Brugerhåndbog Annuller

Angiv indstillinger

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punkttegn og nummerering
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Arbejd med formatpakker
   3. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter
  2. InDesign-cloud-dokumenter | Almindelige spørgsmål
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Kopiér og indsæt grafik
   3. Eksportér indhold til EPUB
   4. Indstillinger for Adobe PDF
   5. Eksportér indhold til HTML
   6. Eksportér til Adobe PDF
   7. Eksportér til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   10. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 8. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Indstillingerne omfatter f.eks. panelplacering, mål og visning af grafik og typografi. Når du ændrer indstillingerne, angiver du, hvordan InDesign-dokumenter og -objekter behandles, når programmet startes.

Angiv generelle indstillinger

Dette afsnit dækker indstillinger under fanen Generelt i dialogboksen Indstillinger. Flere oplysninger om andre indstillinger finder du ved at søge efter de relevante indstillinger.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Generelt (macOS), og vælg derefter den type indstillinger, du vil angive.

 2. Vælg en sidenummereringsmetode i menuen Vis i sektionen Sidenummerering. (Se Vise absolut nummerering eller sektionsnummerering i panelet Sider).

 3. Angiv en grænse til aktivering af delmængder af skrifttyper sæt ud fra antallet af glyffer, en skrift indeholder, i sektionen Skriftoverførsel og -integrering. Denne indstilling påvirker skriftoverførselsindstillingerne i dialogboksene Udskriv og Eksportér.

 4. Du kan bestemme, hvordan skalerede objekter reflekteres i paneler, og hvordan indholdet i skalerede rammer skal opføre sig, i sektionen Ved skalering.

  • Vælg Anvend på indhold, hvis punktstørrelsen skal ændres, når en tekstramme skaleres. (Se Skalere tekst). Denne indstilling er valgt, når grafikrammer skaleres, når billedets procentvise størrelse ændres, men rammen genindlæser procentdelen til 100 %. (Se Skalere objekter).

  • Vælg Juster skaleringsprocenten for at se den oprindelige punktstørrelse med den nye punktstørrelse i parenteser, når du skalerer tekst. Hvis denne indstilling er valgt, når du skalerer grafikrammer, ændres både den procentvise størrelse af rammen og billedet.

 5. Klik på Nulstil alle advarselsdialogbokse, også dem, du allerede har markeret til ikke at blive vist. (Når en advarsel vises, kan du markere et afkrydsningsfelt for at forhindre, at advarslen vises igen).

Dokumentvisning

Du kan forhåndsvise dine InDesign-dokumenter i Stifinder (Windows) og Finder (macOS). Kan du ikke se forhåndsvisningen? Følg disse trin for at tilføje eller justere indstillingerne for forhåndsvisning:

 1. Gå til Rediger > Præferencer > Filhåndtering (Windows) eller InDesign > Præferencer > Filhåndtering (macOS).

 2. Vælg Gem altid forhåndsvisningsbilleder med dokumenter.

 3. Vælg indstillingerne for forhåndsvisning blandt følgende muligheder:

  • Sider: Vælg de sider, du vil gemme som forhåndsvisninger fra Første side, Første 2 sider, Første 5 sider, Første 10 sider eller Alle sider. Standardindstillingen er Første 2 sider.
  • Størrelse på forhåndsvisning: Vælg størrelsen på forhåndsvisningen af dit dokument fra Lille 128x128, Medium 256x256, Stor 512x512 eller Ekstra stor 1024x1024. Standardindstillingen er Stor 512x512.
 4. Vælg OK.

Tilpas skaleringen af brugergrænsefladen

Konfigurer skaleringsindstillinger i InDesign for at skalere brugergrænsefladen på en ensartet måde baseret på skærmopløsningen. Elementerne i brugergrænsefladen skaleres i overensstemmelse hermed, hvilket giver en behagelig visning på skærme i høj opløsning. Når du starter InDesign med opdaterede indstillinger, identificerer den din skærmopløsning og justerer appens brugergrænsefladeskalering i overensstemmelse hermed.

Bemærk: Skaleringen af brugergrænsefladen understøttes ikke på skærme med lav opløsning.

Sådan angiver du skaleringen af brugergrænsefladen:

 • (Win) Vælg Rediger > Indstillinger > Skalering af brugergrænsefladen
 • (macOS) Vælg InDesign > Indstillinger > Skalering af brugergrænsefladen

Brug følgende indstillinger i dialogboksen Skalering af brugergrænsefladen for at tilpasse grænsefladen:

 • Brugergrænseflade:: Juster skydeknappen til størrelse på brugergrænsefladen for at øge eller reducere skaleringen af den brugergrænsefladebaserede efter dine krav. Generelt kræver skærme med høj opløsning en højere skaleringsfaktor. En forhåndsvisning af den skalerede brugergrænseflade vises ud for skydeknappen. Genstart InDesign for at anvende de opdaterede indstillinger. Hvis du vælger at genstarte senere, træder ændringerne i kraft, næste gang du starter InDesign. 
  Antallet af stop, der vises på skydeknappen, afhænger af opløsningen på din skærm. Flere stop vises for skærme med højere opløsninger.
 • Markør: Når denne er aktiveret (slået TIL som standard), skalerer denne indstilling markørikonerne i forhold til brugergrænsefladen.
 • Ankerpunkter, Håndtag og Størrelse på visning af afgrænsningsramme: Juster skyderknappen for at skalere visningsstørrelsen for ankerpunkter, retningshåndtag og afgrænsningsramme.

