Indsætte (importere) grafik

Kommandoen Indsæt er den primære metode, der bruges til at indsætte grafik i InDesign, da den giver det højeste niveau af understøttelse af opløsning, filformater, flersidede PDF- og INDD-filer samt farve. Indsætning af grafik kaldes også for import af billeder og indsætning af billeder.

Hvis du opretter et dokument, hvor disse karakteristika ikke er afgørende, kan du importere grafik i InDesign ved at kopiere og indsætte den. Når du indsætter, indlejres et grafikelement imidlertid i et dokument, lænken til det originale grafikelement brydes og vises ikke i panelet Lænker, og du kan ikke opdatere grafikelementet via den originale fil. Hvis du indsætter Illustrator-grafik, kan du redigere kurver i InDesign. Se Importere Adobe Illustrator-grafik.

De tilgængelige indstillinger i forbindelse med indsættelse af en grafikfil afhænger af typen af grafik. Importindstillingerne vises, når du vælger Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt. Hvis du ikke vælger Vis importindstillinger, anvender InDesign standardindstillingerne eller de indstillinger, der sidste gang blev anvendt ved indsættelse af en grafikfil af den pågældende type.

Navnene på grafikelementer, som du har indsat (importeret), vises i panelet Lænker.

Bemærk:

Hvis du indsætter eller trækker et grafikelement fra et flytbart medie, f.eks. en cd-rom, brydes lænken, når du fjerner det pågældende medie fra systemet.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil importere et grafikelement uden først at oprette en ramme, skal du sørge for, at der ikke er markeret noget i dokumentet.

  • Hvis du vil importere et grafikelement til en eksisterende ramme, skal du markere rammen. Hvis det nye billede er større end rammen, kan du senere ændre på rammens størrelse ved at vælge Objekt > Tilpasning > [tilpasningskommando].

  • Hvis du vil erstatte et eksisterende billede, skal du markere dets grafikramme.

 2. Vælg Filer > Indsæt, og marker en eller flere grafikfiler i et af de tilgængelige formater.

  Hvis du markerer flere filer, kan du klikke eller trække dokumentet ind for at indsætte de valgte filer en ad gangen. (Se Indsætte flere grafikelementer).

 3. Hvis du vil erstatte et objekt, som du har markeret, skal du vælge Erstat markeret element.
 4. Hvis du vil tilføje en billedtekst ud fra billedets metadata, skal du vælge Opret statiske billedtekster. Se Oprette en billedtekst ud fra et billede.
 5. Hvis du vil angive formatspecifikke importindstillinger, skal du gøre et af følgende:
  • Vælg Vis importindstillinger, og klik derefter på Åbn.

  • Hold Skift nede, mens du klikker på Åbn, eller tryk på Skift, og dobbeltklik på et filnavn.

  Bemærk:

  Når du indsætter et grafikelement fra Illustrator 9.0 eller en nyere version ved hjælp af dialogboksen Vis importindstillinger, er indstillingerne de samme som for PDF'er. Når du indsætter et Illustrator 5.5-8.x-grafikelement, er indstillingerne de samme som for EPS-filer.

 6. Hvis dialogboksen Billedimportindstillinger vises (fordi du har valgt at angive formatspecifikke importindstillinger), skal du vælge importindstillingerne og klikke på OK. (Se Importindstillinger for grafik).
 7. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil importere ind i en ny ramme, skal du trække for at oprette en ramme. Du kan også klikke på ikonet for indlæst grafik  i layoutet på det sted, hvor grafikelementets øverste venstre hjørne skal placeres.

  Bemærk:

  Når du trækker for at oprette en ramme, har rammen de samme mål som grafikelementet, medmindre du holder Skift nede, mens du trækker.

  • Hvis du vil importere til en eksisterende ramme, der ikke er markeret, skal du klikke på ikonet for indlæst grafik et vilkårligt sted i rammen.
  • Hvis du vil importere til en eksisterende ramme, behøver du ikke at foretage dig noget, hvis Erstat markeret element er markeret. Billedet vises automatisk i rammen.
  • Hvis du vil udskifte et eksisterende grafikelement, skal du holde Alt-tasten (Windows) eller Alternativ-tasten (Mac OS) nede og klikke på ikonet for den indlæste grafik på det grafikelement, du vil erstatte.
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på ikonet for indlæst grafik, hvor siderne skal vises, for at indsætte alle de angivne sider af en flersidet fil, f.eks. en PDF- eller INDD-fil, på én gang, hvor den ene side overlapper den anden.

  Bemærk:

  Hvis du ved en fejl kommer til at erstatte et eksisterende grafikelement med et billede, du indsætter, skal du trykke på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for at genindsætte det oprindelige billede i rammen og få vist ikonet for indlæst grafik.

