Introduktion

Navngiven brugerlicensering er standard og den mest populære licenseringsmetode til udrulning og brug af Adobe Creative Cloud og Document Cloud-produkter. Designet til ethvert netværkstilsluttet scenarie, hvor app-licenser administreres baseret på den enkelte brugers behov for brug af appen. Ved at bruge navngiven licensering kan du tilbyde dine slutbrugere fuld funktionalitet af softwaren og tjenesterne. Det giver dine slutbrugere adgang til alle tilgængelige apps og tjenester baseret på din organisations brugsret.

 Du kan finde flere oplysninger i artiklen med licenseringsoverblik.

Typer af pakker med navngiven brugerlicensering

Selvbetjeningspakker

I lighed med millioner af Adobe-brugere kan du give dine kreative medarbejdere mulighed for at installere programmer og opdateringer via Creative Cloud-computerprogrammet. Det reducerer it-omkostningerne og sikrer, at dine kreative medarbejdere har adgang til alle de værktøjer, de har brug for, og modtager opdateringer, når de frigives.

Opret selvbetjeningspakker

Hvis du vil aktivere selvbetjening, selv hvis dine slutbrugere ikke har administrative rettigheder, kan du gøre en af følgende:

 • Opret en selvbetjeningspakke
 • Opret en administreret pakke med øgende rettigheder aktiveret
 • Opret en pakke baseret på en Adobe-skabelon med øgede rettigheder aktiveret

Brug denne pakke til at give dine brugere fuld kontrol over de Adobe-programmer og -opdateringer, som de kan downloade og installere. Hvis dine brugere ikke har administratorrettigheder til at administrere programmer og opdateringer, kan du oprette en selvbetjeningspakke for dem.

Bemærk:

Ved hjælp af Creative Cloud-computerprogrammet kan dine slutbrugere kun installere de to seneste større versioner af Creative Cloud-apps. For slutbrugere, der kræver ældre versioner, skal der oprettes og udrulles administrerede pakker.

 1. Log på Admin Console, og gå til fanen Pakker > Pakker.

  Listen over tilgængelige pakker vises.

 2. Klik på Opret en pakke.

  Liste over pakker
 3. Vælg Selvbetjeningspakke, og klik på Vælg.

  Selvbetjeningspakke
 4. Skriv et pakkenavn, og vælg de nødvendige indstillinger:

  Indstillinger for selvbetjeningspakke

  Platform: Vælg operativsystemet og processorunderstøttelse (32- eller 64-bit). Det er nødvendigt at oprette separate pakker til 32-bit- og 64-bit-installationer. En 32-bit-pakke kan ikke køre på en 64-bit-maskine.

  Sprog: Vælg det sprog, som pakken skal oprettes på.

  Brug OS-landestandard: Gør det muligt for dig at oprette en pakke, der udrulles på OS-sproget på klientmaskinen. I så fald er OS-sproget det standardsprog, som pakken udrulles på.

  Opret en mappe til udvidelser, og medtag kommandolinjeværktøjet til Extension Manager: Gør det muligt for dig at oprette en undermappe i pakkemappen, som du kan bruge til at medtage udvidelser, der skal installeres sammen med pakken. Få flere oplysninger i Administration af udvidelser til pakker.

  Inkluder Adobe Asset Link: (Tilgængelig, hvis ovenstående indstilling er aktiveret) Denne udvidelse forbinder Adobe Experience Manager-aktiver (AEM) med disse Creative Cloud-computerapps: Photoshop, Illustrator og InDesign.

  Bemærk: AEM Assets er påkrævet. Der er flere oplysninger under Adobe Asset Link. Denne funktion er kun tilgængelig for Creative Cloud for enterprise-kunder.

  Omdiriger til intern opdateringsserver: Gør det muligt for dig at omdirigere alle opdateringer til denne pakke til en intern opdateringsserver. De interne serveroplysninger er angivet i en XML-fil indeholdende en tilsidesættelse under fanen Pakker > Indstillinger i Admin Console. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indstillinger i Pakning af apps via Admin Console.

 5. Klik på Opret pakke.

  Siden Pakker vises. Du kan tjekke status for oprettelsen af pakken på listen med pakker.

  Der vises en meddelelse, når oprettelsen er slut. Hvis pakken er oprettet korrekt, angives der i meddelelsen også den periode, hvori pakken kan downloades fra Admin Console.

  Gyldighed for selvbetjeningspakke

  Hvis du ønsker at tjekke den resterende tid for de eksisterende pakker i detaljepanelet, kan du klikke på rækkeelementet for pakken.

 6. I dialogboksen Gem som skal du vælge en placering på computeren for at gemme pakken.

 7. Hvis du vil downloade og distribuere pakken på et senere tidspunkt, skal du klikke på pakkenavnet på listen over pakker og derefter klikke på Download i den højre rude.

