3D-gengivelse, og hvordan man gemmer

  Annullering af 3D-funktioner i Photoshop

Photoshops 3D-funktioner vil blive fjernet i fremtidige opdateringer. Brugere, der arbejder med 3D, opfordres til at udforske Adobes nye Substance 3D-samling, som repræsenterer den næste generation af 3D-værktøjer fra Adobe. Yderligere oplysninger om annulleringen af Photoshops 3D-funktioner findes her: Photoshop 3D | Almindelige spørgsmål om udgåede 3D-funktioner.

Bemærk:

I Photoshop CS6 var 3D-funktionerne en del af Photoshop Extended. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud.

Ændre indstillinger for 3D-gengivelse

Gengivelsesindstillinger bestemmer, hvordan 3D-modeller tegnes. Photoshop installeres med en række faste indstillinger, som er de mest almindelige. Tilpas indstillinger for at oprette dine egne forudindstillinger.

Bemærk:

Gengivelsesindstillinger er lagspecifikke. Hvis et dokument indeholder flere 3D-lag, skal du angive separate gengivelsesindstillinger for hvert enkelt.

Vælg en forudindstilling for gengivelse

Den faste standardindstilling til gengivelse er Standard, som viser alle modellens synlige flader. Forudindstillinger for Trådramme og Knudepunkter viser den underliggende struktur. Hvis du vil kombinere ren gengivelse og trådrammegengivelse, skal du vælge forudindstillingen Ren trådramme. Hvis du vil have vist en model som en simpel boks, som reflekterer dens yderste dimensioner, skal du vælge en forudindstilling for Afgrænsningsramme.

 1. Klik på knappen Scene  øverst i 3D-panelet.

 2. Vælg en indstilling i menuen Forudindstilling i nederste halvdel af panelet.

Forudindstillinger for gengivelse i Photoshop
Installerede faste indstillinger til gengivelse

A. Standard (Kvalitet er indstillet til Interaktiv) B. Standard (Kvalitet er indstillet til Stråleaftegnet og grundplanet er synligt) C. Afgrænsningsramme D. Dybdekort E. Skjult trådramme F. Linjeillustration G. Normaler H. Malemaske I. Illustration med skygge J. Knudepunkter med skygge K. Trådramme med skygge L. Ubrudt trådramme M. Gennemsigtig kontur for afgrænsningsramme N. Gennemsigtig afgrænsningsramme O. Tosidet P. Knudepunkter Q. Trådramme 

Bemærk:

Forudindstillingen Tosidet anvendes kun på krydsudsnit og viser en legememodel i den ene halvdel af afsnittet og en trådramme i den anden.

Tilpasning af gengivelsesindstillinger

 1. Klik på knappen Scene  øverst i 3D-panelet.

 2. Klik på Rediger til højre for menuen Indstillinger for gengivelse.

 3. (Valgfrit) Vælg Vis for at få vist effekten af de nye indstillinger, når du foretager ændringer. Eller fravælg denne indstilling for at forbedre ydeevne en anelse.

  Bemærk:

  Hvis du vil angive entydige indstillinger for hver halvdel af et krydsudsnit, skal du klikke på krydsudsnitsknapperne   øverst i dialogboksen.

 4. Aktiver flade-, kant-, knudepunkt-, rumfang- eller stereogengivelse ved at markere afkrydsningsfelterne til venstre i dialogboksen. Juster derefter de relaterede indstillinger herunder.

Bemærk:

Oplysninger om rumfangsindstillinger, der primært bruges sammen med DICOM-billeder, finder du i Vise 3D-versionen i forskellige gengivelsestilstande.

Fladeindstillinger

Fladeindstillinger bestemmer, hvordan modeloverflader vises.

Fladetype

Tegner overflader ved hjælp af en af eller alle disse metoder:

Dækkende

Tegner uden skygger eller refleksioner ved hjælp af GPU'en på et OpenGL-skærmkort.

Ubelyst tekstur

Tegner uden belysning og viser i stedet kun den valgte teksturindstilling. (Spredning er valgt som standard).

