Udskriv brochurer vha. Acrobat eller Reader

Du kan udskrive et dokument med flere sider som et hæfte. Acrobat eller Reader opretter to sider per ark. Når du samler, folder og hæfter arkene med udskrivning på begge sider, er resultatet en samlet bog med den korrekte siderækkefølge. 

Trin til Reader og Acrobat X

Trin til Reader og Acrobat 9

Flersidet PDF-dokument udskrevet som hæfte: Fire sider pr. ark, udskrivning på begge sider, venstrebinding.

Reader og Acrobat X

Udskriv et flersidet dokument som brochure:

 1. Vælg Fil > Udskriv.

 2. Vælg en printer i menuen øverst i dialogboksen Udskriv.

 3. I området Sider til udskrivning skal du vælge, hvilke sider du ønsker i brochuren.

  Alle udskriftsider fra start til slut.

  Sider angiver et sideinterval for at udskrive en mindre del af et stort hæfte. Du kan inddele et stort hæfte i mindre dele og derefter udskrive hvert sideinterval separat.

 4. Under Sidestørrelse og Håndtering, vælg Brochure.

 5. I popup-menuen Delsæt af hæfte, vælg en af de følgende muligheder: Begge sider (dupleksprintere) udskriver automatisk på begge sider af papiret, hvis printeren understøtter automatisk dupleksudskrivning, eller Kun siden foran / Kun bagsiden (til dupleksprintere). Hvis din printer ikke automatisk kan udskrive begge sider, kan du først printe papirets forside. Derefter lægger du disse sider i igen og udskriver bagsiderne.

 6. Lad tallene i felterne Ark fra være som de er. Acrobat eller Reader bestemmer, hvilke ark der skal udskrives for at udføre udskriftsjobbet. Hvis du for eksempel har et PDF-dokument på 16 sider, og du valgte Alle i ruden Udskriftsområde, så udskrives ark 1 til 4.

 7. Vælg Roter automatisk sider for at rotere hver side automatisk, så den passer bedst til udskriftsområdet.

Acrobat og Reader 9

Udskriv et flersidet dokument som brochure:

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg en printer i menuen øverst i dialogboksen Udskriv.

 3. Vælg hvilke sider der skal udskrives i Udskriftsområdet:
  Alle Udskriver sider fra start til slut.
  Sider Angiver et sideinterval for at udskrive en mindre del af et stort hæfte. Du kan inddele et stort hæfte i mindre dele og derefter udskrive hvert sideinterval separat.

 4. Vælg Udskrivning af hæfte i popup-menuen Sideskalering. Der vises yderligere indstillinger under popup-menuen Sideskalering.

 5. I popup-menuen Delsæt af hæfte, vælg en af de følgende muligheder:
  Begge sider (dupleksprintere) udskriver automatisk på begge sider af papiret, hvis printeren understøtter automatisk dupleksudskrivning.

  Kun forside/kun bagside (for simpleksprintere) Hvis printeren ikke kan udskrive på begge sider automatisk, kan du udskrive forsiderne på papiret først. Derefter lægger du disse sider i igen og udskriver bagsiderne.

 6. Lad tallene i felterne Ark fra være som de er. Acrobat eller Reader bestemmer, hvilke ark der skal udskrives for at udføre udskriftsjobbet. Hvis du for eksempel har et PDF-dokument på 16 sider, og du valgte Alle i ruden Udskriftsområde, så udskrives ark 1 til 4.

 7. Vælg Roter automatisk sider for at rotere hver side automatisk, så den passer bedst til udskriftsområdet.

 8. Vælg en indstilling i popup-menuen Binding:

 9. Klik på OK eller Udskriv.

Adobe-logo

Log ind på din konto