Administrerede pakker

Med administrerede pakker kan du bestemme, hvad der skal udrulles, og hvornår det skal opdateres. Du kan oprette de pakker, der indeholder de nyeste eller arkiverede versioner af Adobe-produkter. Du kan derefter udrulle disse pakker på brugernes computere i din organisation. Du kan endda udføre uovervågede og brugertilpassede installationer, hvor dine brugere ikke skal gøre noget under installationen.

Opret administrerede pakker

Hvis du planlægger at bruge administrerede pakker, kan du:

 • Oprette en administreret pakke med øgende rettigheder aktiveret.
 • Oprette forhåndskonfigurerede pakker ved hjælp af Adobe-skabeloner.
 • Oprette tilpassede pakker med den konfiguration og de programmer du ønsker, at dine slutbrugere har.

Bruge denne pakke for at have større styring over de Adobe-programmer og -opdateringer, som dine brugere kan installere.

denne side finder du en detaljeret liste over Adobe-produkter, der kan pakkes ved hjælp af denne metode.

Bemærk:

Hvis du vil oprette pakker, der inkluderer produkter såsom Adobe Captivate og Presenter, der ikke er en del af enten Creative Cloud eller Document Cloud, kan du tilpasse de tilgængelige Adobe-skabeloner. Du kan ikke bruge følgende procedure.

 1. Log på Admin Console, og gå til fanen Pakker > Pakker.

  Listen over tilgængelige pakker vises.

  Hvis du ikke har oprettet nogen pakker endnu, vil du få vist følgende skærm for at hjælpe dig med at komme i gang.

  Førstegangsoplevelsen
 2. Klik på Opret en pakke.

  Liste over pakker
 3. Vælg Administreret pakke , og klik på Vælg.

  Administreret pakke
 4. På skærmen Konfigurer skal du vælge eller aktivere de påkrævede indstillinger:

  • Platform: Vælg operativsystemet og processorunderstøttelse (32- eller 64-bit).
   Bemærk: Det er nødvendigt at oprette separate pakker til 32-bit- og 64-bit-installationer. En 32-bit-pakke kan ikke køre på en 64-bit-maskine. Og en 64-bit-pakke kan ikke køre på en 32-bit-maskine.
  • Sprog: Vælg det sprog, som pakken skal oprettes på.
  • Brug OS-landestandard: Aktivér for at oprette en pakke, der udrulles på OS-sproget på klientmaskinen. I så fald er OS-sproget det standardsprog, som pakken udrulles på.
 5. Klik på Næste.

  Bemærk:

  Hvis du tilføjer et produkt, hvor en del af produktet er afhængigt af andre produkter, tilføjes det påkrævede produkt automatisk. Hvid du f.eks. tilføjer Photoshop CC, tilføjes Camera Raw CC og Adobe Preview CC automatisk. Du kan dog vælge at fjerne de afhængige produkter.

 6. På skærmen Vælg apps skal du klikke på plus-ikonerne ud for de relevante programmer for at medtage dem i pakken, og klik derefter på Næste.

  CreatePackages_Managed_ChooseApps_New

  Markér afkrydsningsfeltet Vis ældre versioner for at få vist listen over understøttede, tidligere versioner, hvis der er nogen.

  Bemærk:

  Hvis du tilføjer et produkt, hvor en del af produktet er afhængigt af andre produkter, tilføjes det påkrævede produkt automatisk. Hvis du f.eks. tilføjer Photoshop, tilføjes Camera Raw og Adobe Preview automatisk.

 7. På skærmen Indstillinger skal du vælge eller aktivere de påkrævede indstillinger og derefter klikke på Næste.

  Indstillinger for administreret pakke

  Creative Cloud-computerindstillinger:

  • Vis apps-panel: Aktivér eller deaktiver indstillingen for at få vist eller skjule panelet Apps i Creative Cloud-computerprogrammet til slutbrugere. Aktivering eller deaktivering af panelet Apps aktiverer eller deaktiverer automatisk opdateringerne på klientmaskinerne.
  • Giv ikke-administratorer tilladelse til at opdatere og installere apps: Giver de selvbetjeningsslutbrugere, der ikke har administrative rettigheder, mulighed for at installere og administrere deres programmer og opdateringer.
  • Deaktiver filsynkronisering: Udelad den automatiske synkronisering af filer til klientsystemer. Dette er nyttigt, når du installerer pakker i et testmiljø, hvor du vil udelade filsynkronisering. Kun tilgængelig for uddannelsesinstitutioner.

