Co je Korekce objektivu

Objektivy fotoaparátů mohou při určitých ohniskových vzdálenostech, clonových číslech a vzdálenostech zaostření vykazovat různé typy defektů. Tyto viditelné deformace a aberace lze opravit na záložce Korekce objektivu dialogového okna nástroje Camera Raw.

Vinětování způsobuje, že okraje a zejména rohy obrazu jsou tmavší než jeho střed. Ke kompenzaci vinětování použijte ovládací prvky v sekci Vinětování objektivu na kartě Korekce objektivu.

Soudkovité zkreslení způsobuje zdánlivé zakřivení rovných čar směrem ven.

Poduškovité zkreslení způsobuje zdánlivé zakřivení rovných čar směrem dovnitř.

Chromatická aberace je způsobena neschopností objektivu zaostřit různé barvy do stejného bodu. U jednoho typu chromatické aberace jsou sice obrazy v jednotlivých barvách světelného spektra zaostřeny, ale každý z nich má nepatrně odlišnou velikost. Jiný typ chromatického artefaktu má vliv na okraje plochy zrcadlového světla, připomíná např. jev, kdy se světlo odráží od hladiny vody nebo vyleštěného kovu. Tato situace má obvykle za následek fialový lem okolo takové plochy zrcadlového světla.

Obraz před a po opravě chromatické aberace
Původní obraz (nahoře) a po korekci chromatické aberace (dole)

Výukové video: Použití aplikace Camera Raw ke korekci fotografií

Výukové video: Použití aplikace Camera Raw ke korekci fotografií
lynda.com

Automatická korekce perspektivy snímku a nedostatků objektivu

Možnosti na záložce Profil vnořené do záložky Korekce objektivu dialogového okna nástroje Camera Raw opravují deformace běžných objektivů fotoaparátů. Profily jsou založeny na metadatech EXIF, která identifikují fotoaparát a čočku použité k zachycení fotografie a provádějí odpovídající kompenzaci.

 1. Na kartě Profil vnořené do karty Korekce objektivu zvolte možnost Zapnout korekce profilu objektivu.

  Poznámka:

  Chcete-li, aby aplikace Lightroom automaticky odstranila postranní chromatickou aberaci a opravila barevné lemování, zaškrtněte na kartě Profil vnořené v kartě Korekce objektivu možnost Odstranit chromatickou aberaci.

  Použitím ovládacích prvků pro odstranění lemování na vnořené kartě Ruční můžete také ručně opravit fialové a zelené barevné lemy. Podrobnosti naleznete v části Ruční korekce perspektivy obrazu a vady objektivu.

 2. Pokud aplikace Camera Raw nenajde vhodný profil automaticky, vyberte položky Výrobce, Model a Profil.

  Poznámka:

  U některých fotoaparátů je k dispozici pouze jeden objektiv a u některých objektivů pouze jeden profil. Dostupnost objektivů závisí na tom, zda upravujete soubor typu raw nebo jiný soubor. Tipy pro práci s profily objektivů a seznam podporovaných objektivů najdete v článku Podpora profilů objektivů. K vytváření vlastních profilů použijte nástroj Adobe Lens Profile Creator.

 3. V případě potřeby upravte pomocí posuvníků Míra korekci použitou profilem:

  Deformace

  Výchozí hodnota 100 aplikuje 100 % korekce deformace v profilu. Hodnoty nad 100 aplikují silnější korekci deformace, hodnoty pod 100 aplikují slabší korekci.

  Vinětování

  Výchozí hodnota 100 aplikuje 100 % korekce vinětování v profilu. Hodnoty nad 100 aplikují silnější korekci vinětování, hodnoty pod 100 aplikují slabší korekci.

 4. (Volitelné) Chcete-li uložit změny výchozího profilu, zvolte možnost Nastavení > Uložit nové výchozí hodnoty profilu objektivu.

Ruční korekce perspektivy snímku a nedostatků objektivu

Korekce transformace a vinětování lze aplikovat na originální i oříznuté fotografie. Viňetování objektivu upraví hodnotu expozice kvůli zesvětlení tmavých rohů.

 1. Klikněte na záložku Ručně, která je vnořená do záložky Korekce objektivu dialogového okna nástroje Camera Raw.

 2. V části Zkreslení nastavte následující volby:

  Míra

  Tažením doprava opravte soudkovité zkreslení a vyrovnejte čáry, které se zakřivují směrem od středu. Tažením doleva opravte poduškovité zkreslení a vyrovnejte čáry, které se zakřivují směrem do středu.

 3. V části Odstranit lem proveďte kteroukoli z těchto oprav:

  Odstranění globálních fialových a zelených lemů pomocí kapátka

  Chcete-li opravit barevné lemování pomocí kapátka, postupujte následovně:

  1. (Volitelné) Zvětšením oblasti mapy usnadněte přesné určení barev.
  2. Stisknutím a podržením klávesy Command (Mac) nebo Ctrl (Win) zobrazíte kapátko v obraze.
  3. Klikněte na fialové/zelené barvy lemu.