 8. For at indsætte den næste side af en flersidet PDF, skal du klikke med ikonet for indlæst grafik i layoutet, der hvor siden skal placeres. Om nødvendigt kan du rulle til en anden placering eller ændre sider uden at miste ikonet for indlæst grafik.

Bemærk:

Alt afhængigt af indstillingerne kan det billede, du placerer, have en lav opløsning. Indstillingerne for visning af et billede påvirker ikke filens endelige output. Se Styre skærmvisning for grafik, hvis du vil ændre billedets indstillinger for visning.

Importindstillinger for grafik

Indstillingerne for import af grafik varierer alt afhængigt af den type billede, der importeres. Hvis du vil have vist importindstillingerne, skal du sørge for at der er valgt Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt.

Encapsulated PostScript (.eps) importindstillinger

Når du indsætter en EPS-grafik (eller en fil arkiveret med Adobe Illustrator 8.0 eller tidligere versioner) og markerer Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt, vises der en dialogboks med disse indstillinger:

Læs integrerede OPI-billedlænker

Denne indstilling giver InDesign besked om at læse lænker fra OPI-kommentarer for billeder, der er inkluderet (eller indlejret) i grafikken.

Deaktiver denne indstilling, hvis du bruger et proxy-baseret workflow og planlægger at få prepress-bureauet til at udføre billederstatningen med deres OPI-software. Når indstillingen er deaktiveret, bevarer InDesign OPI-lænkerne, men læser dem ikke. Når du udskriver eller eksporterer, medtages proxyen og lænkerne til outputfilen.

Aktiver denne indstilling, hvis du bruger et proxy-baseret workflow og vil have InDesign, ikke prepress-bureauet, til at udføre billederstatning, når du udskriver den endelige fil. Når du vælger denne indstilling, vises OPI-lænkerne i panelet Lænker.

Du skal også vælge denne indstilling, når du importerer EPS-filer med OPI-kommentarer, der ikke er en del af et proxy-baseret workflow. Hvis du f.eks. importerer en EPS-fil med OPI-kommentarer for et udeladt TIFF- eller bitmapbillede, bør du vælge denne indstilling, så InDesign kan læse TIFF-oplysningerne, når du udskriver filen.

Anvend Photoshop-fritlægningskurve

Uanset om denne indstilling er valgt, så omfatter indsatte EPS-filer en fritlægningskurve i InDesign. Men hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, kan størrelsen på afgrænsningsrammen ændres.

Proxy-generering

Opretter en bitmaprepræsentation med lav opløsning af et billede, når filen tegnes til skærmen. Følgende indstillinger styrer, hvordan proxyen genereres:

Brug TIFF- eller PICT-skærmversion

Nogle EPS-billeder indeholder en integreret skærmversion. Vælg denne indstilling, hvis du vil generere et proxybillede af den eksisterende skærmversion. Hvis der ikke findes nogen skærmversion, genereres proxyen ved at EPS-billedet rastereres til et eksternt bitmapbillede.

Rasterer PostScript

Vælg denne indstilling for at ignorere den integrerede skærmversion. Denne indstilling er typisk langsommere, men giver den bedste kvalitet.

Bemærk:

Når du importerer mere end en enkelt fil i det samme dokument, deler alle forekomster proxyindstillingen for den første forekomst af den importerede fil.

Importindstillinger for bitmap

Du kan anvende indstillinger for farvestyring på individuelt importeret grafik, når du anvender farvestyringsværktøjer i et dokument. Du kan også importere en fritlægningskurve eller en alfakanal arkiveret med et billede, der er oprettet i Photoshop. Hvis du gør dette, kan du markere et billede direkte og ændre dets kurve uden at ændre grafikrammen.

Når du indsætter en PSD-, TIFF-, GIF-, JPEG- eller BMP-fil og markerer Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt, vises der en dialogboks med disse indstillinger:

Anvend Photoshop-fritlægningskurve

Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig, er billedet ikke arkiveret med en fritlægningskurve, eller filformatet understøtter ikke fritlægningskurver. Hvis bitmapbilledet ikke har en fritlægningskurve, kan du oprette en i InDesign.

Alfakanal

Markér en alfakanal for at importere området af det billede, der er arkiveret som en alfakanal i Photoshop. InDesign bruger alfakanalen til at oprette en gennemsigtig maske på billedet. Indstillingen er kun tilgængelig for billeder, der indeholder mindst én alfakanal.