  Administrationsindstillinger:

  • Aktivér Remote Update Manager: Giver mulighed for brug af Remote Update Manager. Med Adobe Remote Update Manager kan du køre opdateringsfunktionen på klienten takket være fordelen ved at udføre handlingen som administrator. Du kan finde flere oplysninger i Remote Update Manager.
  • Omdiriger til intern opdateringsserver: Gør det muligt for dig at omdirigere alle opdateringer til denne pakke til en intern opdateringsserver. De interne serveroplysninger er angivet i en XML-fil indeholdende en tilsidesættelse under fanen Pakker > Indstillinger i Admin Console. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indstillinger i artiklen Pakning af apps via Admin Console.
  • Opret en mappe til udvidelser, og medtag kommandolinjeværktøjet til Extension Manager: Gør det muligt for dig at oprette en undermappe i pakkemappen, som du kan bruge til at medtage udvidelser, der skal installeres sammen med pakken. Få flere oplysninger i Administration af udvidelser til pakker.
   • Inkluder Adobe Asset Link: (Tilgængelig, hvis ovenstående indstilling er aktiveret) Denne udvidelse forbinder Adobe Experience Manager-aktiver (AEM) med disse Creative Cloud-computerapps: Photoshop, Illustrator og InDesign. Bemærk: AEM Assets er påkrævet. Der er flere oplysninger under Adobe Asset Link. Denne funktion er kun tilgængelig for Creative Cloud for enterprise-kunder.
  • Installer pakken i brugerdefineret installationsmappe: Gør det muligt for dig at installere apps i denne pakke i en brugerdefineret mappe. Mappen defineres i fanen Pakker > Indstillinger i Admin Console. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indstillinger i artiklen Pakning af apps via Admin Console.
 8. På skærmen Færdiggør skal du skrive navnet på pakken og klikke på Opret pakke.

  Du kan også gennemgå de inkluderede programmer og konfigurationen for denne pakke før oprettelsen af pakken.

  CreatePackages_Managed_Finalize_New

  Der vises en meddelelse, når oprettelsen er fuldført. Hvis pakken er oprettet korrekt, angives der i meddelelsen også den tidsperiode, hvori pakken kan downloades fra Admin Console.

  Hvis du ønsker at tjekke den resterende tid for de eksisterende pakker i detaljepanelet, kan du klikke på rækkeelementet for pakken.

 9. I dialogboksen Gem som skal du vælge en placering på computeren for at gemme pakken.

 10. Hvis du vil downloade og distribuere pakken på et senere tidspunkt, skal du klikke på et vilkårligt sted i rækken for den ønskede pakke og derefter klikke på Download i skuffen med pakkeoplysninger.

Kun Acrobat-pakker

Hvis din organisation har en brugsret til kun Document Cloud på Admin Console, kan du oprette kun Acrobat-pakker.

Opret kun Acrobat-pakker

 1. Log på Admin Console, og gå til fanen Pakker > Pakker.

 2. Klik på Opret en pakke.

 3. Skriv et pakkenavn, og vælg de nødvendige indstillinger.

  Opret kun Acrobat-pakke

  Platform:

  Vælg operativsystemet og processorunderstøttelse (32- eller 64-bit).
  Bemærk: Det er nødvendigt at oprette separate pakker til 32-bit- og 64-bit-installationer. En 32-bit-pakke kan ikke udrulles på en 64-bit-maskine. Og en 64-bit-pakke kan ikke udrulles på en 32-bit-maskine.

  Sprog:

  Vælg det sprog, som pakken skal oprettes på.

  Aktivér Remote Update Manager:

  Gør det muligt for dig at fjernkøre opdateringsprogrammet på klientmaskinen med fordelen af at udføre handlingen som administrator. Du kan finde flere oplysninger i Remote Update Manager.

 4. Klik på Opret pakke.

  Siden Pakker vises. Du kan tjekke status for oprettelsen af pakken på listen med pakker.

  Der vises en meddelelse, når oprettelsen er fuldført. Hvis pakken er oprettet korrekt, angives der i meddelelsen også den tidsperiode, hvori pakken kan downloades fra Admin Console.

  Gyldighed for kun Acrobat-pakke
 5. I dialogboksen Gem som skal du vælge en placering på computeren for at gemme pakken.

 6. Hvis du vil downloade og distribuere pakken på et senere tidspunkt, skal du klikke på pakkenavnet på listen over pakker og derefter klikke på Download i den højre rude.

Brug Acrobat Customization Wizard

Når du har oprettet dine kun Acrobat-pakker eller pakker, der indeholder Acrobat som et af produkterne, ved hjælp af fremgangsmåden i dette dokument, kan du bruge Adobe Customization Wizard til at tilpasse din pakke yderligere.

Guiden forenkler tilpasningen eller konfigurationen af Acrobat-funktioner og -apps i installationsprogrammet før udrulningen i hele organisationen.

Creative Cloud Packager

Brug Creative Cloud Packager til at oprette tilpassede pakker, når du har brug for andre typer licenser end navngivne, f.eks. enhedslicenser.

Download Creative Cloud Packager

Forsigtig:

Creative Cloud Packager understøtter ikke apps med version CC 2019 eller nyere. Få mere at vide.

Du skal gennemgå systemkravene, før du downloader og installerer Creative Cloud Packager.

 1. Log på Admin Console, og gå til Pakker > Værktøjer og meddelelser.

 2. I Creative Cloud Packager-feltet skal du downloade Creative Cloud Packager alt efter operativsystem.

  Vælg Creative Cloud Packager

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og udrulning af pakker ved hjælp af Creative Cloud Packager under Brugerhåndbog til pakning.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online