Se nyhederne i 2019-udgivelserne af Photoshop.
Photoshop_CC_icon

Oktober 2018-udgivelsen af Photoshop (version 20.0) ruller spændende nye funktioner ud til designere, digitale fotografer og illustratorer. I det følgende finder du en hurtig introduktion til nye funktioner samt link til ressourcer med yderligere oplysninger.


Bemærk:

 • Med den nye automatiske opdateringsfunktion bliver dine Creative Cloud-apps nu automatisk opdateret, når en ny version er tilgængelig. Du kan administrere opdateringspræferencer ved hjælp af Creative Cloud-computerappen. Få mere at vide.
 • Hvis du opgraderer fra en tidligere version af Photoshop, kan du tage et kig på disse overvejelser og tips.

Rammeværktøj til nem maskering

Maskér nemt billeder ved at placere dem i rammer. Brug Rammeværktøjet (K) til hurtigt at lave rektangulære eller elliptiske pladsholderrammer. Du kan også konvertere en form eller tekst i billeder og fylde den med billeder.

Rammeværktøj til nem maskering

Du kan placere et billede i en ramme ved blot at trække og slippe et Adobe Stock-aktiv eller biblioteksaktiv fra panelet Biblioteker eller fra dit lokale drev – billedet skaleres automatisk, så det passer til rammen. Indhold, der placeres i rammer, placeres altid som Smart Objects, så det kan skaleres uden at ødelægge noget.

Få flere oplysninger i Placer billeder i rammer.

Forandret Udfyldning, der afhænger af indholdet

Leveret af Adobe Sensei

Et nyt, dedikeret arbejdsrum til Udfyldning, der afhænger af indholdet giver dig en interaktiv redigeringsoplevelse, hvor du får mulighed for at opnå smukke resultater. Du kan nu vælge hvilke kildepixels, du vil bruge, rotere og skalere, og du kan spejle kildepixels takket være Adobe Sensei-teknologi. Du får også en live forhåndsvisning i fuld opløsning af ændringerne samt mulighed for at anvende resultatet på et nyt lag.

Arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet i Photoshop 2019

Sådan starter du arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet:

 1. Åbn et billede i Photoshop. Brug et markeringsværktøj, og markér det område, du vil udfylde.
 2. På menulinjen skal du vælge Rediger > Udfyldning, der afhænger af indholdet.
I arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet viser dokumentvinduet standardindsamlingsområdet som en overlejret maske over billedet. Du kan bruge de værktøjer, der er tilgængelige i panelet Værktøjer (i venstre side af skærmen), til at ændre indsamlingsområdet og det område, du markerede til at starte med. I panelet Udfyldning, der afhænger af indholdet (i højre side af skærmen) kan du angive indsamlingsindstillingerne og outputindstillingerne for at få den ønskede udfyldning i billedet. Mens du foretager ændringerne, viser panelet Forhåndsvisning en live forhåndsvisning i fuld opløsning af outputtet.

Fortryd flere trin

Du kan nu bruge Ctrl + Z (Win)/Kommando+Z (Mac) til at fortryde flere trin i dit Photoshop-dokument, ligesom i andre Creative Cloud-apps. Denne nye funktion er aktiveret som standard.  

Brug Control/Kommando + Z for at fortryde flere trin

Med fortryd flere trin viser menuen Redigering følgende kommandoer:

 • Fortryd: Flytter ét skridt tilbage i Fortryd-kæden. Brug genvejstasterne: Ctrl + Z (Win)/Kommando+Z (Mac).
 • Annuller fortryd: Flytter ét skridt fremad. Brug genvejstasterne: Skift + Ctrl + Z (Win)/Skift + Kommando + Z (Mac).
 • Skift til/fra sidste tilstand fungerer på samme måde som i ældre metode med at fortryde. Brug genvejstasterne: Ctrl + Alt + Z (Win)/Kommando + Option + Z (Mac).

(Photoshop)

Gør følgende for at skifte til den gamle fortryd-funktion i Photoshop:

 1. På menulinjen skal du vælge Rediger > Tastaturgenveje.
 2. I dialogboksen Tastaturgenveje og menuer skal du vælge Brug gammel Fortryd genveje og derefter klikke på OK.
 3. Genstart Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Gør følgende for at skifte til den gamle fortryd-funktion i Adobe Camera Raw:

 1. Vælg Rediger > Præferencer > Filhåndtering på menulinjen i Photoshop.
 2. Under Filkompatibilitet skal du klikke på Camera Raw-indstillinger.
 3. I dialogboksen Camera Raw-indstillinger skal du vælge Brug gammel Fortryd genveje og derefter klikke på OK.
 4. Genstart Photoshop.
Menuen Rediger viser også navnet på trinnet, der fortrydes ud for kommandoerne Fortryd og Annuller Fortryd.
F.eks. Rediger > Fortryd Rediger tekst.

