Brug formularwidgets i Adobe Muse

Lær, hvordan du tilføjer, konfigurerer og tester kontaktformularer på dit Adobe Muse-website. Konfigurer reCAPTCHA for at forhindre spam eller phishing.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

De fleste websites, du besøger, har en kontaktside, som besøgende kan bruge, hvis de vil kontakte ejeren af websitet. Formularer er meget nyttige, fordi du kan indsamle kontaktoplysninger fra potentielle kunder og alligevel undgå spam-mail, som kan være resultatet, når du lægger en e-mailadresse direkte på et website.

I denne artikel lærer du, hvordan du tilføjer og konfigurerer kontaktformularer på Adobe Muse-websites. 

Føj en kontaktformular til dit website

Følg disse trin for at føje en kontaktformularwidget til dit websitedesign:

 1. Åbn Adobe Muse. Dobbeltklik og åbn siden i designvisningen, hvor du vil tilføje kontaktformularen. 

 2. Åbn widgetsbiblioteket (Vindue > Widgets-bibliotek). Klik på Formularer, og vælg derefter en af de to formulartyper:

  • Detaljeret kontakt
  • Enkel kontakt
 3. Træk kontaktwidgeten til siden.

  Udvid formularafsnittet, og træk den påkrævede kontaktformular til siden.
  Udvid formularafsnittet, og træk den påkrævede kontaktformular til siden.

  Bemærk:

  Hvis du vil have, at der vises en formular på hver side, kan du føje din kontaktformularwidget til en masterside. Gør du det, vises kontaktformularen på hver side, der bruger mastersiden.

 4. Når du har trukket en formular over på en side, skal du bruge markeringsværktøjet til at klikke én gang for at markere formularen og derefter placere den på det ønskede sted.

  Da formularwidgeten er responsiv, kan du se en forhåndsvisning og tjekke funktionen af widgeten i forskellige skærmstørrelser. Hvis du vil ændre placeringen af widgeten, eller ændre indstillingerne for fastgørelse og ændring af størrelse på kontaktformularfelterne, skal du først tilføje et brudpunkt på den ønskede placering. Dobbeltklik på og vælg derefter det felt, du vil fastgøre eller tilpasse størrelsen på. Du kan enten vælge Ingen eller Responsiv bredde for at tilpasse størrelse.

  Hvis du vil fastgøre din formularwidget til en bestemt placering på din side, skal du vælge indstillingen Fastgør på værktøjslinjen øverst.

 5. Når du designer responsive websites, kan du vælge at fastgøre et specifikt kontaktformularfelt til et fast område. Det kan du gøre ved at tilføje et brudpunkt. Når dit website bliver vist i den skærmstørrelse, der svarer til dette brudpunkt, vises kontaktformularfeltet som fastgjort i det område, du angiver i næste trin.

  Dobbeltklik og vælg det felt, som du vil fastgøre, og vælg derefter den påkrævede fastgørelsesindstilling.

 6. Du kan også vælge den påkrævede indstilling for tilpasning af størrelse for din formularwidget og for de enkelte formularfelter. Vælg det element, som du vil indstille egenskaber for tilpasning af størrelse for, og vælg indstillingen for tilpasning af størrelse fra kontekstmenuen øverst på siden.

  Du kan vælge enten Ingen eller Responsiv bredde som indstilling for tilpasning af størrelse for kontaktformularer.

Konfigurer indstillingerne for kontaktformularerne

I dette afsnit tager vi et kig på indstillingerne for formularwidgeten, og du lærer, hvordan du kan konfigurere indstillingerne for en kontaktformular ved hjælp af menuen Indstillinger.

 1. Brug markeringsværktøjet til at markere hele kontaktformularwidgeten. Når hele formularen er markeret, viser markeringsindikatoren i øverste venstre hjørne af kontrolpanelet: Formular: Normal

  Linket Normal er en menu med fire mulige tilstande, ligesom menupunkter eller knapper:

  • Normal
  • Indsendelse i gang
  • Indsendt
  • Indsendelsesfejl
  Markeringsindikatoren viser de tilgængelige tilstande for hele formularen.

