Om HDR-billeder (high dynamic range)

Det dynamiske område (forholdet mellem mørke og lyse områder) i den synlige verden overskrider området for menneskets syn og for billeder, der vises på en skærm eller udskrives. Men hvor menneskets øje kan tilpasses meget forskellige lysstyrkeniveauer, kan de fleste kameraer og computerskærme kun gengive et fast dynamisk område. Fotografer, filmskabere og andre, der arbejder med digitale billeder, skal være selektive med hensyn til, hvad der er vigtigt i en scene, fordi de arbejder med et begrænset dynamisk område.

HDR-billeder (high dynamic range) åbner op for en verden af muligheder, fordi de kan gengive hele det dynamiske område af den synlige verden. Eftersom alle luminansværdierne i en realistisk scene er gengivet proportionalt og gemt i et HDR-billede, svarer justering af et HDR-billedes eksponering til at justere eksponeringen, når en scene fotograferes i den virkelige verden.

Flet billeder i Photoshop
Fletning af billeder med forskellig belysning for at oprette et HDR-billede

A. Billede med skyggedetaljer, men udklippede højlysområder B. Billede med højlysdetaljer, men udklippede skyggeområder C. HDR-billede, der indeholder scenens dynamiske område 

I Photoshop gemmes luminansværdierne for et HDR-billede ved hjælp af en flydende numerisk repræsentation, der er 32 bit lang (32 bit pr. kanal). Luminansværdierne i et HDR-billede er direkte relateret til mængden af lys i en scene. Modsat gemmer 16-bit og 8-bit billedfiler uden decimaler kun lysværdier fra sort til hvid, og afspejler derved kun en meget lille del af det dynamiske område i den rigtige verden.

I Photoshop kan du med kommandoen Flet til HDR Pro oprette HDR-billeder ved at kombinere flere billeder taget med forskellig eksponering. Fordi et HDR-billede indeholder lysstyrkeniveauer, der ikke kan gengives på en almindelig 24-bit skærm, kan du i Photoshop selv justere HDR-eksempelvisningen. Hvis du har brug for at udskrive eller bruge værktøjer og filtre, der ikke fungerer med HDR-billeder, kan du konvertere dem til 16- eller 8-bit billeder.

Om at tage fotografier til HDR-billeder

Hvor mange fotos kræves der til at behandle en HRD-fletning af høj kvalitet?

Read these guidance notes and tips by Rikk Flohr (Software Quality Engineer for Lightroom ecosystem of apps, Adobe).

HDR photos are used to capture scenes having a large dynamic range. However, using more number of photos can lead to unwanted artifacts from poor alignment or ghosting. For optimal HDR merge, the aim is to capture photos in a manner that each part of the scene is well-exposed, that is neither blown-out nor under-exposed in at least one of the photos.

Use the following guidelines to identify how many photos work best for your case:

 • If your HDR bracketing is less than 3.0 stops in total separation (-1.5, 0, +1.5), use only the darkest and brightest exposures to generate an HDR. Capturing the middle exposure, or zero exposure, is not necessary for generating a quality exposure blend in such cases. If you exceed the 3-stop separation between the darkest and the brightest exposures, an additional exposure offset becomes necessary to process a good quality HDR photo.
See the chart below to quickly determine the number of photos required for processing a quality HDR merge
Camera Bracket settings Optimum number of exposures for merging photos to HDR
-1.5 to +1.5 2
-3.0 to +3.0 3
-4.5 to +4.5 4
-6.0 to +6.0 5
 • If you are a photographer using the ± 1.5 exposure bracket, you can ignore the zero or middle exposure. This helps in faster render and improves alignment odds in the resultant HDR by reducing the chances of potential camera movement between the exposures. However, the zero exposure can be useful in scenarios where the capture scene is within the acceptable range of a single exposure and can be developed independently.
 • If you are a standard HDR shooter using a ± 2.0 bracket, you ideally require only three photos to merge into an HDR. 
 • If you are a 5 shot ± 4.0 stop shooter, you can now drop from 5 shots to 4 shots for merging and processing HDR. However, if you are a 7 shot ± 6.0 stop shooter, you can now get the optimal HDR blend with only 5 shots (-6.0, –3.0, 0, 3.0, 6.0) provided your camera has three-stop stepping in the exposure bracketing function.

