Brugerhåndbog Annuller

Sammenkædet indhold

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script

Det er ikke nemt at replikere indhold på tværs af flere sider, og det kan være besværligt og tage lang tid, hvis du vil kopiere og indsætte indhold. Brug sammenkædede indholdsfunktioner til at administrere flere versioner af indhold. Du kan indsætte og sammenkæde indhold i det samme dokument eller endda på tværs af forskellige dokumenter. Sammenkædet indhold gør det nemmere at understøtte kommende digitale arbejdsforløb, hvor du f.eks. designer til både lodrette og vandrette layout. Sammenkædet indhold fungerer også fint ved traditionelle tryk- og udgivelsesforløb, hvor du synkroniserer standardtekst på forskellige sider eller dokumenter.

Sammenkædet indhold fungerer på samme måde som traditionelle links. Se Med panelet Kæder kan du få et overblik. Du kan udpege et objekt som overordnet og derefter indsætte det andre steder som underordnede objekter. Når du opdaterer det overordnede objekt, markeres de underordnede objekter i panelet Kæder, og du kan opdatere dem, så de synkroniseres med det overordnede.

Du kan indsætte og sammenkæde objekter ved hjælp af enten værktøjerne til Indholdsindsamling eller ved at vælge menukommandoen Rediger > Indsæt og sammenkæd.

Ikonet vises i øverste venstre hjørne af et sammenkædet objekt. Elementet vises som et sammenkædet objekt i panelet Kæder.

Værktøjer til Indholdsindsamling

Med værktøjer til indsamling og indsættelse af indhold kan du dublere og indsætte sideelementer i åbne InDesign-dokumenter. Efterhånden som indhold indsamles, vises det i Indholdstransportør. Brug Indholdstransportør til hurtigt at indsætte og sammenkæde flere sideelementer i og på tværs af åbne dokumenter.


Klik på i værktøjspanelet for at åbne indholdstransportøren.

 • Brug værktøjet Indholdsindsamling til at vælge et objekt og føje det til transportøren
 • Brug Indholdsindsættelse til at indsætte sideobjektet på en side
Bemærk:
Tryk på B for at skifte imellem værktøjet Indholdsindsamling og Indholdsindsættelse.

Indholdstransportør

A. Værktøjet Indholdsindsamling B. Værktøjet Indholdsindsættelse C. Opret kæde D. Tilknyt formater E. Rediger brugerdefineret tilknytning af format F. Indstillinger for indsættelse G. Gennemse H. Saml alle forbundne tekstrammer I. Indlæs transportør 

Indholdsindsamling

Brug Indholdsindsamling til at føje sideelementer til Indholdstransportør.

Indholdsindsættelse

Brug Indholdsindsættelse til at indsætte elementerne fra Indholdstransportør i dokumentet. Når du vælger dette værktøj, føjes det aktuelle element til Indstil sigte.

Opret kæde

Aktiver Opret kæde for at sammenkæde det indsatte element med det indsamlede elements oprindelige placering. Du kan administrere kæderne ved hjælp af panelet Kæder.

Tilknyt formater

Tilknyt afsnit, tegn, tabel eller celletyper mellem de oprindelige og placerede elementer. Som standard bruges typenavne til tilknytning. Se Tilknytning af format.

Rediger brugerdefineret tilknytning af format

Definer brugerdefineret tilknytning af format mellem de oprindelige og indsatte elementer. Tilknyt formaterne for automatisk at erstatte de oprindelige formater i det indsatte element.

Indstillinger for indsættelse

Angiv transportørindstillingerne, når elementer indsættes.

 • Fjern elementer fra transportøren, efter du har placeret dem
 • Placer det aktuelle element flere gange. Elementet forbliver indlæst i Indstil sigte.
 • Placer elementet, og gå til det næste element. Elementet bibeholdes i transportøren.

Gennemse

Naviger igennem elementerne i Indholdstransportøren.

Saml alle forbundne tekstrammer

Aktivér denne indstilling, hvis du vil samle alle forbundne tekstrammer. Tekstenheden og alle tekstrammer samles. Hvis denne indstilling er deaktiveret, samles tekstenheden i en enkelt ramme.

Indlæs transportør

Brug til at indlæse transportøren med elementer.

 • Det markerede: Brug denne indstilling til at indlæse alle markerede elementer

 • Sider: Brug denne indstilling til at indlæse alle elementer på de angivne sider
 • Alle: Brug denne indstilling til at indlæse elementer fra alle sider og montagebord

Aktivér Opret enkelt sæt for at gruppere alle elementerne i et enkelt sæt.

Du kan indsamle individuelle sideelementer eller indsamle relaterede elementer som "sæt". I nogle tilfælde opretter InDesign automatisk sæt for at bevare sideelementernes relaterede integritet.

Her er et par metoder til indsamling af elementer som sæt, nogle manuelle og nogle automatiske:

 • Vælg en række elementer ved hjælp af markeringsramme
 • Brug indstillingen Indlæs transportør, og vælg derefter sideområder eller alt dokumentindhold eller udvalgte elementer, og elementerne indsamles tilsvarende i et sæt.
 • Indsaml et element, der har relateret indhold, f.eks. en del af en interaktiv knap, der har andre elementer og tilstande forbundet med den. Den vil derefter indsamle alle relaterede elementer i et sæt (dette sæt vil altid falde i én bevægelse)
 • Indsaml en tekstboks med kædet tekst, der strækker sig over andre objekter, og afkrydsningsfeltet 'Saml alle forbundne tekstrammer' er markeret på transportøren. Den vil herefter samle alle kædede tekstbokse i et sæt.