Klik på fanen Farve for at få vist følgende indstillinger:

Billede importeret uden fritlægningskurve (til venstre) og med fritlægningskurve (til højre)
Billede importeret uden fritlægningskurve (til venstre) og med fritlægningskurve (til højre)

Profil

Hvis Brug dokumentstandard er valgt, skal du ikke ændre på denne indstilling. Ellers skal du vælge en farvekildeprofil, der passer til skalaen på den enhed eller software, der er blevet brugt til at oprette grafikelementet. Denne profil sætter InDesign i stand til at oversætte farven korrekt til outputenhedens skala.

Gengivelse

Vælg en metode til skalering af grafikelementets farveudsnit til outputenhedens farveudsnit. Du vælger normalt Som de opfattes (billeder), fordi denne indstilling repræsenterer farver nøjagtigt i fotos. Indstillingerne Mætning (grafik), Relativ farvemetrik og Absolut farvemetrik er bedre til områder med massiv farve, og de gengiver ikke fotos så godt. Indstillinger for gengivelse er ikke tilgængelige for billeder i farvetilstandene bitmap, gråtone og indekseret farve.

Importindstillinger for Portable Network Graphics (.png)

Når du indsætter et PNG-billede og markerer Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt, vises der en dialogboks med tre sektioner med importindstillinger. De to af sektionerne indeholder de samme indstillinger, som er tilgængelige for andre bitmapbilledformater. Den sidste sektion, PNG-indstillinger, indeholder følgende indstillinger:

Brug informationer om gennemsigtighed

Denne indstilling aktiveres som standard, når et PNG-grafikelement indeholder gennemsigtighed. Hvis en importeret PNG-fil indeholder gennemsigtighed, reagerer grafikken kun på steder, hvor baggrunden er gennemsigtig.

Hvid baggrund

Hvis et PNG-grafikelement ikke indeholder en fildefineret baggrundsfarve, vælges denne indstilling som standard. Den aktiveres dog kun, hvis Brug informationer om gennemsigtighed er valgt. Hvis denne indstilling er valgt, bruges hvid som baggrundsfarve, når der anvendes oplysninger om gennemsigtighed.

Fildefineret baggrundsfarve

Hvis et PNG-grafikelement er arkiveret med en anden baggrundsfarve end hvid, og Brug informationer om gennemsigtighed er valgt, vælges denne indstilling som standard. Hvis du ikke vil bruge standardbaggrundsfarven, skal du klikke på Hvid baggrund for at importere grafikelementet med hvid baggrund, eller fravælge Brug informationer om gennemsigtighed for at importere grafikelementet uden gennemsigtighed (og få vist gennemsigtige områder i elementet). Visse billedredigeringsprogrammer kan ikke angive en anden baggrundsfarve end hvid for PNG-grafikelementer.

Anvend gammakorrigering

Vælg denne indstilling for at justere gammaværdierne (mellemtoner) i et PNG-grafikelement, når du indsætter det. Med denne indstilling kan du afpasse billedets gammaværdier til gammaværdierne på den enhed, du vil udskrive eller få vist elementet på (f.eks. en printer med lav opløsning, en ikke-PostScript-printer eller computerskærm). Deaktiver denne indstilling, hvis du vil indsætte billedet uden at anvende gammakorrigering. Som standard er denne indstilling valgt, hvis PNG-grafikelementet er arkiveret med en gammaværdi.

Gammaværdi

Denne indstilling, der kun er tilgængelig, hvis Anvend gammakorrigering er valgt, viser den gammaværdi, der blev arkiveret sammen med grafikelementet. Du kan ændre værdien ved at indtaste et positivt tal mellem 0,01 og 3,0.

Når PNG-filer importeres, er indstillingerne i dialogboksen Importindstillinger altid baseret på den valgte fil, ikke på standardindstillingerne eller de sidst anvendte indstillinger.

Importindstillinger for Acrobat (.pdf) og Illustrator (.ai)

Layoutet, grafikken og typografien bevares i en indsat PDF. Som det også er tilfældet med andre indsatte grafikelementer, kan du ikke redigere en PDF-side i InDesign. Du kan styre lagsynligheden i en lagdelt PDF. Du kan også indsætte mere end én side af en flersidet PDF.

Når du indsætter en PDF, der blev arkiveret med adgangskoder, bliver du bedt om at indtaste de påkrævede adgangskoder. Hvis PDF-filen blev arkiveret med begrænsninger (f.eks. ingen redigering eller udskrivning), men ingen adgangskode, kan du indsætte filen.

Når du indsætter en PDF (eller en fil arkiveret med Illustrator 9.0 eller senere) og markerer Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt, vises der en dialogboks med følgende indstillinger:

Vis skærmversion

Få vist en side i PDF'en, før du indsætter den. Hvis du indsætter en side fra en PDF-fil, der indeholder flere sider, skal du klikke på pilene eller indtaste et sidetal under skærmversionsbilledet for at angive en bestemt side.

