Afslutningskode 6 eller 7 under installation

Du modtager én af følgende fejl ved installation af et Creative Suite-program (CS5, CS5.5, CS6), Photoshop Elements eller Premiere Elements:

 • Afslutningskode: 6
 • Afslutningskode: 7

Disse koder indikerer, at installationen blev afsluttet med fejl.

Prøv følgende løsninger i rækkefølge. Stop, når du har installeret appen korrekt.

Installerer du Creative Cloud?

Hvis der opstår fejl med afslutningskode 6 eller 7 under installationen af et Creative Cloud-produkt, kan du finde hjælp under Installationsfejl med afslutningskode 6 eller 7 | CC.

Løsning 1: (Kun Windows) Reparér Microsoft Visual C++ Pakker til videredistribution

 1. Gå til Kontrolpanel > Programmer > Programmer og funktioner.

 2. Tjek for Microsoft Visual C++ Installerede pakker der skal videredistribueres.

  Bemærk:

  Du kan søge i din primære Adobe-installationslogfil for at finde den nøjagtige version af Microsoft Visual C++-pakken, der skal videredistribueres, som forårsagede fejlen. Dernæst repareres eller geninstalleres kun den version.

 3. Højreklik på hver version en for en, vælg Skift, og klik på Reparer i det næste vindue.

  Bemærk:

  Hvis Skift ikke er tilgængelig for en version, kan du afinstallere og dernæst geninstallere filerne. Besøg Microsoft Download Center for at downloade en ny kopi af pakken med installationsfiler, der skal videredistribueres.

 4. Genstart computeren.

 5. Geninstallér dit Adobe-program.

Løsning 2: Omdøb Adobe-mapper i mappen Programmer eller Programfiler

Bemærk: Før du forsøger dig med denne løsning, skal du sikre dig, at du har prøvet at afinstallere de programmer, som du prøver på at installere.

Filer fra tidligere installationsforsøg kan medføre fejl i forbindelse med læsning eller skrivning. Tjek mappen Programmer (Mac OS) eller Programmer (Windows) for mapper, der kan være blevet efterladt fra tidligere installationsforsøg eller opdateringsforsøg.

 1. Navigér til:

  Mac OS: /Programmer

  Windows: C:\Program Files\Adobe\

 2. Søg efter mapper, der hedder det samme som de programmer, som du forsøger at installere, og omdøb dem. Omdøb f.eks. "Adobe Photoshop CC" til "Adobe Photoshop CC gammel".

 3. Kontrollér, om der er en mappe med navnet "AdobePatchFiles", og omdøb den.

 4. (Kun Mac OS) Omdøb mappen "Adobe" i mappen Programmer til "Adobe gammel".

 5. Geninstallér softwaren.

 6. Hvis du har afsluttet installationen, skal du sikre dig, at dine øvrige Adobe-programmer fungerer som forventet, og herefter kan du slette de omdøbte mapper.

Løsning 3: Genstart din computer i fejlsikret tilstand

 1. Genstart computeren i henhold til vejledningen i et af disse dokumenter:

 2. Installer din Adobe-app igen.

Løsning 4: (Kun Windows) Reparér Microsoft Windows-installationsprogrammet

Windows 7/8.1/10

 1. (Windows 7) Vælg Start > Alle programmer > Tilbehør.

  -eller-

  (Windows 8.1/10) Højreklik på Start-menuikonet.

 2. (Windows 7) Højreklik på Kommandoprompt, og vælg Kør som administrator.

  -eller-

  (Windows 8.1/10) Vælg Kommandoprompt (administrator).

 3. Indtast sfc /SCANNOW i vinduet Kommandoprompt, og tryk på Enter.

 4. Indtast msiexec /unreg i vinduet Kommandoprompt, når systemscanningen er fuldført, og tryk på Enter.

 5. Indtast msiexec /regserver i vinduet Kommandoprompt, og tryk på Enter.

 6. Installer din Adobe-app igen.

Windows XP/Vista

Hent og installer den nyeste pakke af Microsoft Windows Installer Redistributable. Installer så din Adobe-app igen.

Løsning 5: Afinstaller Adobe AIR, og installer derefter AIR og Adobe Hjælp igen

 1. Afinstaller Adobe AIR:

  Windows Vista/7/8/10

  Åbn Kontrolpanelet. Under Programmer, skal du klikke på Afinstaller et program. Vælg Adobe AIR, og klik på Afinstaller.

  Windows XP

  Vælg Start > Kontrolpanel, dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer, og vælg Adobe AIR. Klik derefter på Afinstaller.