  Hvis du vil tilpasse formularen, sådan som den vises i forskellige tilstande, kan du vælge navnet på den tilsvarende tilstand i denne menu.

  Formularen, som den ser ud i tilstanden Indsendelsesfejl.

  Når denne tilstand er valgt, kan du tilpasse udseendet af fejlmeddelelsen. Du kan f.eks. ændre tekstens indhold eller farven på teksten i fejlmeddelelsen fra rød til blå.

 2. Vælg tilstanden Normal igen i menuen Markeringsindikator.

 3. Mens hele formularen stadig er markeret i tilstanden Normal, skal du klikke på den blå pil for at åbne menuen Indstillinger. Indstillingerne i denne menu påvirker hele widgeten:

  Menuen Indstillinger viser indstillingerne for hele kontaktformularen.

  Som standard udfyldes feltet Formularnavn med navnet på den aktuelle side. Du kan ændre navnet, hvis du vil.

  Hvis du vil have, at formularindsendelser skal videresendes til flere e-mailadresser, kan du angive adresserne (adskilt af semikolon) i feltet Til.

  Formularindsendelsernes funktionsmåde afhænger af den indstilling, du har valgt i menuen Efter afsendelse. Vælg mellem følgende indstillinger i menuen Indstillinger:

  • Bliv på aktuel side (standard)
  • Link til fil (overfør en fil, som sammenkædes, efter indsendelse af formular)
  Vælg en funktionsmåde for formularen ved hjælp af menuen Efter afsendelse.

  Der findes to typer nye formularelementer, du kan tilføje:

  Standardfelter

  Listen over standardfelter omfatter:

  • E-mail
  • Virksomhed
  • Navn
  • Arbejdstelefonnummer
  • Mobilnummer
  • Arbejdsadresse
  • Hjemmetelefonnummer
  • Website
  • Hjemmeadresse
  • Captcha

  Markér afkrydsningsfeltet for de krævede felter for at tilføje disse felter.

 4. Du kan tilføje brugerdefinerede felter for dine kontaktformularer ved at klikke på knappen + ud for det brugerdefinerede felt, du vil tilføje, og derefter angive mærket i designvisningen for at beskrive det nye formularfeltelement, du er ved at føje til formularen.

  Følgende er de typer brugerdefinerede felter, du kan føje til en kontaktform:

  • Tekst på enkelt linje: Felter til tekst på enkelt linje er til kortere tekst, f.eks. den besøgendes alder eller postnummer.
  • Tekst på flere linjer: Føj felter til tekst på flere linjer, når du vil gøre det muligt for den besøgende at skrive flere oplysninger, f.eks. en kommentar eller et spørgsmål.
  • Afkrydsningsfelt
  • Afkrydsningsfeltgruppe
  • Alternativknapgruppe

Konfigurer indstillingerne for individuelle formularelementer

Når du markerer et formularelement, opdateres markeringsindikatoren, så elementets navn vises, f.eks. Mærke, Tekstinput eller Send. Med markeringsværktøjet kan du nemt se, hvilket indlejret element i formularen, der aktuelt er valgt.

 1. Klik på hele formularen én gang for at markere hele formularwidgeten. Du kan vælge enkelte elementer inden i formularwidgeten ved at dobbeltklikke på og markere elementet.

  Se markeringsindikatoren for at få at vide om hele widgeten eller et enkelt element er valgt. Markeringsindikatoren viser Formular, hvis du har valgt hele widgeten, og Tekstinput, hvis du har valgt et bestemt felt.

  Når et formularelement af typen Tekstinput er markeret, og du klikker på den blå pileknap for at åbne menuen Indstillinger, får du adgang til indstillinger, som specifikt er relateret til det pågældende element.

