Forstå Smart Objects

Smart Objects er lag, der indeholder billeddata fra raster- eller vektorbilleder, f.eks. Photoshop- eller Illustrator-filer. Smart Objects bevarer et billedes kildeindhold med alle dets oprindelige egenskaber, hvilket bevirker, at du kan foretage redigering af laget uden at slette noget.

I Photoshop kan du integrere indholdet i et billede i et Photoshop-dokument. I Photoshop kan du også oprette sammenkædede Smart Objects, hvor der henvises til deres indhold fra eksterne billedfiler. Indholdet i et sammenkædet Smart Object bliver opdateret, når billedfilen ændres.

Sammenkædede Smart Objects adskiller sig fra duplikerede forekomster i et Smart Object indenfor et Photoshop-dokument. Med sammenkædede Smart Objects kan du bruge en delt kildefil på tværs af flere Photoshop-dokumenter, hvilket vil være et velkendt og velkomment koncept for webdesignere.

Fordele ved Smart Objects

Med Smart Objects kan du:

 • Udføre ikke-destruktive transformeringer. Du kan skalere, rotere, skråtstille, forvrænge, perspektivisk transformere eller fordreje et lag uden at miste oprindelige billeddata eller forringe billedkvaliteten, da transformeringer ikke påvirker de oprindelige data.

 • Arbejde med vektordata, f.eks. vektorillustrationer fra Illustrator, der ellers ville blive rasteriseret i Photoshop.

 • Udføre filtrering uden at slette noget. Du kan når som helst redigere filtre, der anvendes på Smart Objects.

 • Redigere et Smart Object og automatisk opdatere alle dets sammenkædede forekomster.

 • Anvende en lagmaske, der er sammenkædet eller ikke er sammenkædet med Smart Object-laget.

 • Prøve forskellige design med billeder i lav opløsning som pladsholdere, og senere udskifte dem med de rigtige.

Du kan ikke udføre handlinger, der ændrer pixeldata – f.eks. maling, udtværing, brænding eller kloning – direkte på et Smart Object-lag, medmindre det først konverteres til et almindeligt lag, som bliver rasteriseret. Hvis du vil udføre handlinger, der ændrer pixeldata, kan du redigere indholdet af et Smart Object, klone et nyt lag over Smart Object-laget, redigere dubletter af det pågældende Smart Object eller oprette et nyt lag.

Bemærk:

Hvis du transformerer et Smart Object, hvorpå der anvendes et Smart-filter, slår Photoshop filtereffekter fra, mens transformeringen udføres. Filtereffekter anvendes igen, når transformeringen er afsluttet. Se Anvend Smart-filtre.

Fordele ved Smart Object i Photoshop
Almindeligt lag og et Smart Object i panelet Lag. Ikonet i nederste højre hjørne af miniaturebilledet angiver et Smart Object.

Photoshop CC Smart Object i panelet Lag
(Photoshop) Et sammenkædet Smart Object i panelet Lag

Oprettelse af integrerede Smart Objects

Du kan oprette integrerede Smart Objects ved hjælp af forskellige metoder: Ved at bruge kommandoen Åbn som Smart Object, placere en fil (Photoshop CS6) eller placere en fil som integreret (Photoshop og Photoshop CS6), indsætte data fra Illustrator eller konvertere et eller flere Photoshop-lag til Smart Objects.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Photoshop) Vælg Filer > Placer integreret for at importere filer som Smart Objects i et åbent Photoshop-dokument.
  • Vælg Filer > Åbn som Smart Object, markér en fil, og klik på Åbn.
  • (Photoshop CS6) (Vælg Filer > Placer for at importere filer som Smart Objects i et åbent Photoshop-dokument.

  Bemærk:

  Selvom du kan placere JPEG-filer, er det bedre at placere PSD-, TIFF- eller PSB-filer, da du kan tilføje lag, ændre pixel samt gemme filen igen uden tab. (Hvis du gemmer en redigeret JPEG-fil, skal du samkopiere nye lag. Desuden komprimeres billedet igen, hvilket medfører forringelse af billedkvaliteten).

  • Vælg Lag > Smart Object > Konverter til Smart Object for at konvertere et markeret lag til et Smart Object.
  • I Bridge skal du vælge Filer > Placer > I Photoshop for at importere en fil som et Smart Object i et åbent Photoshop-dokument.
  • Markér et eller flere lag, og vælg Lag > Smart Objects > Konverter til Smart Object. Lagene samles i ét Smart Object.

