Oversigt over interaktive overlejringer

Brug panelet Overlays til at oprette og redigere interaktive objekter. Åbn panelet Overlays ved at vælge Vindue > Folio Overlays (InDesign CS6/CC/CC 2014) eller Vindue > Overlays (InDesign CC 2015).

Hvorfor kaldes interaktive objekter for overlejringer? Når du opretter en folio, bliver alle ikke-interaktive elementer på en side komprimeret i et enkelt billede – PDF, JPG eller PNG, afhængig af artiklens indstilling af billedformat. Hvis du afmasker eller tildækker interaktive overlejringer, som du indsætter i dokumentet, vises overlejringerne oven på layoutet i folioen. Det er kun endnu en overlejring, der kan afmaske en overlejring.

Det interaktive objekt vises oven på de ikke-interaktive elementer.

Metoder til at oprette overlejringer

Forskellige overlejringer skal oprettes ved hjælp af forskellige metoder.

  • Til diasshows, hyperlinks, lyd, video, billedpanorering og -zoom og rulbart indhold skal du oprette eller indsætte objekterne i InDesign-dokumenterne og bruge panelet Folio Overlays til at redigere indstillingerne.

  • Til billedsekvenser, panoramaer og overlejringer til webindhold skal du tegne en firkantet ramme som pladsholder eller placere et billede, der skal bruges som displaybillede. Derefter skal du markere den og bruge panelet Folio Overlays til at angive kilden og ændre indstillinger.

Når du vælger et objekt med flere tilstande, viser panelet Folio Overlays indstillinger for diasshow.

Bevarelse af interaktive objekters kontinuitet

Når du bruger den samme overlejring i både vandrette og lodrette layout, skal overlejringen bevare sin tilstand, når brugeren roterer mobilenheden. Hvis diasshowet f.eks. viser det tredje dias, skal det tredje dias forblive synligt, når brugeren roterer mobilenheden.

Til de fleste overlejringer kræves ingen handling for at bevare kontinuiteten. Brug de samme kildefiler og maskeindstillinger. Til diasshows skal du bruge det samme objektnavn i panelet Objekttilstande for objekterne med flere tilstande i vandrette og lodrette layout. Sørg desuden for, at de enkelte tilstandsnavne er identiske mellem de to layout.

Adobe-logo

Log ind på din konto