Práce s profily objektivů v aplikacích Photoshop a Lightroom a zásuvném modulu Camera Raw

Součástí aplikací Adobe Photoshop a Lightroom a zásuvného modulu Camera Raw je celá řada profilů objektivů, pomocí nichž můžete provádět korekci zkreslení objektivů, například při soudkovitém nebo poduškovitém zkreslení. U většiny profilů objektivů lze také opravit vinětaci, při které jsou rohové části obrazu tmavší než zbytek obrazu.

Práce s profily objektivů

  • Pro soubory RAW a soubory v jiném formátu než RAW existují samostatné profily objektivů. V aplikaci Photoshop, zásuvném modulu Camera Raw a aplikaci Lightroom se zobrazují pouze profily dostupné pro typ souboru vybraného obrazu.
  • Nejlepších výsledků je dosahováno při používání profilů objektivů u souborů RAW.
  • Pokud profil objektivu použijete u souboru v jiném formátu než RAW, například u souboru JPEG, může dojít k neočekávaným výsledkům. Výsledky jsou rozdílné kvůli tom, že v souborech v jiném formátu než RAW se data mění podle toho, jakým způsobem byl soubor vytvořen. Pokud u souborů v jiném formátu než RAW zaznamenáte neočekávané výsledky, zkuste použít korekce objektivu ručně nebo vytvořte vlastní profil objektivu.
  • Pokyny k používání profilů objektivů naleznete v následujících článcích:
  • Časem plánuje společnost Adobe doplnit podporu pro další objektivy. Chcete-li požádat o podporu pro konkrétní objektiv, přejděte na adresu feedback.photoshop.com.
Poznámka:

Pokud není váš objektiv aktuálně podporován, můžete si vytvořit vlastní profil objektivu.

Fotoaparáty s integrovanou podporou profilu objektivu

Ke korekci objektivu dochází u všech fotoaparátů a objektivů standardu Micro 4/3 (MFT) (například u fotoaparátů Panasonic a Olympus) a dalších fotoaparátů (například u fotoaparátů Fuji X, Leica Q a spousty kompaktních modelů od společnosti Canon) automaticky bez jakéhokoli vašeho zásahu.

Informace o tom, zda je váš objektiv podporován automaticky, najdete na kartě Korekce objektivu.

Karta Korekce objektivu v zásuvném modulu Camera Raw (vlevo) a karta Korekce objektivu v aplikaci Lightroom (vpravo)

Další informace se zobrazí po kliknutí na ikonu Informace.

Objektivy s možností náklonu a posunu

Objektivy s možností náklonu a posunu umožňují flexibilně měnit osu objektivu. Objektiv tak bude mít v každé pozici dané jeho náklonem a posunem jiné optické vlastnosti. Každá pozice však bohužel není v metadatech EXIF zaznamenána. Vytváření profilů objektivů se tak stává neproveditelné, protože software společnosti Adobe nemá k dispozici žádná data o pozici objektivu, která by mohl v korekčním profilu objektivu použít při indexování jednotlivých profilů geometrických zkreslení a vinětace.

Korekci vinětace nebo zkreslení lze provést na kartě Ruční na panelu Korekce objektivu a použít ji jako předvolbu. Korekce barevných vad lze zapnout na kartě Profil na stejném panelu.

Vytvoření vlastních profilů objektivů

Pokud žádný profil pro váš objektiv neexistuje, můžete si pomocí nástroje Adobe Lens Profile Creator vytvořit vlastní profil.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?