  • Træk PDF- eller Adobe Illustrator-lag eller -objekter til et Photoshop-dokument.

  • Indsæt illustrationer fra Illustrator i et Photoshop-dokument, og vælg Smart Object i dialogboksen Sæt ind. Hvis du vil opnå den største fleksibilitet, skal du aktivere både PDF og AICB (ingen understøttelse af gennemsigtighed) i afsnittet Filhåndtering og Udklipsholder i dialogboksen Indstillinger i Adobe Illustrator.

Oprettelse af sammenkædede Smart Objects | Photoshop

Bemærk:

Funktionen Sammenkædede Smart Object findes i Photoshop CC-version 14.2 (januar 2014) og senere.

I Photoshop kan du oprette sammenkædede Smart Objects. Indholdet i sammenkædede Smart Objects bliver opdateret, når billedfilen ændres. Sammenkædede Smart Objects er særdeles praktiske i forbindelse med teamarbejde og i tilfælde, hvor ressourcer skal genbruges på tværs af designs.

Brug den følgende fremgangsmåde til at oprette et sammenkædet Smart Object:

 1. Vælg Filer > Placer sammenkædet.
 2. Vælg den pågældende fil, og klik på Placer.

Det sammenkædede objekt bliver oprettet og vist i panelet Lag med et kædeikon ().

Bemærk:

Det er også muligt at oprette et sammenkædet Smart Object i et åbent dokument ved at trække og slippe den relevante fil, mens følgende tast holdes nede:

(Windows) Alt-tasten
(Mac) Alternativ-tasten

Deaktiver Indstillinger > Generelt > Opret altid Smart Objects ved placering for at ændre denne standardfunktionalitet.

Nedskæring af filstørrelse ved brug af Sammenkædede Smart Objects

Da sammenkædede Smart Objects stadig afhænger af en ekstern fil i stedet for at integrere en kildefil i det bærende dokument, resulterer brugen i markant mindre filstørrelser. Sammenkædede Smart Objects lagrer ikke den originale fil i det bærende dokument, men de lagrer en udfladet og skaleret version af billeddataene fra den originale fil. Størrelsen af disse data kan i visse tilfælde være meget større end størrelsen af den originale fil, hvilket kan få nedskæringen af filstørrelsen til at virke ubetydelig.

Opdater sammenkædede Smart Objects

Hvis en ekstern kildefil bliver ændret, mens et Photoshop-dokument med henvisning til den er åbent, bliver det pågældende sammenkædede Smart Object automatisk opdateret. Hvis du åbner et Photoshop-dokument med ikke-synkroniserede Smart Objects, kan du imidlertid opdatere disse Smart Objects:

 • Højreklik på et sammenkædet Smart Object-lag, og vælg Opdater ændret indhold.
 • Vælg Lag > Smart Objects > Opdater ændret indhold.

Sammenkædede Smart Objects med ændrede kildebilleder kan ses som fremhævede i panelet Lag:

Ikke-synkroniserede sammenkædede Smart Objects fremhævet i panelet Lag i Photoshop
Ikke-synkroniserede sammenkædede Smart Objects bliver fremhævet i panelet Lag.

Bemærk:

Du kan opdatere alle sammenkædede Smart Objects i det aktuelle Photoshop-dokument ved at vælge Lag > Smart Objects > Opdater alt ændret indhold.

Sammenkædede Smart Objects med manglende eksterne kildefiler fremhævet i panelet Lag i Photoshop
Sammenkædede Smart Objects med manglende eksterne kildefiler bliver fremhævet i panelet Lag.

Bemærk:

Photoshop undersøger kun den nuværende sammenkædede fil, når ændringer eller opdateringer af sammenkædede Smart Object lokaliseres. Sammenkædninger indlejret inden i Smart Objects bliver ikke opdateret.

Løsning af problem med ødelagt Smart Object-sammenkædning

Følg disse trin for at løse et problem med en manglende ekstern kilde i et sammenkædet Smart Object:

 1. Højreklik på ikonet for det sammenkædede Smart Object-lag, og vælg Løs problem med ødelagt link.
 2. Naviger til den nye placering af det manglende objekt.
 3. Klik på Placer.

Åbn egenskaber for sammenkædede Smart Objects

Vælg Vindue > Egenskaber med et sammenkædet Smart Object markeret i panelet Lag.

