Det er ikke nemt at replikere indhold på tværs af flere sider, og det kan være besværligt og tage lang tid, hvis du vil kopiere og indsætte indhold. Brug lænkede indholdsfunktioner til at administrere flere versioner af indhold. Du kan indsætte og sammenkæde indhold i det samme dokument eller endda på tværs af forskellige dokumenter. Lænket indhold gør det nemmere at understøtte kommende digitale arbejdsforløb, hvor du f.eks. designer til både lodrette og vandrette layout. Lænket indhold fungerer også fint ved traditionelle tryk- og udgivelsesforløb, hvor du synkroniserer standardtekst på forskellige sider eller dokumenter.

Lænket indhold fungerer på samme måde som traditionelle links. Se Med panelet Lænker kan du få et overblik. Du kan udpege et objekt som overordnet og derefter indsætte det andre steder som underordnede objekter. Når du opdaterer det overordnede objekt, markeres de underordnede objekter i panelet Lænker, og du kan opdatere dem, så de synkroniseres med det overordnede.

Du kan indsætte og sammenkæde objekter ved hjælp af enten værktøjerne til Indholdsindsamling eller ved at vælge menukommandoen Rediger > Indsæt og sammenkæd.

Ikonet vises i øverste venstre hjørne af et lænket objekt. Elementet vises som et lænket objekt i panelet Lænker.

Værktøjer til Indholdsindsamling

Med værktøjer til indsamling og indsættelse af indhold kan du dublere og indsætte sideelementer i åbne InDesign-dokumenter. Efterhånden som indhold indsamles, vises det i Indholdstransportør. Brug Indholdstransportør til hurtigt at indsætte og sammenkæde flere sideelementer i og på tværs af åbne dokumenter.


Klik i værktøjspanelet for at åbne Indholdstransportøren.

 • Brug værktøjet Indholdsindsamling til at vælge et objekt og føje det til transportøren
 • Brug Indholdsindsættelse til at indsætte sideobjektet på en side

Bemærk: Tryk på B for at skifte imellem værktøjet Indholdsindsamling og Indholdsindsættelse.

Indholdstransportør
Indholdstransportør

A. Værktøjet Indholdsindsamling B. Værktøjet Indholdsindsættelse C. Opret lænke D. Tilknyt formater E. Rediger brugerdefineret tilknytning af format F. Indstillinger for indsættelse G. Gennemse H. Saml alle forbundne tekstrammer I. Indlæs transportør 

Indholdsindsamling

Brug Indholdsindsamling til at føje sideelementer til Indholdstransportør.

Indholdsindsættelse

Brug Indholdsindsættelse til at indsætte elementerne fra Indholdstransportør i dokumentet. Når du vælger dette værktøj, føjes det aktuelle element til Indstil sigte.

Opret lænke

Aktiver Opret lænke for at sammenkæde det indsatte element med det indsamlede elements oprindelige placering. Du kan administrere lænkerne ved hjælp af panelet Lænker.

Tilknyt formater

Tilknyt afsnit, tegn, tabel eller celletyper mellem de oprindelige og placerede elementer. Som standard bruges typenavne til tilknytning. Se Tilknytning af format.


Rediger brugerdefineret tilknytning af format

Definer brugerdefineret tilknytning af format mellem de oprindelige og indsatte elementer. Tilknyt formaterne for automatisk at erstatte de oprindelige formater i det indsatte element.

Indstillinger for indsættelse

Angiv transportørindstillingerne, når elementer indsættes.

 • Fjern elementer fra transportøren, efter du har placeret dem
 • Placer det aktuelle element flere gange. Elementet forbliver indlæst i Indstil sigte.
 • Placer elementet, og gå til det næste element. Elementet bibeholdes i transportøren.

Gennemse

Naviger igennem elementerne i Indholdstransportøren.

Saml alle forbundne tekstrammer

Aktivér denne indstilling, hvis du vil samle alle forbundne tekstrammer. Tekstenheden og alle tekstrammer samles. Hvis denne indstilling er deaktiveret, samles tekstenheden i en enkelt ramme.

Indlæs transportør

Brug til at indlæse transportøren med elementer.

 • Det markerede: Brug denne indstilling til at indlæse alle markerede elementer

 • Sider: Brug denne indstilling til at indlæse alle elementer på de angivne sider
 • Alle: Brug denne indstilling til at indlæse elementer fra alle sider og montagebord

Aktivér Opret enkelt sæt for at gruppere alle elementerne i et enkelt sæt.

Du kan indsamle individuelle sideelementer eller indsamle relaterede elementer som "sæt". I nogle tilfælde opretter InDesign automatisk sæt for at bevare sideelementernes relaterede integritet.

Her er et par metoder til indsamling af elementer som sæt, nogle manuelle og nogle automatiske:

 • Vælg en række elementer ved hjælp af markeringsramme
 • Brug indstillingen Indlæs transportør, og vælg derefter sideområder eller alt dokumentindhold eller udvalgte elementer, og elementerne indsamles tilsvarende i et sæt.
 • Indsaml et element, der har relateret indhold, f.eks. en del af en interaktiv knap, der har andre elementer og tilstande forbundet med den. Den vil derefter indsamle alle relaterede elementer i et sæt (dette sæt vil altid falde i én bevægelse)
 • Indsaml en tekstboks med kædet tekst, der strækker sig over andre objekter, og afkrydsningsfeltet 'Saml alle forbundne tekstrammer' er markeret på transportøren. Den vil herefter samle alle kædede tekstbokse i et sæt.