  Fialové/zelené posuvníky odstranění lemu se pro danou barvu nastaví automaticky. Kliknete-li na oblast, která je příliš neutrální pro nastavení barvy odstranění lemu, zobrazí se chybové hlášení.

  Odstranění globálních fialových a zelených lemů pomocí ovládacích prvků posuvníku pro odstranění lemů

  Fialová/zelená hodnota

  Určuje míru odstranění olemování aplikovaného na vybraný odstín fialové/zelené. Čím vyšší hodnota, tím vyšší míra odstranění barevného olemování.

  Fialový/zelený odstín

  Aplikuje odstranění olemování na vybraný rozsah odstínu. Přetažením jednoho z konců ovládacího panelu rozšíříte nebo snížíte rozsah dané barvy. Tažením uprostřed ovládacího prvku můžete měnit rozsah odstínu. Minimální prostor mezi konci je deset jednotek.

  Poznámka:

  Přibližte oblast, která obsahuje velmi tmavé nebo černé detaily na velmi světlém nebo bílém pozadí. Prohlédněte obraz, zda se v něm vyskytuje barevné lemování. Abyste barevné lemování lépe viděli, stiskněte při posunování posuvníků klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) – barevné okraje opravené jiným posuvníkem barvy se skryjí.

 4. V části Vinětování upravte následující:

  Míra

  Tažením posuvníku Míra směrem doprava (kladné hodnoty) zesvětlíte rohy fotografie. Tažením posuvníku Míra směrem doleva (záporné hodnoty) ztmavíte rohy fotografie.

  Střední bod

  Tažením posuvníku Střední bod doleva (nižší hodnota) použijete hodnotu Míra na větší oblast dále od rohů. Tažením posuvníku doprava (vyšší hodnota) omezíte úpravu na oblast blíže k rohům.

Korekce chromatické aberace v aplikaci Camera Raw 7.1

Aplikace Camera Raw 7.1 obsahuje zaškrtávací pole, s jehož pomocí můžete automaticky opravit modrožluté a červenozelené olemování (postranní chromatická aberace). Pomocí posuvníků můžete opravit nachově purpurovou a zelenou aberaci (axiální chromatická aberace). K axiální chromatické aberaci dochází často u obrazů pořízených s použitím větší clony.

Odstranění červenozeleného a modrožlutého posuvu

 • Na kartě Barva panelu Korekce objektivu zaškrtněte políčko Odstranit chromatickou aberaci.

Plošné odstranění nachově purpurového a zeleného olemování

Na kartě Barva na panelu Korekce objektivu upravte posuvníky Míra u položek Nachová a Zelená. Čím vyšší hodnota, tím vyšší míra odstranění barevného olemování. Dbejte na to, abyste nepoužili úpravy ovlivňující nachové a zelené objekty v obraze.

Podle potřeby můžete rozsah odstínu nachové nebo zelené upravit pomocí posuvníků Odstín nachové a Odstín zelené. Přetažením jednoho z konců ovládacího panelu rozšíříte nebo snížíte rozsah dané barvy. Tažením uprostřed ovládacího prvku můžete měnit rozsah odstínu. Minimální prostor mezi konci je deset jednotek. Výchozí prostor u posuvníku zelené barvy je úzký z důvody ochrany zelené a žluté barvu v obraze, jako např. u listů.

Poznámka:

Okraje nachových a zelených objektů můžete ochránit pomocí místního štětce úprav.

Během tažení posuvníky můžete stisknout klávesu Alt/Option a zobrazit tak výsledky úprav. Barva olemování se během tažení a výsledném odstraňování barvy stane neutrální.

Odstranění místního barevného olemování

Pomocí místního štětce a úprav přechodu můžete odstranit olemování všech barev. Místní odstranění olemování je k dispozici pouze v rámci verze zpracování 2012.

 • Vyberte štětec nebo nástroj přechod a obraz přetáhněte.
 • Pohněte s posuvníkem Odstranit lem. Kladná hodnota odstraní barevné olemování. Záporná hodnota chrání oblasti obrazu proti odstranění olemování, která aplikujete globálně. Hodnota -100 chrání oblast před jakýmkoli odstraněním olemování. Například použití výrazného plošného odstranění nachového olemování může odbarvit nebo upravit okraje nachových objektů v obraze. Při použití funkce Odstranit lem s hodnotou -100 můžete tyto oblasti ochránit a zachovat jejich původní barvy.

Poznámka:

Nejlepších výsledků dosáhnete použitím libovolné korekce objektivu Transformace dříve, než provedete místní odstranění barevného olemování.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online