De følgende egenskaber vises:

 • Den eksterne kildefils sti til det sammenkædede Smart Object
 • Det sammenkædede Smart Objects størrelse og positionskoordinater (X, Y)

Følgende handlinger kan foretages direkte fra panelet Egenskaber:

 • Redigering af indholdet i den eksterne billedfil. Photoshop åbner om nødvendigt en ekstern applikation, der kan håndtere billedfilen. F.eks. åbner Photoshop Adobe Illustrator, hvis det eksterne kildebillede er en fil i formatet .ai.
 • Integrer det sammenkædede Smart Object inden i det aktuelle dokument.

Integration af sammenkædede Smart Objects

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Højreklik på et sammenkædet Smart Object-lag i panelet Lag, og vælg Integration af sammenkædet.
 • Vælg Lag > Smart Objects > Integration af sammenkædet.
 • I panelet Egenskaber skal du klikke på Integrer.

Bemærk:

Vælg Lag > Smart Objects > Integration af alle sammenkædede for at integrere alle sammenkædede Smart Objects i Photoshop-dokumentet.

Pakning af sammenkædede Smart Objects

De sammenkædede Smart Objects kan pakkes i et Photoshop-dokument, således at kildefilerne gemmes til en mappe på din computer. En kopi af Photoshop-dokumentet gemmes sammen med kildefilerne i mappen.

 1. Vælg Filer > Pak.
 2. Vælg en placering, hvor kildefilerne skal placeres sammen med en kopi af Photoshop-dokumentet.

Alle sammenkædede Smart Objects med lyd eller video i dokumentet pakkes også.

Bemærk:

Der skal gemmes en fil, før pakning af de sammenkædede Smart Objects den indeholder.

Hvordan Photoshop lokaliserer sammenkædede filer

Photoshop søger altid efter sammenkædede filer i den senest benyttede relative placering. Hvis den sammenkædede fil ikke kan findes der, søger Photoshop efter den:

 • I den sidst benyttede absolutte placering
 • Ved at bruge et gemt alias (kun Mac)
 • I den samme mappe som det bærende dokument

Med denne funktionsmåde kan du flytte, kopiere og dele projektmapper og filer med minimal risiko for at ødelægge sammenkædninger.

Bemærk:

Dialogboksen for Løs problemer med manglende ressourcer viser altid den sidst benyttede komplette sti for manglende kildefiler.

Konvertering af et indbygget Smart Object til et sammenkædet Smart Object

Et integreret Smart Object kan konverteres til et sammenkædet Smart Object. Transformering, filtrering og andre effekter, der anvendes på det integrerede Smart Object, gemmes under konvertering.

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg et integreret Smart Object-lag i Photoshop-dokumentet.
 2. Vælg Lag > Smart Object > Konverter til sammenkædet.
 3. Vælg placeringen af den computer, hvor kildefilen skal gemmes. Indtast et navn for filen sammen med et understøttet filformat. F.eks., sammenkædet_fil.jpg.

Filtrering af panelet Lag efter Smart Objects | Photoshop

 1. Vælg Smart Objects fra filtrerings-pop-op-menuen i panelet Lag.
Filtrering af lag efter Smart Objects i Photoshop
Filtrering af lag efter Smart Objects

 1. Klik på et af de følgende ikoner:
 •     Filter til senest opdaterede sammenkædede Smart Objects
 •     Filter til ikke-synkroniserede sammenkædede Smart Objects
 •     Filter til manglende sammenkædede Smart Objects
 •     Filter til integrerede sammenkædede Smart Objects

Bemærk:

Brug omskifteren () til at slå lagfiltrering fra.

Dubler et integreret Smart Object

 1. Markér et Smart Object-lag i panelet Lag, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette en dublet af et Smart Object, som er sammenkædet med det oprindelige Smart Object, skal du vælge Lag > Nyt > Lag via Kopiér eller trække Smart Object-laget til ikonet Opret et nyt lag nederst i panelet Lag. Redigeringer af originalen påvirker kopien og vice versa.

  • Hvis du vil oprette en dublet af et Smart Object, som ikke er sammenkædet med det oprindelige Smart Object, skal du vælge Lag > Smart Objects > Nyt Smart Object via Kopiér. Redigeringer af originalen påvirker ikke kopien.

  Et nyt Smart Object vises i panelet Lag med samme navn som originalen og "kopi" som suffiks.

