Arranger objekter på responsive Adobe Muse-websites

Læs denne artikel for at lære mere om brudpunkter. Lær, hvordan du fastgør og ændrer størrelser på objekter til responsive layouts samt, hvordan du formaterer tekst i brudpunkter.

Bemærk:

Adobe Muse tilføjer ikke længere nye funktioner og slutter med at tilbyde support 26. marts 2020. Find flere oplysninger og hjælp på Adobe Muses FAQ om ophør af tjeneste.

I et responsivt design passer et enkelt layout med objekter og tekst muligvis ikke til alle skærmstørrelser. Billeder, tekst, widgets og formularer kan blive flyttet ved forskellige brudpunkter. Rammerne kan overskride sidebredden, objekter kan overlappe hinanden, eller teksten kan blive mindre tydelig. Billeder, tekst, widgets og formularer skal flyttes ved forskellige brudpunkter. Det er derfor vigtigt, at du arrangerer objekter og formaterer tekst omhyggeligt, så disse elementer står pænt i forskellige skærmstørrelser. 

Når du har designet din side, kan du bruge skrubben til at se en forhåndsvisning af dit layout i forskellige skærmstørrelser. Hvis du får brug for, at objekterne skal arrangeres på en anden måde med specifikke browserbredder, kan du tilføje brudpunkter.

Læs videre for at få mere at vide om brudpunkter og hvordan du effektivt kan designe dit layout med responsivt layout i Adobe Muse.

Hvad er brudpunkter?

Brudpunkter i et responsivt layout repræsenterer de forskellige browserbredder i pixels. Brudpunkterne giver dig også mulighed for at visualisere dit design i forskellige browserstørrelser samt at teste, hvordan objekterne på en side reagerer på en ændring af browserbredden.

Tilføjelse af brudpunkter

Som standard indeholder et nyt website i Adobe Muse brudpunkter til stationære computere (960 pixels i bredden). Du kan nu gå i gang med at designe layoutet til denne bredde. Når du færdiggør dit design, kan du med skrubben se en forhåndsvisning af layoutet for forskellige bredder. Når du gør det, kan du se og registrere, hvor designet brydes. For eksempel hvis en linje med tekst deles i to, eller hvis billeder, der stod på række, bliver stablet lodret. Disse bredder kræver yderligere brudpunkter. Når du har tilføjet de nødvendige brudpunkter, kan du tilpasse designet, så objekterne vises pænt.

For hvert brudpunkt føjer Adobe Muse en tilsvarende medieforespørgselserklæring til slutningen af websiden. Medieforespørgsler er et CSS3-modul, der muliggør, at indholdsgengivelse tilpasser sig til forskellige skærmstørrelser. De fleste moderne browsere kan fortolke de medieforespørgsler, der svarer til disse brudpunkter. Når brugere ser dit website på forskellige enheder, vælger browseren den mest passende medieforespørgsel og det tilsvarende designlayout og viser det brugeren.

 1. Træk i skrubben på brudpunktbjælken, og sæt den på det punkt, hvor der skal tilføjes et brudpunkt.

 2. Klik på på brudpunktbjælken. Bemærk, at der tilføjes et nyt brudpunkt på brudpunktbjælken. Du kan også se browserbredden for brudpunktet.

  Du kan på samme måde tilføje brudpunkter på brudpunktbjælken, hvor det er nødvendigt, for at angive specifikke browserbredder.

  Når du klikker på et brudpunkt, udfyldes det aktive brudpunkt med farve. De andre brudpunkter nedtones.

  Bemærk:

  Du kan også tilføje brudpunkter ved at placere bibliotekselementer med brudpunkter i din designvisning. Åbn panelet Bibliotek, vælg det objekt, du vil placere, klik på +-symbolet ved siden af objektet, og træk objektet ind i designvisningen.

Hvor skal jeg tilføje brudpunkter?

Du kan tilføje brudpunkter både til mastersider og de enkelte sider. Hvis du føjer brudpunkter til en individuel side, anvendes værdierne for brudpunktet kun på den pågældende side.

Når du tilføjer brudpunkter på en masterside, kan du anvende alle de brudpunkter, du ønsker, på de enkelte sider. Brudpunkterne fra mastersiden vises som små trekanter på de enkelte sider. Du skal bare klikke på plustegnet (+) for at aktivere brudpunkterne på de enkelte sider.

Brudpunkter for masterside
Klik på + for at føje brudpunkter til mastersiden.

