DICOM-filer

  Annullering af 3D-funktioner i Photoshop

Photoshops 3D-funktioner vil blive fjernet i fremtidige opdateringer. Brugere, der arbejder med 3D, opfordres til at udforske Adobes nye Substance 3D-samling, som repræsenterer den næste generation af 3D-værktøjer fra Adobe. Yderligere oplysninger om annulleringen af Photoshops 3D-funktioner findes her: Photoshop 3D | Almindelige spørgsmål om udgåede 3D-funktioner.

Bemærk:

I Photoshop CS6 er 3D-funktionerne en del af Photoshop Extended. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud.

Om DICOM-filer

Bemærk:

DICOM (et akronym for Digital Imaging and Communications in Medicine) er den mest almindelige standard for modtagelse af medicinske scanninger. Med Photoshop kan du åbne og arbejde med DICOM-filer (.dc3, .dcm, .dic eller filer uden filtypenavn). DICOM-filer kan indeholde flere "udsnit" eller billeder, der repræsenterer forskellige lag af en scanning.

Photoshop læser alle billeder fra en DICOM-fil og konverterer dem til Photoshop-lag. Photoshop kan også placere alle DICOM-billeder i et gitter på ét lag eller åbne billeder som en 3D-version, du kan rotere i 3D-rum. Photoshop kan læse DICOM-filer med 8, 10, 12 eller 16 bit. (Photoshop konverterer 10- og 12-bit-filer til 16-bit-filer).

Når du har åbnet en DICOM-fil i Photoshop, kan du bruge et hvilket som helst Photoshop-værktøj til at justere, markere eller anmærke filen. Brug f.eks. noteværktøjet til at føje en kommentar til filen, blyantværktøjet til at markere et bestemt område af scanningen eller filteret Støv og ridser til at fjerne støv eller ridser fra en scanning. Brug linealen eller markeringsværktøjerne til at foretage målinger af billedindholdet.

Bemærk:

En måleskala i en DICOM-fil importeres automatisk sammen med filen. Hvis der ikke findes en skala, tilføjes standardskalaen på 1 pixel = 1 mm som en brugerdefineret måleskala. Se Indstille måleskalaen.

Du kan gemme 8-bit-DICOM-filer i ethvert filformat, som Photoshop understøtter (16-bit-filer skal gemmes i formatet DICOM, Stort dokumentformat, Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG eller TIFF).

Bemærk:

Hvis du gemmer en fil i DICOM-format, annulleres alle lagtyper, justeringer, blandingstilstande eller masker.

Du kan også få vist og redigere metadata til DICOM-filer i Bridge eller i dialogboksen Filoplysninger i Photoshop. DICOM-filer understøtter ekstern automatisering via scripting (læs mere under Scripting).

Åbne en DICOM-fil

Inden du åbner en DICOM-fil, kan du angive, hvordan DICOM-billeder åbnes (som lag, i et gitter eller som en 3D-version), samt angive indstillinger (i dialogboksen DICOM-filimport), der gør patientmetadata anonyme og viser masker. Under importen kan du også panorere, zoome og indstille vinduesniveau.

Dialogboksen DICOM-import viser også sidehovedoplysninger om DICOM – tekstoplysninger om filen, f.eks. dens dimensioner, dataopløsning og om dataene er komprimerede.

Bemærk:

Du kan importere en sekvens af flere DICOM-filer med et enkelt billede i en enkelt Photoshop-fil med flere lag ved hjælp af kommandoen Nyt videolag. Se Importere billedsekvenser.

 

 1. Vælg Filer > Åbn, markér en DICOM-fil, og klik på Åbn.
 2. Markér de billeder, du vil åbne. Hold Skift nede, og klik for at markere sammenhængende billeder. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere ikke-sammenhængende billeder. Klik på Markér alle for at markere alle billeder.
  Bemærk:

  Hvis du vil rulle hurtigt gennem billederne, skal du bruge muserullehjulet (Windows) eller klikke på højre eller venstre piletast under det store visningsområde.