Sider

Angiv de sider, du vil indsætte: Siden, der vises i skærmversionen, alle sider eller et bestemt udsnit af sider. Du kan i Illustrator-filer angive, hvilket artboard der skal indsættes.

Bemærk:

Hvis du angiver flere sider, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du indsætter dem alle på én gang, hvor den ene overlapper den anden.

Beskær til

Angiv, hvor meget af PDF-siden du vil indsætte:

Afgrænsningsramme

Indsætter PDF-sidens afgrænsningsramme eller det minimumområde, som omgiver objekterne på siden, inkl. sidemærker. Indstillingen Afgrænsningsramme (kun synlige lag) bruger kun afgrænsningsrammen fra de synlige lag i PDF-filen. Indstillingen Afgrænsningsramme (alle lag) placerer afgrænsningsrammen for hele lagområdet i PDF-filen, og det gælder også, selvom lagene er skjulte.

Illustration

Indsætter kun PDF'en i det område, der er defineret af et rektangel, som forfatteren har oprettet som en flytbar illustration (f.eks. clipart).

Beskær

Placerer kun PDF'en i det område, der vises eller udskrives af Adobe Acrobat.

Skæremærker

Angiver det sted, hvor den endelige side beskæres fysisk i produktionsprocessen, hvis der findes skæremærker.

Beskæring

Indsætter kun det område, der repræsenterer det sted, hvor alt sideindhold skal klippes, hvis der findes et beskæringsområde. Disse oplysninger er nyttige, hvis siden trykkes i et produktionsmiljø. Den udskrevne side kan indeholde sidemærker, der falder uden for beskæringsområdet.

Medie

Indsætter det område, der repræsenterer det originale PDF-dokuments fysiske sidestørrelse (f.eks. et A4-ark), inkl. sidemærker.

Indstillinger for beskæring af indsatte PDF'er
Indstillinger for beskæring af indsatte PDF'er

A. Medie B. Skæremærker C. Beskæring D. Indhold E. Beskær F. Illustration 

Gennemsigtig baggrund

Markér denne indstilling for at se tekst eller grafik, der er uden for PDF-siden i InDesign-layoutet. Fjern markering af denne indstilling for at indsætte PDF-siden med en uigennemsigtig, hvid baggrund.

Bemærk:

Hvis du laver baggrunden gennemsigtig i en ramme, der indeholder PDF-grafik, kan du lave den uigennemsigtig senere ved at føje et fyld til rammen.

Importindstillinger for InDesign (.indd)

InDesign bevarer layoutet, grafikken og typografien i en indsat INDD-fil. Filen behandles imidlertid som et objekt, og du kan ikke redigere det, selvom du kan styre lagsynligheden og vælge, hvilke sider i en flersidet INDD-fil, du vil importere.

Når du indsætter en InDesign-fil og markerer Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt, vises der en dialogboks med følgende indstillinger:

Vis skærmversion

Få vist en side, før du indsætter den. Du kan indtaste et sidetal eller klikke på pilene for at få vist en side i et flersidet dokument.

Sider

Angiv de sider, du vil indsætte: Siden, der vises i skærmversionen, alle sider eller et bestemt udsnit af sider.

Beskær til

Angiv, hvor meget af siden eller siderne, der skal indsættes. Selve siden, eller beskærings- eller satslinjeområderne på montagebordet.

Indsætte flere grafikelementer

Kommandoen Indsæt gør det muligt at importere mere end et element ad gangen.

 1. Opret rammer til grafikelementerne, hvis du vil indsætte et eller flere af dem i rammer.
 2. Vælg Filer > Indsæt, og vælg filer.

  Du kan vælge grafikfiler, tekstfiler, InDesign-filer og andre filer, som du kan tilføje til InDesign-dokumenter.

 3. Du har mulighed for at vælge Vis importindstillinger, klikke på Åbn og angive importindstillingerne for hver enkelt fil. (Se Importindstillinger for grafik).

  Ud for ikonet for indlæst grafik vises et miniaturebillede af det første grafikelement, du har valgt. Et nummer ud for ikonet for indlæst grafik viser antallet af grafikelementer, som er klar til at blive importeret. Navnene på grafikelementerne vises i panelet Lænker sammen med bogstaverne LP (står for "loaded in place cursor/indlæst på markørens position") ud for det forreste grafikelement.

  Indsætte fire filer i pladsholderrammer
  Indsætte fire filer i pladsholderrammer

  Bemærk:

  Tryk på en piletast for at bladre gennem grafikelementerne. Tryk på Esc for at fjerne det forreste grafikelement fra ikonet for indlæst grafik uden at indsætte elementet i InDesign.