Kommandoerne Gå fremad og Gå tilbage er blevet fjernet fra menuen Rediger. Disse kommandoer er stadig tilgængeligt fra panelmenuen i panelet Oversigt. Derudover kan ændringer af lagsynligheden nu fortrydes som standard. Når du klikker på et synlighedsikon i panelet Lag, oprettes en oversigtstilstand. Du kan kontrollere denne adfærd ved hjælp af indstillingen Gør ændringer af lagsynlighed umulige at fortryde i dialogboksen Oversigtsindstillinger, som er tilgængelig fra panelmenuen i panelet Oversigt.

Få flere oplysninger i Fortryde og oversigt.

Forbedringer af brugervenligheden

Referencepunkt skjult som standard.

Under transformering af elementer kan du nu nemt flytte elementer på lærredet. Det referencepunkt der blev vist under transformering af elementer, er nu skjult som standard. Du kan markere afkrydsningsfeltet Slå referencepunkt til/fra på indstillingslinjen, hvis du vil have, at referencepunktet skal vises.

Slå referencepunkt til/fra

Dobbeltklik for at redigere tekst

Du kan nu dobbeltklikke på et tekstlag med flytteværktøjet for hurtigt at komme i gang med redigere teksten i dit dokument. Du behøver ikke længere skifte værktøj for at redigere tekst.  

Dobbeltklik for at redigere tekst

Få flere oplysninger i Rediger tekst.

Bekræft automatisk

Beskær, transformér, placer og indtast tekst effektivt med automatisk bekræftelse. Du behøver ikke længere at trykke på Enter (Win)/Return (macOS) eller klikke på knappen Udfør på indstillingslinjen for at bekræfte ændringerne.

Når du anvender beskæring eller transformering, skal du udføre en af følgende handlinger for automatisk at gemme ændringerne:

 • Vælg et nyt værktøj.
 • Klik på et lag i panelet Lag (denne handling forpligter automatisk ændringer og vælger også laget).
 • Klik uden for lærredområdet i dokumentvinduet.
 • Klik uden for afgrænsningsramme på lærredområdet.

Når du indtaster tekst i et tekstlag, skal du udføre en af følgende handlinger for automatisk at gemme ændringerne:

 • Vælg et nyt værktøj.
 • Klik på et lag i panelet Lag (denne handling forpligter automatisk ændringer og vælger også laget).

Transformér proportionalt som standard

Photoshop transformerer nu alle typer lag (f.eks. pixellag, tekstlag, bitmaps, Smart Objects) proportionalt som standard. Former og kurver, der er vektorer, forvandles stadig ikke-proportionalt som standard.

Ved transformation af et lag behøver du ikke længere at holde Skift-tasten nede, mens du trækker i et hjørnehåndtag for at skalere et valgt lag for at begrænse dets proportioner. Når du trækker i et hjørnehåndtag under transformering og flytter der, skaleres laget proportionalt. Når du holder Skift-tasten nede nu, skaleres det ikke-proportionalt, når du trækker i et hjørnehåndtag under transformeringen.

Du kan skalere et lag proportionalt under transformering ved at gøre følgende:

 1. Vælg det eller de lag, du vil skalere i panelet Lag.
 2. Tryk på Kommando + T (Mac)/Ctrl + T (Win). Du kan også vælge Rediger > Fri transformering.
 3. Træk i et hjørnehåndtag på afgrænsningsrammen for at skalere laget.
 4. Bekræft ændringerne.

Hvordan slår jeg den nye standardfunktion proportionel skalering fra under transformering af lag?

Afhængigt af din Photoshop-version skal du følge vejledningen nedenfor for at vende tilbage til ældre transformeringsadfærd.

Vejledning til Photoshop-version 20.0.5 (juni 2019-udgivelse)

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Rediger > Præferencer > Generelt (Windows) eller Photoshop > Præferences > Generelt (macOS).
 2. Vælg Brug ældre Fri transformering
 3. Genstart Photoshop.