 3. Vælg mellem følgende indstillinger, og klik derefter på Åbn.

  Importere rammer

  DICOM-rammer placeres på lag ved hjælp af indstillingen Import Frames As Layers. Med N-op-konfiguration vises flere billeder i et gitter (indtast værdier i boksene Rækker og Kolonner for at angive gitterets højde og bredde). Importer som volumen åbner DICOM-billeder som en volumen, hvor z-afstanden bestemmes af DICOM-indstillinger, og data er interpoleret mellem billederne. Du kan få vist enheden fra en vilkårlig vinkel og bruge forskellige gengivelsestilstande til at fremhæve data.

  DICOM-datasæt

  Med Anonymize overskrives patientmetadata med "anonymize". Med Show Overlays vises masker, f.eks. anmærkninger, kurver eller tekst.

  Bruge vinduer

  Vælg Vis indstillinger for vinduer for at justere rammens kontrast (Vinduesbredde) og lysstyrke (Vinduesniveau). Du kan også trække værktøjet Vinduesniveau op eller ned for at justere niveauet eller til højre eller venstre for at justere bredden. Du kan også vælge almindelige radiologiske forudindstillinger i menuen Window Preset (Default, Lung, Bone eller Abdomen). Vælg Reverse Image for at invertere lysstyrkeværdierne for rammen.

  Bemærk:

  Hvis du vil zoome, skal du vælge et zoomniveau i menuen Vælg zoomniveau (eller klikke på plus- eller minustegnet for at zoome ind eller ud). Hvis du vil panorere, skal du klikke på håndikonet øverst i dialogboksen og trække hen over rammen.  

Oprette en 3D-version fra DICOM-billeder

 1. Vælg Filer > Åbn, markér en DICOM-fil, og klik på Åbn.
 2. Vælg de billeder, du vil konvertere til en 3D-version. Hold Skift nede, og klik for at markere sammenhængende billeder. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere ikke-sammenhængende billeder. Klik på Markér alle for at markere alle billeder.
 3. Vælg Importer som volumen i Indstillinger for billedimport, og klik derefter på Åbn.

Photoshop opretter en 3D-version af DICOM-billederne og placerer den i et 3D-lag i panelet Lag. Du kan bruge Photoshops 3D-placeringsværktøjer til at få vist 3D-versionen fra en vilkårlig vinkel eller ændre gengivelsesindstillinger for bedre at visualisere data.

 • Den oprindelige DICOM-fil bevares som et spredningsteksturlag knyttet til 3D-versionslaget. Du kan læse mere om 3D-teksturer under Redigering af teksturer i 3D.

 • Dobbeltklik på teksturlaget for at åbne DICOM-filen som et Smart Object i sit eget dokumentvindue. DICOM-billederne vises som separate lag i panelet Lag.

 • Ændringer, som du foretager af enkelte lag, anvendes på 3D-versionen, når du lukker og gemmer det pågældende Smart Object.

Hvis du vil gemme 3D-versionen, kan du eksportere 3D-laget eller gemme filen i PSD-format. Se Sådan gemmes og eksporteres 3D-filer.

Vise en 3D-version fra forskellige vinkler

 1. Marker 3D-laget med DICOM-versionen i panelet Lag.
 2. Vælg enten 3D-placeringsværktøjet  eller et 3D-kameraværktøj  i panelet Værktøjer.
 3. Brug placerings- eller kameraværktøjerne på indstillingslinjen til at rotere, flytte eller skalere 3D-versionen. Læs mere under Værktøjer til 3D-objekter og -kameraer.

  Bemærk:

  Hvis OpenGL-understøttelse er aktiveret på systemet, kan du også bruge 3D-aksen til at rotere, flytte eller skalere 3D-versionen. Se 3D-akse.

Vise en 3D-version i forskellige gengivelsestilstande

 1. Marker 3D-laget med DICOM-versionen i panelet Lag.
 2. Vælg Vindue > 3D for at åbne 3D-panelet.
 3. Vælg en gengivelsestilstand i menuen Forudindstilling i den nederste del af 3D-panelet.
  Bemærk:

  Gengivelsestilstande, som bruger en overførselsfunktion, benytter et Photoshop-farveforløb til at gengive værdier i versionen. Farveforløbs- og opacitetsværdierne kombineres med gråtoneværdierne i versionen for at optimere eller fremhæve forskellige typer indhold. Gengivelsestilstande for overførselsfunktioner er kun tilgængelige for DICOM-gråtonebilleder.