Overvej dette scenarie. Når du laver layout på dit website, skal du måske tilføje specifikke brudpunkter for telefoner. Du kan tilføje relevante brudpunkter på mastersiden, så de er tilgængelige på de enkelte sider. Når du designer de individuelle sider, kan du anvende disse brudpunkter på siderne med et enkelt klik.

Bemærk:

Når du anvender en anden masterside til en enkelt side, erstattes brudpunkter fra den gamle masterside med brudpunkter fra den nye masterside.

Redigering af brudpunkter

 1. Træk skrubben, og placer den ved den ønskede brudpunktværdi på brudpunktbjælken. Dette er din ændrede placering af brudpunkt.

 2. Hvis du vil se eller redigere brudpunktfarven, skal du højreklikke på brudpunktet og vælge Egenskaber for brudpunkt, eller dobbeltklikke på brudpunktet.

  Du kan også ændre værdierne for brudpunktets bredde, højde og margen fra dette vindue.

  Under egenskaber for brudpunkt kan du få vist og ændre værdier for brudpunktets farve og margen
  Du kan ændre værdier for brudpunktets farve ved hjælp af dialogboksen Egenskaber for brudpunkt.

 3. Klik på OK for at gemme dine ændringer.

Bemærk:

Du kan ikke redigere brudpunkter på mastersiden fra de enkelte sider.

Sletning af brudpunkter

 1. Gør følgende for at slette et brudpunkt:

  • Klik på X i venstre side af det aktive brudpunkt.
  • Højreklik på brudpunktbjælken, og vælg Slet brudpunkt.

  Hvis du sletter et brudpunkt, slettes de tilhørende layoutændringer og tekstindstillinger for brudpunktet også.

  Sletning af brudpunkter
  Klik på x-symbolet for at slette brudpunktet.

  Slet brudpunktet ved at højreklikke
  Højreklik og slet brudpunkter.

  Bemærk:

  Du kan ikke slette et brudpunkt på mastersiden fra en individuel side.

Skift mellem brudpunkter

Du kan skifte fra dit nuværende brudpunkt til det næste eller forrige brudpunkt. For at gå til det forrige eller næste brudpunkt skal du gøre følgende:

 • Windows-brugere:
  • Forrige brudpunkt – tryk på Ctrl + Skift + 5
  • Næste brudpunkt – tryk på Ctrl + Skift + 6
 • Mac OS-brugere:
  • Forrige brudpunkt – tryk på Cmnd + Skift + 5
  • Næste brudpunkt – tryk på Cmnd + Skift + 6

Arbejd med objekter i et responsivt layout

Du kan bruge følgende indstillinger til at sikre, at layoutet ser pænt ud ved alle brudpunkterne:

 • Vis/skjul objekter: Du kan eventuelt skjule et objekt i et brudpunkt, samtidig med at du vælger at vise det i et andet brudpunkt. Du kan få flere oplysninger ved at se Vis eller skjul objekter.
 • Forskellig placering af objekter ved forskellige brudpunkter: Du kan placere et enkelt objekt på forskellige positioner i forskellige brudpunkter. Du kan få flere oplysninger ved at se Placering af objekter i responsivt webdesign.
 • Brug af responsiv fastgørelse: Du kan beslutte, hvilke af objekterne der skal være statiske, og hvilke af dem der skal være flydende. Du kan fastgøre de statiske objekter, så de forbliver på samme position ved alle brudpunkter. Du kan få flere oplysninger ved at se Responsiv fastgørelse.
 • Ændring af størrelse på objekter: Du kan ændre størrelsen på forskellige måder på et objekt i hvert brudpunkt. Du kan også indstille, at et objekts størrelse justeres automatisk baseret på sidebredden. Du kan få flere oplysninger om at ændre objekters størrelse ved at se Ændring af objekters størrelse.
 • Formatering af tekst til forskellige brudpunkter: Du kan formatere tekst forskelligt i forskellige brudpunkter for at øge tekstens klarhed og læsbarhed i forskellige browserbredder. Du kan få flere oplysninger ved at se Formatering af tekst i responsive layouts.

Vis eller skjul objekter

Forestil dig dette scenarie: Du har indsat en traditionel menu til en stationær computer. Men denne menu fylder alt for meget på en tabletskærm. En sandwichmenu eller en harmonikamenu fungerer bedst til tablets.

