Anvend rulleeffekter på browser- eller baggrundfyldbilleder

Få mere at vide om, hvordan du tilføjer rulleeffekter til browser- og baggrundsfyld på et website ved hjælp af Adobe Muse.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

Anvend rulleeffekter på billeder, der er angivet som browserfyld

Rulleeffekter gør det muligt at kontrollere hastigheden af browserbilleder med baggrundsfyld samt fliseinddelte eller ikke-fliseinddelte sideelementer. Rulleeffekter kan anvendes på browserfyld, der bruger baggrundsbilleder, som er fliseinddelt, skaleret og tilpasset, skaleret til udfyldning eller indstillet til originalstørrelse. Browserfyldet flyttes retningsbestemt, når siden rulles, på basis af de retninger og hastigheder, du angiver i sektionen Rul i menuen Browserfyld.

Bemærk:

Rulleindstillingerne er nedtonet og ikke tilgængelige, før du tilføjer et billede i baggrunden med browserfyld via menuen Browserfyld. Du kan ikke anvende rulleeffekter på browserfyld, der kun er udfyldt med en ren farve eller farveforløbsfarve.

Sådan tilføjer du rulleeffekter på browserfyld

Du kan oprette rulleeffekter for bevægelser med browserfyld ved at følge disse trin:

 1. Vælg Side > Sideegenskaber i visningen Design. Indstil feltet Minimumhøjde til 2000 pixels under fanen Layout. Det sikrer, at siden er lang nok til rulning. Klik på OK for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen Sideegenskaber.
Opdater feltet Minimumhøjde under Sideegenskaber for at gøre siden højere.
Opdater feltet Minimumhøjde under Sideegenskaber for at gøre siden højere.

 1. Klik på linket Browserfyld i kontrolpanelet. Klik på mappeikonet ud for sektionen Billede i fanen Fyld for at vælge en billedfil på computeren. Vælg den ønskede indstilling i menuen Arranger, og aktiver indstillingen Rulning.
Tilføj et baggrundsbillede, der vises i browservinduet.
Tilføj et baggrundsbillede, der vises i browservinduet.

 1. Klik på fanen Rul. Aktivér afkrydsningsfeltet Rullebevægelse.
Marker afkrydsningsfeltet Bevægelse for at aktivere rulleeffekter i menuen Browserfyld.
Marker afkrydsningsfeltet Bevægelse for at aktivere rulleeffekter i menuen Browserfyld.

Brug et øjeblik på at gennemgå sektionen Rul i menuen Browserfyld. Feltet i midtersektionen (viser aktuelt 0 px) svarer til nøglepositionen (placeringen af T-håndtaget), der styrer bevægelsen. Standardindstillingen 0px betyder, at T-håndtaget er indstillet til den allerøverste kant af browservinduet.

Antallet af pixels, der er angivet i feltet Nøgleposition, betyder, at de ændringer, du angiver i sektionen Første bevægelse, flyttes (i denne retning og med denne hastighed), mens siden rulles til dette sted. Toppen af siden begynder ved 0, og antallet af pixels øges, jo længere du ruller ned på siden. (I kontrolpanelet og panelet Transformer er afstanden fra toppen af siden lig med Y-værdien).

De værdier, der indtastes i sektionen Sidste bevægelse, anvendes, når siden er rullet forbi nøglepositionen (placeringen af T-håndtaget).

Det element, hvor bevægelsens rulleeffekt er anvendt (i dette tilfælde det fliseinddelte billede, der er angivet som browserfyld), flyttes i den eller de retninger, der har en værdi, der er større end 0, i feltet. Hvis både vandret og lodret retning har værdien 0, bliver elementet fastgjort til siden og flyttes ikke.

I sektionen Første bevægelse kan du se, at der står et lille "x" ud for feltværdierne. Det står for antal gange. I browserfyldbilledet angiver sektionen første bevægelse, at browserfyldet flyttes opad 1 gange (ved samme hastighed som) rullehastigheden. Hvis den besøgende ruller hurtigere på siden, øges rulleeffektens bevægelse til samme hastighed.

I den vandrette (venstre og højre) sektion viser feltet "0", hvilket betyder, at browserfyldet ikke flyttes vandret mod venstre eller højre.

Sektionen Sidste bevægelse indeholder en lignende grænseflade. I browserfyldbilledet er browserfyldet indstillet til at flytte opad 1 gange bevægelseshastigheden og flyttes ikke vandret.

Bemærk:

Lad markøren hvile på informationsknappen (i-ikonet) i hjørnet af fanen Rul for at se, hvordan rulleeffekter anvendes på browserfyld.

 1. Klik på pileknapperne i Første bevægelse for at angive den lodrette retning (op eller ned) og/eller vandrette retning (venstre eller højre) for at styre bevægelsesretningen for browserfyldet.
 2. Angiv numeriske værdier i sektionen Første bevægelse, eller klik på den opad- og nedadgående pileknap for at angive vandrette og lodrette rullehastigheder. Disse indstillinger beskrives mere detaljeret nedenfor. Hvis hastighedsfeltet er indstillet til 0, flyttes elementet ikke i den pågældende retning under rulning (før nøglepositionen er nået).
 3. Opdater værdierne i sektionen Sidste bevægelse for at angive de ønskede retninger, og indtast numeriske værdier i de tilhørende felter for at angive hastigheden af rulleeffekterne.
 4. Luk menuen Browserfyld ved at klikke et andet sted på siden.
 5. Vælg Fil > Forhåndsvisning af side i browser for at indlæse siden i et nyt browservindue. Rul siden for at se bevægelsens rulleeffekter.
 6. Når du er færdig med at teste, skal du afslutte browseren og vende tilbage til Muse.

