Udfyld formularer

I dette dokument forklares det, hvordan du udfylder PDF-formularer med Acrobat- eller Reader-programmet.

Kan formularen udfyldes?

Ikke alle formularer kan udfyldes. Nogle gange konverterer formularopretteren ikke deres PDF-filer til interaktive formularer, der kan udfyldes. Eller de designer bevidst en formular, der kun kan udfyldes manuelt eller med værktøjet Udfyld og underskriv. Disse ikke-interaktive formularer kaldes flade formularer.

Interaktive formularer i Acrobat Reader
Interaktive formular, der kan udfyldes, i Acrobat Reader: Markér, hvor du vil skrive

Flad formular i Acrobat Reader
Ikke-interaktiv flad formular i Acrobat Reader: Brug værktøjet Udfyld og underskriv for at tilføje tekst og andre symboler hvor som helst på formularen

Udfyld interaktive formularer

En interaktiv formular indeholder felter, som du kan vælge eller udfylde.

Interaktiv formular i Acrobat
Interaktiv formular, der kan udfyldes

A. Den lilla meddelelseslinje indikerer, at der er felter, som kan udfyldes. B. Når du klikker på den, får du vist, hvor der er felter, som kan udfyldes. 

 1. Hvis det er nødvendigt, skal du højreklikke på dokumentet og vælge enten Håndværktøj eller Markeringsværktøj i rullemenuen.

  Markøren ændres til et andet ikon, når den bevæges hen over et felt. F.eks. ændrer Håndværktøjet sig til en I-markør , når du kan skrive i formularfeltet. Nogle tekstfelter er dynamiske, hvilket betyder, at deres størrelse automatisk ændres efter den mængde data, du indtaster. Disse felter kan strække sig over flere sider.

 2. (Valgfrit) Du kan gøre det lettere at identificere formularfelter ved at klikke på knappen Fremhæv eksisterende felter på dokumentmeddelelseslinjen. Formularfelter vises med farvet baggrund (lyseblå som standard), og alle påkrævede formularfelter får konturer i en anden farve (rød som standard).

 3. Klik for at vælge indstillinger såsom alternativknapper. Klik inde i et tekstfelt for at skrive.
  Tryk på tabulatortasten for at gå frem eller Skift+tabulatortast for at gå tilbage.
 4. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Send for enten at sende data til en server eller oprette en mail til at sende dataene med. Knappen Send kan vises i den lilla meddelelseslinje øverst i formularen eller i formularindholdet.

Få fejlfindingstip til udfyldning af formularer under Fejlfinding af formularer.

Udfyld flade formularer med værktøjet Udfyld og underskriv

En flad formular indeholder ikke interaktive felter. Du kan imidlertid bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at tilføje tekst og andre symboler hvor som helst på formularen. Få instruktioner under Udfyld din PDF-formular.

Udfyld flade formularer i en browser

PDF-formularer vises typisk i en webbrowser, f.eks. når du klikker på et link på et websted. Hvis formularen ikke indeholder interaktive felter, kan du bruge værktøjet underskriv og Udfyld til at udfylde formularen. Gem formularen på din computer, og åbn den derefter i Acrobat eller Acrobat Reader. Få instruktioner under Udfyld din PDF-formular.

Gem formular på din computer
Gem formular, åbn i Acrobat eller Acrobat Reader, og vælg derefter Værktøjer > Udfyld og underskriv.

Indstillinger for arbejde i formularer

Nøgle

Resultat

Tabulator eller Skift+Tab

Accepterer indtastning og går videre til næste felt

Pil op/venstre pil

Vælger forrige alternativknap i en gruppe

Pil ned/højre pil

Vælger næste alternativknap

Esc

Afvis og fjern markering fra formularfelt

Esc (tryk to gange)

Afslutter fuld skærm

Indtast eller returner (tekstfelt med en enkelt linje)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra feltet

Enter eller Retur (tekstfelt med flere linjer)

Opretter nyt afsnit i samme formularfelt

Enter eller Retur (afkrydsningsfelt)

Slår afkrydsningsfeltet til eller fra

Enter (numerisk tastatur)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra det aktuelle formularfelt

(Windows) Ctrl+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt
(Mac) Alt+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt

Udfyld automatisk formularer (kun interaktive formularer)

Funktionen til Autofuldførelse gemmer alle poster, du indtaster i det interaktive formularfelt. Autofuldførelse foreslår derefter eller indtaster sågar automatisk svar, der stemmer overens med din indtastning i andre formularfelter. Forslagene vises som pop op-menu, du kan vælge fra. Autofuldførelse er som standard deaktiveret, så du skal aktivere den under Indstillinger, hvis du vil bruge den.

