Om indstillinger og standardværdier

Indstillingerne omfatter f.eks. panelplacering, mål og visning af grafik og typografi. Når du ændrer indstillingerne, angiver du, hvordan InDesign-dokumenter og -objekter behandles, når programmet startes.

Angive generelle indstillinger

Dette afsnit dækker indstillinger under fanen Generelt i dialogboksen Indstillinger. Flere oplysninger om andre indstillinger finder du ved at søge efter de relevante indstillinger.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Generelt (Mac OS), og vælg derefter den type indstillinger, du vil angive.
 2. Vælg i sektionen Sidenummerering en sidenummereringsmetode i menuen Vis. (Se Vise absolut nummerering eller sektionsnummerering i panelet Sider).
 3. I sektionen Skriftoverførsel og -integrering skal du angive en grænse til skriftdelsæt ud fra antallet af glyffer, en skrift indeholder. Denne indstilling påvirker skriftoverførselsindstillingerne i dialogboksene Udskriv og Eksporter.
 4. I sektionen Ved skalering kan du bestemme, hvordan skalerede objekter reflekteres i paneler, og hvordan indholdet i skalerede rammer skal opføre sig.
  • Vælg Anvend på indhold, hvis punktstørrelsen skal ændres, når en tekstramme skaleres. (Se Skalere tekst). Denne indstilling er valgt, når grafikrammer skaleres, når billedets procentvise størrelse ændres, men rammen genindlæser procentdelen til 100 %. (Se Skalere objekter).

  • Vælg Juster skaleringsprocenten for at se den oprindelige punktstørrelse med den nye punktstørrelse i parenteser, når du skalerer tekst. Hvis denne indstilling er valgt, når du skalerer grafikrammer, ændres både den procentvise størrelse af rammen og billedet.

 5. Klik på Nulstil alle advarselsdialogbokse, også dem, du allerede har markeret til ikke at blive vist. (Når en advarsel vises, kan du markere et afkrydsningsfelt for at forhindre, at advarslen vises igen).

Angive standarder

Hvis du skifter indstillinger, når der ikke er nogen dokumenter åbne, bliver ændringerne standardindstillingerne for nye dokumenter. Hvis et dokument er åbent, når du skifter indstillinger, påvirker ændringerne kun det aktuelle dokument.

Hvis du skifter indstillinger, når der ikke er markeret nogen ændringer, bliver ændringerne standardindstillingerne for nye objekter.

Ændre standardindstillinger for nye dokumenter

 1. Luk alle dokumenter.
 2. Skift indstillinger for menupunkter, paneler eller dialogbokse.

Bemærk:

Hvis du bruger samme sidestørrelse og sprog til de fleste af dine dokumenter, kan du ændre disse standarder, når der ikke er nogen dokumenter åbne. Hvis du f.eks. vil ændre standardsidestørrelsen, skal du lukke alle dokumenter, vælge Filer > Dokumentopsætning og vælge en ønsket sidestørrelse. Hvis du vil definere en standardordbog, skal du lukke alle dokumenter, vælge Rediger > Indstillinger > Ordbog (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Ordbog (Mac OS) og vælge en indstilling i menuen Sprog.

Angive standardindstillinger for nye objekter i et dokument

 1. Vælg Rediger >Fjern markering af alt, mens et dokument er åbent.
 2. Skift indstillinger for menupunkter, paneler eller dialogbokse.

Gendanne alle indstillinger og standardindstillinger

Hvis InDesign bliver ustabil, kan problemet ofte løses, hvis du sletter indstillinger (eller fjerner indstillinger).

Det er en god ide at sikkerhedskopiere indstillingsfilerne med navnene InDesign Defaults og InDesign SavedData. I stedet for at fjerne indstillingerne kan du kopiere sikkerhedskopifilerne oven på de problematiske beskadigede indstillingsfiler, så du ikke mister tilpasninger.

Mike Witherell viser en detaljeret liste over de filer, der påvirkes, når du gendanner indstillinger, i Adobe InDesign-forudindstillinger (PDF, kun på engelsk).

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Start InDesign, og tryk derefter på Skift+Ctrl+Alt. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil slette dine indstillingsfiler.

  • (Mac OS) Start InDesign, mens du trykker på Skift+Alternativ+Kommando+Ctrl. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil slette dine indstillingsfiler.

Forskellige programindstillinger og standardindstillinger arkiveres i indstillingsfiler i Adobe InDesign. Disse filer, som omfatter InDesign-standardfilen, arkiveres, hver gang du afslutter InDesign. Hvis du har brug for at slette eller omdøbe indstillingsfilerne manuelt, kan du finde de på følgende steder:

 • Mac OS

  Arkiverede InDesign-data

  Brugere/[bruger]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign SavedData

  InDesign-standardværdier

  Brugere/[bruger]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

 • Windows XP

  Arkiverede InDesign-data

  \Documents and Settings\[brugernavn]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches

  InDesign-standardværdier

  \Documents and Settings\[brugernavn]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]

 • Windows Vista eller Windows 7

  Arkiverede InDesign-data

  Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches\InDesign SavedData

  InDesign-standardværdier

  C:\Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\InDesign Defaults

Om InDesign-formater

Du kan gemme indstillinger til efterfølgende genbrug, herunder indstillinger for følgende elementer:

Generelt skal du ændre funktionsindstillingerne i dialogboksen og derefter arkivere indstillingerne. Formaterne arkiveres i de dokumenter, de oprettes i. Du kan bruge indstillingerne fra et andet dokument ved at importere eller indlæse formaterne fra dokumentet. Derudover kan de fleste formater eksporteres eller arkiveres i en separat fil og distribueres til andre dokumenter.

Mike Witherell viser en detaljeret liste over forudindstillinger i Adobe InDesign-forudindstillinger (PDF, kun på engelsk).

Du kan også dele formater på tværs af alle dokumenter i en bogfil. Se Synkronisere bogdokumenter for at få yderligere oplysninger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online