Brug af logfiler til fejlfinding af installationsproblemer | Creative Cloud

Installationsprogrammerne til Adobe Creative Cloud gemmer hændelser i logfiler. Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen, skal du søge efter løsninger på Adobe Support-siden. Derudover kan du kontrollere logfilerne for at fastslå, om der opstod visse fejl under installationen.

Installationsprogrammerne i Creative Cloud opretter tre forskellige logfiler, når et program downloades, pakkes ud installeres:

Følg anvisningerne nedenfor til åbning og læsning af logfilerne.

Bemærk:

Er du i tvivl om, hvor du skal begynde? Installationsprogrammerne i Creative Cloud gennemfører en proces i tre trin under installationen: Download, udpakning og installation. I installationsprogrammet vises meddelelsen "pakker ud" ved siden af navnet på programmet, mens de downloadede filer pakkes ud. Der vises en statuslinje under resten af download- og installationsprocessen. Hvis der opstår en fejl, før meddelelsen "pakker ud" vises, skal du først kontrollere .dlm-logfilen, hvor fejl ved download registreres. Hvis der opstår en fejl, når installationen er ved at være færdig, kan du begynde med at kontrollere programmets logfil. Men de tre trin i processen kan blive gentaget flere gange under installationen, så det er bedst at kontrollere alle tre logfiler for fejl.

Har du problemer med en installation, der kører i baggrunden, eller en automatisk installation? (kun administratorer)

Hvis du udfører fejlfinding i forbindelse med et problem ved installation i baggrunden eller automatisk installation, skal du kontrollere installationslogfilerne på klientcomputeren, hvis installationen mislykkes, og buildlogfilen fra Creative Cloud Packager, hvis der er fejl ved opbygning af pakken. Fejlmeddelelser for installationer, som kører i baggrunden, vises kun i logfilerne. Læs Fejlfinding ved problemer med en installation, der kører i baggrunden, eller en automatisk installation (kun administratorer).

Har du problemer med installation af Creative Suite?

Læs mere om åbning og læsning af logfiler fra Creative Suite: Fejlfinding ved installationsproblemer med logfiler | CS.

Kontrollér dlm-logfilen for fejl ved download

Creative Cloud-klientprogrammet downloader installationsfilerne for derefter at pakke dem ud og installere dem. Fejl, som opstår under download, registreres i dlm.log-filen.

Bemærk:

De mest almindelige årsager til fejl under download er, at firewalls eller proxy-servere blokerer processen. Du kan læse mere om understøttede proxy-servere og konfiguration af dem under Understøttelse af proxy i Creative Cloud-programmer.

 1. Gå til dlm.log-filen:

  • Windows: \Brugere\<brugernavn>\AppData\Local\Temp\AdobeDownload\
  • Mac OS: /Brugere/<brugernavn>/Library/Logs/AdobeDownload/
  Bemærk:

  Hvis biblioteksmappen ikke vises på Mac OS, skal du holde alternativtasten nede og vælge menuen Gå i Finder. Biblioteksmappen ligger under mappen Start.

 2. Åbn logfilen med Notesblok (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Bemærk:

  Som standard åbnes logfilerne i Console på Mac OS. Markér hele teksten ved at trykke på Command+A, og kopiér og indsæt den herefter i et tekstredigeringsprogram, inden du fortsætter.

  Dlm.log registrerer installationsforsøg i sekvenser. Hver linje i logfilen starter med et dato- og tidsstempel, som angiver, hvornår installationsforsøget fandt sted. Hvert forsøg starter med et buildversionnummer. F.eks.:

  04/04/16 07:52:59:342 | [INFO] | | | | | | | 692044 | GDE Version is 9.0.0.5 (BuildVersion: 6.0; BuildDate: Wed Aug 05 2015 03:31:05)

  Bemærk:

  Hvis dlm.log-filen er særligt lang eller svær at læse, kan du slette filen og geninstallere programmet. Dette opretter en ny dlm.log-fil.

 3. Flyt markøren til bunden af filen, og læs den nedefra. Søg efter ERROR og derefter for FATAL.

  Hvert nyt installationsforsøg tilføjes i bunden af logfilen. Når du starter din søgning nedefra, finder du de nyeste og mest aktuelle fejl først.

  Bemærk:

  Vælg Match Case, og indtast ERROR eller FATAL for hurtigt at gå til næste nye fejlmeddelelse. Skriv det med store bogstaver for at undgå andre benævnelser af "error" eller "fatal".

  Hver linje i logfilen begynder med et dato- og tidsstempel efterfulgt af et svar og et tal. Disse oplysninger er ikke en del af fejlmeddelelsen. Dem kan du se bort fra, når du leder efter løsninger på et problem.

  Eksempler på optegnelser i logfiler:

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | NetDBError error has occurred - 8

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE

  Fejlene i disse eksempler er henholdsvis NetDBError error has occured - 8 og the download job (0) failed to execute. Jobstatus er STOPPED_STATE.

 4. Søg efter en løsning på hver fejlmeddelelse på Adobe Support-siden. Undgå at medtage stier og maskinspecifikke oplysninger i søgestrengene.