Hvis du vil fjerne en post fra hukommelsen for Autofuldførelse – f.eks. en forkert stavet post, du senere har fundet og rettet – kan du redigere listen under Indstillinger.

Bemærk:

Formularindstillinger vedrører den måde, programmet håndterer åbne formularer på, mens du arbejder. Indstillingerne gemmes ikke sammen med selve PDF-formularerne.

Aktivering af indstillingen Udfyld automatisk

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat Acrobat Reader > Indstillinger (Mac OS).

 2. Vælg Formularer i venstre side.

 3. Vælg Grundlæggende eller Avanceret i pop op-menuen under Autofuldførelse.

 4. Vælg Husk numeriske oplysninger, hvis du vil have hukommelsen for Autofuldførelse til at gemme de tal, du skriver i formularer.

Bemærk:

Når du vælger en indstilling i menuen Autofuldførelse, vises i tekstområdet under knapperne en beskrivelse af, hvordan dit valg påvirker funktionen Autofuldførelse.

Slet en post fra hukommelsen Udfyld automatisk

 1. Åbn dialogboksen Indstillinger.

 2. Vælg Formularer i venstre side.

 3. Vælg Rediger postliste under Autofuldførelse.

 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Udfyld automatisk liste over poster, og klik derefter på Ja i bekræftelsesdialogboksen:

  • Klik på Fjern alle, hvis du vil fjerne alle poster.
  • Markér posterne, og klik på Fjern, hvis du vil fjerne nogle af posterne. Hold Skift nede, og klik for at markere flere poster, der grænser op til hinanden. Hold Ctrl-tasten nede for at markere flere poster, der ikke grænser op til hinanden.

Skift flade formularer til formularer, der kan udfyldes (Acrobat Pro)

Du kan ændre en flad formular til en formular, der kan udfyldes, ved enten at bruge værktøjet Forbered formular eller ved blot at aktivere værktøjet Udfyld og underskriv. Acrobat og Acrobat Reader-brugere kan bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at udfylde flade formularer.

Interaktiv formular

Hvis du vil oprette en interaktiv formular, skal du bruge værktøjet Forbered formularer. Se Opret en formular fra et eksisterende dokument.

Flad formular

Du kan aktivere værktøjet Udfyld og underskriv ved at vælge Filer > Gem som andet > Reader Extended PDF > Aktivér flere værktøjer (omfatter formularudfyldning og gem).

Værktøjerne er kun aktiveret for den aktuelle formular. Når du opretter en anden formular, skal du gøre denne opgave om for at give Acrobat Reader-brugere mulighed for at benytte værktøjerne.

Gem formularer

 • Den udfyldte formular gemmes ved at vælge Filer > Gem som og omdøbe filen.

 • Udvidede funktioner i Reader fjernes ved at vælge Filer > Gem en kopi.

 • Giv Reader-brugere tilladelse til at gemme indtastet data ved at vælge Filer > Gem som > Reader-udvidet PDF-fil > Aktivér flere værktøjer (Herunder udfyldelse og lagring af formularer).

Udskriv formularer

 1. Klik på knappen Udskriv , eller vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg en printer i menuen øverst i dialogboksen Udskriv.

 3. I menuen Kommentarer og formularer øverst til højre i dialogboksen Udskriv skal du vælge et af følgende og derefter klikke på OK:

  • (Interaktiv eller flad formular) Vælg Dokument for at udskrive formularen og de indtastede poster. Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med værktøjet Tilføj tekst.

  • (Interaktiv eller flad formular) Hvis du vil udskrive formularen, de indtastede poster eller kommentarer til formularen, skal du vælge Dokument og opmærkninger. Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med værktøjet Tilføj tekst.

  • (Kun interaktiv formular) Hvis du kun vil udskrive de indtastede poster og ikke selve formularen, skal du vælge Kun formularfelter.

Rydning af poster i formularer, der ikke er gemt

 1. Vælg Værktøjer > Forbered formularer. Klik på Mere i den højre rude, og vælg derefter Ryd formular.

Importér eller eksportér formulardata (kun Reader-program, ikke browser)

I nogle workflows sender personer udfyldte formularer som filer med kun data i et format som FDF eller XML. I Acrobat Reader kan du importere dataene for at se dem sammen med den komplette PDF:

 1. Øverst til højre i vinduet skal du klikke på Udvidet og derefter klikke på Importér data.

På samme måde kan du gemme oplysningerne i en fuldført PDF-formular som en datafil i et andet format:

 1. Øverst til højre i vinduet skal du klikke på Udvidet og derefter klikke på Eksportér data.

Få mere at vide under Administrer formulardatafiler i Acrobat Hjælp.

Adobe-logo

Log ind på din konto