivní.

Další informace naleznete v části Přechod koncových uživatelů ze služby Creative Cloud pro týmy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online