Det er nemt at håndtere den slags scenarier, når du designer responsive websites i Adobe Muse. Du kan vælge at få vis en traditionel menu til visning på computer og en sandwichmenu til tablets, som vist på følgende billeder.

Vis eller skjul objekter i responsivt layout
Vis den traditionelle menu, og skjul sandwichmenu i computervisning.

Vis eller skjul objekter i responsivt layout
Vis sandwichmenu i mobil visning, og skjul traditionel menu.

For at vise eller skjule objekter i dit Adobe Muse-projekt skal du gøre følgende:

 1. Indsæt alle de objekter, du ønsker at bruge, herunder de objekter, du ønsker at skjule i nogle brudpunkter.

 2. Træk skrubben for at gå til en bestemt brudpunktvisning.

 3. Højreklik på det objekt, du ønsker at skjule, og klik på Skjul i brudpunkter.

  Objektet skjules i den aktuelle brudpunktvisning, men kan ses i andre brudpunkter. Hvis du i stedet vil skjule objektet i alle andre brudpunkter, skal du klikke på Skjul i andre brudpunkter. Du kan senere vise objektet i specifikke brudpunkter ved hjælp af panelet Lag.

  Skjul objekter i brudpunkter
  Skjul objekter i brudpunkter

  Arranger nu de objekter, der er synlige i brudpunktvisningen.

 4. Gå til den brudpunktvisning, hvori du ønsker at vise det objekt, du skjulte tidligere. Du kan trække skrubben for at gøre dette.

 5. Klik på panelet Lag, og find det lag i objektet, du vil gøre synligt igen. Du skal muligvis gå ned gennem forskellige lag for at finde det ønskede objektlag.

  Vis eller skjul objekter via panelet Lag
  Brug panelet Lag til at vise/skjule objekter

 6. Klik på den første kolonne, som svarer til objektlaget. En lille sort prik vises for at angive, at objektet nu er synligt i den aktuelle brudpunktvisning.

  Klik for at vise eller skjule objekter
  Klik på den første kolonne for at få vist eller skjule objekter.

  Hvis du vil gøre objektet synligt igen for alle brudpunkterne, skal du højreklikke på objektet og klikke på Vis i andre brudpunkter.

Placering af objekter

Du kan placere objekter forskelligt i forskellige brudpunktvisninger. Du kan f.eks. placere billeder vandret i computervisning, mens du kan placere billederne lodret i den mobile visning.

Adobe Muse husker placeringen af objekter og viser dem på denne måde, når skærmstørrelsen ændres.

Arranger objekter til computervisning
Arranger objekter vandret til computervisning.

Arranger objekter til mobil visning.
Arranger objekter lodret til visning på mobile enheder.

For at flytte dine objekter på tværs af brudpunkter skal du gøre følgende:

 1. Vælg det brudpunkt, du vil placere objektet ved.

 2. Træk og placer objektet på den ønskede placering.

  Bemærk:

  Når du arrangerer objekter, skal du huske at kontrollere afstanden mellem objekterne og afstanden mellem objektet og kanten af browseren. Du er muligvis nødt til at justere objektpositionerne eller tilføje flere brudpunkter for at undgå de designproblemer, der opstår mellem brudpunkter.

Flyt flere objekter som en gruppe

Du kan flytte en gruppe af objekter sammen i dit responsive layout. Hvis du vil flytte en gruppe af lodret justerede objekter, skal du blot vælge det øverste objekt. Du kan se, at det lodrette håndtag vises i venstre margen i Adobe Muse.

Lodret bevægelse-håndtag i Adobe Muse
Flyt en gruppe lodret justerede objekter.

Hvis du klikker på håndtaget og bevæger det op eller ned, kan du se, at det markerede objekt samt alle andre objekt bevæger sig samlet som en gruppe.

Placer objekter med brudpunkter

Du kan tilføje et sæt brudpunkter ved at placere et bibliotekselement med brudpunkter i din designvisning. Åbn panelet Bibliotek (Vindue > Bibliotek). Vælg det element, du vil føje til siden. Klik på plussymbolet ved siden af elementet, og træk elementet til designvisningen.

Tilføj brudpunkter med bibliotekselementer
Klik på +-symbolet for at placere objekter med brudpunkter

Du kan se, at et sæt brudpunkter automatisk føjes til din side. Hvis du allerede har føjet brudpunkter til din side, og hvis du tilføjer et bibliotekselement med brudpunkter, aktiveres alle brudpunkterne på din side.