Indsæt og sammenkæd

 1. Vælg et sideelement ved at markere rammen eller placere indsætningspunktet i teksten. Du kan også vælge flere elementer ved at holde Skift-tasten nede og klikke.

 2. Vælg Rediger > Indsæt og sammenkæd. Markøren er indlæst med elementerne, og elementerne vises i Indholdstransportøren.

 3. Klik på en side eller tegn en ramme for at placere det sammenkædede element.

 1. Vælg det lænkede element i panelet Lænker.

 2. Vælg Indstillinger for lænke i panelmenuen Lænker.

  Indstillinger for lænke
  Indstillinger for lænke

  Bemærk:

  Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for at ændre knappen Annuller til Nulstil. Klik på Nulstil for at vende tilbage til standardindstillinger.

 3. Vælg de ønskede indstillinger:

  Opdater kæde, når dokument gemmes

  Aktivér denne indstilling for at opdatere lænken, når du gemmer dokumentet.

  Advar, hvis lænkeopdatering overskriver lokale redigeringer

  Aktivér denne indstilling for at få vist en advarsel, hvis opdatering af kæden vil overskrive lokale redigeringer til det sammenkædede objekt.

  Bevar lokale redigeringer ved opdatering af objektlænker

  Vælg blandt de tilgængelige kategorier for at bevare lokale redigeringer ved opdatering af lænker.

  Kategori Eksempler
  Udseende Attributter til objektformater, f.eks Streg, Fyld, Effekter. Dette omfatter ikke tekst- eller tekstrammerelaterede attributter, f.eks. overprint, indstillinger for ikke-udskrivning osv

  Størrelse og form Højde, bredde, transformeringer, tekstrammeattributter og andre attributter for kolonnestørrelse

  Interaktivitet Animation, objekttilstande, knaphandlinger

  Rammeindhold Billede, video, indhold, der er placeret eller indsat i rammer, og effekter og indstillinger, der er anvendt direkte på sådanne elementer.

  Andet Attributter, der ikke er omfattet af andre kategorier, f.eks. tekstombrydning på rammer, indstillinger for objekteksport; attributter for tekstrammer, f.eks. grundlinjeindstillinger, indstillinger for automatisk størrelse, lodret justering osv.

  Fjern tvungne linjeskift fra tekstenhed

  Aktivér fjernelse af eventuelle tvungne linjeskift fra tekstenheden. Ved at fjerne linjeskift kan tekstombrydningen flyde gnidningsløst i den sammenkædede ramme, hvis størrelsen ændres, eller hvis den omformateres.

  Definere brugerdefineret tilknytning af format

  Aktivér denne indstilling, hvis du vil tilknytte typer og automatisk anvende en anden type til det sammenkædede indhold i stedet. Se Tilknytning af format.


Bemærk:

Hvis alle dokumenter er lukket, og du vil angive standardindstillinger for lænke, skal du åbne panelmenuen Lænker og vælge Indstillinger for lænke.

Brugerdefineret tilknytning af format

Tekstformater (afsnit, tegn, tabel, celle) eller formatgrupper kan knyttes til forskellige formater under sammenkædning. De tilknyttede formater anvendes automatisk på det sammenkædede indhold i stedet for de formater, der oprindeligt er anvendt til den overordnede. Tilknytning af format er praktisk, når du f.eks. vil bruge sans serif-skrifttyper til digitale publikationer og serif-skrifttyper til udskrevne publikationer. Eller hvis skrifttypen skal variere mellem de vandrette og lodrette layout.

Du kan definere brugerdefineret tilknytning af format ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Brug dialogboksen Indstillinger for lænke (panelet Lænker > Indstillinger for lænke) til at aktivere Definer tilknytning af format, og klik derefter på Indstillinger.
 • Klik i Indholdstransportøren.
Brugerdefineret tilknytning af format
Brugerdefineret tilknytning af format

 1. Vælg et kildedokument og type.
 2. Klik på Ny tilknytning af format.
 3. Vælg kilde og tilknyttede typer eller formatgrupper fra listen

Bemærk:

Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for at ændre knappen Annuller til Nulstil. Klik på Nulstil for at vende tilbage til standardindstillinger.

Opdatere et sammenkædet element

Hvis et oprindeligt element modificeres, vises symbolet over rammen og i panelet Lænker. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at opdatere:

 • Klik  i området omkring det øverste venstre hjørne af rammen
 • Dobbeltklik på symbolet  i panelet Lænker

Hvis du har foretaget lokale redigeringer af et underordnet element, overskrives redigeringerne med indholdet fra det originale element. Hvis du vælger Advar, hvis lænkeopdatering overskriver lokale redigeringer, vises en advarsel.

Bemærk:

Brug ruden Lænkeinfo til at afgøre, om du har foretaget lokale redigering af tekstenheden. Tekstenhedens status vises som "Tekst ændret", hvis du har foretaget lokale redigeringer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online