  Bemærk:

  Hvis visning af billederne gør din computer langsom, kan du forhindre miniaturebilleder i at blive vist i ikonet for indlæst grafik. Fjern markeringen af Vis miniaturebilleder ved indsættelse i dialogboksen Indstillinger.

 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil importere til en ny ramme, skal du klikke med ikonet for indlæst grafik på det sted, hvor du vil placere grafikelementets øverste venstre hjørne.

  • Hvis du vil oprette en ramme med en bestemt størrelse og importere grafikelementet i rammen, skal du trække for at definere rammen. Rammen svarer til de mål på den grafik, der er indsat.

  • Hvis du vil importere i en eksisterende ramme, skal du klikke med ikonet for indlæst grafik et sted i rammen. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker for at erstatte indholdet af en eksisterende ramme.

  • Hvis du vil importere al den indlæste grafik i et net, skal du starte med at trække og trykke på piletasterne for at angive antallet af rækker og kolonner. Brug tasterne Pil op og Pil ned for at ændre antallet af rækker og højre og venstre piletast for at ændre antallet af kolonner. Slip museknappen for at indsætte nettet af billeder.

   Tryk på tasterne Page Up eller Page Down, eller hold Ctrl (Windows) eller Kommandotasten (Mac OS) nede, mens du trykker på piletasterne, for at ændre afstanden mellem rammer.

   Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trykker på piletasterne for at ændre afstanden mellem rammerne.

  Bemærk:

  Du kan indlæse flere grafikelementer ved at vælge Filer > Indsæt, mens grafikikonet bliver vist.

Styre lagsynlighed i importerede billeder

Når du importerer Photoshop PSD-filer, lagdelte PDF'er og INDD-filer, kan du styre synligheden for lagene på de øverste niveauer. Når du justerer lagsynligheden i InDesign kan du variere en illustration i forhold til konteksten. F.eks. kan du i en flersproget publikation oprette én enkelt illustration, der indeholder et tekstlag for hvert sprog.

Du kan justere lagsynlighed, enten når du indsætter en fil eller ved at bruge dialogboksen Indstillinger for objektlag. Hvis Photoshop-filen indeholder lagsammensætninger, kan du også få vist den ønskede komposition.

Indstille lagsynlighed

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil importere et grafikelement uden først at oprette en ramme, skal du sørge for, at der ikke er markeret noget i dokumentet.

  • Hvis du vil importere et grafikelement til en eksisterende ramme, skal du markere rammen.

  • Hvis du vil erstatte et eksisterende billede, skal du markere grafikrammen.

 2. Vælg Filer > Indsæt, og vælg en grafikfil.
 3. Vælg Erstat markeret element, hvis du vil erstatte et markeret objekt.
 4. Vælg Vis importindstillinger, og klik derefter på Åbn.
 5. Klik på fanen Lag i dialogboksen Billedimportindstillinger eller Indsæt.
 6. Klik på Vis skærmversion for at se en skærmversion af billedet.
 7. (Gælder kun PDF'er) Hvis du indsætter en side fra en flersidet PDF, skal du klikke på pilene eller indtaste et sidetal under skærmversionsbilledet for at få vist en bestemt side.
 8. (Gælder kun Photoshop PSD-filer) Hvis billedet indeholder lagsammensætninger, skal du vælge den lagsammensætning, du ønsker at få vist, i pop-up-menuen Lagsammensætning.
 9. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på trekanten til venstre for mappeikonet for at åbne eller lukke et lagsæt.

  • Klik på øjeikonet ved siden af laget eller lagsættet for at skjule et lag eller lagsæt.

  • Klik på den tomme øjekolonne ved siden af laget eller lagsættet for at få vist laget eller lagsættet

  • Hvis du kun vil have vist indholdet af et bestemt lag eller lagsæt, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på det tilhørende øjeikon. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på øjeikonet igen for at gendanne de originale indstillinger for synlighed for de øvrige lag.

  • Træk gennem øjekolonnen for at ændre synligheden af flere elementer.

 10. Indstil Ved opdatering af lænke som ønsket:

  Brug Photoshop/PDF lagsynlighed

  Tilpasser indstillingen for lagsynlighed til den, der passer på den lænkede fil, når du opdaterer lænken.

  Bevar tilsidesættelser af lagsynlighed

  Bibeholder indstillingerne for lagsynlighed som de var, da filen oprindeligt blev placeret.

 11. Klik på OK.
 12. Klik på OK, og gør et af følgende:
  • Hvis du vil importere til en ny ramme, skal du klikke med ikonet for indlæst grafik  i layoutet på det sted, hvor grafikelementets øverste venstre hjørne skal placeres.