Anvendelse af rullebevægelse på baggrundsfyld for et sideelement

Sådan tilføjer du rulleeffekter på baggrundsfyld

Rullebevægelsen kan anvendes på objekter på siden, hvor fliseinddelte eller ikke-fliseinddelte baggrundsbilleder er anvendt som fyld. Følg denne fremgangsmåde:

 1. Vælg Side > Sideegenskaber, mens du redigerer en side i visningen Design. Angiv en meget højere minimumhøjde som f.eks. 2000 pixels for at sikre, at siden er lang nok til rulning. Klik på OK for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen Sideegenskaber. Du kan også tilføje mere sideindhold for at oprette en længere side.
 2. Brug visningen Design til at vælge rektangelværktøjet i kontrolpanelet.
 3. Tegn et rektangel på siden.
 4. Brug menuen Fyld til at angive et fliseinddelt eller ikke-fliseinddelt baggrundsbillede som fyld til rektanglet.
Tilføj et baggrundsbillede som fyld til rektanglet, og angiv de ønskede visningsindstillinger i menuen Fyld.
Tilføj et baggrundsbillede som fyld til rektanglet, og angiv de ønskede visningsindstillinger i menuen Fyld.

 1. Klik på fanen Rul i menuen Fyld, og angiv rulleindstillingerne.
 1. Klik på fanen Rul i menuen Fyld. Aktivér afkrydsningsfeltet Bevægelse, og angiv rulleindstillingerne.
Brug fanen Rul på menuen Fyld for at aktivere bevægelser for rulleeffekter.
Brug fanen Rul i menuen Fyld til at aktivere bevægelse for rulleeffekter og angive retningen og hastigheden af bevægelse.

Bemærk T-håndtaget over det element, der er aktiveret til rullebevægelse. Håndtaget er en visuel gengivelse af nøglepositionen (som aktuelt er indstillet til 100 px over elementet). Ikonet i midtersektionen under fanen Rul svarer til placeringen af T-håndtaget på siden. Du kan nulstille nøglepositionerne for, hvornår rulleeffekter skal forekomme, ved enten at angive en ny værdi i midterfeltet eller trække T-håndtaget på siden. Når du trækker T-håndtaget, nedtones området over nøglepositionen midlertidigt.

Klik og træk på T-håndtaget, der er en visuel repræsentation af nøglepositionen.
Klik på og træk T-håndtaget til den ønskede placering på siden.

Bemærk:

T-håndtaget behøver ikke at gå opad i forhold til det markerede element. Du kan klikke på og trække T-håndtaget, så det er justeret med den øverste kant af et element, eller trække T-håndtaget, så det fortsætter under et element.

Muse tilbyder komplet fleksibilitet i designprocessen, fordi du kan vælge at trække håndtagene eller indtaste tal i nøglepositionsfeltet for præcist at styre den bevægelse, der forekommer, når en besøgende ruller siden.

Fanen Rul i menuen Fyld virker på samme måde som fanen Rul i menuen Browserfyld:

 1. Når et element, der er aktiveret til rulleeffekter for bevægelse, er markeret, kan du bruge fanen Rul i menuen Fyld til at angive nøglepositionen numerisk, eller du kan klikke på og trække T-håndtaget på siden for at angive nøglepositionen.
 2. Angiv de lodrette og vandrette retninger og tilhørende hastighed(er) i forhold til sidens rullehastighed i sektionen Første bevægelse. Det indstiller den bevægelse, der forekommer, før siden rulles til nøglepositionen.
 3. Angiv de lodrette og vandrette retninger og tilhørende hastighed(er) i forhold til sidens rullehastighed i sektionen Sidste bevægelse. Det indstiller den bevægelse, der forekommer, efter siden er rullet forbi nøglepositionen.
Bemærk:

I billedet med rulleegenskaber er rektanglet indstillet til at flytte mod højre og flytte i position med en hastighed af 3 gange hastigheden af den besøgendes rulning, og det kommer i position i designet, når siden når nøglepositionen i en browser. Når den besøgende ruller forbi nøglepositionen (100 pixels), begynder rektanglet at flytte mod venstre, ud af position, 3 gange hastigheden af den besøgendes rulning. I dette eksempel flyttes rektanglet ikke lodret, da begge lodrette felter er indstillet til 0.

 1. Du kan lukke menuen Fyld ved at klikke ethvert andet sted på siden.
 2. Tryk på Vis, eller vælg Fil > Forhåndsvisning af side i browser for at teste de anvendte rulleeffekter. Rul siden for at se elementets bevægelse.
 3. Vend tilbage til Muse, eller klik på knappen Design, når du er færdig med testen, for at fortsætte redigeringen af siden.
Adobe-logo

Log ind på din konto