Du kan bruge bibliotekselementer med brudpunkter til hurtigt at efterligne brudpunkter mellem forskellige sider og endda mellem forskellige .muse-filer.

Fastgørelse af objekter

I Adobe Muse kan du fastgøre objekter, hvis du ønsker, at nogle objekter skal være statiske. Du kan fastgøre et objekt til enten en side eller en browser:

 • Fastgør objekter til browser: Du kan fastgøre et objekt til en browser, hvis du ønsker, at objektet skal vises konstant, selv når du bruger browserens rullepanel. F.eks. en menulinje, der vises konstant, selv når du ruller op eller ned. For at få mere at vide om at fastgøre objekter i en browser skal du se dette link.
 • Fastgør objekter til side: Du kan fastgøre et objekt til en side, hvis du ønsker, at objektet skal forblive fastgjort i forhold til websiden. Det kan f.eks. være et firmalogo, der altid vises i øverste højre hjørne af websiden.

Læs videre for at lære, hvordan du kan fastgøre et objekt til en side i et responsivt design.

Bemærk:

For at bestemme, om du vil fastgøre et objekt, skal du bruge skrubben og få vist siden med forskellige browserbredder. Hvis du stadig mener, du vil fastgøre et objekt på din side, skal du udføre følgende trin:

 1. Vælg det objekt, du vil fastgøre.

 2. I indstillingen Fastgør foroven skal du vælge ét af felterne for at fastgøre objektet til siden.

  Brug indstillingen Fastgør til side i responsivt design
  Brug menuen Fastgør til at fastgøre objekter i et responsivt layout.

 3. Fastgør objektet til en side på en af følgende måder:

  • Fastgør til venstre : Vælg dette felt, hvis du vil fastgøre et objekt til venstre på websiden. Afstanden mellem kanten af browseren og objektets venstre kant forbliver den samme.
  • Fastgør i midten : Vælg dette felt, hvis du vil fastgøre et objekt i midten. Afstanden mellem venstre og øverste kant af objektet og kanten af browseren forbliver den samme.
  • Fastgør til højre : Vælg dette felt, hvis du vil fastgøre et objekt til højre på websiden. Afstanden mellem kanten af browseren og objektets højre kant forbliver den samme.

  Hvis du f.eks. har en knap, der hedder Forudbestil nu, som skal vises i højre hjørne af siden på tværs af alle brudpunkterne, skal du markere knappen og fastgøre knappen til højre som vist på billedet.

  Klik i feltet for at fastgøre objektet til højre.
  Klik i feltet til højre for at fastgøre objektet til højre.

  Når du fastgør et objekt til en side, viser Adobe Muse stiplede linjer fra objektet for at angive Fastgør til side-placeringen. Bemærk i det følgende billede den stiplede linje, der strækker sig til den højre kant af siden. Det betyder, at objektet er fastgjort til sidens højre side.

  Fastgør til side-koben
  Stiplede linjer angiver Fastgør til side-placeringen.

 4. Brug skrubben for at få vist layoutet i forskellige sidebredder. Kontrollér, om fastgørelsen påvirker sidens layout, når sidestørrelsen ændres.

Ændring af størrelsen på objekter

 1. Gå til den brudpunktvisning, hvor du ønsker at ændre objektets størrelse.

 2. Højreklik på objektet, og vælg Tilpas > <Indstilling for tilpasning>.

  Bemærk:

  Indstillingen for ændring af størrelse er forskellig for forskellige objekter. Du kan f.eks. skalere et billede i bredden og højden i et responsivt layout, mens du kun kan skalere en tekstboks i bredden.

  Det er ikke muligt at ændre størrelse på objekter, der ikke er flydende.

 3. Træk og skalér objektet til det aktuelle brudpunkt.

  Læg f.eks. mærke til, at billedets bredde på det første billede flytter sig i et brudpunkt på 768 pixels. Du kan trække og skalere billedet, så det passer til sidebredden, som vist på det andet billede.

  Billedet flytter sig uden for sidebredden.
  Billedet er uden for sidebredden.

  Skaler objekter til forskellige brudpunkter.
  Træk og skaler objekter til forskellige brudpunkter.

 4. Se en forhåndsvisning af denne ændring i en browser. Skaler din browser, indtil browserbredden når brudpunktets værdi. Bemærk ændringen i objektets størrelse, når skærmstørrelsen når brudpunktets værdi.