  • Hvis du vil importere til en eksisterende ramme, der ikke er markeret, skal du klikke på ikonet for indlæst grafik et vilkårligt sted i rammen.

  • Hvis du vil importere til en eksisterende, markeret ramme, behøver du ikke gøre noget. Billedet vises automatisk i rammen.

  Bemærk:

  Hvis du ved en fejl kommer til at erstatte et eksisterende grafikelement med et billede, du indsætter, skal du trykke på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for at genindsætte det oprindelige billede i rammen og få vist ikonet for indlæst grafik.

Indstille lagsynlighed for indsatte AI-, PSD-, PDF- og INDD-filer

Når du har indsat en Photoshop PSD- eller lagdelt PDF, en Illustrator AI- eller en InDesign INDD-fil, kan du styre dens lagsynlighed ved hjælp af dialogboksen Indstillinger for objektlag. Hvis Photoshop PSD-filen indeholder lagsammensætninger, kan du vælge hvilke sammensætninger du ønsker at få vist. Du kan også vælge, om du vil bibeholde indstillingerne for synlighed eller tilpasse til originalfilens indstillinger, hver gang, du opdaterer lænken.

 1. Markér filen i InDesign-dokumentet.
 2. Vælg objekt > Indstillinger for objektlag.
 3. Vælg Skærmversion for at se en skærmversion af billedet.
 4. (Gælder kun Photoshop PSD-filer) Hvis billedet indeholder lagsammensætninger, skal du vælge den lagsammensætning, du ønsker at få vist, i pop-up-menuen Lagsammensætning.
 5. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på trekanten til venstre for mappeikonet for at åbne eller lukke et lagsæt.

  • Klik på øjeikonet ved siden af laget eller lagsættet for at skjule et lag eller lagsæt.

  • Klik på den tomme øjekolonne ved siden af laget eller lagsættet for at få vist laget eller lagsættet

  • Hvis du kun vil have vist indholdet af et bestemt lag eller lagsæt, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på det tilhørende øjeikon. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på øjeikonet igen for at gendanne de originale indstillinger for synlighed for de øvrige lag.

  • Træk gennem øjekolonnen for at ændre synligheden af flere elementer.

 6. Angiv Indstillinger for opdatering af lænke som ønsket:

  Brug lagsynlighed

  Tilpasser indstillingen for lagsynlighed til den, der passer på den lænkede fil, når du opdaterer lænken.

  Bevar tilsidesættelser af lagsynlighed

  Bibeholder indstillingerne for lagsynlighed, som de var, da filen oprindeligt blev placeret.

 7. Klik på OK.

Indsætte eller trække grafik

Afhængigt af operativsystemets begrænsninger, de datatyper, det andet program stiller til rådighed for overførsel samt indstillingerne for InDesigns udklipsholder, kan nogle af egenskaberne i det originale objekt gå tabt, når du kopierer og indsætter eller trækker et grafikelement til et InDesign-dokument. Ved at indsætte eller trækkes Illustrator-grafik, kan du markere og redigere kurver i grafikken.

Når der kopieres og indsættes eller trækkes og slippes mellem InDesign-dokumenter eller i et enkelt dokument, bevares dog alle de importerede eller anvendte grafikattributter. Hvis du f.eks. kopierer et grafikelement fra et InDesign-dokument og indsætter det i et andet, bliver det nye element en nøjagtig kopi af originalen og indeholder endda originalens lænkeoplysninger, så du kan opdatere grafikelementet, når filen på disken ændres.

Kopiere og indsætte grafik

Når du kopierer og indsætter et grafikelement fra et andet dokument i et InDesign-dokument, opretter InDesign ikke nogen lænke til elementet i panelet Lænker. Grafikelementet kan blive konverteret af Udklipsholder under overførslen, så både billed- og udskriftskvaliteten kan være ringere i InDesign end i grafikkens originalprogram.

 1. Marker det originale grafikelement i InDesign eller et andet program, og vælg Rediger > Kopier.
 2. Skift til et InDesign-dokumentvindue, og vælg Rediger > Sæt ind.

Trække og slippe grafik

Træk-og-slip-metoden virker som kommandoen Indsæt, hvor billeder vises i panelet Lænker, når de er blevet importeret. Du kan ikke angive importindstillinger for de filer, du trækker og slipper. Du kan imidlertid trække og slippe flere filer ad gangen (filerne indlæses i ikonet for indlæste filer, når du trækker og slipper mere end en fil).

Vælg et grafikelement fra Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Stifinder (Windows), Finder (Mac OS) eller skrivebordet, og træk det ind i InDesign. Billedet skal være i et format, som InDesign kan importere.