Husk på følgende tips, når du tager billeder, der skal kombineres med kommandoen Flet til HDR Pro

 • Sæt kameraet på en trefod.

 • Tag tilstrækkeligt med billeder til at dække scenens fulde dynamiske område. Du kan forsøge at tage mindst fem til syv fotografier, men det kan være nødvendigt at prøve med flere belysninger afhængigt af scenens dynamiske område. Der skal mindst være tre fotografier.

 • Varier lukkerhastigheden for at oprette forskellige belysninger. Når du ændre blændeværdierne, ændres feltdybden i hver belysning, og det kan medføre resultater i lavere kvalitet. Når du ændrer ISO- eller blændeværdier, kan det også medføre støj eller vignettering i billedet.

 • Brug generelt ikke kameraets automatiske indkredsningsfunktion, fordi belysningsændringerne normalt er for små.

 • Belysningsforskellene mellem fotografierne skal være et eller to EV-trin (belysningsværdi) fra hinanden (svarende til ca. et eller to stop fra hinanden).

 • Varier ikke lysforholdene. Brug f.eks. ikke blitz i én belysning og ikke i den næste.

 • Sørg for, at der ikke er bevægelse i scenen. Fletning af belysning fungerer kun med forskelligt belyste billeder af den samme scene.

Funktioner der understøtter HDR-billeder med 32 bit pr. kanal

Du kan bruge følgende værktøjer, justeringer og filtre sammen med HDR-billeder med 32 bit pr. kanal. (Hvis du vil arbejde med flere funktioner i Photoshop, kan du konvertere et billede med 32 bit pr. kanal til et med 16 eller 8 bit pr. kanal. Du kan bevare det originale billede ved at oprette en kopi med kommandoen Gem som).

Justeringer

Niveauer, Belysning, Farvetone/mætning, Kanalmixer, Fotofilter.

Bemærk:

Selvom kommandoen Belysning kan bruges sammen med 8- og 16-bpc-billeder, er den beregnet til at foretage belysningsjusteringer af HDR-billeder med 32 bpc.

Blandingstilstande

Normal, Opløs, Mørkere, Multiplicer, Mørkere farve, Lineær gør lysere (Tilføj), Lysere farve, Forskel, Træk fra, Divider, Farvetone, Mætning, Farve og Luminans.

Oprette nye 32-bpc-dokumenter

I dialogboksen Nyt er 32 bit en indstilling i pop op-menuen Bitdybde til højre for pop op-menuen Farvetilstand.

Redigere menukommandoer

Alle kommandoer, herunder Udfyld, Optegn langs markering, Fri transformering og Transformering.

Filformater

Photoshop (PSD, PSB), Radiance (HDR), Portable Bit Map (PBM), OpenEXR og TIFF.

Bemærk:

Selvom Photoshop ikke kan gemme et HDR-billede i filformatet LogLuv TIFF, kan det åbne og læse en LogLuv TIFF-fil.

Filtre

Gennemsnit, Bokssløring, Gaussisk sløring, Bevægelsessløring, Radial sløring, Formsløring, Overfladesløring, Tilføj støj, Skyblandinger, Linsebrydning, Gør automatisk skarpere, Uskarp maskning, Prægning, Fjern skærminterlacing, NTSC-farver, Højpas, Maksimum, Minimum og Forskydning.

Billedkommandoer

Billedstørrelse, Lærredstørrelse, Billedrotation, Beskær, Studs, Dubler, Anvend billede, Beregninger og Variabler.

Vis

Pixelstørrelsesforhold (Brugerdefineret pixelstørrelsesforhold, Slet pixelstørrelsesforhold, Nulstil pixelstørrelsesforhold mv.)

Lag

Nye lag, dubletlag, justeringslag (Niveauer, Klarhed, Farvetone/mætning, Kanalmixer, Fotofilter og Belysning), udfyldningslag, lagmasker, lagtyper, understøttede blandingstilstande og Smart Objects.

Tilstande

RGB-farver, Gråtoner, konvertere til 8 bit/kanal eller 16 bit/kanal.

Pixelstørrelsesforhold

Understøttelse af firkantede og ikke-firkantede dokumenter.