Vejledning til Photoshop-versioner 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 og 20.0.4

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Brug Notepad (Windows) eller en teksteditor på macOS til at lave en almindelig tekstfil (.txt).
 2. Skriv nedenstående tekst i tekstfilen:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Gem filen som "PSUserConfig.txt" i mappen med dine Photoshop-indstillinger. [Installation Drive]:\Brugere\[Brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Gør følgende:
  1. Gem filen som "PSUserConfig.txt" på skrivebordet.
  2. Control+klik på PSUserConfig.txt, der er gemt på skrivebordet, og vælg Kopiér fra pop op-menuen.
  3. I Finder skal du vælge Gå > Gå til mappe. I dialogboksen Gå til mappe skal du skrive ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Indsæt den kopierede fil på denne placering.
 4. Genstart Photoshop.

Undgå utilsigtet flytning af et panel med Lås arbejdsrum

Brug den nye indstilling Lås arbejdsrum for at undgå utilsigtet flytning af arbejdsrumpaneler, især når du bruger Photoshop på en tablet/med en pen. Du får adgang til denne indstilling ved at vælge Vindue > Arbejdsrum > Lås arbejdsrum.

Indstillingen Lås Arbejdsrum i Photoshop
Indstillingen Lås Arbejdsrum i Photoshop

Få flere oplysninger om indstillinger for arbejdsrum i Grundlæggende om arbejdsrum.

Live forhåndsvisning af blandingstilstand

Nu kan du scrolle over forskellige indstillinger for blandingstilstand for at se, hvordan de ser ud på dit billede. Photoshop viser en live forhåndsvisning af blandingstilstande på lærredet, når du scroller over forskellige indstillinger for blandingstilstand i panelet Lag og dialogboksen Lagtype.

Live forhåndsvisning af blandingstilstand
Scrolling over indstillinger for blandingstilstand i panelet Lag.

Få flere oplysninger i følgende links:

Symmetritilstand

Mal dine penselstrøg i en perfekt symmetrisk mønster. Når du bruger værktøjerne Malerpensel, Mixerpensel, Blyant eller Viskelæder, skal du klikke på sommerfugleikonet () på indstillingslinjen. Vælg mellem de forskellige tilgængelige typer af symmetri – Lodret, Vandret, Dobbeltakse, Diagonal, Bølget, Cirkel, Spiral, Parallelle linjer, Radial, Mandala. Mens du maler, afspejles penselstrøgene i realtid på tværs af hele rækken af symmetri, så du nemt kan skabe kunstfærdige symmetriske mønstre.

Mandala-illustrationer
Mønster skabt med Mandala-symmetri. (Grafik designet af Mike Shaw.)

Få flere oplysninger i Mal symmetriske mønstre.

Farvehjul til at vælge farver

Brug farvehjulet til at visualisere farvespektret og nemt vælge farver baseret på harmonier, som f.eks. komplementærfarver og analoge farver. På panelmenuen Farve skal du vælge Farvehjul.   

Brug farvehjulet til at vælge farver
Brug farvehjulet til at vælge farver

Startskærm

Kom hurtigt i gang med Photoshop-startskærmen. Få adgang til den når som helst for at få mere at vide om nye funktioner, se læringsindhold og gå direkte til dine åbne dokumenter. Klik på den nye Start  på indstillingslinjen for at få adgang til startskærmen på et hvilket som helst tidspunkt.

Photoshop-startskærm
Photoshop-startskærm

Du kan finde flere oplysninger under Grundlæggende om arbejdsrum.

Forbedret læring i appen

Efter at have gennemført et selvstudie i appen (panelet Lær), kan du nu bruge dine egne billeder for at få de look, du gerne vil have, på kortere tid.

Lær med dine egne billeder
Lær med dine egne billeder

Kundernes mest efterspurgte funktioner

Fordel afstand (som i Adobe Illustrator)

Du kan nu fordele afstanden mellem objekterne. Photoshop kan allerede fordele objekter ved at lave en ensartet afstand mellem deres midtpunkter. Hvis dine objekter har forskellige størrelser, får du nu en ensartet afstand mellem dem. Få flere nyttige oplysninger i Justere og fordele lag.

Fordel afstand vandret eller lodret mellem objekter
(Venstre) Indstillinger for fordeling af afstand i Photoshop. (Højre) Afstand fordelt vandret mellem objekter.

Matematik i talfelter

Du kan også foretage simple matematiske beregninger i alle felter, hvor du kan skrive numeriske værdier. Nu kan du f.eks. skrive simple matematiske handlinger såsom 200/2, som beregnes som 100, hvorefter den endelige værdi indsættes i feltet. Det er meget nyttigt, hvis du hurtigt vil gange eller dividere noget. Få flere oplysninger i Brug simple matematiske beregninger i talfelter.