  Mac OS

  Træk AIR-appen til papirkurven.

 2. Gå til mappen Payloads i AdobeHelp. F.eks.:

  Windows

  D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

  Mac OS

  /Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 3. Dobbeltklik på AIRInstallerRunner.exe (Windows) eller Adobe AIR Installer.app (Mac OS).

 4. Følg vejledningen på skærmen.
 5. Gå tilbage til mappen Payloads.
 6. Dobbeltklik på AdobeHelp.air, og følg vejledningen på skærmen.

 7. Installer din Adobe-app igen. 

Løsning 6: Gennemse installationslogfilen

Afslutningskode 6 og 7 er generiske fejlkoder. Du kan se nærmere på installationslogfilen under "Der er problemer med installationen" for at finde årsagen til fejlen. Fejlmeddelelsen, som beskriver, hvad der gik galt, vises under afslutningskoden.

Find oplysninger om, hvor logfiler findes, og hvordan de gennemses, i Fejlfinding af installationsproblemer ved hjælp af logfiler | CS.

Løsning 7: Kontrollér filtilladelser

Disse fejl kan indikere et problem med filtilladelser. For at løse dem skal du bekræfte, at du har læse og skrive-adgang til de nødvendige filer og mapper.

 1. Kig efter fejlkoderne ovenfor i hovedinstallationslogfilen til , og registrer eventuelle filstier, der er tilknyttet fejlmeddelelserne.

  Bemærk:

  Se Fejlfinding af installationsproblemer ved hjælp af logfiler | CS for at se oplysninger om, hvordan du åbner og læser logfilen.

 2. Identificér hovedmappen i filstien for hver fejlmeddelelse. Hovedmappen er mappen lige før den endelige mappe i fejlmeddelelsen.

  Identificér hovedmappen i filstien for hver fejlmeddelelse
  Identificér hovedmappen i filstien for hver fejlmeddelelse
  Identificér hovedmappen i filstien for hver fejlmeddelelse.

 3. Luk alle Adobe-programmer.
 4. Følg instruktionerne til dit operativsystem nedenfor for at ændre tilladelser.

  Bemærk:

  Løsningen kræver administrative rettigheder på din computer. Log på med en administratorbrugerkonto.

Windows 10

 1. Vælg Start > Stifinder > Denne PC.

 2. Gå til hovedmappen. For eksempel Windows (C:) > Programfiler > Almindelige filer > Adobe.

 3. Højreklik på mappen, og vælg Egenskaber.

 4. Fjern markeringen af Skrivebeskyttet i afsnittet Attributter, og klik på Anvend.

 5. Klik på fanen Sikkerhed.

 6. Under Gruppe eller brugernavne, klik på System, og sørg for, at Fuld kontrol er valgt i Tilladelser-afsnittet. Hvis det ikke er valgt, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Rediger.
  2. I dialogboksen Tilladelser der åbner, klik på System.
  3. Under Tilladelser for system, klik på afkrydsningsboksen i Tillad -kolonnen ved siden af Fuld kontrol.
  4. Klik på Anvend, og dernæst på OK.
 7. Gentag trin 6, og vælg Administratorer under Gruppe eller brugernavne1.

 8. Gentag processen for alle yderligere stier fra fejlmeddelelsesfilerne.

 9. Geninstallér dit Adobe-program.

Windows 8.1

 1. Åbn Stifinder: Klik på det øverste højre hjørne af skærmen, klik på Søg, indtast Stifinder, og klik dernæst på Stifinder.

 2. Gå til hovedmappen. For eksempel Windows (C:) > Programfiler > Almindelige filer > Adobe.

 3. Højreklik på mappen, og vælg Egenskaber.

 4. Fjern markeringen af Skrivebeskyttet i afsnittet Attributter, og klik på Anvend.

 5. I dialogboksen Bekræft attributændringer, klik på OK for at anvende ændringerne i denne mappe, undermapper og filer.

 6. Klik på fanen Sikkerhed.

 7. Under Gruppe eller brugernavne, klik på System, og sørg for, at Fuld kontrol er valgt i Tilladelser-afsnittet. Hvis det ikke er valgt, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Rediger.
  2. I dialogboksen Tilladelser der åbner, klik på System.
  3. Under Tilladelser for system, klik på afkrydsningsboksen i Tillad -kolonnen ved siden af Fuld kontrol.
  4. Klik på Anvend, og dernæst på OK.
 8. Gentag trin 7, og vælg Administratorer under Gruppe eller brugernavne.

