Fejlfind PDF-udskrivning i Acrobat og Reader

Find løsninger på almindelige problemer ved udskrivning af PDF-dokumenter.

Bemærk:

Hvis der opstår problemer med at udskrive på én eller begge sider på en Mac-computer, skal du læse Kan ikke udskrive på begge sider eller på enkeltside i Acrobat på en Mac-computer

Det første trin til at løse et udskrivningsproblem er at finde årsagen til problemet. De teknikker til fejlfinding, som gennemgås nedenfor, kan bruges til at løse nogle af de mest almindelige problemer og er inddelt i tre kategorier:

De tre mest almindelige problemer

Printerrelaterede løsninger

Kan du udskrive denne fejlfindingsside?

Prøv at udskrive denne fejlfindingsside. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så prøv at følge disse trin for at tjekke forbindelsen til printeren:

 1. Sørg for, at kablet, der forbinder printeren til computeren, er sat rigtigt i.

 2. Hvis printeren er sluttet til en USB-hub, skal du tage printerkablet ud af hubben. Slut derefter printerkablet direkte til en USB-port på computeren.

 3. Sluk printeren. Vent 30 sekunder, og tænd for den igen.

 4. Prøv at udskrive PDF-dokumentet igen. 

Bruger du den nyeste printerdriver?

Sørg for, at du opdaterer til den seneste printer driver (et program, som bruges til at styre din printer). Printerproducenter tilbyder opdaterede drivere for at forbedre kompatibiliteten med nyere software, såsom nyere versioner af Reader og Acrobat.

 1. Find printerens modelnummer. 

 2. Gå til producentens websted, og søg efter "drivere" eller "printerdrivere".

  Nedenfor findes en række producenters sider til overførsel af drivere:

 3. Find den rigtige driver til dit modelnummer. 

 4. Download og installer printerdriveren ifølge producentens anvisninger.

 5. Genstart computeren. 

Har du prøvet at udskrive med en anden printer?

Hvis du har en anden printer sluttet til din computer, kan du prøve at udskrive filen med denne. Nogle gange kan PDF-filer, som ikke kan udskrives på én printer, godt udskrives på en anden.  

Du kan læse om, hvordan du vælger en anden printer i Windows, i Valg af standardprinter (Windows 10 og 8) eller i Windows Hjælp.

Du kan læse om, hvordan du vælger en anden printer i Mac OS, i Valg af standardprinter (macOS) eller på Apple-supportwebstedet.

Løsninger for PDF-filer

Udskrivningsproblemer skyldes ofte problemer med PDF-filen. Selvom en PDF ser fin ud på skærmen, kan den godt indeholde ufuldstændige eller beskadigede data. 

Prøv at vælge "Udskriv som billede"

Hvis du har travlt og vil udskrive et enkelt dokument (f.eks. et brev eller en formular), kan du bruge "Udskriv som billede". Du kan finde denne funktion ved at klikke på Avanceret i dialogboksen Udskriv (i Windows 7 findes knappen Avanceret nederst i dialogboksen.)

Kopiér eller hent PDF-filen igen, og gem den direkte på harddisken

Det hænder, at PDF-filer beskadiges eller indeholder beskadigede data. Hvis du har hentet PDF-filen på nettet eller modtaget den i en e-mail, så hent den igen, eller bed afsenderen om at sende den igen. Kopiér filen direkte til harddisken frem for at gemme den på et netværksdrev eller en USB-nøgle (eller et andet transportabelt drev).

Åbn den nye kopi på harddisken, og udskriv igen. 

Opret en kopi af PDF-filen ved hjælp af kommandoen Gem som

I Reader eller Acrobat skal du vælge Filer > Gem som og give PDF-filen et nyt navn. Brug kun bogstaver og tal i filnavnet. Brug ikke symboler som f.eks. %, $ eller []. Prøv at udskrive den nye kopi af PDF-dokumentet.

Opret PDF-filen igen

Opret PDF-filen igen, hvis du har den oprindelige kildefil, som PDF-filen blev oprettet fra.

 1. Åbn filen i det oprindelige program (f.eks. et tekstbehandlings- eller sidelayoutprogram).

 2. Vælg Filer > Udskriv, og vælg at gemme filen som en PDF-fil.

 3. Åbn den nye PDF-fil, og prøv at udskrive igen.

Kontrol af udskrivningsfiler (forhåndskontrol) for syntaksrelaterede problemer (problemer i programkoden).

 1. Åbn PDF-filen, og gør et af følgende:

  • Acrobat: Værktøjer > Udskriv produktion
  • Acrobat XI: Vis > Værktøjer > Udskriv produktion
  Vælg Udskriv produktion

 2. Vælg Forhåndskontrol.

  Vælg Forhåndskontrol

 3. Acrobat: Skriv "syntaks" i feltet Find i vinduet Forhåndskontrol. Vælg så profilen Rapportér PDF-syntaksproblemer. Klik derefter på Analyser og løs.

  Klik på Analyser og ret PDF

Softwarerelaterede løsninger

Genstart computeren

Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Det er overraskende, hvor ofte et problem kan løses ved ganske enkelt at genstarte computeren. Når en computer genstartes, ryddes dens hukommelse og cache.   

Brug den aktuelle version af Adobe Reader eller Acrobat

Det er vigtigt, at du opdaterer din version af Reader eller Acrobat. Adobe udgiver gratis kvartalsvise sikkerhedsopdateringer. Opdateringerne indeholder ofte rettelser af almindelige problemer. Hent den nyeste gratis opdatering:

 1. Åbn Reader eller Acrobat.

 2. Vælg Hjælp > Kontroller for opdateringer. Hvis der er en ny tilgængelig opdatering, bliver den installeret automatisk.

 3. Når den er installeret, skal du genstarte computeren. 

 4. Prøv at udskrive PDF-dokumentet igen.

Du kan også finde fejlfindingsråd i følgende to dokumenter: Løs problemer ved konfiguration af din printer eller Udskrivning af komplekse PDF-filer | Acrobat. Hvis du vil have tip til brug af dialogboksen Udskriv (f.eks. løbende udskrivning, skalering af sider til papirstørrelsen eller udskrivning af kommentarer), skal du læse Udskrivningstip (Acrobat X og tidligere).

Adobe-logo

Log ind på din konto