Markeringer

Inverter, Rediger ramme, Transformer markering, Gem markering og Indlæs markering.

Værktøjer

Alle værktøjer i værktøjskassen undtagen: Magnetisk lasso, Tryllestav, Pletreparationspensel, Reparationspensel, Rødøje, Farveerstatning, Kunstpensel, Magisk viskelæder, Baggrundsviskelæder, Malerspand, Gør lysere, Brænding og Svamp. Nogle værktøjer fungerer kun sammen med understøttede blandingstilstande.

Flette billeder til HDR

Med kommandoen Flet til HDR Pro kan du kombinere flere billeder med forskellig belysning af samme scene – og derved fange hele det dynamiske område i et enkelt HDR-billede. Outputfilen kan enten være i 32, 16 eller 8 bpc. Det er dog kun 32-bpc filer, der kan indeholde alle HDR-billeddata.

HDR-sammenfletning fungerer bedst, når billederne er optimerede til processen. Du kan læse nogle anbefalinger under Sådan tager du fotografier til HDR-billeder.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Photoshop) Vælg Filer > Automatiser > Flet til HDR Pro.

  • (Bridge) Marker de billeder, du vil bruge, og vælg Værktøjer > Photoshop > Flet til HDR Pro. Fortsæt med trin 5.

 2. I dialogboksen Flet til HDR Pro skal du vælge Gennemse og dernæst Tilføj åbne filer eller Brug > Mappe. (Du kan fjerne en bestemt fil ved at vælge den på listen og klikke på Fjern).
 3. (Valgfrit) Vælg Forsøg at justere kildebilleder automatisk, hvis du holdt kameraet i hænderne, da du tog billederne.
 4. Klik på OK.

  Bemærk:

  Hvis der mangler metadata om billedets eksponering, kan du indtaste værdierne i dialogboksen Angiv EV manuelt.

  Der vises en anden dialogboks med miniatureudgaver af kildebillederne og et eksempel på det sammenflettede resultat.

 5. Vælg en bitdybde til det sammenflettede billede i øverste højre hjørne.

  Bemærk:

  Vælg 32 bit, hvis du vil have et HDR-billede, der indeholder hele det dynamiske område. 16-bit (uden decimaler) og 8-bit billedfiler kan ikke rumme hele området af luminansværdier i et HDR-billede.

 6. Hvis du vil justere toneområdet, kan du læse mere under Indstillinger til 32-bit billeder eller Indstillinger til 16- eller 8-bit billeder.
 7. (Valgfrit) Hvis du vil gemme dine toneindstillinger til fremtidig brug, skal du vælge Fast indstilling > Gem fast indstilling. (Hvis du senere vil anvende indstillingerne, skal du vælge Indlæs fast indstilling).

Indstillinger til 32-bit billeder

Bevæg skydeknappen under histogrammet for at justere hvidpunktsvisningen af det sammenflettede billede. Når du bevæger skydeknappen, er det kun eksempelbilledet, som ændres; alle HDR-billeddata bevares i den sammenflettede fil.

Justeringerne af eksemplet gemmes i HDR-filen, og anvendes hver gang du åbner filen i Photoshop. Du kan til enhver tid justere hvidpunktsvisningen ved at vælge Vis > 32‑Bit Preview Options.

Bemærk:

Camera Raw-filtret fungerer ikke med 32-bit filer i følgende:

 • Adobe Camera Raw 9.10
 • Photoshop CC 2017

Hvis du bruger en af ovenstående, skal du se Camera Raw-filtret fungerer ikke længere med 32-bit filer for se løsninger til dette problem.

Indstillinger til 16-bit og 8-bit billeder

HDR-billeder indeholder luminansniveauer, der langt overskrider det dynamiske område, som kan lagres i 16-bpc og 8-bpc billeder. Du kan lave et billede med det ønskede dynamiske område ved at justere belysningen og kontrasten, når du konverterer fra 32-bpc til lavere bitdybder.

Vælg en af følgende metoder til kortlægning af toner:

Lokal tilpasning

HDR-tonerne justeres ved at justere alle lokale lysstyrkeområder i billedet.

Kantglød

Radius angiver størrelsen på de lokale lysstyrkeområder. Styrke angiver, hvor langt fra hinanden to pixels toneværdier skal være, før de ikke længere tilhører det samme lysstyrkeområde.