  Grænseforbedring

  Sænker opaciteten i homogene områder og bevarer samtidig grænsernes opacitet. Det kan også reducere støj i versionen.

  Fuld farveskala

  Overførselsfunktion, som bruger et fuldt ("regnbue") Photoshop-farveforløb.

  Højlys, højt område

  Overførselsfunktion, som bruger farven hvid til hele værdiområdet, nul opacitet for værdier i det lave område og høj opacitet for værdier i det høje område.

  Højlys, lavt område

  Overførselsfunktion, som bruger farven hvid til hele værdiområdet, nul opacitet for værdier i det høje område og høj opacitet for værdier i det lave område.

  Projicering af maksimal intensitet

  Viser maksimale værdier i versionen for at vise et hurtigt eksempel på versionens struktur. Giver ingen dybdeafmærkninger.

  Rød-blå farveskala

  Overførselsfunktion, som bruger et fuldt rød-blåt farveforløb.

  Tynde isolinjer

  Overførselsfunktion, som bruger konstant farve, mens opacitetskomponenten er en funktion med flere spidser for at vise isoværdier.

  Røntgen

  Tilnærmer sig røntgenstrålingstransport gennem et halvgennemsigtigt røntgenmedie. Denne effekt kan bruges til at generere et billede fra en CT-scanning, der ligner et røntgenbillede af det samme objekt.

  Hvid-sort farveskala

  Overførselsfunktion, der bruger en sort-hvid farvekomponent.

 4. (Valgfrit) Hvis du vil oprette en brugerdefineret gengivelsestilstand, skal du klikke på Gengivelsesindstillinger i 3D-panelet for at åbne dialogboksen Indstillinger for 3D-gengivelse. Vælg indstillinger i afsnittet Enhedstype i dialogboksen.

Eksportering af DICOM-billeder som JPEG-filer

 1. Åbn en DICOM-fil, og angiv indstillinger i dialogboksen DICOM-filimport (se Åbne en DICOM-fil).

 2. Vælg rammer i dialogboksen DICOM File Import: Hold Skift nede, og klik for at markere fortløbende rammer, hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere ikke-sammenhængende rammer, eller klik på Marker alle for at markere alle rammer.
 3. Skriv et præfiks i boksen Præfiks i området Eksportindstillinger.
 4. Klik på Eksporter præsentation (JPEG), marker en mappe, og klik på Vælg.

  JPEG-filerne gemmes på den angivne placering med præfikset føjet til filnavnene. Hvis du har valgt flere billeder, tilføjer Photoshop fortløbende numre i slutningen af hvert filnavn (f.eks. DICOM-billede1, DICOM-billede2, DICOM-billede3).

DICOM-metadata

Du kan få vist og redigere flere kategorier af DICOM-metadata i dialogboksen Filoplysninger i Photoshop.

Patientoplysninger

Omfatter patientens navn, id, køn og fødselsdato.

Undersøgelsesdata

Omfatter undersøgelses-id, henvisende læge, dato og klokkeslæt for undersøgelsen og en beskrivelse af undersøgelsen.

Seriedata

Omfatter serienummer, modalitet, dato og klokkeslæt for serien og en beskrivelse af serien.

Udstyrsdata

Omfatter udstyrsinstitutionen og -producenten.

Billeddata

Omfatter overførselssyntaksen, den fonometriske fortolkning, rammens bredde og højde, bit pr. pixel og rammerne. (Disse felter kan ikke redigeres).

Animere DICOM-filer

Hvis du vil animere DICOM-udsnit eller -billeder, skal du markere alle DICOM-lag og vælge Opret billeder ud fra lag i menuen i panelet Animation (tidslinje).

Når du har oprettet billeder i panelet (Animation) Tidslinje, kan du gemme DICOM-filer som QuickTime-film (ændre DICOM-gråtonefiler til RGB og derefter gengive som video). Du kan også gemme billeder som animerede GIF-filer (vælg Filer > Gem til web og enheder).

Du kan også bruge panelet Tidslinje til at animere en 3D-version, der er oprettet ud fra en DICOM-fil. Se Oprettelse af 3D-objekter og animationer.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online