Udskriv dobbeltsidet | Acrobat, Reader eller ældre

I Adobe Reader og Adobe Acrobat kan du udskrive dobbeltsidet, hvis din printer understøtter denne funktion. Funktionen styres i printerdriveren og ikke i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. I dokumentationen til printeren kan du se, hvilke funktioner printeren understøtter. (Dobbeltsidet udskrivning kaldes også dupleks, direkte efter hinanden, for- og bagside eller tosidet udskrivning).

(Mac) Udskriv dobbeltsidet i Acrobat, Acrobat Reader

I øjeblikket har udskrivningsindstillingerne i macOS fortrinsret i forhold til udskrivningsindstillingerne i Acrobat eller Acrobat Reader. Når du prøver at udskrive dobbeltsidet i Acrobat eller Acrobat Reader, udskriver printeren ikke ifølge de angivne indstillinger i Acrobat/Reader. Du skal derfor konfigurere udskrivningsindstillingerne ved hjælp af CUPS admin-brugerfladen på Mac.

Konfiguration af udskrivningsindstillingerne i CUPS admin-brugerfladen

CUPS (også kaldet Common UNIX Printing System) er en tjeneste til udskrivning via netværk, som bruges af Mac-computere. Det gør det muligt at konfigurere dine printere i et netværk og tilpasse udskrivningsindstillingerne. Som standard er CUPS-webbrugerfladen deaktiveret på Mac. 

Bemærk:

Indstillingerne angivet i CUPS-brugerfladen tilsidesætter udskrivningsindstillinger i Acrobat eller Acrobat Reader.

Trin til at aktivere eller deaktivere dobbeltsidet udskrivning ved hjælp af CUPS-brugerfladen

 1. Åbn Terminal på din Mac. Dette gøres på en af følgende måder:

  • Klik på Finder-ikonet i Dock. Klik på Gå > Hjælpeprogrammer. Åbn Terminal.
  • Klik på Spotlight-ikonet () øverst til venstre på skærmen, og skriv Terminal. Åbn Terminal.
 2. Når du bliver bedt om det, indtastes sudo cupsctl WebInterface=yes, og tryk på Retur

 3. Indtast adgangskoden til din Mac-computer, når du bliver bedt om det, og tryk på Retur.

 4. Afslut Terminal.

 5. Åbn Safari eller en hvilken som helst anden browser, og skriv http://localhost:631 i adresselinjen, og tryk på Retur. Websiden CUPS vises.

  CUPS admin-brugerflade

 6. Gå til fanen Printere , og vælg din printer på listen.

  Printerliste i CUPS admin-brugerfladen

 7. På rullelisten Administratorer skal du vælge Angiv standardindstillinger.

  Angiv standardindstillinger for printeren

 8. Hvis du vil aktivere dobbeltsidet udskrivning, skal du vælge Indbinding på den lange led eller Indbinding på den korte led for indstillingen Dobbeltsidet. Hvis du vil deaktivere dobbeltsidet udskrivning, skal du vælge Fra.

  Indstillinger for udskrivning på begge sider

 9. For at gemme ændringer skal du klikke på Angiv standardindstillinger.

 10. Din printer er nu konfigureret. Åbn en PDF-fil i Acrobat eller Acrobat Reader og udskriv PDF-filen.

(Mac OS) Udskrivning på begge sider i Acrobat, Reader 10 eller ældre

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. (Reader X/Acrobat X) Klik på knappen Printer nederst i dialogboksen Udskriv, og klik derefter på Ja, når du bliver bedt om det.

 3. Sørg for at dialogboksen Udskriv er udvidet ved at klikke på pilen til højre for popup-menuen Printer.

 4. Vælg Layout i popup-menuen i dialogboksen Udskriv.

  Dialogboksen Udskriv med Layout valgt i popup-menuen. Indbinding på den lange led er valgt i pop-op-menuen til tosidet udskivning.

 5. Vælg en indbindingsfunktion i popup-menuen Tosidet.

 6. Klik på Udskriv og derefter på OK i hoveddialogboksen Udskriv.

(Windows) Udskriv dobbeltsidet i Acrobat, Reader

 1. I Acrobat eller Reader skal du vælge Filer> Udskriv.

 2. Vælg Udskriv på begge sider af papiret i dialogboksen Printer.

  Dupleksudskrivning

 3. Klik på Udskriv.

(Windows) Udskriv dobbeltsidet i Acrobat, Reader 10 eller ældre

 1. Vælg Filer > Udskriv i Acrobat eller Reader.

 2. Klik på Egenskaber.

 3. Klik på fanen Layout. Dialogboksen varierer fra printer til printer. Det er muligt at din dialog ikke svarer til den dialogboks, der er vist herunder.