Tone og detaljer

Gammaen for det dynamiske område kan maksimalt indstilles til 1.0; ved lavere indstillinger fremhæves mellemtonerne, mens højlys og skygger fremhæves ved højere indstillinger. Belysningsværdierne afspejler f-stop. Bevæg skydeknappen Detaljer for at justere skarpheden og skydeknapperne Skygge og Højlys for at gøre områderne mørkere eller lysere.

Farve

Vibrering justerer intensiteten af farvenuancer, samtidig med at stærkt mættede farver ikke bliver nedtonet. Mætning justerer intensiteten af alle farver fra -100 (monokrom) til +100 (dobbelt mætning).

Toningskurve

Viser en justerbar kurve over et histogram med luminansværdier i det oprindelige 32-bit HDR-billede. Den vandrette akse er inddelt i intervaller på 1 EV (ca. ét f-stop), markeret med røde mærker.

Bemærk:

Som udgangspunkt begrænser og udjævner toningskurven og histogrammet ændringerne fra punkt til punkt. Hvis du vil fjerne grænsen og foretage mere drastiske justeringer, skal du vælge Hjørne efter at have indsat et punkt på en kurve; når du derefter indsætter og bevæger et andet punkt, vinkles kurven.

Justering med toningskurve og histogram i Photoshop
Justering med Toningskurve og histogram med indstillingen Hjørne

A. Indsætning af et punkt og valg af indstillingen Hjørne. B. Justering af nyt punkt gør kurven vinklet på det punkt, hvor indstillingen Hjørne er anvendt. 

Udjævn histogram

Komprimerer HDR-billedets dynamiske område og forsøger samtidig at bevare kontrast. Det er ikke nødvendigt med yderligere justering, da denne metode er automatisk.

Belysning og gamma

Giver dig mulighed for manuelt at justere lysstyrke og kontrast i HDR-billedet. Du kan bruge skydeknappen Belysning til at justere lysstyrken, og Gamma til at justere kontrasten.

Højlyskomprimering

Komprimerer værdierne for højlys i HDR-billedet, så de ligger inden for området af luminansværdier for 8- eller 16-bpc-billedfilen. Det er ikke nødvendigt med yderligere justering, da denne metode er automatisk.

Kompensation for objekter i bevægelse

Hvis billeder rummer forskellige motiver pga. objekter i bevægelse, f.eks. biler, mennesker eller blade, skal du vælge Fjern skygger i dialogboksen Flet til HDR Pro.

I Photoshop vises der et grønt omrids omkring miniaturebilledet med den bedste tonale balance, så du kan vælge det rigtige billede. Objekterne i bevægelse i de andre billeder fjernes. (Hvis der er objekter i bevægelse i meget lyse eller mørke områder, kan du ofte få et bedre resultat ved at klikke på et miniaturebillede med bedre belysning af objekterne i bevægelse.)

Bemærk:

Du kan få vist en tutorial om indstillingen Fjern skygger på . (Diskussionen om at fjerne skygger begynder omkring 3:00).

Om at gemme og indlæse kameraets responskurver

Responskurver angiver hvordan kameraets sensorer fortolker forskellige belysningsniveauer. Som standard beregnes kameraets responskurver automatisk på baggrund af toneområdet af de billeder, du fletter. Du kan gemme den aktuelle responskurve og anvende den på en anden gruppe sammenflettede billeder senere.

 • I øverste højre hjørne af dialogboksen Flet til HDR Pro skal du klikke på responskurvemenuen  og dernæst vælge Gem responskurve. (Hvis du senere vil anvende kurven, skal du vælge Indlæs responskurve).

Konvertering fra 32 bit til 16 eller 8 bpc

Hvis du oprindeligt oprettede et 32-bit billede under processen Flet til HDR Pro, kan du senere konvertere det til 16 bit eller 8 bit.

 1. Åbn et 32-bpc billede i Photoshop, og vælg Billede > Tilstand > 16 bit/kanal eller 8 bit/kanal.
 2. Juster belysningen og kontrasten, indtil billedet har det ønskede dynamiske område. (Læs mere under Indstillinger til 16- og 8-bit billeder).
 3. Klik på OK for at konvertere 32-bit billedet.