  Ved ovenstående fejl ville du eksempelvis skulle søge efter "NetDBError error has occurred - 8" og "the download job (0) failed to execute".

  Du kan se bort fra følgende fejl. Den forhindrer installationen af et program.

  10/19/15 09:58:33:769 | [ERROR] | | | | | | | 1840 | The windows error code is - 147953

  Bemærk:

  Hvis du søger efter en løsning på internettet, skal du huske, at de løsninger, du finder i fora, på blogs og andre sider, kan være udokumenterede. Kontrollér, at den angivne løsning lykkedes, inden du benytter den.

  I Problemer med netværk og forbindelser findes der oplysninger om, hvordan du løser problemer med netværk og forbindelser, som kan hindre downloadprocessen.

Analyse af PDapp-logfilen for Creative Cloud

Hvis der opstår problemer inden for de første få minutter af installationen, vises de typisk i PDApp.log-filen.

 1. Naviger til PDapp.-logfilen i en af følgende mapper:

  Bemærk: De følgende mapper er skjult som standard. Hvis der er behov for at se skjulte filer, kan du benytte Mappeindstillinger (Windows) eller Terminal > Gå til (Mac OS). Du kan læse mere under Vis skjulte filer og mapper i Windows 10 og ældre versioner eller Brugerens biblioteksmappe vises ikke i Mac OS X 10.7 og nyere.

  • Windows: \Brugere\<brugernavn>\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Brugere/<brugernavn>/Library/Logs
 2. Åbn PDapp.log-filen i et tekstredigeringsprogram som f.eks. Notesblok (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Bemærk:

  Som standard åbnes logfilerne i Console på Mac OS. Markér hele teksten ved at trykke på Command+A, og kopiér og indsæt den herefter i et tekstredigeringsprogram, inden du fortsætter.

  PDapp.log registrerer installationsforsøg sekventielt. Hver linje i logfilen starter med et dato- og tidsstempel, som angiver, hvornår installationsforsøget fandt sted. Hvert forsøg starter med et buildversionnummer. F.eks.:

  05/25/16 12:31:49:864 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 1482956 | Build Version - 9.0.0.222

 3. Flyt markøren til bunden af filen, og læs den nedefra. Søg efter ERROR og derefter for FATAL.

  Bemærk:

  Vælg Match Case, og indtast ERROR eller FATAL for hurtigt at gå til næste nye fejlmeddelelse. Skriv det med store bogstaver for at undgå andre benævnelser af "error" eller "fatal".

  Hver linje i logfilen begynder med et dato- og tidsstempel efterfulgt af et svar, en komponent og et tal. Disse oplysninger er ikke en del af fejlmeddelelsen. Dem kan du se bort fra, når du leder efter løsninger på et problem.

  Eksempel på optegnelse i logfiler:

  03/24/15 14:28:10:623 | [ERROR] |  | ASU | UWANative | UWANative |  |  | 25100 | checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  I dette eksempel er fejlen checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Du kan se bort fra følgende fejl. De forhindrer ikke installationen af et program.

  [ERROR] | | ASU | LWANative | OPM | | | 8624 | received empty url from dispatchlib
  [ERROR] | | ASU | PDApp | EnterpriseNativeAppletForCCM | | | 8624 | getProxyInfo did not return success
  string. It returned : Error occurred in Updater Core
  [ERROR] | | ASU | PIM | PIM | | | 8287 | Successfully freed PIM object Array
  [ERROR] | | ASU | Vulcan5EventHandler | Vulcan5EventHandler | | | 25100 | Inside
  sendVulcan5MessageForLicenseRefresh.
  [ERROR] | | ASU | AAMUpdatesNotifier | AAMUpdatesNotifier | | | 3279 | Scheduled CFU failed...
  [ERROR] | | ASU | ProvSwitcher | ProvSwitcher | | | 900 | Received Serial :

 4. Søg efter en løsning på hver fejlmeddelelse på Adobe Support-siden. Undgå at medtage stier og maskinspecifikke oplysninger i søgestrengene.

  Ved dette eksempel ville du skulle søge efter "checkForUpdates returned error Code: U41M1C220".

  Bemærk:

  Hvis du søger efter en løsning på internettet, skal du huske, at de løsninger, du finder i fora, på blogs og andre sider, kan være udokumenterede. Kontrollér, at den angivne løsning lykkedes, inden du benytter den.

Analyse af den primære installationslogfil for Creative Cloud-produkter

Hvis der opstår problemer efter de første par minutter af installationen, vises de typisk i Creative Cloud-programmets egen installationslogfil. Hvert program og opdatering har sin egen installationslogfil.

Creative Cloud-installationsprogrammerne opretter logfiler på forskellige måder. Afhængigt af metoden for registrering skal du enten søge efter "installer.log" eller en log.gz-fil med formatet <Produktnavn><version><dato>, f.eks. Adobe InDesign CC 2015 11.3.0.034 02-26-2016.log.gz.

Dette afsnit beskriver, hvordan du åbner og læser en log.gz-fil. Du kan læse mere om brugen af installer.log-filerne her: Fejlfinding af overførsels- og installationsfejl.