 4. Vælg en indstilling i ruden Udskriv på begge sider. Alt afhængig af printerdriveren kan denne rude også hedde "Dobbeltsidet udskrivning" eller noget lignende. Hvis der ikke er en rude med et af disse navne, understøtter den valgte printer ikke dobbeltsidet udskrivning. Eller funktionen kan være deaktiveret (se Kontrollér, at printerfunktioner er aktiverede).

 5. Klik på OK, og klik derefter OK igen for at starte udskrivningen.

 

(Windows) Kontroller, at printerfunktionerne er aktiveret

Hvis der ikke vises en funktion for dobbeltsidet udskrivning, kan det være fordi, funktionen ikke er aktiveret.

 1. Vælg Start > Printere og faxenheder (Windows XP) eller Start > Enheder og printere (Windows 7).

 2. Højreklik på printeren, og vælg Udskriftsindstillinger.
 3. Klik på Avanceret.

 4. Udvid Dokumentindstillinger, og vælg Printerfunktioner.

 5. Vælg de ønskede indstillinger, og vælg derefter Til i popup-menuen. Hvis du ikke kan se dobbeltsidet udskrivning og hæftning under funktionerne, understøtter den valgte printer ikke disse funktioner.

 6. Klik på OK, og klik på OK igen for at lukke dialogboksen.

Udskriv på begge sider med en printer uden dupleksfunktion

Hvis din printer ikke understøtter dobbeltsidet udskrivning, kan du manuelt udskrive dit dokument på begge sider af papiret. Dette trin varierer afhængigt af den måde, hvorpå printeren fører arkene ind og ud. Udskriv nogle få testsider ifølge vejledningen for at se, hvordan arkene skal lægges tilbage i printeren.

Printeren fører arkene ud med den trykte side nedad

Følg denne vejledning, hvis printeren fører arkene ud i nummerorden (begyndende med side 1). Arkene føres ud af printeren med den trykte side nedad (almindeligt med laserprintere).

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Kun lige sider fra popup-menuen Undersæt i Udskriftsområde.

 3. Vælg indstillingen Sider i omvendt rækkefølge I dette eksempel vil valgmuligheden Sider i omvendt rækkefølge sikre, at siderækkefølgen er korrekt.

 4. Klik på OK eller Udskriv.

 5. Tilføj et blankt ark, hvis det samlede antal sider er ulige, så den sidste ulige side har et ark at blive udskrevet på.

 6. Læg stakken med de udskrevne ark tilbage i papirbakken (til indføring), så der bliver udskrevet på den blanke side. Vend sidernes top mod printeren. Sørg for, at arkene ligger lige oven på hinanden.

 7. Vælg Filer > Udskriv, og vælg Kun ulige sider i menuen Undersæt. (Du skal ikke vælge Sider i omvendt rækkefølge denne gang).

 8. Klik på OK eller Udskriv.

Printeren fører arkene ud med den trykte side opad

Følg denne vejledning, hvis printeren fører arkene ud i omvendt nummerorden (begyndende med den sidste side). Arkene føres ud af printeren med den trykte side opad (almindeligt med inkjetprintere).

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg Kun lige sider fra popup-menuen Undersæt i Udskriftsområde.

 3. Klik på OK eller Udskriv.

 4. Tilføj et blankt ark, hvis det samlede antal sider er ulige, så den sidste ulige side har et ark at blive udskrevet på.

 5. Læg stakken med de udskrevne ark tilbage i papirbakken (til indføring), så der bliver udskrevet på den blanke side. Vend sidernes top mod printeren. Sørg for, at arkene ligger lige oven på hinanden.

 6. Vælg Filer > Udskriv, og vælg Kun ulige sider i menuen Undersæt.

 7. Vælg indstillingen Sider i omvendt rækkefølge I dette eksempel vil valgmuligheden Sider i omvendt rækkefølge sikre, at siderækkefølgen er korrekt.

 8. Klik på OK eller Udskriv.

Adobe-logo

Log ind på din konto