Justere visning af dynamisk område for 32-bit HDR-billeder

HDR-billeders dynamiske område overskrider visningsmulighederne på almindelige computerskærme. Når du åbner et HDR-billede i Photoshop, kan det se meget mørkt eller lyst ud. I Photoshop kan du justere visningen, så skærmen viser et HDR-billede, hvis højlys- eller skyggeområder ikke er for lyse eller mørke. Visningsindstillingerne gemmes i HDR-billedfilen (kun PSD, PSB og TIFF) og anvendes, når filen åbnes i Photoshop. Justeringer af visningen ændrer ikke HDR-billedfilen, dvs. alle oplysninger om HDR-billedet forbliver intakte. Brug belysningsjusteringen (Billede > Justeringer > Belysning) til at foretage belysningsredigeringer af HDR-billedet med 32 bpc.

Bemærk:

Du kan få vist 32-bit-udlæsninger i panelet Info ved at klikke på pipetteikonet i panelet Info og vælge 32 bit i pop op-menuen.

 1. Åbn et HDR-billede med 32 bpc i Photoshop, og vælg Vis > Indstillinger for 32-bit-forhåndsvisning.
 2. Vælg en indstilling i menuen Metode i dialogboksen Valg for 32-bit eksempel:

  Belysning og gamma

  Justerer lysstyrken og kontrasten.

  Højlyskomprimering

  Komprimerer værdierne for højlys i HDR-billedet, så de ligger inden for området af luminansværdier for 8- eller 16-bpc-billedfilen.

 3. Hvis du valgte Belysning og gamma, skal du flytte skydekontrollerne Belysning og Gamma for at justere lysstyrken og kontrasten i billedvisningen.
 4. Klik på OK.

  Bemærk:

  Du kan også justere eksemplet på et HDR-billede, der er åbent i Photoshop, ved at klikke på trekanten på statuslinjen i dokumentvinduet og vælge 32-bit belysning i pop op-menuen. Flyt skydekontrollen for at indstille det hvide punkt til visning af HDR-billedet. Dobbeltklik på skydekontrollen for at vende tilbage til standardindstillingen for belysning. Eftersom justeringen foretages pr. visning, kan det samme HDR-billede være åbent i flere vinduer med hver sin justering af visningen. Justeringer af visningen, der foretages med denne metode, gemmes ikke i HDR-billedfilen.

Om HDR-farvevælgeren

Med HDR-farvevælgeren kan du få vist farver nøjagtigt samt vælge dem til brug i HDR-billeder med 32 bit. Som i den almindelige Adobe Farvevælger kan du vælge en farve ved at klikke på et farvefelt og justere farveskydekontrollen. Med skydekontrollen Intensitet kan du justere en farves lysstyrke, så den stemmer overens med intensiteten af farverne i det HDR-billede, du arbejder med. I et visningsområde kan du se farveprøver af en markeret farve, for at se hvordan den vil se ud med forskellige belysninger og intensiteter.

HDR-farvevælger i Photoshop
HDR-farvevælger

A. Eksempel område B. Justeret farve C. Original farve D. Flydende 32-bit punktværdier E. Skydekontrollen Intensitet F. Valgt farve G. Farveskyder H. Farveværdier 

Få vist HDR-farvevælgeren

Åbn et 32-bpc-billede, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på boksen med forgrunds- eller baggrundsfarven i værktøjskassen.

 • Klik på Indstil forgrundsfarve eller Indstil baggrundsfarve i panelet Farve.

Farvevælgeren er også tilgængelig, når du kan vælge farver ved hjælp af funktioner. Hvis du f.eks. klikker på farveprøven på indstillingslinjen til visse værktøjer eller på pipetteværktøjerne i visse farvejusteringsdialogbokse.

Vælge farver til HDR-billeder

Den nederste del af HDR-farvevælgeren fungerer som den almindelige farvevælger sammen med 8- eller 16-bit-billeder. Klik i farvefeltet for at vælge en farve, og flyt farveskydekontrollen for at ændre farvetoner. Du kan også bruge feltet HSB eller RGB til at indtaste numeriske værdier for en bestemt farve. I farvefeltet øges lysstyrken, når du flytter fra bund til top, og mætningen øges, når du flytter fra venstre til højre.