 1. Gå til programmets log-fil:

  • Windows: \Programmer (x86)\Fælles filer\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers

  Hver logfil indeholder oplysninger om alle installationsforsøg fra den dato, der er angivet i filnavnet. Sørg for, at du gennemgår logfilen for det program og den dato, hvor problemet opstod.

 2. Brug et dekomprimeringsværktøj som f.eks. WinRAR eller StuffIt, til at udpakke .gz-filen. Det resulterer i en dekomprimeret tekstfil, som slutter på .log.

 3. Åben .log-filen med Notesblok (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Bemærk:

  Som standard åbnes logfilerne i Console på Mac OS. Markér hele teksten ved at trykke på Command+A, og kopiér og indsæt den herefter i TextEdit, inden du fortsætter.

 4. Flyt markøren til bunden af logfilen, og læs den nedefra. Søg efter ERROR og derefter for FATAL.

  Bemærk:

  Vælg Match Case, og indtast ERROR eller FATAL for hurtigt at gå til næste nye fejlmeddelelse. Skriv det med store bogstaver for at undgå andre benævnelser af "error" eller "fatal".

  Hver linje i logfilen begynder med et dato- og tidsstempel efterfulgt af et svar og et tal. Disse oplysninger er ikke en del af fejlmeddelelsen. Dem kan du se bort fra, når du leder efter løsninger på et problem.

  Eksempel på optegnelse i logfiler:

  03/06/16 14:45:22:874 | [ERROR] | | OOBE | DE | | | | 4412 | DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567)

  I dette eksempel er fejlen DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567).

  Du kan se bort fra følgende fejl. Den forhindrer ikke installationen af et program.

  FEJL: - Adobe <navn på program>: Mislykkedes pga. fejl ved installation af sprogpakke

  Bemærk:

  Derudover angiver afsnit markeret med WARN ikke fejl. Dem kan du godt se bort fra.

 5. Søg efter en løsning på hver fejlmeddelelse på Adobe Support-siden. Undgå at medtage stier og maskinspecifikke oplysninger i søgestrengene.

  Ved dette eksempel ville du skulle søge efter "DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 -error: 13)".

  Bemærk:

  Hvis du søger efter en løsning på internettet, skal du huske, at de løsninger, du finder i fora, på blogs og andre sider, kan være udokumenterede. Kontrollér, at den angivne løsning lykkedes, inden du benytter den.

Fejlfinding ved problemer med en installation, der kører i baggrunden, eller en automatisk installation (kun administratorer)

Programmer, der installeres vha. Creative Cloud Packager, bruger ikke Creative Cloud-klientprogrammet i installationsprocessen. Slutbrugeren får ikke vist noget fra disse baggrundsinstallationer eller automatiske installationer. Produkter, som installeres ved at dobbeltklikke på setup.exe (Windows) eller <Produktnavn> install.pkg (Mac OS) viser en grundlæggende grænsefalde for at angive, at programmet er ved at installere. Ved begge typer installation vises fejl i de logfiler, der er beskrevet ovenfor.

 1. Analyse af Adobe Setup Error.log-filen.

  Adobes installationsprogram kan oprette en Adobe Setup Error.log-fil såvel som de individuelle logfiler for Creative Cloud-produkterne. Denne logfil omfatter fejl, som typisk påvirker det overordnede installationsprogram. Kontrollér denne logfil først.

  Du finder Adobe Setup Error.log-filen her:

  • Windows: \Programmer (x86)\Fælles filer\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers
 2. Afslutningskode 0 indikerer normalt, at installationen lykkedes. Ved installationer i baggrunden afinstallerer Adobes primære installationsprogram automatisk en mislykket installation. Når en baggrundsinstallation mislykkes, kan det være misvisende at gennemgå afslutningskoden nederst i logfilen, da en succesfuld afinstallation også giver afslutningskode 0. Starten på en afsinstallation angives således:

  | [INFO] | | OOBE | DE | Installer Operation: PayloadUninstaller
  | [INFO] | | OOBE | DE |
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

  Hvis logfilen slutter med afslutningskode 0, skal du kontrollere, at den ikke referere til afinstallation i linjerne over. Når et program afinstalleres, vises Physical payload uninstall result: 0 også tæt på afslutningskoden.

  Når du udfører fejlfinding ved baggrundsinstallation, skal du kun gennemgå de fejl, der opstod inden, programmet blev afinstalleret.

 3. Hvis en baggrundsinstallation mislykkes på flere computere, skal du først kontrollere logfilerne fra Creative Cloud Packager og dernæst logfilerne på de pågældende computere.

  Læs mere om fejlfinding af baggrundsinstallationer og analyse af logfilerne fra Creative Cloud Packager under Fejlfinding for baggrundsinstallationer af Creative Cloud.

Har du stadig brug for hjælp?

Hvis der ikke findes en løsning på fejlen på Adobe Support-siden, skal du kontakte Adobe Support.

Bemærk:

Inden du kontakter kundesupport, skal du køre Adobe Log Collector Tool. Dette kombinerer logfilerne til en .zip-fil, som du nemt kan dele med Adobes supportteam.

Du kan også besøge Adobes produktfora.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online