Print_double-sided

I Adobe Reader og Adobe Acrobat kan du udskrive dobbeltsidet, hvis din printer understøtter denne funktion. Funktionen styres i printerdriveren og ikke i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. I dokumentationen til printeren kan du se, hvilke funktioner printeren understøtter. (Dobbeltsidet udskrivning kaldes også dupleks, direkte efter hinanden, for- og bagside eller tosidet udskrivning).


(Windows) Udskrivning på begge sider i Acrobat, Reader DC

 1. I Acrobat eller Reader skal du vælge Filer> Udskriv.

 2. Vælg Udskriv på begge sider af papiret i dialogboksen Printer.

  Dupleksudskrivning
 3. Klik på Udskriv.

(Mac) Udskriv dobbeltsidet i Acrobat, Reader DC

 1. I Acrobat eller Reader skal du vælge Filer> Udskriv.

 2. Vælg Udskriv på begge sider af papiret i dialogboksen Printer.

  Dupleksudskrivning
 3. Klik på Udskriv.

(Windows) Udskriv dobbeltsidet i Acrobat, Reader 10 eller ældre

 1. Vælg Filer > Udskriv i Acrobat eller Reader.

 2. Klik på Egenskaber.

  Klik på Egenskaber
 3. Klik på fanen Layout. Dialogboksen varierer fra printer til printer. Det er muligt at din dialog ikke svarer til den dialogboks, der er vist herunder.

  Klik på fanen Layout
 4. Vælg en indstilling i ruden Udskriv på begge sider. Alt afhængig af printerdriveren kan denne rude også hedde "Dobbeltsidet udskrivning" eller noget lignende. Hvis der ikke er en rude med et af disse navne, understøtter den valgte printer ikke dobbeltsidet udskrivning. Eller funktionen kan være deaktiveret (se Kontrollér, at printerfunktioner er aktiverede).

 5. Klik på OK, og klik derefter OK igen for at starte udskrivningen.

 
 

(Windows) Kontroller, at printerfunktionerne er aktiveret

Hvis der ikke vises en funktion for dobbeltsidet udskrivning, kan det være fordi, funktionen ikke er aktiveret.

 1. Vælg Start > Printere og faxenheder (Windows XP) eller Start > Enheder og printere (Windows 7).

 2. Højreklik på printeren, og vælg Udskriftsindstillinger.
 3. Klik på Avanceret.

 4. Udvid Dokumentindstillinger, og vælg Printerfunktioner.

 5. Vælg de ønskede indstillinger, og vælg derefter Til i popup-menuen. Hvis du ikke kan se dobbeltsidet udskrivning og hæftning under funktionerne, understøtter den valgte printer ikke disse funktioner.

 6. Klik på OK, og klik på OK igen for at lukke dialogboksen.

(Mac OS) Udskrivning på begge sider i Acrobat, Reader 10 eller ældre

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. (Reader X/Acrobat X) Klik på knappen Printer nederst i dialogboksen Udskriv, og klik derefter på Ja, når du bliver bedt om det.

  Klik på Printer-knappen
 3. Sørg for at dialogboksen Udskriv er udvidet ved at klikke på pilen til højre for popup-menuen Printer.

  Udvid dialogboksen Udskriv
 4. Vælg Layout i popup-menuen i dialogboksen Udskriv.

  Vælg Layout

  Dialogboksen Udskriv med Layout valgt i popup-menuen. Indbinding på den lange led er valgt i pop-op-menuen til tosidet udskivning.

 5. Vælg en indbindingsfunktion i popup-menuen Tosidet.

 6. Klik på Udskriv og derefter på OK i hoveddialogboksen Udskriv.

Udskriv på begge sider med en printer uden dupleksfunktion

Hvis din printer ikke understøtter dobbeltsidet udskrivning, kan du manuelt udskrive dit dokument på begge sider af papiret. Dette trin varierer afhængigt af den måde, hvorpå printeren fører arkene ind og ud. Udskriv nogle få testsider ifølge vejledningen for at se, hvordan arkene skal lægges tilbage i printeren.

Printeren fører arkene ud med den trykte side nedad

Følg denne vejledning, hvis printeren fører arkene ud i nummerorden (begyndende med side 1). Arkene føres ud af printeren med den trykte side nedad (almindeligt med laserprintere).

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Kun lige sider fra popup-menuen Undersæt i Udskriftsområde.

  Vælg kun lige sider fra delmængde-menuen, Udskriftsområde
 3. Vælg indstillingen Sider i omvendt rækkefølge I dette eksempel vil valgmuligheden Sider i omvendt rækkefølge sikre, at siderækkefølgen er korrekt.

 4. Klik på OK eller Udskriv.

 5. Tilføj et blankt ark, hvis det samlede antal sider er ulige, så den sidste ulige side har et ark at blive udskrevet på.

 6. Læg stakken med de udskrevne ark tilbage i papirbakken (til indføring), så der bliver udskrevet på den blanke side. Vend sidernes top mod printeren. Sørg for, at arkene ligger lige oven på hinanden.

 7. Vælg Filer > Udskriv, og vælg Kun ulige sider i menuen Undersæt. (Du skal ikke vælge Sider i omvendt rækkefølge denne gang).

  Vælg filer, udskriv kun ulige sider
 8. Klik på OK eller Udskriv.

Printeren fører arkene ud med den trykte side opad

Følg denne vejledning, hvis printeren fører arkene ud i omvendt nummerorden (begyndende med den sidste side). Arkene føres ud af printeren med den trykte side opad (almindeligt med inkjetprintere).

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg Kun lige sider fra popup-menuen Undersæt i Udskriftsområde.

  Vælg kun lige sider fra delmængde-menuen, Udskriftsområde
 3. Klik på OK eller Udskriv.

 4. Tilføj et blankt ark, hvis det samlede antal sider er ulige, så den sidste ulige side har et ark at blive udskrevet på.

 5. Læg stakken med de udskrevne ark tilbage i papirbakken (til indføring), så der bliver udskrevet på den blanke side. Vend sidernes top mod printeren. Sørg for, at arkene ligger lige oven på hinanden.

 6. Vælg Filer > Udskriv, og vælg Kun ulige sider i menuen Undersæt.

 7. Vælg indstillingen Sider i omvendt rækkefølge I dette eksempel vil valgmuligheden Sider i omvendt rækkefølge sikre, at siderækkefølgen er korrekt.

  Vælg muligheden Sider i omvendt rækkefølge
 8. Klik på OK eller Udskriv.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online