Indsæt og sammenkæd

 1. Vælg et sideelement ved at markere rammen eller placere indsætningspunktet i teksten. Du kan også vælge flere elementer ved at holde Skift-tasten nede og klikke.

 2. Vælg Rediger > Indsæt og sammenkæd. Markøren er indlæst med elementerne, og elementerne vises i Indholdstransportøren.

 3. Klik på en side eller tegn en ramme for at placere det sammenkædede element.

Angiv indstillinger for kæde

 1. Vælg det sammenkædede element i panelet Kæder.

 2. Vælg Indstillinger for kæde i panelmenuen Kæder.

  Indstillinger for kæde

  Bemærk:

  Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for at ændre knappen Annuller til Nulstil. Klik på Nulstil for at vende tilbage til standardindstillinger.

 3. Vælg de ønskede indstillinger:

  Opdater kæde, når dokument gemmes

  Aktivér denne indstilling for at opdatere kæden, når du gemmer dokumentet.

  Advar, hvis kædeopdatering overskriver lokale redigeringer

  Aktivér denne indstilling for at få vist en advarsel, hvis opdatering af kæden vil overskrive lokale redigeringer til det sammenkædede objekt.

  Bevar lokale redigeringer ved opdatering af objektkæder

  Vælg blandt de tilgængelige kategorier for at bevare lokale redigeringer ved opdatering af kæder.

  Kategori

  Eksempler

  Udseende

  Attributter til objektformater, f.eks Streg, Fyld, Effekter. Dette omfatter ikke tekst- eller tekstrammerelaterede attributter, f.eks. overprint, indstillinger for ikke-udskrivning osv

  Størrelse og form

  Højde, bredde, transformeringer, tekstrammeattributter og andre attributter for kolonnestørrelse

  Interaktivitet

  Animation, objekttilstande, knaphandlinger

  Rammeindhold

  Billede, video, indhold, der er placeret eller indsat i rammer, og effekter og indstillinger, der er anvendt direkte på sådanne elementer.

  Andet

  Attributter, der ikke er omfattet af andre kategorier, f.eks. tekstombrydning på rammer, indstillinger for objekteksport; attributter for tekstrammer, f.eks. grundlinjeindstillinger, indstillinger for automatisk størrelse, lodret justering osv.

  Fjern tvungne linjeskift fra tekstenhed

  Aktivér fjernelse af eventuelle tvungne linjeskift fra tekstenheden. Ved at fjerne linjeskift kan tekstombrydningen flyde gnidningsløst i den sammenkædede ramme, hvis størrelsen ændres, eller hvis den omformateres.

  Definer brugerdefineret tilknytning af format

  Aktivér denne indstilling, hvis du vil tilknytte typer og automatisk anvende en anden type til det sammenkædede indhold i stedet. Se Tilknytning af format.

Bemærk:

Hvis alle dokumenter er lukket, og du vil angive standardindstillinger for kæder, skal du åbne panelmenuen Kæder og vælge Indstillinger for kæde.

Brugerdefineret tilknytning af format

Tekstformater (afsnit, tegn, tabel, celle) eller formatgrupper kan knyttes til forskellige formater under sammenkædning. De tilknyttede formater anvendes automatisk på det sammenkædede indhold i stedet for de formater, der oprindeligt er anvendt til den overordnede. Tilknytning af format er praktisk, når du f.eks. vil bruge sans serif-skrifttyper til digitale publikationer og serif-skrifttyper til udskrevne publikationer. Eller hvis skrifttypen skal variere mellem de vandrette og lodrette layout.

Du kan definere brugerdefineret tilknytning af format ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Brug dialogboksen Indstillinger for kæde (panelet Kæder > Indstillinger for kæde) til at aktivere Definer tilknytning af format, og klik derefter på Indstillinger.
 • Klik på i Indholdstransportøren.
Brugerdefineret tilknytning af format

 1. Vælg et kildedokument og type.
 2. Klik på Ny tilknytning af format.
 3. Vælg kilde og tilknyttede typer eller formatgrupper fra listen
Bemærk:

Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for at ændre knappen Annuller til Nulstil. Klik på Nulstil for at vende tilbage til standardindstillinger.

Opdater et sammenkædet element

Hvis et oprindeligt element modificeres, vises symbolet over rammen og i panelet Kæder. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at opdatere:

 • Klik på i det øverste venstre hjørne af rammen
 • Dobbeltklik på symbolet  i panelet Kæder

Hvis du har foretaget lokale redigeringer af et underordnet element, overskrives redigeringerne med indholdet fra det originale element. Hvis du vælger Advar, hvis kædeopdatering overskriver lokale redigeringer, vises en advarsel.

Bemærk:

Brug ruden Kædeoplysninger til at afgøre, om du har foretaget lokale redigering af tekstenheden. Tekstenhedens status vises som "Tekst ændret", hvis du har foretaget lokale redigeringer.

Adobe-logo

Log ind på din konto