Bemærk:

Hvis elementer i en tilstandsknap eller en anden widgetcontainer er indstillet til at være flydende, flyttes de og/eller ændrer størrelse, når deres container ændrer størrelse.

Kopiering af objekters størrelse og placering

Hvis du vil kopiere størrelsen og placeringen af et objekt på tværs af forskellige brudpunkter, skal du udføre følgende trin:

 1. Højreklik på det objekt, du vil kopiere.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Kopier størrelse og placering til > <specifik brudpunktværdi> for at anvende det aktuelle objekts størrelse og placering på det specifikke brudpunkt.
  • Vælg Kopier størrelse og placering til > Alle brudpunkter for at anvende det aktuelle objekts størrelse og placering på tværs af alle brudpunkter.

Formatering af tekst i responsivt layout

I responsivt design er det vigtigt at tilpasse teksten til forskellige browserbredder, så den er tydelig og læsbar. Tekst, som placeres i én brudpunktvisning, kan pludselig blive ombrudt i en anden brudpunktvisning. Der kan også opstå uønskede linjeskift, når du ændrer brudpunkterne.

Adobe Muse gør det muligt at formatere tekst forskelligt for forskellige brudpunkter. Du kan f.eks. vælge at bruge skriftstørrelse 20 pkt. til tablets og skriftstørrelse 15 pkt. til mobile enheder.

Formatér tekst til computervisning
Formatér tekst til computervisning

Formatér tekst til mobil visning
Formatér tekst til mobil visning

Når du skal formatere tekst i responsivt design, tilbyder Adobe Muse et tekstformateringsikon i det panel, hvor du også finder beskæringsværktøjet og markeringsværktøjet. Der er to muligheder i dette ikon, og du kan vælge en af de to muligheder for at formatere teksten.

Du kan vælge Formatér tekst på tværs af brudpunkter for at formatere tekst på tværs af alle brudpunkterne på en side. Når du vælger denne indstilling, skal du kun formatere teksten i én brudpunktvisning. Teksten bliver automatisk formateret på tværs af de andre brudpunkter.

Hvis du derimod vil formatere tekst for et bestemt brudpunkt, kan du vælge indstillingen Formatér tekst på det aktuelle brudpunkt. Du kan f.eks. vælge at øge tekststørrelsen til 24, når du arrangerer tekst til mobiltelefoner.

Tekstformateringen bliver gemt og vist i overensstemmelse hermed, når websitet vises på forskellige browserbredder.

Formatering af tekst i et responsivt layout

 1. Gå til den ønskede brudpunktvisning.

 2. Vælg tekstfeltet, og træk for at ændre feltets størrelse. Din tekst ombrydes, når du ændrer tekstfeltets størrelse.

  Bemærk:

  Tekstboksens højre grænse definerer, hvor meget teksten flyder i bredden, når du ændrer størrelsen på tekstboksen.

 3. Hvis du vil formatere tekst, skal du vælge den tekst, du vil formatere, og klikke på en af følgende muligheder:

  • Formatér tekst på tværs af brudpunkter for at formatere teksten på tværs af alle brudpunkterne.
  • Formatér tekst på det aktuelle brudpunkt for kun at formatere teksten for det aktuelle brudpunkt.

  Begge disse muligheder er tilgængelige i venstre panel, hvor du kan vælge tekstværktøjet eller beskæringsværktøjet.

  Formatering af tekst i brudpunkter
  Formatering af tekst i et responsivt design

  A. Formatér tekst på tværs af brudpunkter B. Formatér tekst på det aktuelle brudpunkt 

  Bemærk:

  Indstillingen for formatering af tekst i et responsivt layout ændrer kun formateringen af teksten. Du kan ikke ændre ord eller indhold for hvert brudpunkt.

Kopier tekstformatering på tværs af brudpunkter

Hvis du vil kopiere tekstens størrelse og placering på tværs af forskellige brudpunkter eller browserbredder, skal du gøre følgende:

 1. Markér den tekst, der skal kopieres.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik og vælg Kopier tekstformatering til > <specifik brudpunktværdi> for at anvende de aktuelle tekstattributter for det pågældende brudpunkt.
  • Højreklik og vælg Kopier tekstformatering til > Alle brudpunkter for at anvende de aktuelle tekstattributter på tværs af alle de andre brudpunkter.

  Du kan se en forhåndsvisning af dit layout ved hvert brudpunkt ved hjælp af skrubben. Tilføj brudpunkter for at optimere dit layout til forskellige browserbredder, hvis det er nødvendigt.