Når du har trukket og sluppet en fil fra en anden placering end Illustrator, vises den i panelet Lænker i InDesign. Med panelet Lænker kan du styre versioner og opdatere efter behov.

 1. Marker det originale grafikelement.
 2. Træk elementet ind i et åbent InDesign-dokumentvindue.

Bemærk:

Hvis du i Windows forsøger at trække et element fra et program, der ikke understøtter træk-og-slip, vises markøren som forbudsikonet.

Bemærk:

Du skal slippe elementet på titellinjen i et af panelerne eller på dokumentets titellinje for at annullere trækning af et grafikelement.

Rettelse af billeder med lav opløsning

Grafik, du indsætter i dokumenter, kan forekomme pixeleret eller uskarp eller kornet. Som regel er årsagen den, at InDesign som standard viser billeder i lav opløsning for at forbedre ydeevnen.

Kontrol af visningsindstillingerne

Du kan få vist grafik i høj opløsning ved at vælge Vis > Skærmvisning > Højkvalitetsvisning. Se Styre skærmvisning for grafik, hvis du vil ændre disse indstillinger for skærmvisning.

Brug af Indsæt i stedet for Sæt ind

Billedet kan stadig have en lav opløsning, selvom du har ændret indstillingerne for skærmvisning. Til disse billeder skal du sørge for at bruge kommandoen Indsæt til at indsætte billedet i InDesign. I nogle tilfælde, når du sætter et billedet ind fra et andet program, kan det medføre, at skærmversionsbilledet indsættes i stedet for den oprindelige fil.

Kontrol af udskriftsindstillingerne

Hvis billedet vises med lav opløsning på udskriften, skal du kontrollere udskriftsindstillingerne for at sikre dig, at grafikken udskrives korrekt. Vælg Send data > Alle i sektionen Grafik i dialogboksen Udskriv.

Undgå omdannelser i billeder af grænsekvalitet

Desuden kan skalering eller rotation af et billede reducere dets kvalitet. Du kan vælge Ryd omdannelser i menuen i kontrolpanelet.

Forbedring af billedopløsningen

I nogle tilfælde, som f.eks. når du kopierer et billede fra en webside, skal du måske erstatte et billede af lav opløsning med et billede af høj opløsning.

Styre skærmvisning for grafik

Du kan styre opløsningen for grafik, der er indsat i dokumentet. Du kan ændre visningsindstillingerne for hele dokumentet eller for individuelle grafikelementer. Du kan også ændre en indstilling, der enten tillader eller tilsidesætter visningsindstillingerne for individuelle dokumenter.

Ændre et dokuments skærmvisning

Et dokument åbnes altid med standardindstillingerne for skærmvisning. Du kan ændre skærmvisningen for et dokument mens det er åbent, men indstillingen gemmes ikke med dokumentet.

Hvis du har indstillet skærmvisningen for andre billeder separat, kan du tilsidesætte indstillingerne, så alle objekter benytter den samme indstilling.

 1. Vælg Vis > Skærmvisning, og vælg en indstilling i undermenuen.
 2. For at tvinge objekter, du har indstillet individuelt, til at blive vist med dokumentindstillingen, skal du vælge Vis > Skærmvisning > Tillad indstillinger for visning på objektniveau. Et flueben indikerer, at indstillingen er valgt.

Ændre skærmvisning for et objekt

 1. Hvis du vil bevare skærmvisningen for individuelle objekter, når objekterne lukkes og åbnes igen, skal du kontrollere, at , Bevar visningsindstillinger på objektniveau er markeret under indstillinger for Skærmvisning.

 2. Vælg Vis > Skærmvisning, og kontroller, at Bevar visningsindstillinger på objektniveau er markeret.

 3. Markér et importeret grafikelement med markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering .
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Objekt > Skærmvisning, og vælg en visningsindstilling.

  • Højreklik (Windows) eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS) på billedet, og vælg en visningsindstilling i undermenuen Skærmvisning.

Bemærk:

Hvis du vil fjerne et objekts lokale visningsindstillinger, skal du vælge Brug visningsindstilling i undermenuen under Skærmvisning. Du kan fjerne lokale visningsindstillinger til al grafik i dokumentet ved at vælge Ryd indstillinger for visning på objektniveau i undermenuen under Vis > Skærmvisning.

Skærmvisningsindstillinger

Disse funktioner kontrollerer, hvordan grafikken vises på skærmen, men de påvirker ikke udskrivnings- eller outputkvaliteten.

Du kan bruge indstillingerne for Skærmvisning til at angive standardindstillingen, der bruges ved åbning af alle dokumenter, og tilpasse indstillingerne, der definerer de pågældende indstillinger. Hver visningsindstilling har separate indstillinger for visning af rasterbilleder, vektorgrafik og gennemsigtigheder.

