Udfyld formularer

Inden du går i gang

Vi udruller en ny og mere intuitiv produktoplevelse. Hvis den skærm, der vises her, ikke passer til din produktgrænseflade, skal du vælge hjælp til din nuværende oplevelse.

I den nye oplevelse vises værktøjerne i venstre side af skærmen.

Kan formularen udfyldes?

Ikke alle formularer kan udfyldes. Nogle gange konverterer formularopretteren ikke deres PDF-filer til interaktive formularer, der kan udfyldes. Eller de designer bevidst en formular, der kun kan udfyldes manuelt eller med værktøjet Udfyld og underskriv. Disse ikke-interaktive formularer kaldes flade formularer.

Interaktive formularer i Acrobat Reader
Interaktive formular, der kan udfyldes, i Acrobat Reader: Markér, hvor du vil skrive

Flad formular i Acrobat Reader
Ikke-interaktiv flad formular i Acrobat Reader: Brug værktøjet Udfyld og underskriv for at tilføje tekst og andre symboler hvor som helst på formularen

Udfyld interaktive formularer

En interaktiv formular indeholder felter, som du kan vælge eller udfylde.

Interaktiv formular i Acrobat
Interaktiv formular, der kan udfyldes

A. Den lilla meddelelseslinje indikerer, at der er felter, som kan udfyldes. B. Når du klikker på den, får du vist, hvor der er felter, som kan udfyldes. 

 1. Hvis det er nødvendigt, kan du vælge enten Håndværktøj eller Markeringsværktøj i sidens genvejsmenu (højreklik på siden for at åbne genvejsmenuen).

  Markøren ændres til et andet ikon, når den bevæges hen over et felt. F.eks. ændrer Håndværktøjet sig til en I-markør , når du kan skrive i formularfeltet. Nogle tekstfelter er dynamiske, hvilket betyder, at deres størrelse automatisk ændres efter den mængde data, du indtaster. Disse felter kan strække sig over flere sider.

 2. Vælg et sted i formularen for at få adgang til indstillinger som f.eks. alternativknapper. Klik inde i et tekstfelt for at skrive.

  Tryk på tabulatortasten for at gå frem eller Skift+tabulatortast for at gå tilbage.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Send for enten at sende data til en server eller oprette en mail til at sende dataene med.

Få fejlfindingstip til udfyldning af formularer under Fejlfinding af formularer.

Udfyld flade formularer med værktøjet Udfyld og underskriv

En flad formular indeholder ikke interaktive felter. Du kan imidlertid bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at tilføje tekst og andre symboler hvor som helst på formularen. Få instruktioner under Udfyld din PDF-formular.

Udfyld flade formularer i en browser

PDF-formularer vises typisk i en webbrowser, f.eks. når du klikker på et link på et websted. Hvis formularen ikke indeholder interaktive felter, kan du bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at udfylde formularen. Gem formularen på din computer, og åbn den derefter i Acrobat eller Acrobat Reader. Få instruktioner under Udfyld din PDF-formular.

Gem formular på din computer
Gem formular, åbn i Acrobat eller Acrobat Reader, og vælg derefter Værktøjer > Udfyld og underskriv.

Indstillinger for arbejde i formularer

Nøgle

Resultat

Tabulator eller Skift+Tab

Accepterer indtastning og går videre til næste felt

Pil op/venstre pil

Vælger forrige alternativknap i en gruppe

Pil ned/højre pil

Vælger næste alternativknap

Esc

Afvis og fjern markering fra formularfelt.

Esc (tryk to gange)

Afslutter fuldskærmstilstand

Indtast eller returner (tekstfelt med en enkelt linje)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra feltet

Enter eller Retur (tekstfelt med flere linjer)

Opretter nyt afsnit i samme formularfelt

Enter eller Retur (afkrydsningsfelt)

Slår afkrydsningsfeltet til eller fra

Enter (numerisk tastatur)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra det aktuelle formularfelt

(Windows) Ctrl+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt
(macOS) command+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt

Udfyld automatisk formularer (kun interaktive formularer)

Funktionen til Autofuldførelse gemmer alle poster, du indtaster i det interaktive formularfelt. Autofuldførelse foreslår derefter eller indtaster sågar automatisk svar, der stemmer overens med din indtastning i andre formularfelter. Forslagene vises som pop op-menu, du kan vælge fra. Autofuldførelse er som standard deaktiveret, så du skal aktivere den under Indstillinger, hvis du vil bruge den.

Hvis du vil fjerne en post fra hukommelsen for Autofuldførelse – f.eks. en forkert stavet post, du senere har fundet og rettet – kan du redigere listen under Indstillinger.

Bemærk:

Formularpræferencer vedrører den måde, programmet håndterer åbne formularer på, mens du arbejder. Indstillingerne gemmes ikke sammen med selve PDF-formularerne.