  Menuen Indstillinger viser et kontekstafhængigt sæt indstillinger til det markerede formularelement.

  I menuen Indstillinger kan du, mens et tekstinputelement er markeret, vælge, om feltet skal være obligatorisk. Du kan også vælge, om feltet skal vise beskrivende tekst, som gør det lettere for den besøgende at forstå, hvilke oplysninger han eller hun skal angive i et felt.

  I afsnittet Dele skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for at vise eller skjule feltets mærke og meddelelsestekst.

  Når et formularelement er markeret, viser markeringsindikatoren elementets navn samt menuen Tilstande, som du kan få adgang til fra kontrolpanelet (hvis relevant). Menuen i markeringsindikatoren gør det let at vælge den ønskede tilstand, når du redigerer formularelementer.

  Når et formularelement er markeret, kan du bruge menuen i markeringsindikatoren til at vælge den ønskede tilstand.

  Når du har valgt en tilstand, kan du bruge udfyldningspanelet eller kontrolpanelet til at tilpasse udseendet.

  De mulige tilstande, du kan konfigurere for formularfelter er:

  • Tom
  • Ikke tom
  • Overgang
  • Fokus
  • Fejl

  Tilstandene for knappen Send vises, når knappen er valgt.

  Du kan konfigurere følgende tilstande for knappen Send:

  • Normal
  • Overgang
  • Mus nede
  • Indsendelse i gang
  Vælg knappen Send for at få adgang til knaptilstandene.

  Bemærk, at tilstandene for en hel formular vises, hvis hele formularen er markeret:

  • Normal
  • Indsendelse i gang
  • Indsendt
  • Indsendelsesfejl
  Når hele formularen er markeret, kan du vælge en tilstand for hele formularen for at påvirke, hvordan den vises.

Formatér og design kontaktformularer

Du kan designe udseendet af formularwidgets og formularelementer på samme måde, som du opdaterer udseendet af andre widgets i Muse. Følg denne grundlæggende fremgangsmåde:

 1. Brug markeringsværktøjet til at markere hele formularen eller det formularelement, du vil opdatere.

  Hvis du f.eks. vil ændre den tekst, der vises på knappen Send, kan du dobbeltklikke på knappen Send i kontaktformularen. Du kan ændre teksten i knappen Send ved at markere teksten i Send ved hjælp af tekstværktøjet. Slet teksten og indtast et nyt ord. Du kan også vælge forskellige tilstande for knappen Send ved hjælp af menuen i markeringsindikatoren og ændre teksten for forskellige tilstande.

 2. Når du har valgt formularelementet, kan du justere udseendet på elementet.

  Du kan f.eks. dobbeltklikke og markere feltet Navn. Du kan markere tekstinputtet for feltet Navn ved bruge indstillinger i kontrolpanelet eller udfyldningspanelet til at indstille baggrundsfarven i tekstfeltet.

  Brug udfyldningspanelet til at vælge fyldfarven i Tekstinput-felterne.

  Ved hjælp af indstillingerne i udfyldningspanelet kan du vælge en massiv fyldfarve eller et farveforløb. Du kan også vælge et baggrundsbillede som udfyldning og angive indstillinger for Tilpasning og Placering. Du kan justere gennemsigtigheden af udfyldningen ved at ændre indstillingerne for opacitet.

  Bemærk, at medmindre du deaktiverer indstillingen Rediger sammen (der som standard er aktiveret), opdateres alle felter, når du redigerer et enkelt felt. Denne funktion hjælper med at sikre et ensartet design i formularen og sparer tid. Men du kan altid vælge hele formularen ved at klikke på den blå pileknap for at åbne menuen Indstillinger og fjerne markeringen i Rediger sammen, hvis du foretrækker at udforme felterne individuelt.

  Når indstillingen Rediger sammen er deaktiveret, anvendes de ændringer, du udfører i én type formularelement, ikke automatisk på de andre elementer af den samme type.

