Enkeltstående dokumenter

Arbejde med enkeltstående dokumenter

Et InCopy-dokument, der ikke er forbundet med et InDesign-dokument, kaldes et enkeltstående dokument. Du kan opsætte og ændre tekstområde, sidestørrelse og retningen for enkeltstående dokumenter. Men hvis tekstenheden på et senere tidspunkt lænkes til et InDesign-dokument, tilsidesættes InCopy-indstillingerne af InDesign-indstillingerne.

Bemærk:

Du kan også klikke på Arkiver format for at gemme dokumentindstillinger til fremtidig brug. Når du opretter et nyt dokument, kan du blot vælge det i menuen Dokumentformat og klikke på OK, uden at du behøver at ændre indstillingerne. Hvis du arbejder i en redaktionel arbejdsgruppe, kan du dele disse gemte formater med andre i gruppen. (Se Definere brugerdefinerede dokumentformater).

Oprette et enkeltstående dokument

 1. Vælg Filer > Nyt.
 2. Du kan oprette et dokument, der ikke har modstående sider i hvert opslag, ved at fjerne markeringen af Modstående sider.
 3. Vælg Rammenet i menuen Tekstområde for at skabe et dokument med et net med japanske tegn, eller vælg Tekstramme for at oprette en almindelig tekstramme. (Se Om rammelinjenet i InCopy-dokumenter).
 4. Indtast værdier for Bredde og Dybde under Tekstområde. Tekststørrelser giver nøjagtige oplysninger om linjeskift, uafhængigt af oplysninger om manuskriptberegning fra InDesign.
 5. Vælg, om tekstretningen skal være vandret eller lodret.

  Du kan ændre denne indstilling som helst ved at vælge Tekst > Skriveretning > Vandret eller Lodret.

 6. I afsnittet Netattributter skal du angive egenskaber for rammelinjenet for lodret og vandret skalering, tegn-aki og linje-aki. (Se Indstillinger for dokumentopsætning for rammelinjenet). Disse netattributter vises ikke, hvis du opretter en almindelig tekstramme.
 7. Vælg en sidestørrelse i listen, eller indtast værdier for Bredde og Højde. Sidestørrelsen er den endelige størrelse, efter at beskæringer og andre mærker uden for siden er beskåret.
 8. Klik på OK.

Åbne et enkeltstående dokument

Du kan åbne en InCopy-indholdsfil (.icml), som er oprettet i InCopy eller eksporteret fra InDesign. Når disse InCopy-indholdsfiler åbnes i InCopy, viser de ikke sidegeometrien fra InDesign-layoutet. Du kan også åbne dokumenter fra ældre versioner af InCopy, og du kan åbne InCopy-skabeloner (.icmt).

Du kan også åbne Microsoft® Word- og tekstfiler direkte i InCopy og derefter gemme dem som Kun tekst (.TXT) eller i RTF-format (.RTF).

 1. Vælg Filer > Åbn.
 2. Vælg dokumentet, og klik derefter på Åbn.

Du kan også vælge Filer > Åbn seneste og vælge et af de dokumenter, du har gemt for nylig. Hvis du vil angive, hvor mange af de seneste dokumenter der skal vises, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Filhåndtering (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Filhåndtering og derefter angive et antal i Antal nylige elementer til visning.

Skifte dokumentlayout

 1. Vælg Filer > Dokumentopsætning i en visning i et enkeltstående dokument.
 2. Marker de grundlæggende layoutindstillinger i den dialogboks, der åbnes.
 3. Klik på OK.

Definere brugerdefinerede dokumentformater

Du kan angive brugerdefinerede dokumentindstillinger og derefter dele dem med andre i din arbejdsgruppe, for at spare tid og sikre konsekvens når der oprettes lignende dokumenter.

 1. Vælg Filer > Dokumentformat > Definer.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at oprette et nyt format skal du klikke på Nyt og angive et navn for formatet.

  • Hvis du vil basere et format på et eksisterende, skal du markere et format på listen og klikke på Rediger.

  • Klik på Indlæs, åbn en fil med dokumentindstillinger (.icst), og klik derefter på Rediger for at bruge et andet sæt indstillinger.

 3. Marker de grundlæggende layoutindstillinger i den dialogboks, der åbnes. Se Arbejde med enkeltstående dokumenter for at få beskrevet hver indstilling.
 4. Klik to gange på OK.
Bemærk:

Du kan arkivere et dokumentformat i en separat fil og distribuere det til andre brugere. Hvis du vil arkivere og indlæse dokumentformatfiler, skal du bruge knapperne Arkiver og Indlæs i dialogboksen Dokumentformater.

Lænke InCopy-filer til InDesign

Når en enkeltstående InCopy-tekstenhed er lænket til et InDesign-dokument, tilsidesætter InDesign-formateringen indstillingerne for layout og design i InCopy.

Du kan oprette lænker mellem InCopy-filer og InDesign-layouts på flere forskellige måder i InDesign. Det gøres normalt ved at indsætte en InCopy-fil (.icml) i et InDesign-layout.

Bruge Adobe Bridge sammen med InCopy

Adobe Bridge er et program til flere platforme, der følger med AdobeCreative Suite-komponenter, og som du kan anvende til at finde, organisere og gennemse de aktiver, du skal bruge til at oprette udskrivnings-, web-, video- og lydindhold. Du kan starte Adobe Bridge fra alle Creative Suite-komponenter (undtagen Adobe Acrobat) og bruge programmet til at få adgang til aktiver fra både Adobe og andre producenter.

Fra Adobe Bridge kan du:

 • Administrere billed-, optagelses- og lydfiler: Få vist, søge efter, sortere og behandle filer i Adobe Bridge uden at åbne særskilte programmer. Du kan også redigere metadata til filer og bruge Adobe Bridge til at indsætte filer i dokumenter, projekter eller kompositioner.

 • Få vist lænkerne inde i et InDesign- eller InCopy-dokument som miniaturebilleder i Adobe Bridge uden at skulle åbne dokumentet.

 • Udføre automatiserede opgaver, f.eks. batchkommandoer.

 • Synkronisere farveindstillinger på tværs af farvestyrede Creative Suite-komponenter.

 • Starte et webmøde i realtid for at dele dit skrivebord og læse korrektur på dokumenter.

Søge efter filer med Adobe Bridge

Med Adobe Bridge kan du effektivt organisere, søge efter og finde de aktiver, du skal oprette indhold til, så du kan bruge dem til udskrift, internet og mobilenheder.

 1. Du kan åbne Adobe Bridge-browseren ved at vælge Filer >Gennemse i Bridge eller klikke på ikonet Adobe Bridge på programbjælken.

Scripting i InCopy

Scripting er et godt værktøj til udførelse af forskellige opgaver. Et script kan være så enkelt som en automatiseret almindelig opgave eller så komplekst som en ny funktion. Du kan oprette dine egne scripts, og du kan køre scripts, som andre personer har oprettet. Brug panelet Scripts (Vindue > Værktøjer > Scripts) til at køre scripts i InCopy.

Du kan finde yderligere oplysninger om scripting i Scriptguide til InCopy på Adobes websted.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?