Flad

Anvender den samme overfladenormal til alle knudepunkter i en flade og opretter et facetteret udseende.

Konstant

Erstatter teksturer med den angivne farve.

Bemærk:

Klik på boksen Farve for at justere flade-, kant- eller knudepunktsfarve.

Afgrænsningsramme

Viser bokse, der reflekterer hver komponents yderste dimensioner.

Normaler

Viser X-, Y- og Z-komponenter for overfladenormaler i forskellige RGB-farver.

Dybdekort

Viser en grå model og bruger luminans til at vise dybde.

Malemaske

Viser malbare områder som hvide, oversamplede områder med rødt og undersamplede områder med blåt. (Se Identificere malbare områder).

Tekstur

Angiver teksturkortet, når Fladetype er indstillet til Ubelyst tekstur. (Se Indstillinger for 3D-materialer.)

Gengiv til endeligt output

Producerer mere jævne skygger og realistiske gradueringer fra reflekterede objekter og omgivelser til eksporterede videoanimationer. Denne indstilling kræver imidlertid mere behandlingstid.

Refleksioner, Brydninger, Skygger

Viser eller skjuler disse funktioner, der er specifikke for Stråleaftegnet gengivelse.

Fjern bagudvendte flader

Skjuler overflader på bagsiden af tosidede komponenter.

Kantindstillinger

Kantindstillinger bestemmer, hvordan trådrammelinjer vises.

Kanttypografi

Afspejler indstillingerne Konstant, Flad, Ren og Afgrænsningsramme, der er beskrevet for Fladetype herover.

Tærskelværdi for falsning

Justerer antallet af strukturelle linjer, der vises i modellen. En falsning eller linje dannes, når to polygoner i en model samles ved en bestemt vinkel. Hvis kanterne mødes ved en vinkel under indstillingen Tærskelværdi for falsning (0-180), fjernes den linje, de danner. Hele trådrammen vises ved en indstilling på 0.

Stregtykkelse

Angiver bredden i pixel.

Fjern bagudvendte flader

Skjuler kanter på bagsiden af tosidede komponenter.

Fjern skjulte linjer

Fjerner linjer, som forgrundslinjer overlapper.

Knudepunktsindstillinger

Knudepunktsindstillinger justerer udseendet af knudepunkter (skæringer af polygoner, som udgør trådrammemodellen).

Toppunkttype

Afspejler indstillingerne Konstant, Flad, Ren og Afgrænsningsramme, der er beskrevet for Fladetype herover.

Radius

Bestemmer hvert knudepunkts pixelradius.

Fjern bagudvendte flader

Skjuler knudepunkter på bagsiden af tosidede komponenter.

Fjern skjulte knudepunkter

Fjerner knudepunkter, som forgrundsknudepunkter overlapper.

Stereoindstillinger

Stereoindstillinger justerer indstillinger for billeder, der enten skal ses med rød-blå briller eller udskrives til objekter, som indeholder en linse.

Stereotype

Angiver rød/blå for billeder, der ses med farvede briller, eller Lodret skærminterlacing for linsetryk.

Parallakse

Justerer afstanden mellem de to stereokameraer. Højere indstillinger forøger tredimensional dybde, men reducerer feltdybden, og får elementer foran eller bag ved fokusplanet til at se ufokuserede ud.

Linseafstand

Angiver for billeder med lodret skærminterlacing, hvor mange linjer pr. tomme linsen har.

Fokusplan

Bestemmer placeringen af fokusplanet i forhold til centrum i modellens afgrænsningsramme. Indtast negative værdier for at flytte planet fremad og positive værdier for at flytte det bagud.

Sådan gemmes eller slettes en forudindstilling for gengivelse

 1. Klik på knappen Scene  øverst i 3D-panelet.

 2. Klik på Gengivelsesindstillinger.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gemme en forudindstilling, skal du tilpasse indstillinger og klikke på knappen Gem .

  • Hvis du vil slette en forudindstilling, skal du markere den i menuen Forudindstilling og klikke på knappen Slet .