Test formularen og hent sendte meddelelser

Når du har konfigureret og udformet din formular, skal du gemme websitet og udgive det. Du kan nu teste formularen i browseren.

 1. Klik på knappen Udgiv, og klik derefter på OK.

  Udgiv websitet med de seneste ændringer.

  Der åbnes et browservindue med det udgivne website.

 2. Besøg siden med kontaktformularen, og interager med den på websitet, som er live. Test, hvad der sker, når du sender formularen uden at indtaste indhold i de obligatoriske felter. Kontroller, hvordan formularen vises og fungerer, og vær især opmærksom på, hvordan fejlmeddelelser vises.

  Når du har kontrolleret, at formularen fungerer og vises korrekt, kan du prøve at indsende formularen med nogle pladsholdermeddelelser for at sende en meddelelse. Tjek din e-mail for at se, om du har modtaget meddelelsen i din indbakke.

 3. Klik i venstre margentekst på indstillingen Brug af webformularer i kategorien Rapporter. På den viste graf kan du se den seneste formularaktivitet i forbindelse med formularindsendelser.

  I rapporten Brug af webformularer kan du se, hvor mange besøgende der har indsendt formularen.

  Ved hjælp af rapporterne i dashboardet kan du få en hel del oplysninger om de besøgende på dit website. Du kan spore tendenser for at se, hvornår der er mest trafik på websitet, og kontrollere, om de formularer, du tilføjer på dit website, fungerer efter hensigten.

  Disse oplysninger er nyttige, når du beslutter, hvornår du vil tilføje kampagner eller opdatere indholdet på dit website. Det gør det også lettere for dig at interagere med besøgende, fordi du gør det muligt for dem at sende dig meddelelser og feedback. Du kan have en dialog med dine besøgende frem for blot at vise oplysninger i en envejskommunikation fra dit website.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter websites med Muse, ved at besøge siden Adobe Muse-siden med selvstudier. Se også siden Dagens website, hvor du kan se eksempler på nye webdesign, som er oprettet med Muse.

Tilføj Google reCAPTCHA for at forhindre spam

Adobe Muse gør det muligt at tilføje reCAPTCHA, en gratis service fra Google til at beskytte dit website mod kommentarspam, falske registreringer og meget mere. Du kan aktivere reCAPTCHA på kontaktformularer i Adobe Muse til kun at tillade gyldige brugere at angive oplysninger på dit website. Find flere oplysninger om reCAPTCHA på Google reCAPTCHA.

For at bruge reCAPTCHA skal du generere offentlige og private nøgler, der er unikke for dit websites domæne. Disse nøgler skal kopieres til bestemte felter i Adobe Muse, for at reCAPTCHA kan aktiveres på dit website.

Tilføjelse og konfiguration af reCAPTCHA i en formular

 1. I Adobe Muse skal du vælge Vindue > Widgets-bibliotek > Formularer. Træk og tilføj en simpel eller en detaljeret kontaktformular.

 2. I panelet Indstillinger skal du på rullelisten Captcha vælge reCAPTCHA v2.

  Vi anbefaler, at du bruger reCAPTCHA v2, da Google ikke længere understøtter reCAPTCHA v2.

  Tilføj reCAPTCHA v2

  Feltet reCAPTCHA (billedverificering) er nu blevet tilføjet i formularen.

