Flydende layout og alternative layout | CC, CS6

Med sideregler for alternative layout og flydende layout kan du fleksibelt og effektivt designe til flere sidestørrelser, retninger eller størrelsesforhold.

Du kan udgive til flere formater og størrelser og vælge en designstrategi, der passer bedst til projektet: Håndlavet, halvautomatiseret eller fuldt ud automatiseret. Graden af designkontrol mindskes, hvis du anvender automatiserede arbejdsforløb. InDesign indeholder flere forbedringer til din anvendte strategi, der skaber balance mellem omkostninger og kontrol.

Bemærk:

Udgivelse baseret på automatisk flydende layout er endnu ikke muligt, da kompatible fremviserteknologier ikke er tilgængelige. 

Anbefalet arbejdsforløb

Arbejdsforløb for flere layout

A. Arbejdsforløb med alternative layout B. Flydende layout og regler for flydende sider 

TRIN 1: Vælg en målenhed og dens tilsvarende dimension og retning. Opret derefter dit primære layout for alle sider.

TRIN 2: Du kan også tilføje sideregler for Adobes flydende layout, som kan hjælpe med at tilpasse indholdet til størrelsesforhold. Regler for flydende sider er nyttige, hvis du markerer flere enheder. Uden Regler for flydende sider er du nødt til manuelt at oprette et unikt layout til alle mulige størrelser og retninger. Se Flydende layout.

TRIN 3: Brug funktionen Opret alternativt layout til at oprette nye sider i samme dokument. Afhængigt af dit primære layout og reglerne for flydende sider kan det være nødvendigt at justere layoutet manuelt. Gentag dette trin for hver ny størrelse og retning. Se Alternativt layout.

Flydende layout

Flydende layout

Flydende layout gør det nemmere at designe indhold til flere sidestørrelser, retninger eller enheder. Anvend flydende sideregler for at bestemme, hvordan objekter på en side tilpasses, når du opretter alternative layout og ændrer størrelsen, retningen eller størrelsesforholdet.

Du kan anvende forskellige regler på forskellige sider, afhængigt af layoutet og ​​målene. Der kan kun anvendes én flydende sideregel på en side ad gangen. Flydende layout er et generelt begreb, der dækker over et sæt af specifikke flydende sideregler: skalerings-, centrerings-, hjælpelinjebaserede og objektbaserede sideregler.

Brug flydende sideregler for at tilpasse indhold til outputstørrelser.

  • For at tilpasse layout, når der oprettes nye sider i det samme dokument ved hjælp af alternative layout.
  • For at tilpasse layout, når du ændrer eksisterende sidestørrelser. Dette er mere effektivt end den tidligere funktion Layoutjustering.

Vælg sideværktøjet , og klik på en side for at anvende en regel for flydende sider. Vælg derefter en flydende sideregel på kontrollinjen. Du kan også bruge Layout > Flydende layout.

For at se effekten af ​​den anvendte regel skal du bruge sideværktøjet til at trække sidehåndtagene, så størrelsen på siden ændres. Siden falder tilbage til den oprindelige størrelse, når du slipper den.

Bemærk:

For at tilpasse størrelsen på siden skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) og derefter trække. Hvis du bruger musen til at tilpasse størrelsen på siden, kan det dog resultere i, at sidestørrelsen afviger en anelse fra den påtænkte størrelse. Tilpasningen af størrelsen på siden bliver mere nøjagtig med de to widgets Højde og Bredde på kontrollinjen.

Regler for flydende sider

A. Sideværktøj B. Regler for flydende sider på kontrollinjen C. Sidehåndtag D. Punkter til objektbaserede regler E. Panelet Flydende layout 

Regler for flydende sider

Du kan anvende forskellige regler på forskellige sider. Kun én flydende sideregel kan anvendes på en side ad gangen.

Skaler

Alt indhold på siden behandles som en gruppe, og når størrelsen på siden ændres, skaleres alle elementerne proportionalt. Resultatet svarer til letterbox- eller pillarbox-effekten på HD-tv.

Regler for flydende sider: Skaler
Regler for flydende sider: Skaler

Centrer igen

Alt indhold på siden centreres automatisk igen uanset bredden. I modsætning til ved Skalering forbliver indholdet i dets oprindelige størrelse. Med omhyggelig planlægning og layout kan du ved hjælp af reglen Centrer igen opnå et resultat, der svarer til sikkerhedszoner i videoproduktion.

