Udskriv brochurer vha. Acrobat eller Reader

Det er muligt at udskrive et flersidet dokument som en brochure med Acrobat eller Reader, der arrangerer to sider pr. ark. Når du har samlet, foldet og hæftet de dobbeltsidede ark, har du en brochure med siderne i den rigtige rækkefølge.

Flersidet PDF-dokument udskrevet som hæfte: Fire sider pr. ark, udskrivning på begge sider, venstrebinding.

Udskriv et flersidet dokument som brochure

 1. I Acrobat eller Acrobat Reader skal du vælge menuen hamburger   (Windows) Fil -menuen (macOS) > Udskriv.

 2. Vælg, hvilke sider du vil have i brochuren i Sider, der skal udskrives -afsnittet.

  Alle udskriv sider fra start til slut.

  Sider angiver et sideinterval for at udskrive en mindre del af et stort hæfte. Du kan inddele et stort hæfte i mindre dele og derefter udskrive hvert sideinterval separat.

 3. Vælg Brochure fra Sidestørrelse og -håndtering -afsnittet.

 4. I rullelisten Brochure-delsæt skal du vælge en af følgende muligheder: Begge sider (duplexprintere) udskriver automatisk begge sider af papiret, hvis din printer understøtter automatisk duplexudskrivning, eller Kun forside / Kun bagside (for printere, der ikke er duplex). Hvis din printer ikke automatisk kan udskrive begge sider, kan du først printe papirets forside. Derefter lægger du disse sider i igen og udskriver bagsiderne.

 5. Lad tallene i felterne Ark fra stå, som de er. Acrobat eller Acrobat Reader bestemmer, hvilke ark der skal udskrives for at udføre udskriftsjobbet. Hvis du for eksempel har en PDF på 16 sider og har valgt Alle i afsnittet Sider, der skal udskrives, udskrives ark 1 til 4.

 6. Vælg en indstilling på rullelisten Binding: Venstre, Højre, Venstre (Stående), Højre (Stående).

 7. Vælg Auto-rotér sider inden for hvert ark for at rotere hver side automatisk, så den passer bedst muligt i det printbare område.

 8. Vælg Udskriv.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?