  Konfigurer reCAPTCHA v2-indstillingerne

 3. Konfigurer reCAPTCHA ved hjælp af følgende indstillinger:

  • Offentlig nøgle: Bruges i dine brugeres JavaScript-kode. Få mere at vide om generering af reCAPTCHA-nøgler i Generer offentlige og private nøgler.
  • Privat nøgle: Bruges til at kommunikere mellem dit websites server og Googles server. Det anbefales kraftigt, at du opbevarer den private nøgle sikkert og IKKE videregiver oplysningerne til andre. Hvis den private nøgle går tabt, kan den ikke gendannes fra Google. Få mere at vide om generering af reCAPTCHA-nøgler i Generer offentlige og private nøgler.
  • Bed om indtastning: Angiv, om reCAPTCHA er obligatorisk. Indstillingen kan ikke redigeres og er valgt som standard.
  • Tema: Angiv, om du vil vælge et lyst eller mørkt tema for reCAPTCHA-boksen.
  • Type: Angiv, om du vil aktivere billedverificering eller lydafspilning for reCAPTCHA-verificering. Lydafspilning giver blinde eller svagtseende mulighed for nemt at navigere på dit website.
  • Størrelse: Angiv, om reCAPTCHA-størrelsen skal være normal eller kompakt.
  • Mærke: Markér dette afkrydsningsfelt for at vælge at vise et mærke for reCAPTCHA-feltet. Du kan bruge dette felt til at føje en titel til reCAPTCHA-delen af formularen.
  • Meddelelsestekst: Markér dette afkrydsningsfelt for at vælge at få vist en meddelelse.

Generering af offentlige og private nøgler

 1. Bemærk:

  Du behøver ikke hente nøgler til websites, som aktuelt er udgivet på Business Catalyst.

  Åbn Google-administrationskonsollen i en browser. På Google-administrationskonsollen skal du klikke på Tilmeld dig nu for at logge på din Google-konto eller tilmelde dig via Opret en konto.

  Når du logger på, omdirigeres du til Google reCAPTCHA-startsiden.

  Google reCAPTCHA

 2. Klik på knappen Hent reCAPTCHA øverst på siden.

 3. Angiv domænenavnet på dit website i feltet Domæner. Angiv ikke den fulde URL-adresse på websitet, kun domænenavnet. F.eks. mysamplemusewebsite.com.

  Registrer dit website til Google reCAPTCHA
  Registrer dit website til Google reCAPTCHA

 4. Klik på knappen Registrer for at generere unikke offentlige og private nøgler til dit website.

  Du kan nu se, at den offentlige nøgle (nøgle til website) og private nøgle (hemmelig nøgle), genereres.

  Generering af offentlige og private nøgler
  Generering af offentlige og private nøgler

 5. Kopiér websitenøglen og den hemmelige nøgle til henholdsvis Offentlige og Private nøgler i Adobe Muse.

  Sørg for at kopiere nøglerne helt, og glem ikke nogle af tegnene.

  Når du henter et nøglepar til et domæne, deles det samme par på tværs af alle formularer på det pågældende Adobe Muse-website. Hvis du ændrer et nøglepar, vil alle automatisk blive ændret, og du skal derfor planlægge en gentagen eksport af alle sider og deres tilhørende .php-scripts. Hvis du bruger et tredjepartsværktøj til FTP-filerne til serveren, skal du sørge for at kopiere alle .html- og .php-filer (.php-filer befinder sig i mappen "scripts/") på serveren, ikke kun den ene, der blev opdateret.

 6. Vælg forhåndsvisning i browser eller i Adobe Muse for at teste reCAPTCHA'en.

   

Fejlfinding af problemer med kontaktformularer

Du kan ikke tilpasse kontaktformularer med Adobe Muse. Du kan dog bruge tredjepartswidgets til at tilpasse kontaktformularer. Du kan også designe tilpassede formularer ved at indsætte brugerdefineret HTML eller bruge tredjepartswidgets.

Du kan også bruge Business Catalyst til at tilpasse dine kontaktformularer. Få mere at vide om arbejdet med formularer med Business Catalyst på http://docs.businesscatalyst.com/user-manual/CRM/web-forms/customizing-webforms.

Google har udgivet reCAPTCHA c2. Hvis du bruger den tidligere version af reCAPTCHA, skal de offentlige og private nøgler være intakte. Google understøtter ikke længere reCAPTCHA v1. Det er en enklere løsning af gå over til reCAPTCHA v2. Hvis du vil vide, hvordan du konfigurerer og bruger reCAPTCHA v2 i Adobe Muse, skal du se Konfiguration af reCAPTCHA i Adobe Muse.