Angiv standarder

Hvis du skifter indstillinger, når der ikke er nogen dokumenter åbne, bliver ændringerne standardindstillingerne for nye dokumenter. Hvis et dokument er åbent, når du skifter indstillinger, påvirker ændringerne kun det aktuelle dokument.

Hvis du skifter indstillinger, når der ikke er markeret nogen ændringer, bliver ændringerne standardindstillingerne for nye objekter.

Ændre standardindstillinger for nye dokumenter

 1. Luk alle dokumenter.
 2. Skift indstillinger for menupunkter, paneler eller dialogbokse.
Bemærk:

Hvis du bruger samme sidestørrelse og sprog til de fleste af dine dokumenter, kan du ændre disse standarder, når der ikke er nogen dokumenter åbne. Hvis du f.eks. vil ændre standardsidestørrelsen, skal du lukke alle dokumenter, vælge Filer > Dokumentopsætning og vælge den ønskede sidestørrelse. Hvis du vil definere en standardordbog, skal du lukke alle dokumenter, vælge Rediger > Indstillinger > Ordbog (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Ordbog (macOS) og vælge en indstilling i menuen Sprog.

Angiv standardindstillinger for nye objekter i et dokument

 1. Vælg Rediger > Fjern markering af alt, mens et dokument er åbent.

 2. Skift indstillinger for menupunkter, paneler eller dialogbokse.

Gendanne alle indstillinger og standardindstillinger

Hvis InDesign bliver ustabil, kan problemet ofte løses, hvis du sletter indstillinger (eller fjerner indstillinger).

Det er en god ide at sikkerhedskopiere indstillingsfilerne med navnene InDesign Defaults og InDesign SavedData. I stedet for at fjerne indstillingerne kan du kopiere sikkerhedskopifilerne oven på de problematiske beskadigede indstillingsfiler, så du ikke mister tilpasninger.

Udfør følgende trin i henhold til dit operativsystem:

 • Windows: Start InDesign, og tryk derefter på Skift+Ctrl+Alt. Klik Ja, når du bliver spurgt, om du vil slette dine indstillingsfiler.

 • MacOS:mens du trykker på Skift+Alternativ+Kommando+Ctrl, starter du InDesign. Klik Ja, når du bliver spurgt, om du vil slette dine indstillingsfiler.

Forskellige programindstillinger og standardindstillinger arkiveres i indstillingsfiler i Adobe InDesign. Disse filer, som omfatter InDesign-standardfilen, arkiveres, hver gang du afslutter InDesign. Hvis du har brug for at slette eller omdøbe indstillings- eller cache filerne manuelt, kan du finde dem på følgende steder:

Bemærk:

Udskift [#] med produktversionen som 15.0 eller 14.0. Erstat [sprog] med dit valg af lokalitet som en_US eller jp_JP.

macOS

Sikkerhedskopiér og nulstil indstillinger på macOS

Windows

Sikkerhedskopiér og nulstil indstillinger på Windows

 

macOS

Windows

Indstillinger

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]

 

 • Windows 10 eller 7 eller Vista: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

 

Cache

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

 

 • Windows 10 eller 7 eller Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]

 

InDesign-standardværdier

~/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [#]
/[language]/InDesign Defaults

 

 • Windows 10 eller 7 eller Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[language]\InDesign Defaults
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[language]\InDesign Defaults

 

Gemte InDesign-data

~/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]
/[language]/Caches/InDesign SavedData

 

 • Windows 10 eller 7 eller Vista: 
  %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]
  \[language]\Caches\InDesign SavedData
 • Windows XP:
  %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]\[language]\Caches\InDesign SavedData

 

Bemærk:

Når du opretter InDesign-indstillingsfilerne igen, gendannes standardindstillingerne. Derfor mister du de tilpassede indstillinger, som er knyttet til de gamle indstillingsfiler.

Om InDesign-formater

Du kan gemme indstillinger til efterfølgende genbrug, herunder indstillinger for følgende elementer:

Generelt skal du ændre funktionsindstillingerne i dialogboksen og derefter arkivere indstillingerne. Formaterne arkiveres i de dokumenter, de oprettes i. Du kan bruge indstillingerne fra et andet dokument ved at importere eller indlæse formaterne fra dokumentet. Derudover kan de fleste formater eksporteres eller arkiveres i en separat fil og distribueres til andre dokumenter.

Du kan også dele formater på tværs af alle dokumenter i en bogfil. Se Synkroniser bogdokumenter for at få flere oplysninger.


Tal med os

Vi vil meget gerne høre fra dig. Del dine tanker med Adobe InDesign Community

Adobe-logo

Log ind på din konto