Optimer størrelsen på originale filer og PDF-filer

Dette dokument kan hjælpe dig med at optimere filstørrelsen på Adobe Illustrator-dokumenter, som du gemmer som originale Illustrator-filer (AI) eller som PDF-filer. Alt efter hvilke indstillinger du vælger, vil du kunne ændre dokumentets filstørrelse væsentligt. Disse indstillinger kræver særlig opmærksomhed for at kunne optimere filstørrelsen og ydeevnen.

Gemme Illustrator-dokumenter som originale Illustrator-filer

Når du gemmer et Illustrator-dokument som en AI-fil, skal du overveje at bruge følgende Illustrator-indstillinger til at optimere filstørrelsen.

Skrifttyper

Indstillingen Skrifttyper angiver, om hele skrifttypen (ikke kun de benyttede tegn) skal indlejres baseret på, hvor mange skrifttypetegn, der bruges i dokumentet. Indlejring af skrifttyper øger filstørrelsen, fordi filen indeholder flere glyffer, end dokumentet anvender. Der kan være tale om en markant størrelsesændring, hvis du f.eks. indlejrer en skrifttype, som indeholder 1.000 tegn i et dokument, som kun bruger 10 af disse tegn. Som standard opretter Illustrator undersæt af alle skrifttyper, som optræder mindre end 100 % af tiden. Overvej at bruge standardindstillingerne til at styre filstørrelsen. Hvis du vil indlejre hele skrifttypen, skal du sætte procenten til 0 %.

Indstillingen Opret PDF-kompatibel fil

AI-filer bruger både PDF- og PGF-formater. Hvis du vælger indstillingen Opret PDF-kompatibel fil, opretter Illustrator en fil med en medfølgende PDF-syntaks , der er kompatibel med ethvert program, som genkender PDF-filer. Hvis du vælger denne indstilling, øges filstørrelsen, fordi du faktisk gemmer to formater i Illustrator-filen.

Indstillingen Medtag sammenkædede filer

Indstillingen Medtag sammenkædede filer refererer kun til PGF-delen af filen. Illustrator indlejrer automatisk sammenkædede filer, når du vælger Opret PDF-kompatibel fil, uanset status for indstillingen Medtag sammenkædede filer. Hvis du ikke vil oprette en PDF-kompatibel fil, skal du fravælge indstillingen Opret PDF-kompatibel fil for at reducere filstørrelsen.

Bemærk: Fordi Illustrator CS som standard medtager alle sammenkædede filer, stiger filstørrelsen med størrelsen på de sammenkædede filer. En fil med tegninger og store sammenkædede filer kan derfor stige markant i størrelsen.

Brug komprimeringsindstillinger

Sørg for at vælge komprimeringsindstillingerne, fordi komprimering reducerer filstørrelsen.

Gemme Illustrator-dokumenter som PDF-filer

Når du gemmer et Illustrator-dokument som en PDF-fil, skal du overveje at bruge følgende Illustrator-indstillinger til at optimere filstørrelsen.

Indstillingen Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator

Med indstillingen Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator bliver Illustrator bedt om at tilføje PGF-data til PDF-filen. Hvis du ikke vælger Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator, når du gemmer en PDF-fil, og du derefter åbner PDF-filen igen i Illustrator, vil Illustrator samkopiere gennemsigtigheden i filen. Vælg denne indstilling, hvis du vil kunne åbne og redigere PDF-filen i Illustrator. Denne indstilling modvirker imidlertid aggressiv komprimering og downsampling og øger filstørrelsen.

Indstillingen Optimer til hurtig webvisning

Indstillingen Optimer til hurtig webvisning minimerer filstørrelsen, muliggør download af en side af gangen og erstatter billeder, som gentages, med henvisninger til første forekomst af disse billeder. Selvom PDF-filen ikke bliver vist på internettet, er det stadig en god idé at bruge indstillingen Optimer til hurtig webvisning for at reducere filstørrelsen.

Indstillingen Opret Acrobat-lag fra lag på øverste niveau

Denne indstilling gemmer de øverste lag i Illustrator som Acrobat-lag i PDF-filen. Det gør det muligt for Adobe Acrobat 6.x eller nyere at generere flere versioner af dokumentet ud fra en enkelt fil. Skal et dokument f.eks. udgives på flere sprog, kan du placere teksten for hvert sprog i et separat lag. Din printer- eller prepress-udbyder kan derefter vise og skjule lagene i Acrobat 6.x eller nyere for at generere forskellige versioner af dokumentet.

Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Kompatibilitet er sat til Acrobat 6.0 (1.5), Acrobat 7.0 (1.6), Acrobat 8.0 (1.7) eller Acrobat 9.0 (1.7).

Komprimeringsindstillinger

Når du gemmer en Illustrator-fil som en PDF-fil, kan du komprimere tekst og illustrationer og nedsample bitmapbilleder. Alt efter hvilke indstillinger du vælger, kan komprimeringen og nedsamplingen væsentligt reducere en PDF-fils størrelse med intet eller næsten intet tab af detaljer og nøjagtighed.

Området Komprimering i dialogboksen med Adobe PDF-indstillinger indeholder tre sektioner. Hvert afsnit indeholder følgende indstillinger til komprimering og gensampling af farve- og gråtonebilleder samt monokrome billeder.