Hurtig

Tegner et rasterbillede eller vektorgrafikelement som en grå boks (standard). Brug denne indstilling, hvis du hurtigt vil bladre gennem opslag med mange billeder eller gennemsigtighedseffekter.

Typisk

Tegner et proxybillede (standard) med lav opløsning, der er velegnet til identificering og placering af et billede eller et vektorgrafikelement. Typisk er standardindstillingen og den hurtigste måde at vise et genkendeligt billede på.

Høj kvalitet

Tegner et rasterbillede eller vektorgrafikelement med høj opløsning (standard). Denne indstilling giver den højst mulige kvalitet, men den langsomste visning. Brug denne indstilling til at finjustere et billede.

Bemærk:

Billedvisningsindstillinger påvirker ikke outputtets opløsning, når du eksporterer eller udskriver billeder inden for et dokument. Ved udskrivning til en PostScript-enhed, eksport til XHTML eller eksport til EPS eller PDF afhænger den endelige billedopløsning af de outputindstillinger, du vælger når du udskriver eller eksporterer filen.

Indstille standardskærmvisning

Med indstillingerne for Skærmvisning kan du indstille standardvisningsindstillingen, som InDesign bruger til alle dokumenter. Du kan ændre skærmvisningen for et dokument ved hjælp af menuen Vis, eller ændre indstillingen for individuelle objekter ved hjælp af menuen Objekt. Hvis du f.eks. arbejder på projekter, der indeholder adskillige fotos med høj opløsning (som f.eks. et katalog), vil du måske foretrække at kunne åbne alle dine dokumenter hurtigt. Du kan indstille standardvisningsindstillingen til Hurtig. Hvis du vil have vist billederne med flere detaljer, kan du ændre dokumentvisningen til Typisk eller Høj kvalitet (og bevare standardindstillingen som Hurtig).

Du kan også vælge at få vist eller tilsidesætte de visningsindstillinger, du har defineret for individuelle objekter. Hvis Bevar visningsindstillinger på objektniveau er valgt, gemmes alle indstillinger, der er angivet for objekterne, med dokumentet.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Skærmvisning (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Skærmvisning (Mac OS).
 2. Vælg Typisk, Hurtig eller Høj kvalitet som standardvisning. Den visningsindstilling, du vælger, gælder for alle dokumenter, du åbner eller opretter.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at arkivere visningsindstillinger, som anvendes på individuelle objekter, skal du vælge Bevar visningsindstillinger på objektniveau.

  • For at få vist al grafik, der anvender standardvisningsindstillingen, skal du deaktivere Bevar visningsindstillinger på objektniveau.

 4. Under Juster visningsindstillinger kan du vælge den visningsindstilling, du vil tilpasse, og derefter flytte skyderen til rasterbilleder eller vektorgrafik til den ønskede indstilling.
 5. Klik på OK.

Hver visningsindstilling har separate indstillinger for rasterbilleder (bitmap), vektorgrafik og gennemsigtighedseffekter.

Oprette kontaktaftryk

Et kontaktaftryk er et net med miniaturebilleder, der ofte bruges til prepress-analyse. Du kan bruge forskellige Adobe-programmer til at oprette et kontaktaftryk. I Photoshop kan du bruge enten kommandoen Kontaktaftryk eller Billedpakke.

I tidligere versioner af Adobe Bridge (CS2 og CS3) kan du oprette et kontaktaftryk til InDesign-sider med funktionen Opret kontaktaftryk til InDesign. Denne funktion vises ikke i senere versioner af Adobe Bridge. Du kan i stedet bruge Adobe-outputmodulet i Adobe Bridge til at oprette et PDF-kontaktaftryk.

Du kan også oprette et simpelt kontaktaftryk i InDesign ved at indsætte flere billeder i et net.

 1. Vælg Filer > Indsæt, marker flere billeder, og vælg Åbn.

  Hvis du vil medtage billedtekster sammen med billedet, skal du vælge Opret statiske billedtekster. Se Oprette en billedtekst ud fra et billede.

 2. Begynd at trække, og tryk på piletasterne for at bestemme antallet af rækker og kolonner. Brug tasterne Pil op og Pil ned for at ændre antallet af rækker og højre og venstre piletast for at ændre antallet af kolonner.

  Tryk på tasterne Page Up eller Page Down, eller hold Ctrl (Windows) eller Kommandotasten (Mac OS) nede, mens du trykker på piletasterne, for at ændre afstanden mellem rammer.

  Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trykker på piletasterne for at ændre afstanden mellem rammerne.

 3. Slip museknappen for at indsætte nettet af billeder.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online