Nogle webhosts understøtter ikke alle kravene til kontaktformularer i Adobe Muse. Når du overfører til din host med FTP-overførsel i Adobe Muse, forsøger logikken i tjenesten at fastsætte, om alt er konfigureret korrekt på din hostingudbyders servere. Hvis det ikke er det, viser Adobe Muse en advarsel om de manglende krav. Du kan kontakte din hostingudbyder og bede dem om, at løse konfigurationsproblemerne.

Når du har overført dit Adobe Muse-website med en kontaktformular, kan du dirigere din browser til <yoursite-address.com/scripts/form_check.php>. Hvis dit website understøtter alt, der skal bruges for, at formularer fungerer, bør du kunne se grønne flueben på denne side. Hvis du ikke kan se det, skal du kontakte din hostingudbyder. De bør kunne tage et kig på php-koden for denne fil og se, hvilke konfigurationsændringer der skal laves på serveren, så Muse PHP-formularer fungerer korrekt.

Der kan være flere grunde til dette problem. Følg disse fejlfindingstrin:

1. Tjek din spam-mappe. Hvis du kan se formularbeskeder i din spam-mappe, skal du markere meddelelserne som værende ikke-spam.

2. Nogle hostingudbydere nægter at sende e-mails til en e-mailadresse på et andet websites domæne. Hvis dit website f.eks. er www.eksempel.com, men din formular er konfigureret til at sende e-mails til nogen@email.com, kan det være, at din hostingudbyder nægter at sende e-mails, der genereres af formularwidgeten.

Sådan løser du problemet:

 • Opdater din formular for at sende e-mails til nogen@eksempel.com. Denne ændring kan løse problemet og tillade, at e-mails kommer igennem. Hvis din hostingudbyder er GoDaddy, og din e-mailadresse for formularer er til en e-mailkonto, der ikke er fra GoDaddy, skal du aktivere "remote"-mails i cPanel. (Det kan være påkrævet med en lignende ændring for andre hostingudbydere).
 • Naviger til dit cPanel fra GoDaddy-siden. Det er her, du administrerer din webhosting.
 • På cPanel-hovedsiden skal du rulle ned til ":::Email"
 • Klik på "MX entry", der kan findes under "Accounts". Det er Mail Exchanger-indstillingen. Som standard antager GoDaddy, at du bruger en GoDaddy-mailkonto.
 • Sørg for, at "Remote Mail Exchanger" er markeret.
 • Som standard antager GoDaddy, at du hoster din e-mail via GoDaddy. Hvis du konfigurerer en e-mailadresse for din formular, som ikke er en GoDaddy-hostet e-mailadresse, accepterer GoDaddy den ikke som standard. Du skal give GoDaddy tilladelse til at sende en formular til det, som GoDaddy betragter som en "remote" e-mailadresse.

3. Nogle it-afdelinger blokerer e-mails fra nogen@storvirksomhed.com til en_anden@storvirksomhed.com, hvis e-mailen ikke sendes af storvirksomhed.coms standard e-mailservere. Prøv at ændre formularindstillingerne for at tilføje en anden e-mailadresse (anført først), som ikke ender med: @storvirksomhed.com. Denne ændring kan give tilladelse til, at formularmeddelelser leveres til begge e-mailadresser.

4. Besøg http://my-site.com/scripts/form_check.php i en browser, og sørg for, at du kan se grønne flueben. Hvis nogle elementer ikke har grønne flueben, betyder det, at hostingserveren ikke er konfigureret korrekt, så formularwidgets kan sende e-mails til de adresser, du har angivet.

Kontakt din hostingudbyder om problemet med serverkonfigurationen. Beskriv de elementer, der ikke er markeret med grønt på siden, så de kan hjælpe dig med at konfigurere serverne til at bruge de korrekte indstillinger.