Anvend rulleeffekter i et responsivt layout

Du kan føje rulleeffekter til et responsivt layout. Rulleeffekter understøttes kun med faste brudpunkter. Faste brudpunkter angiver, at dit layout er fikseret ved den pågældende sidebredde. Tilføj et fast brudpunkt, vælg det objekt, du vil føje rulleeffekter til, og konfigurer derpå indstillingerne for rulleeffekter.

 1. Åbn din Adobe Muse-side, hvor du vil tilføje rulleeffekten. Du kan f.eks. føje rulleeffekter til navigering og baggrundsbilledet i headeren.

 2. Når du åbner det responsive layout, skal du bemærke brudpunkterne på din side. Disse brudpunkter er flydende som angivet af et ikon med pile, der vender begge veje.

  Flydende brudpunkter
  Flydende brudpunkter angivet af et ikon med to pile

  Hvis du kigger på panelet Rulleeffekter, kan du se, at indstillingen er deaktiveret.

  Rulleeffekter deaktiveret for flydende brudpunkter
  Rulleeffekter er deaktiveret for flydende brudpunkter

 3. Du skal tilføje et fast brudpunkt for at aktivere rulleeffekter. Du kan tilføje et fikseret brudpunkt ved at klikke på linjen Brudpunkt og derefter klikke på Tilføj et brudpunkt. 

 4. Vælg Fast bredde på rullemenuen, og klik på OK.

  Tilføj et brudpunkt med fast bredde
  Tilføj et brudpunkt med fast bredde

  Faste brudpunkter
  Bemærk de faste brudpunkter med et firkantet ikon

  Bemærk, at det faste brudpunkt på din side er angivet af en firkant. Når du får vist siden ved en browserbredde på 1225 pixels eller mere, forbliver siden fikseret som den ses på 1225 pixels. Layoutet bliver ikke flydende ved dette brudpunkt.

 5. Vælg det objekt, som du vil anvende rulleeffekter på, og konfigurer indstillingerne for rulleeffekterne.

  Anvend rulleeffekter på valgte objekter
  Anvend rulleeffekter på valgte objekter

  Bemærk:

  Du kan kun anvende rulleeffekter, når du er ved det faste brudpunkt og ikke på andre (flydende) brudpunkter.

  Se Anvend rulleeffekter i Adobe Muse for at få at vide, hvordan du tilføjer og bruger rulleeffekter i Adobe Muse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du har en specifik enhed, du vil designe dit website til, kan du tilføje det passende brudpunkt. Brugere kan dog få vist dit website fra alle slags enheder med forskellige skærmstørrelser. Det anbefales derfor, at du kun tilføjer brudpunkter, hvor dit brudpunkt brydes. Det sikrer, at dit website ser velarrangeret ud på alle enheder.

Brudpunkter på mastersider vises som hvide trekanter på dine individuelle sider. Du kan aktivere disse brudpunkter på individuelle sider ved at klikke på den hvide trekant på brudpunktbjælken og derefter klikke på plustegnet (+).

En anden måde du nemt kan overføre brudpunkter fra en masterside til en specifik side er ved at kopiere et mastersideelement, skifte til den side, hvor du vil anvende brudpunktet, vælge Rediger > Indsæt med brudpunkter og derefter slette det indsatte element fra lærredet. Selvom elementet slettes, forbliver brudpunktet fra mastersiden.

Tekstbokse skaleres ikke og kan overlappe hinanden, hvis de ikke er "flydende". Du kan gøre tekstbokse flydende ved at højreklikke på hver tekstboks og vælge Skaler > Responsiv bredde.

Du kan eventuelt se ekstra plads eller blanktegn af flere grunde, f.eks. en klæbrig sidefod eller en skjult objekt. Du kan få mere at vide om, hvordan du løser dette problem i denne artikel.

Når du ser et gråt område i din forhåndsvisning, kan du tjekke, om der er et eksternt objekt eller et skjult objekt uden for siden. Du kan vælge alle objekter ved at klikke på Vis > Vis rammekanter. Du kan også zoome ud og se placeringen af alle objekter. Tjek, om der et skjult objekt eller et eksternt objekt, og placer objektet inde i dit layout for at løse problemet.

Ikke alle widgets i Adobe Muse er på nuværende tidspunkt responsive. Se denne tabel for at se, om en widget er responsiv.

Adobe-logo

Log ind på din konto