Udfør simple beregninger i et numerisk felt i Photoshop
Billedet viser simpel matematisk beregning i dialogboksen Lærredsstørrelse.

Mulighed for at se lange lagnavne

Ved lange lagnavne bevarer Photoshop nu starten og slutningen af lagets navn og sætter en ellipse (...) midt i navnet. Tidligere blev lagets navn skåret væk i slutningen med ellipser (...).

Mulighed for at se lange lagnavne
Photoshop sætter nu en ellipse (...) i midten af lange lagnavne.

Funktionen Sammenlign skrifttyper understøtter nu japanske skrifttyper

Du kan nu søge efter japanske skrifttyper med funktionen Sammenlign skrifttype. Ved hjælp af Adobe Sensei giver funktionen Sammenlign skrifttype dig mulighed for at registrere tekst i et markeret område på et billede og matche det med købte skrifttyper på computeren eller på Adobe Fonts, der så anbefaler lignende skrifttyper. Få flere oplysninger i Sammenlign skrifttyper.

Søg efter japanske skrifttyper med Sammenlign skrifttype.
Søg efter japanske skrifttyper med Sammenlign skrifttype.

Vend dokumentvisning

Vend hurtigt dit lærred til vandret position. Vælg Vis > Vend horisontalt.   

Lorem Ipsum-pladsholdertekst

Få "Lorem Ipsum" som pladsholdertekst, mens du placerer nye tekstlag i dokumentet. Under tekstindstillinger (Rediger > Indstillinger > Tekst) skal du vælge Udfyld nye typelag med pladsholdertekst.

Tilpas tastaturgenveje til Vælg og maskér

Du kan nu ændre genvejstasterne i arbejdsrummet Vælg og maskér. Vælg Rediger > Tastaturgenveje. I dialogboksen Tastaturgenveje og menuer skal du vælge Opgaveområder i menuen Genveje til. I kolonnen Kommando for opgaveområde skal du udvide Vælg og maskér for at redigere genveje efter behov. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasning af tastaturgenveje.

Indstilling til at øge brugergrænsefladestørrelsen

Få mere kontrol, når du skalerer Photoshops brugergrænseflade, og juster den uafhængigt af dine andre apps for at få den helt rigtige størrelse skrifttype. I indstillingerne for brugergrænseflade (Rediger > Indstillinger > Grænseflade) er der blevet indført en ny indstilling Skalér brugergrænseflade til skrifttype. Når du vælger denne nye indstilling, skaleres hele brugergrænsefladen i Photoshop baseret på den værdi, du har valgt i rullemenuen Brugergrænseflade og skriftstørrelsemeget lille, lille, mellem eller stor.

Indstillingen Skalér brugergrænseflade til skrifttype i indstillingerne for brugergrænseflade
Indstillingen Skalér brugergrænseflade til skrifttype i indstillingerne for brugergrænseflade

Understøttelse af sydøstasiatiske skriftarter

Photoshop understøtter nu fem nye sydøstasiatiske sprog, så dine dokumenter kan indeholde tekst med disse skriftarter: thai, burmesisk, lao, singalesisk, og khmer.

Bemærk:

For at kunne benytte disse sprog korrekt på Windows skal du installere sprog- og skrifttypepakkerne for det pågældende sprog. Få flere oplysninger i Microsofts hjælpedokumentation: Sprogpakker.

Hvis du vil lave et nyt dokument med at af disse sprog, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst.
 2.  Vælg muligheden Mellemøstlig og sydasiatisk.
 3. Åbn et dokument.
 4. Opret et tekstlag.
 5. I panelet Tegn skal du angivet sproget til et af de nye sprog: thai, burmesisk, lao, singalesisk eller khmer.
 6. Baseret på det sprog, du har valgt, skal du angive en passende skrifttype. Hvis du f.eks. har valgt thailandsk, skal du angive en thai-skrifttype, som f.eks. Adobe Thai eller Noto Sans Thai.
 7. Kopiér og indsæt teksten på det sprog, du vælger. Hvis du har et sprogspecifikt tastatur, skal du blot skrive teksten.

Få flere oplysninger i Asiatisk skriftartsombryder.

Moderniseret compositing-maskine

Denne udgave af Photoshop introducerer en ny compositing-maskine med en mere moderne compositing-arkitektur, der er nemmere at optimere på alle platforme (macOS, Windows og iOS/mobil).

Camera Raw | Nye funktioner

Få flere oplysninger om nye funktioner i Adobe Camera Raw i Nyheder i Camera Raw.

Hvad er ændret

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online