Du skal bruge et JavaScript til at hente oplysningerne fra URL'en, eller du skal bruge en dynamisk backend, der udfylder formularfelterne. Du kan forudfylde formularfelter i Adobe Muse ved at integrere din kontaktformular på din Adobe Muse-side med Indsæt HTML-indstillingen.

Integrer linket til script preset.js i indstillingerne på Adobe Muse-siden (head). Integrer derpå <body onload="populate('myForm');"> ved hjælp af Indsæt HTML-indstillingen i Adobe Muse.

Du kan løse fejlen med kontaktformularen, ved at tjekke om:

 • Din hostingudbyder understøtter PHP-version 5.1 eller nyere. Adobe Muse-kontaktformularen fungerer kun, hvis du har PHP 5.1 eller nyere på din server.
 • Du støder på denne fejl, efter at du har tilføjet reCAPTCHA 2.0-feltet. Hvis ja, ser du denne fejl, fordi PHP-indstillingen for  url_fopen-indstillingen er Off. Denne indstilling bør være  On, før formularerne kan fungere korrekt. 

Du kan løse dette problem ved at kontakte din webhostingudbyder og bede udbyderen om at ændre url_fopen-værdien. Udbyderen bør ændre den tilpassede php.ini-fil i din konto i mappen public_html. Denne fil er tilgængelig på serversiden. Bed udbyderen om at ændre variablen for url_fopen til On.

Ofte stillede spørgsmål til PHP-konfiguration

PHP er et server-side scriptsprog. Det bruges ofte til dynamisk at bygge websites. Du kan få mere at vide om PHP her: https://da.wikipedia.org/wiki/PHP.

Hvis du bruger "Synkroniseret tekst"-funktionen i Adobe Muse, viser appen alle sider, der bruger synkroniseret indhold som en PHP-fil, når du overfører til din webhost med FTP. Dette gøres, så websitet kun indeholder en kopi af de delte data. De delte data indsættes dynamisk på sider og bruges, når sider gengives.

PHP-filerne tillader også, at synkroniseret indhold bruger Adobes In-Browser Editing-teknologi. Du kan redigere dit indhold en gang og opdatere overalt på websitet, når det synkroniserede indhold er blevet genbrugt.

Når du overfører med FTP, forsøger Adobe Muse at verificere, at din hostingudbyders server understøtter den teknologi, der skal bruges til få synkroniseret tekst til at fungere for besøgende på dit website. Hvis din host slet ikke understøtter PHP eller kun understøtter en meget gammel version af PHP, deaktiverer Adobe Muse generering af PHP. Det medfører en advarsel under overførslen.

En .htaccess-fil bruges af de fleste webservere til at konfigurere sideomdirigeringer og kontrollere andre indstillinger. Du kan få mere at vide om .htaccess-filer her: http://en.wikipedia.org/wiki/.htaccess

Hvis Adobe Muse genererer PHP-filer til dit website, prøver det at omdirigere forespørgsler for din gamle site (f.eks. minside.com/om.html) til den nye php-side (minside.com/om.php). Det gøres med .htaccess-filen.

På nuværende tidspunkt kræver Adobe Muse PHP-version 5.1 til understøttelse af dynamisk synkroniseret tekst.

Du skal bruge PHP-version nyere end 5.1 til kontaktformularer i Adobe Muse.

Du skal kontakte din hostingudbyder og bede dem om hjælp til at få PHP til at fungere for dit website. Du kan også overveje at skifte til en udbyder, der understøtter PHP.

Ja. Åbn dialogboksen Egenskaber for website i Adobe Muse. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Deaktiver for synkroniseret tekst i In-Browser Editing-sektionen. Nu genererer Adobe Muse .html-filer i stedet for .php-filer. Du skal markere afkrydsningsfeltet igen, hvis du vil bruge Adobes in-Browser Editing til at redigere synkroniseret tekst på et sted.

Adobe-logo

Log ind på din konto