Regler for flydende sider: Centrer igen
Regler for flydende sider: Centrer igen

Hjælpelinjebaseret

Hjælpelinjer definerer en lige linje hen over siden, hvor indholdet kan tilpasses.

  • Mellemrum kan tilføjes
  • Størrelsen på tekstrammer ændres, og teksten ombrydes (men skaleres ikke).
  • Størrelsen på placerede billedrammer ændres, og beskæringsgrænsedimensionen for rammen tilpasses.

Hvis du vil tilføje en flydende hjælpelinje skal du først vælge sideværktøjet og derefter trække hjælpelinjerne ud fra linealen.

Hjælpelinjebaserede regler svarer til 3-udsnits- og 9-udsnitsskalering i Illustrator, Fireworks og Flash.

Bemærk:

Du kan konvertere en linealhjælpelinje til en flydende hjælpelinje ved at vælge sideværktøjet og klikke på ikonet Konverter til flydende hjælpelinje. Den flydende hjælpelinje vises som en stiplet linje, mens en linealhjælpelinje er en ren linje.

Regler for flydende sider: Hjælpelinjebaseret
Regler for flydende sider: Hjælpelinjebaseret

Objektbaseret

Du kan angive flydende funktionsmåde for størrelse og placering i forhold til sidekanten for hvert objekt, enten fast eller relativt.

  • Hver side af et objekts afgrænsningsramme eller ramme kan enten være fast eller relativ i forhold til den tilhørende sidekant. For eksempel kan den venstre side af rammen have et forhold udelukkende med den venstre kant af siden.
  • Højden og bredden kan enten være fast eller skalérbar i forhold til siden.
Regler for flydende sider: Objektbaseret
Regler for flydende sider: Objektbaseret

Alternative layout

Brug alternative layout, hvis du skal have forskellige sidestørrelser til udskrifter eller digital udgivelse i samme dokument. Du kan bruge det til at oprette forskellige størrelser på udskrevne annoncer. Eller til at designe de vandrette og lodrette layout til enheder såsom Apple iPad og Android-tablets.

Panelet Alternative layout og sider
Panelet Alternative layout og sider

Hvis du bruger alternative layout sammen med flydende layout, kan du reducere arbejdsmængden betydeligt, når du opretter nyt indholdslayout for hver sidestørrelse og -retning.

Få et hurtigt overblik i Alternative layout (video).

Opret alternative layout

Opret et alternativt layout på en af følgende måder:

  • Vælg Layout > Opret alternativt layout
  • Vælg Opret alternativt layout i panelmenuen Sider
Opret alternativt layout

Angiv følgende indstillinger i dialogboksen Opret alternative layout:

Navn

Angiv navnet på det alternative layout.

Fra kildesider

Vælg kildelayoutet, hvor dit indhold er placeret.

Sidestørrelse

Vælg en sidestørrelse, eller angiv en brugerdefineret størrelse for det alternative layout.

Bredde og Højde

Disse felter viser størrelsen på det alternative layout. Du kan indtaste dine egne værdier, men så ændres sidestørrelsen til brugerdefineret.

Retning

Vælg en retning på det alternative layout. Hvis du skifter mellem stående og liggende, opdateres højden og bredden.

Regel for flydende side

Vælg en regel for flydende side, som skal anvendes på det alternative layout. Vælg Bevar eksisterende for at arve reglerne flydende sider, der er anvendt på kildesiderne. Vælg en anden regel for at anvende nye regler for flydende sider.

Sammenkæd tekstenheder

Aktivér denne indstilling for at placere objekter og kæde dem sammen med de oprindelige objekter på kildelayoutet. Når du opdaterer det oprindelige objekt, er det nemmere at administrere opdateringer til sammenkædede objekter. Se Sammenkædet indhold.

Kopier tekstformater til Ny formatgruppe

Aktivér denne indstilling for at kopiere alle tekstformater og placere dem i en ny gruppe. Denne indstilling er nyttig, hvis du har brug for at variere tekstformaterne mellem forskellige layout.

Smart tekstombrydning

Aktivér denne indstilling for at fjerne eventuelle tvungne linjeskift og andre tilsidesættelser af formater til teksten. 

Adobe-logo

Log ind på din konto