Problem

Når du beskærer et billede i Photoshop og angiver bredde, højde og opløsning i funktionen Beskær, vises en fejlmeddelelse om, at arbejdsdisken er fuld, og at billedet ikke kan beskæres.

Detaljer

Hvis du efterlader værdierne tomme, kan billedet godt beskæres.

Løsning

Vælg én af følgende fremgangsmåder:

Løsning 1: Angiv måleenheder, når du beskærer.

Angiv de ønskede måleenheder for henholdsvis bredde og højde. Du kan f.eks. angive 100pc for pixels eller 1in for tommer.

Løsning 2: Indstil en standardmåleenhed.

Sådan indstilles standardmåleenheder:

1. Vælg Rediger > Indstillinger > Enheder og linealer (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Enheder og linealer (Mac OS).

2. I afsnittet Enheder i dialogboksen Indstillinger skal du vælge en måleenhed i Type. Vælg eksempelvis Pixels.

3. Klik på OK.

Baggrundsoplysninger

Fejlen "Arbejdsdisken er fuld" opstår, når den færdige fil bliver for stor til, at arbejdsdisken kan behandle den. Fejlen kan opstå hvis filen blev oprettet med dimensioner i pixels, men beskæringen er sat til tommer (som er standardmåleenheden). Hvis du eksempelvis angiver 700 x 800 for bredde og højde, vil beskæringsindstillingerne som standard bruge tommer i stedet for pixels. Du skal specificere, at det er 700px x 800px, for at få det ønskede resultat – eller du kan angive pixels som standardmåleenheden i Indstillinger. Hvis du lader beskæringsindstillingerne være tomme, vil Photoshop beskære billedet til det angivne område med samme måleenhed, som da billedet blev oprettet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online