Rediger indholdet af et Smart Object

Når du redigerer et Smart Object, åbnes kildeindholdet enten i Photoshop (hvis indholdet er raster eller en Camera Raw-fil) eller det program, der håndterer det placerede format som standard (for eksempel Adobe Illustrator eller Adobe Acrobat). Hvis du gemmer ændringer af kildeindholdet, vises redigeringerne i alle sammenkædede forekomster af det Smart Object i Photoshop-dokumentet.

 1. Marker det ønskede Smart Object i panelet Lag, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Lag > Smart Objects > Rediger indhold.
  • Dobbeltklik på Smart Objects-miniaturebilledet i panelet Lag.
  • I panelet Egenskaber skal du klikke på Rediger indhold.
 2. Klik på OK for at lukke dialogboksen.
 3. Foretag redigeringer af filen med kildeindholdet, og vælg derefter Filer > Gem.

  Photoshop opdaterer Smart Object for at afspejle de ændringer, du foretog. (Hvis du ikke kan se ændringerne, skal du gøre Photoshop-dokumentet med det pågældende Smart Object aktivt.)

Erstat indholdet af et Smart Object

Du kan udskifte billeddata i et enkelt Smart Object eller flere sammenkædede forekomster. Du kan bruge funktionen til hurtigt at opdatere et visuelt design eller til at udskifte billeder med lav opløsning, der fungerer som pladsholdere, med de rigtige.

Bemærk:

Hvis du erstatter et Smart Object, bevares alle skaleringer, fordrejninger og effekter, som du har anvendt på det første Smart Object.

 1. Markér et Smart Object, og vælg Lag > Smart Objects > Erstat indhold.
 2. Naviger til den fil, du vil anvende, og klik på Placer.
 3. Klik på OK.

  Det nye indhold placeres i det pågældende Smart Object.

Konverter et integreret eller sammenkædet Smart Object til lag

Introduceret i Photoshop 21.0 (november 2019-udgivelse)

Du kan konvertere et integreret eller sammenkædet Smart Object tilbage til dets komponentlag direkte i et Photoshop-dokument. Hvis der er flere lag i et Smart Object, pakkes lagene ud i en ny laggruppe i panelet Lag. Transformeringer og Smart-filtre på Smart Objects, der indeholder mere end et enkelt lag, bevares ikke, når du pakker ud. 

Konverter et Smart Object tilbage til dets komponentlag
Konverter et Smart Object tilbage til dets komponentlag
 1. Vælg Smart Object-laget i panelet Lag.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik (Windows)/Ctrl + klik (Mac) på Smart Object-laget, og vælg Konverter til lag i genvejsmenuen.
  • På menulinjen skal du vælge Lag > Smart Objects > Konverter til lag.
  • I panelet Egenskaber skal du klikke på Konverter til lag.
  • Fra indstillingsmenuen i panelet Lag skal du vælge Konverter til lag
 3. Lagene pakkes ud i en laggruppe i panelet Lag.

Rasteriser et integreret eller sammenkædet Smart Object

Du kan rasterisere indholdet af et Smart Object til et almindeligt lag, hvis du ikke længere har brug for at redigere Smart Object-dataene. Transformeringer, fordrejninger og filtre, der anvendes på et Smart Object, kan ikke længere redigeres, når det pågældende Smart Object rasteriseres.

Vælg det pågældende Smart Object, og vælg Lag > Smart Objects > Ilæg raster.  

Bemærk:

Hvis du vil oprette dette Smart Object igen, skal du vælge dets oprindelige lag og begynde fra bunden. Det nye Smart Object bevarer ikke transformeringer, som du anvendte på det oprindelige Smart Object.

Eksporter indholdet af et integreret Smart Object

 1. Markér et Smart Object i panelet Lag, og vælg Lag > Smart Objects > Eksporter indhold.

 2. Vælg en placering til indholdet af det pågældende Smart Object, og klik derefter på Gem.

  Photoshop eksporterer dette Smart Object i dets oprindelige placerede format (JPEG, AI, TIF, PDF eller andre formater). Hvis et Smart Object er oprettet fra lag, eksporteres det i PSB-format.

Nulstil Smart Object-transformationer

Hvis du har transformeret et Smart Object, kan du nulstille alle de transformeringer, du tidligere har anvendt, ved at gøre et af følgende:

 • Højreklik på Smart Object-laget, og vælg Nulstil transformering
 • Vælg Lag > Smart Objects > Nulstil transformering