Brug skydekontrollen Intensitet til at justere farvens lysstyrke. Farveværdien plus intensitetsværdien konverteres til 32-bit-talværdier (med decimaler) i dit HDR-dokument.

 1. Vælg en farve ved at klikke i farvefeltet og flytte farveskydekontrollen eller ved at indtaste numeriske værdier for HSB eller RGB som i Adobe Farvevælger.
 2. Juster skydekontrollen Intensitet for at øge eller reducere farvens lysstyrke. Den nye farveprøve i eksempelskaleringen øverst i farvevælgeren viser effekten af forøgelse eller formindskelse af stop ved den valgte farve.

  Intensitetsstop er det modsatte af stop i belysningsindstilling. Hvis du øger indstillingen Belysning i HDR-billedet med to stop, og intensitetsstoppene reduceres med to, bevares det samme farveudseende, som hvis HDR-billedbelysningen og farveintensiteten begge var indstillet til 0.

  Hvis du kender de præcise 32-bit-RGB-værdier for den ønskede farve, kan du indtaste dem direkte i RGB-felterne for 32-bit-værdier.

 3. (Valgfrit) Juster indstillinger for visningsområdet.

  Få vist stopstørrelse

  Indstiller stopintervallerne for hver forhåndsvisning af en farveprøve. For eksempel en indstilling på 3 giver farveprøver på -9, -6, -3, +3, +6, +9. Med disse farveprøver kan du få vist udseendet af den valgte farve ved forskellige belysningsindstillinger.

  Relation til dokument

  Marker for at justere forhåndsvisningen af farveprøverne, så den afspejler billedets aktuelle belysningsindstilling. Hvis dokumentbelysningen f.eks. er indstillet højere, bliver den nye forhåndsvisning af farveprøven lysere end den valgte farve i farvevælgerens farvefelt, så effekten af den højere belysning vises på den valgte farve. Hvis den aktuelle belysning er indstillet til 0 (standarden), ændrer markering eller fravalg af denne indstilling ikke den nye farveprøve.

 4. (Valgfrit) Klik på Føj til farveprøver for at føje den valgte farve til panelet Farveprøver.
 5. Klik på OK.

Maling på HDR-billeder

Du kan redigere og føje effekter til HDR-/32-bpc-billeder med et af følgende værktøjer i Photoshop: Pensel, Blyant, Pen, Form, Stempelkloning, Mønsterstempel, Viskelæder, Farveforløb, Sløring, Skarpere, Udtværing og Oversigtspensel. Du kan også bruge tekstværktøjet til at føje 32-bpc-tekstlag til et HDR-billede.

Ved redigering af eller maling på HDR-billeder kan du få vist dit arbejde ved forskellige belysningsindstillinger ved hjælp af enten skydekontrollen 32-bit-belysning i området med dokumentoplysninger eller dialogboksen Indstillinger for 32-bit-forhåndsvisning (Vis > Indstillinger for 32-bit-forhåndsvisning). Med HDR-farvevælgeren kan du også få vist den valgte forgrundsfarve ved forskellige intensitetsindstillinger, så den stemmer overens med forskellige belysningsindstillinger i et HDR-billede.

 1. Åbn et HDR-billede.
 2. (Valgfrit) Indstil belysningen for billedet. Læs Justere visning af dynamisk område for 32-bit HDR-billeder.
 3. Klik på forgrundsfarven for at åbne HDR-farvevælgeren, og vælg en farve til pensel- eller blyantværktøjet. Klik på farvefeltet på tekstværktøjets indstillingslinje for at angive tekstfarven for tekstværktøjet.

  HDR-farvevælgerens visningsområde er en hjælp til at vælge og justere en forgrundsfarve i forhold til forskellige belysningsindstillinger i HDR-billedet. Læs Om HDR-farvevælgeren.

  Bemærk:

  Som udgangspunkt begrænser og udjævner toningskurven og histogrammet ændringerne fra punkt til punkt. Hvis du vil fjerne grænsen og foretage mere drastiske justeringer, skal du vælge Hjørne efter at have indsat et punkt på en kurve; når du derefter indsætter og bevæger et andet punkt, vinkles kurven.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online