Udskrive grafik og skrifttyper

Indstillinger for udskrivning af grafik

Du kan vælge følgende indstillinger i området Grafik i dialogboksen Udskriv for at bestemme, hvordan grafik skal håndteres under output.

Send data

Bestemmer, hvor mange billeddata i indsatte bitmapbilleder der skal sendes til printeren eller filen.

Alle

Sender data i fuld opløsning, hvilket er egnet til højopløsningsudskrivning eller udskrivning af gråtone- eller farvebilleder med stor kontrast, som i sort-hvid tekst med én specialfarve. Denne indstilling kræver mest diskplads.

Optimeret delsampling

Sender lige netop billeddata nok til at udskrive grafikken ved den bedst mulige opløsning for outputenheden. (En højopløsningsprinter bruger flere data end en desktopmodel med lav opløsning). Vælg denne indstilling, når du arbejder med højopløsningsbilleder, men udskriver korrekturark til en desktopprinter.

Bemærk:

InDesign delsampler ikke EPS- eller PDF-grafik, ikke engang selvom Optimeret delsampling er valgt.

Proxy

Sender rasteropløsningsversioner (72 dpi) af indsatte bitmapbilleder, hvorved udskriftstiden reduceres.

Ingen

Fjerner midlertidigt al grafik, når du udskriver, og erstatter den med grafikrammer med kryds, hvorved udskriftstiden reduceres. Grafikrammerne har de samme dimensioner som den importerede grafik og fritlægningskurver er bibeholdt, så du stadig kan kontrollere størrelser og placering. Det er nyttigt at udelade udskrivning af importeret grafik, når du vil distribuere tekstkorrekturer til redaktører og korrekturlæsere. Udskrivning uden grafik er også nyttigt, når du forsøger at isolere årsagen til et udskriftsproblem.

Indstillinger for downloading af skrifttyper til en printer

Printerindlæste skrifttyper lagres i en printers hukommelse eller på en harddisk, der er sluttet til printeren. Type 1- og TrueType-skrifter kan lagres enten på printeren eller på computeren, mens bitmapskrifter kun kan lagres på computeren. InDesign downloader skrifttyper efter behov, hvis de er installeret på computerens harddisk.

Vælg følgende indstillinger i området Grafik i dialogboksen Udskriv for at styre, hvordan skrifttyper downloades til printeren.

Ingen

Medtager en henvisning til skriften i PostScript-filen, der giver en RIP eller post-processor besked om, hvor skriften skal medtages. Denne indstilling er hensigtsmæssig, hvis skrifttyperne er lagret i printeren. Men For at sikre, at skrifttyper fortolkes korrekt, skal du bruge en af de andre indstillinger til download af skrifttyper, f.eks. Delsæt eller Overfør PPD-skrifttyper.

Fuldstændigt

Ved udskriftsjobbets start downloades alle skrifttyper, der kræves til dokumentet. Alle glyffer og tegn i skriften medtages, selv hvis de ikke bruges i dokumentet. InDesign placerer automatisk skrifttyper, der indeholder mere end det maksimale antal glyffer (tegn), som angivet i dialogboksen Indstillinger, i delsæt.

Undersæt

Downloader kun de tegn (glyffer), der bruges i dokumentet. Glyffer downloades én gang pr. side. Denne indstilling giver typisk hurtigere og mindre PostScript-filer, når den bruges ved enkeltsidede dokumenter eller korte dokumenter uden ret meget tekst.

Overfør PPD-skrifttyper

Downloader alle skrifttyper, der bruges i dokumentet, også dem, der er lagret i printeren. Brug denne indstilling for at sikre, at InDesign bruger skriftkonturerne på computeren til udskrivning af almindelige skrifttyper som Helvetica og Times. Denne indstilling kan løse problemer med skriftversioner, som f.eks. forskellige tegnsæt på computeren og printeren eller konturvarianter ved diffusering. Medmindre du normalt bruger udvidede tegnsæt, behøver du ikke at bruge denne indstilling til desktopkladdeudskrivning.

Udskriftsindstillinger i PostScript

Vælg følgende indstillinger i området Grafik i dialogboksen Udskriv for at angive, hvordan PostScript-oplysninger skal sendes til printeren.

PostScript

Angiver et kompatibilitetsniveau med tolkningsprogrammerne i PostScript-outputenheder.

Dataformat

Angiver, hvordan InDesign sender billeddata fra din computer til en printer. ASCII sendes som ASCII-tekst, som er kompatibel med ældre netværks- og parallelprintere, og som normalt er det bedste valg til grafik, der bruges på flere platforme. Binær eksporterer som binærkode, hvilket er mere kompakt end ASCII, men ikke nødvendigvis kompatibelt med alle systemer.

Bemærk:

InDesign er ikke altid i stand til at ændre det dataformat, der anvendes i EPS- eller DCS-grafikfiler. Hvis du oplever problemer med at sende data som Binær, så prøv i stedet at ændre dataformatet for EPS- eller DCS-grafik i kildeprogrammet.

Indstillinger til udeladelse af grafik

Med OPI-indstillingerne i området Avanceret kan du selektivt udelade forskellige importerede grafiktyper, når du sender billeddata til en printer eller fil, så kun OPI-lænkerne (kommentarerne) efterlades til senere håndtering af en OPI-server.

OPI-billederstatning

Sætter InDesign i stand til at erstatte EPS-proxyer af lav opløsning med højopløsningsgrafik på outputtidspunktet. Hvis OPI-billederstatning skal fungere korrekt, skal EPS-filen indeholde OPI-kommentarer, der sammenlænker lavopløsningsproxybilledet og højopløsningsbilledet. InDesign skal have adgang til de grafikelementer, der er sammenlænket via OPI-kommentarerne. Hvis højopløsningsversionerne ikke er tilgængelige, bevarer InDesign OPI-lænkerne og medtager lavopløsningsproxyen i eksportfilen. Fravælg denne indstilling, hvis en OPI-server skal erstatte OPI-lænket grafik på et senere tidspunkt.

Udelad til OPI

Gør det muligt at udelade forskellige importerede grafiktyper (EPS-, PDF- og bitmapbilleder), når du sender billeddata til en printer eller en fil, så kun OPI-lænkerne (kommentarer) lades tilbage til senere håndtering af en OPI-server. Kommentarerne indeholder de oplysninger, der skal bruges til at finde et billede i høj opløsning på en OPI-server. InDesign medtager kun kommentarerne. Servicebureauet skal have adgang til det originale højopløsningsbillede på en server på erstatningstidspunktet. Indstillingen Udelad til OPI gælder ikke for integreret grafik.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online