Camera Raw-filtret virker ikke længere med 32-bit filer

Problem

Når du forsøger at oprette HDR-billeder i Photoshop vha. Flet til HDR Pro og vælger 32-bit under Tilstand i dialogboksen Flet til HDR Pro, vises følgende fejlmeddelelse:

Kommandoen "Camera Raw-filter" er ikke til rådighed i øjeblikket.

Der vises en fejlmeddelelse ved brug af Flet til HDR Pro i 32-bit tilstand

Berørte produktversioner

Adobe Camera Raw 9.10 og Photoshop CC 2017

Operativsystemer

macOS og Windows

Yderligere oplysninger

I Adobe Camera Raw 9.10 er muligheden for at anvende Camera Raw-filtret direkte på et 32-bit Photoshop-dokument blevet deaktiveret for at forhindre, at der opstår visuelle uoverensstemmelser mellem Camera Raw og Photoshop. Camera Raw-pluginet behandler altid et 32-bit kildebillede eller Smart Object, så resultatet bliver 8-bit/16-bit.

Midlertidige løsninger

Benyt en af nedenstående fremgangsmåder:

Metode 1: Angiv indstillinger for filhåndtering og billedtilstand i Photoshop

Sådan anvender du Camera Raw-filtret på et 32-bit billede (HDR) i Photoshop:

  1. Sørg for, at muligheden 32-bit til 16-/8-bit er aktiveret. Sådan aktiveres denne indstilling:
    • Vælg Rediger > Indstillinger > Filhåndtering.
    • Markér afkrydsningsfeltet Brug Adobe Camera Raw til at konvertere dokumenter fra 32-bit til 16-/8-bit under Filkompatibilitet i dialogboksen Indstillinger.
    • Klik på OK.
  2. Vælg Billede > Tilstand > 8 bit/kanal eller Billede > Tilstand > 16 bit/kanal.

Når du herefter bruger Flet til HDR Pro, vises dialogboksen Camera Raw-filter i Photoshop. Foretag de ønskede justeringer, og klik på OK. Dokumentet i Photoshop får nu enten 8 bit eller 16 bit pr. kanal.

Metode 2: Brug den indbyggede HDR-funktion i Lightroom

Vi anbefaler, at du bruger Fletning af fotos > HDR i stedet for Rediger i > Flet til HDR Pro i Photoshop. Med den indbyggede HDR-funktion i Lightroom oprettes der en flettet HDR DNG-rawfil, hvor der kan udføres farvetilpasning med standardfunktionerne til raw-udvikling i udviklingsmodulet.

Du kan få flere oplysninger i Fletning af HDR-fotos.

Metode 3: Brug den indbyggede funktion Flet til HDR i Camera Raw

Hvis du vil flette billeder til HDR fra Photoshop og udføre farvetilpasning med Camera Raw-pluginet, anbefaler vi, at du bruger den indbyggede funktion Flet til HDR i Camera Raw. Med den indbyggede funktion til fletning i Camera Raw oprettes der en flettet HDR DNG-rawfil, hvor der kan udføres farvetilpasning med standardfunktionerne til raw-udvikling.

Du kan få detaljerede oplysninger i Fletning af HDR-fotos i Adobe Camera Raw 9.0

Metode 4: 32-bit HDR Smart Objects

Hvis du vil anvende Camera Raw-pluginet på 32-bit HDR Smart Object-filer, anbefaler vi, at du bruger den indbyggede funktion Flet til HDR i Camera Raw eller Lightroom. Med funktionen til fletning oprettes der en HDR DNG-rawfil, der kan åbnes i Photoshop som et Smart Object. Når du dobbeltklikker på Smart Object-laget i Photoshop, åbnes dialogboksen Camera Raw, hvor du kan udføre farvetilpasning af det originale HDR-billedes indhold vha. standardfunktionerne til raw-udvikling i Camera Raw.

Metode 5: Brug de anbefalede indstillinger for funktionen Flet til HDR Pro i Photoshop

Når du bruger funktionen Flet til HDR Pro i Photoshop, anbefaler vi, at du enten bruger 8-bit eller 16-bit tilstand (med de indbyggede funktioner til farvetilpasning i Photoshop) eller 32-bit tilstand, hvis du har fravalgt muligheden Gennemfør farvetilpasning i Adobe Camera Raw. Der kan opstå problemer ved brug af arbejdsforløbet Gennemfør farvetilpasning i Adobe Camera Raw i øjeblikket. Adobe overvejer at rette dette arbejdsforløb i en fremtidig Photoshop-udgave.

Når du vælger 32-bit tilstand, kan 32-bit HDR-dokumentet behandles i Camera Raw som beskrevet i Metode 1: Angiv indstillinger for filhåndtering og billedtilstand i Photoshop ovenfor.

Adobe-logo

Log ind på din konto