Gengive en 3D-fil til endeligt output

Når du er færdig med at arbejde med din 3D-fil, skal du oprette en endelig gengivelse for at producere versionen i den højeste kvalitet til output på internettet, på tryk eller til animation. Endelig gengivelse bruger stråleaftegning og en højere samplingfrekvens til at fange mere realistiske belysnings- og skyggeeffekter.

Brug endelig gengivelsestilstand til at forøge følgende effekter i 3D-scenen:

 • Billedbaseret belysning og global omgivende farve.

 • Belysning fra objektreflektans (farveforløb).

 • Reduceret støj i bløde skygger.

Bemærk:

En endelig gengivelse kan være tidskrævende, afhængigt af modellen, belysning og kort i 3D-scenen.

 1. Foretag nødvendige justeringer af modellen, herunder belysnings- og skyggeeffekter.

  Bemærk:

  Det er ikke nødvendigt at ændre indstillinger for kantudjævning for scenen inden gengivelse. Som standard bruges indstillingen Bedst.

 2. Klik på knappen Scene øverste i 3D-panelet, og klik derefter på Scene i listen nedenfor.

 3. Vælg Sidste output med stråleaftegnet i menuen Kvalitet i den nederste halvdel af panelet.

Når gengivelsen er afsluttet, kan du samkopiere 3D-scenen til output i et andet format, sammensætte 3D-scenen med 2D-indhold eller udskrive direkte fra 3D-laget.

Bemærk:

I forbindelse med eksport af videoanimationer, kan du vælge Gengiv til endeligt output i dialogboksen 3D-indstillinger for gengivelse. Se Tilpasning af gengivelsesindstillinger.

Gem og eksporter 3D-filer

Hvis du vil bevare 3D-indholdet i en fil, skal du gemme filen i Photoshop-format eller et andet understøttet billedformat. Du kan også eksportere et 3D-lag som en fil i et understøttet 3D-filformat.

Eksport af 3D-lag

Du kan eksportere 3D-lag i alle understøttede 3D-formater: Collada DAE, Wavefront/OBJ, U3D og Google Earth 4 KMZ. Vær opmærksom på følgende faktorer, når du vælger et eksportformat:

 • Wavefront/OBJ-format gemmer ikke kameraindstillinger, lys eller animation.

 • Kun Collada DAE gemmer gengivelsesindstillinger.

Benyt følgende fremgangsmåde for at eksportere et 3D-lag:

 1. Vælg 3D > Eksporter 3D-lag.

 2. Vælg et format til eksport af teksturer:

  • U3D og KMZ understøtter JPEG eller PNG som teksturformater.

  • DAE og OBJ understøtter alle Photoshop-understøttede billedformater til teksturer.

 3. (Valgfrit) Vælg en kodningsindstilling, hvis du eksporterer til U3D-format. ECMA 1 er kompatibel med Acrobat 7.0, ECMA 3 er kompatibel med Acrobat 8.0 og nyere og indeholder nogen maskekomprimering.

 4. Klik på OK for at eksportere.

Begrænsninger ved eksport til U3D-format

Sørg for, at alle 3D-lag, du eksporterer som U3D, kun har trekantet objektgeometri. Hav derudover følgende begrænsninger for øje, når du eksporterer 3D-lag som U3D:

 • Primitiver af højere niveau, såsom NURBS, sløjfer og kurver, understøttes ikke.
 • Teksturmapping er begrænset til ét spredningskort pr. materiale. Omgivende, spejlende, lysende og gennemsigtige teksturkort understøttes ikke.
 • Materialeanimation understøttes ikke.

Gemme en 3D-fil

Hvis du vil bevare 3D-modellens placering, belysning, gengivelsestilstand og krydsudsnit, skal du gemme filer med 3D-lag i PSD-, PSB-, TIFF- eller PDF-format.

 1. Vælg Filer > Gem eller Filer > Gem som, vælg formatet Photoshop (PSD), Photoshop PDF eller TIFF, og klik på OK.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?