Komprimering (nedsampling): Hvis du vil bruge PDF-filen på internettet, skal du bruge nedsampling for at opnå højere komprimering. Hvis du påtænker at udskrive PDF-filen i høj oplysning, skal du ikke anvende nedsampling. Fjern markeringen af denne indstilling for at deaktivere alle nedsamplingsindstillinger.

Nedsampling betyder at formindske antallet af pixel i et billede. Hvis du vil nedsample farve- og gråtonebilleder samt monokrome billeder, skal du vælge en interpolationsmetode og angive den ønskede opløsning (i pixel pr. tomme). Angiv derefter en opløsning i boksen For ovenstående billeder. Illustrator nedsamler alle billeder med opløsning over denne tærskelværdi.

Den valgte interpolationsmetode afgør, hvordan pixel slettes:

  • Gennemsnitlig nedsampling tager et gennemsnit af pixel i eksempelområdet og erstatter hele området med den gennemsnitlige pixelfarve i den angivne opløsning.
  • Bi-kubisk nedsampling bruger et vægtet gennemsnit til at definere pixelfarve og giver normalt et bedre resultat end den simple gennemsnitsnedsampling. Bi-kubisk nedsampling er den langsomste, men mest nøjagtige metode, som giver de mest jævne gradueringer.
  • Undersampling vælger en pixel i midten af eksempelområdet og erstatter hele området med den pågældende pixelfarve. Undersampling reducerer behandlingstiden betydeligt i forhold til nedsampling, men giver mindre jævne og ensartede billeder.

Komprimering (komprimering): Bestemmer, hvilken type komprimering der skab bruges. Indstillingen Automatisk indstiller automatisk den bedst mulige komprimering og kvalitet til illustrationen i filen. Denne indstilling giver et tilfredsstillende resultat for de fleste filers vedkommende. Brug Automatisk (JPEG), hvis du har brug for størst mulig kompatibilitet. Brug Automatisk (JPEG2000) for at få bedre komprimering.

ZIP-komprimering fungerer godt sammen med billeder med store områder med enkelte farver eller gentagne mønstre samt til sort-hvide billeder, der indeholder gentagne mønstre. ZIP-komprimering kan være med eller uden tab afhængigt af indstillingen Kvalitet.

JPEG-komprimering er egnet til gråtone- eller farvebilleder. JPEG-komprimering giver tab, da der fjernes billeddata, hvilket kan reducere billedkvaliteten. Den forsøger dog at reducere filstørrelsen med minimalt tab af information. Eftersom data fjernes med JPEG-komprimering, kan der opnås meget mindre filer end med ZIP-komprimering.

JPEG2000 er den nye internationale standard for komprimering og pakning af billeddata. JPEG 2000-komprimering er i lighed med JPEG-komprimering egnet til gråtone- og farvebilleder. Den giver også fordele som f.eks. progressiv visning.

CCITT- og Run Length-komprimering er kun tilgængelige for monokrome bitmapbilleder. CCITT-komprimering (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) er velegnet til sort-hvide billeder og billeder, der er scannet med en billeddybde på 1 bit. Gruppe 4 er en metode til generelle formål, der giver god komprimering i forbindelse med de fleste typer monokrome billeder. Gruppe 3 bruges mest i forbindelse med faxmaskiner og komprimerer monokrome bitmapbilleder én række ad gangen. Run Length-komprimering giver det bedste resultat for billeder, der indeholder store områder med ensartet sort eller hvid.

Komprimering (billedkvalitet): Bestemmer, hvor meget komprimering der skal anvendes. Komprimeringsmetoden afgør, hvilke indstillinger der er til rådighed. Til JPEG-komprimering indeholder Illustrator kvalitetsindstillingerne Minimum, Lav, Mellem, Høj og Maksimal. Til ZIP-komprimering indeholder Illustrator kvalitetsindstillingerne 4-bit og 8-bit. Hvis du bruger 4-bit ZIP-komprimering med 4-bit-billeder eller 8-bit ZIP-komprimering med 4- eller 8-bit-billeder, er ZIP-metoden ikke tabsgivende, dvs. der fjernes ikke data for at reducere filstørrelsen, og derfor påvirkes billedkvaliteten ikke. Når du bruger 4-bit ZIP-komprimering med 8-bit-data, kan kvaliteten blive påvirket, fordi der går data tabt.

Indstillingen Feltstørrelse: Indstillingen Feltstørrelse er kun aktiveret, når komprimeringsindstillingen er JPEG2000. Denne indstilling bestemmer felternes størrelse ved progressiv visning.

Indstillingen Komprimer tekst og streggrafik: Indstillingen Komprimer tekst og streggrafik anvender ZIP-komprimering på al tekst og streggrafik i filen. Med denne indstilling går ingen detaljer eller kvalitet tabt.

Indstillingen Skrifttyper: Indstillingen Undersæt af indlejrede skrifttyper når procent af tegn brugt er mindre end [x]angiver, hvornår der skal indlejres hele skrifttypen (i modsætning til kun de anvendte tegn i dokumentet) baseret på hvor mange af skrifttypens tegn der bruges i dokumentet. Hvis en skrifttype f.eks. indeholder 1.000 tegn, men dokumentet kun bruger 10 af disse tegn, kan du beslutte, at det ikke er værd at integrere skrifttypen på grund af den ekstra filstørrelse.

Yderligere oplysninger

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?