Panoramaoverlejringer

Overlejringen Panorama giver indtryk af, at billedet ses indefra og ud. Du kan f.eks. skabe en panoramaeffekt, så brugerne kan se det indre af et flys cockpit. De kan rotere visningen 360° og zoome ind på instrumentbrætterne.

Nøglen til fremstilling af et panorama er at have de nødvendige billeder. Hvis du skal oprette en panoramaeffekt, skal du bruge seks billeder, som repræsenterer de seks indersider af en terning. Hvis du starter med et fuldt panoramabillede, skal du konvertere det til seks terningebilleder.

PTgui (http://www.ptgui.com) er et nyttigt værktøj til oprettelse af panoramabilleder. På webstedet WRwave (http://www.vrwave.com) finder du nyttige oplysninger om at tage panoramafotografier.

Bemærk:

Indbyggede panoramaoverlejringer understøttes ikke i AEM Mobile. Brug i stedet overlejringer til webindhold til oprettelse af HTML-baserede panoramaeffekter.

Oprettelse af et panorama

A. Originalt panoramabillede B. Panoramabillede, der er konverteret til seks indersider af terningen C. Panorama på iPad 

Hvis du starter med et vandret tværbillede, kan du bruge Photoshop eller et værktøj, der kan affotografere skærmbilledet, til at oprette de seks nødvendige billeder.

Du kan inddele et panoramisk tværbillede i separate billeder ved at følge dette mønster.

Oprettelse af panoramabilleder

 1. Opret kildeelementerne til panoramaet, og placer dem i en mappe.

  Du opnår de bedste resultater ved at bruge JPEG-billeder, der er gemt i 72 dpi. Med billeder i høj opløsning kan brugerne zoome ind mere skarpt, men filstørrelsen øges.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Brug rektangelværktøjet eller rektangelrammeværktøjet til at trække og oprette en pladsholderramme.

  • Indsæt et billede, der skal fungere som displaybillede for panoramaet.

 3. Marker pladsholderobjektet, åbn panelet Folio Overlays, og vælg Panorama.

 4. Klik i panelet Folio Overlays på mappeikonet Elementer, find mappen med de seks billeder, og klik på Åbn.

 5. Skaler om nødvendigt rammen og dens indhold, så det kan være i layoutet.

 6. Angiv følgende indstillinger i panelet Folio Overlays:

  Brug første billede til displaybillede

  Hvis denne indstilling er valgt, bruges det første panoramabillede som displaybillede. Vælg dette billede, hvis du ikke har oprettet et andet billede, der skal bruges som displaybillede.

  Indledende zoom

  Angiv en værdi for at bestemme forstørrelsen af det indledende billede. Brug en værdi mellem det, der er angivet som hhv. minimum- og maksimumindstillinger, dvs. 30 og 80 som standard.

  Lodret/Vandret

  Angiv værdier for at bestemme, hvilket område af panoramaet der vises til at begynde med. Under Lodret skal du angive en værdi mellem -90 (hælder hele vejen op) og 90 (hælder hele vejen ned). Under Vandret skal du angive en værdi mellem -180 (roterer hele vejen mod venstre) og 180 (roterer hele vejen mod højre).

  Visningsfelt

  Hvis brugerne ikke må zoome ind eller ud efter et bestemt punkt, skal du angive minimum- og maksimumværdier.

  Begræns lodret panorering

  Hvis du vil kun vil tillade hældning to tredjedele mod toppen, skal du vælge Begræns lodret panorering og angive -60. Hvis du kun vil tillade hældning to tredjedele mod bunden, skal du angive 60. Brug en lav værdi, f.eks. 1, til at forhindre lodret panorering.

  Begræns vandret panorering

  Hvis du kun vil tillade panorering to tredjedele mod venstre og højre, skal du vælge Begræns vandret panorering og angive -120 for venstre og 120 for højre.

  Bemærk:

  Hvis du vil se effekten af de nye panoramaindstillinger, skal du ændre indstillingerne og klikke på Skærmversion.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online