 9. Gentag processen for alle yderligere stier fra fejlmeddelelsesfilerne.

 10. Geninstallér dit Adobe-program.

Windows 7/Vista

 1. Vælg Start > Computer > Organisér > Mappe og søgemuligheder, og klik dernæst på fanen Vis.

 2. I afsnittet Avancerede indstillinger fravælg Brug guiden deling (anbefales), og klik på OK.

 3. Gå til hovedmappen.
 4. Højreklik på mappen, og vælg derefter Egenskaber.

 5. Fjern markeringen af Skrivebeskyttet i afsnittet Attributter, og klik på Anvend.

 6. I dialogboksen bekræft attributændringer, klik på OK for at anvende ændringerne i denne mappe, undermapper og filer.

 7. I fanen Sikkerhed sørg for, at tilladelser er indstillet til Fuld kontrol for både Administratorer og System. Hvis ikke, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Rediger.
  2. Hvis opfordringen Kontrol af brugerkonto (UAC) vises, skal du følge vejledningen for at acceptere den.
  3. Ændr indstillingerne efter behov for at tillade fuld kontrol for både System og Administratorer.
  4. Klik på OK for at acceptere ændringerne.
 8. Klik på Avanceret, vælg fanen Ejer, og klik dernæst på Redigér. Acceptér prompten UAC, hvis den vises.

 9. I Skift ejer-afsnittet, klik på Administratorer og vælg Erstat ejer på underbeholdere og objekter. Klik på Anvend og klik derefter på OK.

 10. I fanen Tilladelser, klik på Ændre tilladelser. Acceptér prompten UAC, hvis den vises.

 11. Vælg Erstat alle tilladelser til underordnede objekter med tilladelser, der kan nedarves, fra dette objekt.

 12. Klik på OK og Ja, indtil du har lukket dialogboksen Egenskaber.

 13. Gentag processen på eventuelle andre filstier.
 14. Geninstallér dit Adobe-program.

Windows XP

 1. (Kun Windows XP Home) Genstart i fejlsikret tilstand ved at trykke på F8, når du starter Windows, og vælg Fejlsikret tilstand på listen med startindstillinger.

  Bemærk:

  Du kan få yderligere hjælp til fejlsikret tilstand på Microsofts supportwebsted.

 2. Vælg Start > Min computerMappeindstillinger, og klik derefter på fanen Vis.

 3. I afsnittet Avancerede indstillinger skal du fravælge Brug enkel fildeling (anbefales) og klikke på OK.

 4. Gå til hovedmappen.  

 5. Højreklik på mappen, og vælg derefter Egenskaber.

 6. I afsnittet Attributter skal du fravælge Skrivebeskyttet, klikke på Anvend og derefter på OK.

 7. I fanen Sikkerhed skal du kontrollere, at Administratorer og system vises, og at sikkerhedstilladelser er indstillet til Fuld kontrol.

 8. Klik på Avanceret, vælg fanen Ejer, og vælg derefter Administratorer.

 9. Vælg Erstat ejer af underbeholder og objekter, klik på Anvend, og klik derefter på Ja.

 10. I fanen Tilladelser skal du vælge Erstat tilladelsesposterne på alle underobjekter med poster, der er vist her, og som gælder for underobjekter og klikke på OK.

 11. Klik på Ja og OK, indtil du har lukket dialogboksen Egenskaber for installationsprogrammer.

 12. Gentag processen for eventuelle resterende filstier.

 13. Geninstallér dit Adobe-program.

Mac OS X

 1. Gå til hovedmappen.
 2. Højreklik på mappen, og vælg Vis info.

 3. I afsnittet Deling og tilladelser, klik på valgmuligheden Detaljer for at få vist indstillingerne for ejer og grupper.

 4. Klik på låsikonet i det nedeste højre hjørne. Indtast dit administratorbrugernavn og adgangskode, når du bliver bedt om det.

 5. Giv læse og skrive-tilladelser til dit brugernavn, system, admin og alle.

 6. Klik på gear-ikonet, vælg Anvend på lukkede genstande, og klik på OK.

 7. Luk Hent info-vinduet.

 8. Gentag processen på de resterende stier.
 9. Geninstallér dit Adobe-program.

Løsning 8: Installer Adobe Drive

Hvis du vil installere Adobe Drive, skal du installere CS6-versionen af Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator eller Bridge. Find flere oplysninger i Fejlmeddelelser i forbindelse med det lokaliserede installationsprogram til Adobe Drive CC.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online