Grænser for teknisk support til virtuelle eller serverbaserede miljøer

Adobes tekniske supportpolitik for Creative Cloud-produkter i virtualiserede miljøer.

Supportpolitik

Creative Cloud-produkter er tilladt (*) i virtualiserede miljøer.

Du kan muligvis installere og køre Creative Cloud-apps i virtualiserede miljøer, men du skal køre grundige test af funktion og ydeevne. Adobe har kørt begrænsede test på visse Creative Cloud-produkter i virtualiserede eller serverbaserede miljøer. Disse test er af grundlæggende art. Adobe anbefaler, at du tester dine arbejdsforløb i en evalueringsversion af disse produkter, før du beslutter, om du vil bruge et af disse produkter. Test er den eneste måde, hvorpå du virkelig kan sikre, at denne type løsning opfylder dine behov. Du kan få flere oplysninger om de bedste fremgangsmåder til Creative Cloud-udrulning på Virtual Desktop Infrastructures i Vejledninger for bedste praksis.

Virtuelle miljøer kan inkludere, men er ikke begrænset til: Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware, Microsoft App-V, Parallels og Virtual PC. Hvis du støder på problemer, vil Adobe Kundepleje hjælpe dig efter bedste evne.

(*) Navngiven brugerlicensering kan udrulles i et virtualiseret miljø. Licenser til delte enheder (SDL) er ikke tilladt i et virtualiseret miljø på nuværende tidspunkt.

Adobe Acrobat understøtter virtuelle miljøer. Du kan finde flere oplysninger i Virtualiserede udrulninger af Acrobat.

Licensovervejelser

Din brug af Adobe-løsninger, som er angivet i dette dokument, er underlagt Adobes generelle vilkår for brug eller virksomhedens licensvilkår (findes her eller en anden aftale mellem dig og Adobe).

Installation af navngivne brugere

Installation af navngivne brugere anvender ikke serienumre til licensering: Slutbrugeren skal blot "aktivere" softwaren ved at logge på. Installation af navngivne brugere fungerer på dedikerede virtuelle maskiner (også kendt som VM'er), fordi dette svarer til installation på en lokal maskine.

Brugere kan logge ind for at aktivere softwaren. Du kan finde flere oplysninger i Installation af navngivne brugere.

Evaluering før køb

Slutbrugere kan oprette et gratis Adobe ID og logge på for at aktivere en evaluerings- eller testversion af apps. Testversioners funktionalitet er ikke begrænset på nogen måde, men prøveperioden er tidsbegrænset fra det tidspunkt, hvor brugeren logger på for første gang. Sørg for, at brugerne kun logger på og aktiverer produktet, når de er klar til at teste arbejdsforløbene.

Adobe giver ikke nogen garantier for, at et bestemt virtualiseringsprodukt opfylder et specifikt behov. Virtualiseringsproduktet skal opfylde Adobe-løsningens systemkrav. Vær særligt opmærksom på eventuelle ressource- eller ydeevnebegrænsninger, der kan påvirke din produktivitet eller effektivitet.

Tekniske problemer efter køb

Hvis du støder på et teknisk problem i et virtuelt miljø, skal du teste den samme funktionalitet i et understøttet OS-miljø. Hvis du ikke kan reproducere problemet, er der højst sandsynligt tale om et problem i virtualiseringsproduktet. Bed leverandøren af virtualiseringsløsningen om assistance.

Hvis du støder på problemer i virtualiserede miljøer, vil Adobe Kundepleje hjælpe dig efter bedste evne. Adobes Kundepleje kan muligvis ikke løse dit problem, afhængigt af hvilken type virtualiseringsteknologi der anvendes.

For at anmode om support til dit problem skal du åbne en teknisk supportsag på supportportalen og angive følgende detaljer:

Oplysninger om serverens operativsystem

Serverens operativsystem og det versionsnummer, som det virtualiserede miljø kører på. Den eventuelle servicepakke, der er anvendt på serverens operativsystem.

Oplysninger om klientens operativsystem

Versionen af Windows-klientens operativsystem på klientcomputeren. Den eventuelle servicepakke, der er anvendt på klientens operativsystem. Kontrollér, at disse programmer overholder de systemkrav, der er anført på adobe.com for din Adobe-løsning.

Oplysninger om virtuelt miljø

Den version af virtualiseringssoftwaren, som du kører i øjeblikket, sammen med eventuelle hot fixes og servicepakker, der er installeret.

Problembeskrivelse

Problembeskrivelsen (når jeg f.eks. gør X med Y, så sker der Z).

Hvis problemet udløser en fejlmeddelelse, skal du inkludere den nøjagtige ordlyd i meddelelsen.

Brugerprofil

Den brugerprofil, der er logget på klientcomputeren (f.eks. administrator eller superbruger). Læg mærke til, om problemet opstår, når en administratorprofil er logget på klientcomputeren.

Trin til reproduktion

Problemets reproducerbarhed på serveren (dvs. om du kan reproducere problemet, når du tester problemet på serveren). Hvis det er tilfældet, skal du inkludere trinnene til at reproducere problemet.

Mål

Det mål, du gerne vil nå, og en angivelse af, om du tidligere har været i stand til at nå dette mål. Læg mærke til eventuelle ændringer i dit miljø, som kan være relateret til problemet. 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online