Aktivering af indstillingen Udfyld automatisk

 1. Fra hamburger-menuen skal du vælge Præferencer (Windows®) eller vælge Acrobat/Acrobat Reader > Præferencer (macOS).

 2. I dialogboksen Præferencer skal du vælge Formularer som præferencekategori.

 3. Vælg Grundlæggende eller Avanceret i pop op-menuen under Autofuldførelse.

 4. Vælg Husk numeriske oplysninger, hvis du vil have hukommelsen for Autofuldførelse til at gemme de tal, du skriver i formularer.

Bemærk:

Når du vælger en indstilling i menuen Autofuldførelse, vises en beskrivelse i tekstområdet under knapperne af, hvordan dit valg påvirker funktionen Autofuldførelse.

Slet en post fra hukommelsen Udfyld automatisk

Bemærk:

Når du vælger en indstilling i menuen Autofuldførelse, vises en beskrivelse i tekstområdet under knapperne af, hvordan dit valg påvirker funktionen Autofuldførelse.

Slet en post fra hukommelsen Udfyld automatisk

 1. Åbn dialogboksen Præferencer. Fra hamburger-menuen skal du vælge Præferencer (Windows®) eller vælge AcrobatAcrobat Reader > Præferencer (macOS).

 2. Vælg Formularer i venstre side.

 3. Vælg Rediger postliste under Autofuldførelse.

 4. I dialogboksen Udfyld automatisk liste over poster skal du benytte en af følgende fremgangsmåder og derefter vælge Ja for at bekræfte:

  • Vælg Fjern alle for at fjerne alle poster.
  • Markér posterne, og klik på Fjern, hvis du vil fjerne nogle af posterne. (Shift-klik for at markere flere tilstødende poster. Ctrl-klik for at vælge flere ikke-tilstødende poster.)

Skift flade formularer til formularer, der kan udfyldes (Acrobat Pro)

Du kan ændre en flad formular til en formular, der kan udfyldes, ved enten at bruge værktøjet Klargør formular eller ved at aktivere værktøjet Udfyld og underskriv. Acrobat og Acrobat Reader-brugere kan bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at udfylde flade formularer.

Interaktiv formular

Hvis du vil oprette en interaktiv formular, skal du bruge værktøjet Forbered formularer. Se Opret en formular fra et eksisterende dokument.

Flad formular

For at aktivere værktøjerne Udfyld og underskriv fra hamburger-menuen (Fil i macOS) skal du vælge Gem som andet > Acrobat Reader Extended PDF > Aktivér flere værktøjer (herunder udfyldning og lagring af formularer).

Værktøjerne er kun aktiveret for den aktuelle formular. Når du opretter en anden formular, skal du gøre denne opgave om for at give Acrobat Reader-brugere mulighed for at benytte værktøjerne.

Gem formularer

 • Den udfyldte formular gemmes ved at vælge Gem som fra hamburger-menuen (Fil > Gem som i macOS) og omdøbe filen.

 • For at fjerne udvidede Acrobat Reader-funktioner skal du vælge Gem en kopi (Fil > Gem en kopi i macOS).

 • For at give Acrobat Reader-brugere mulighed for at gemme de data, de har indtastet, skal du vælge en af følgende, afhængigt af dit operativsystem:

  Windows®Gem som andet > Acrobat Reader Extended PDF > Aktivér flere værktøjer (herunder udfyldning og lagring af formularer) 
  macOS: Fil > Gem som andet > Acrobat Reader Extended PDF > Aktivér flere værktøjer (herunder udfyldning og lagring af formularer).

 1. Vælg knappen Udskriv eller Udskriv fra hamburger-menuen (Fil > Udskriv i macOS).

 2. Vælg en relevant printer i dialogboksen Udskriv.

 3. I dialogboksen Kommentarer og formularer skal du vælge en af følgende indstillinger og derefter vælge OK:

  • (Interaktiv eller flad formular) Vælg Dokument for at udskrive formularen og de indtastede poster. Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med værktøjet Tilføj tekst.

  • (Interaktiv eller flad formular) Hvis du vil udskrive formularen, de indtastede poster eller kommentarer til formularen, skal du vælge Dokument og opmærkninger. Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med værktøjet Tilføj tekst.

  • (Kun interaktiv formular) Hvis du kun vil udskrive de indtastede poster og ikke selve formularen, skal du vælge Kun formularfelter.

Rydning af poster i formularer, der ikke er gemt

 1. Vælg Værktøjer > Klargør formular. I sidepanelet Felter skal du vælge Ryd formular i Indstillingsmenuen  .

Importér eller eksportér formularoplysninger (kun i Reader-programmet, ikke i browseren)

I nogle arbejdsforløb indsendes udfyldte formularer som datafiler i formater som FDF eller XML. I Acrobat Reader kan du importere dataene, så du kan se dem i den udfyldte PDF:

 1. Klik på Udvidet øverst til højre i vinduet, og klik derefter på Importér data.

På samme måde kan du gemme oplysningerne i en udfyldt PDF-formular som en datafil i et andet format:

 1. Klik på Udvidet øverst til højre i vinduet, og klik derefter på Eksporter data.

Få flere oplysninger under Administrer formulardatafiler i Acrobat Hjælp.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?