Udskrivning af flere sider pr. ark vha. Acrobat eller Reader

Du kan udskrive mere end én side af et PDF-dokument på et enkelt ark. At udskrive flere sider pr. ark kaldes også N-up-udskrivning (som f.eks. 2-op eller 6-op). Du kan angive, hvordan siderne ordnes, enten vandret på tværs af siden eller i lodrette kolonner.

  1. Vælg Filer > Udskriv.

  2. Vælg Flere sider per ark i popup-menuen Sideskalering.

  3. Vælg en værdi i popup-menuen sider per ark.

  4. Vælg Vandret, vandret omvendt, Lodret eller Lodret omvendt i popup-menuen Siderækkefølge:

  5. Klik på OK eller Udskriv.

Adobe-logo

Log ind på din konto