Udfyldning af PDF-formularer    |    Udfyld og underskriv PDF-formularer    |

I dette dokument forklares det, hvordan du udfylder PDF-formularer. (Hvis du leder efter oplysninger om, hvordan du opretter en formular fra bunden, distribuerer en formular, sporer en formular eller udfylder og underskriver formularer, skal du klikke på det relevante link ovenfor. Du kan se almindelige spørgsmål om formularer ved at klikke på linket FAQ om formularer.)

 

Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruger Acrobat XI, skal du se under Acrobat XI Hjælp.

Kan formularen udfyldes?

Ikke alle formularer kan udfyldes. Nogle gange konverterer formularopretteren ikke deres PDF-filer til interaktive formularer, der kan udfyldes. Eller de designer bevidst en formular, der kun kan udfyldes manuelt eller med værktøjet Udfyld og underskriv. Disse ikke-interaktive formularer kaldes flade formularer.

Interaktive formularer i Acrobat Reader
Interaktive formular, der kan udfyldes, i Acrobat Reader: Markér, hvor du vil skrive

Flad formular i Acrobat Reader
Ikke-interaktiv flad formular i Acrobat Reader: Brug værktøjet Udfyld og Underskriv for at tilføje tekst og andre symboler hvor som helst på formularen

Udfyld interaktive formularer

En interaktiv formular indeholder felter, som du kan vælge eller udfylde.

Interaktiv formular i Acrobat
Interaktiv formular, der kan udfyldes

A. Den lilla meddelelseslinje indikerer, at der er felter, som kan udfyldes. B. Når du klikker på den, får du vist, hvor der er felter, som kan udfyldes. 
 1. Hvis det er nødvendigt, skal du højreklikke på dokumentet og vælge enten Håndværktøj eller Markeringsværktøj i rullemenuen.

  Markøren ændres til et andet ikon, når den bevæges hen over et felt. F.eks. ændrer håndværktøjet sig til en I-markør , når du kan skrive i formularfeltet. Nogle tekstfelter er dynamiske, hvilket betyder, at deres størrelse automatisk ændres efter den mængde data, du indtaster. Disse felter kan strække sig over flere sider.

 2. (Valgfrit) Du kan gøre det lettere at identificere formularfelter ved at klikke på knappen Fremhæv eksisterende felter på dokumentmeddelelseslinjen. Formularfelter vises med farvet baggrund (lyseblå som standard), og alle påkrævede formularfelter får konturer i en anden farve (rød som standard).

 3. Klik for at vælge indstillinger såsom alternativknapper. Klik inde i et tekstfelt for at skrive.
  Tryk på tabulatortasten for at gå frem eller Skift+tabulatortast for at gå tilbage.
 4. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Send for enten at sende data til en server eller oprette en mail til at sende dataene med. Knappen Send kan vises i den lilla meddelelseslinje øverst i formularen eller i formularindholdet.

Få fejlfindingstip til udfyldning af formularer under Fejlfinding af formularer.

Udfyld flade formularer med værktøjet Udfyld og underskriv

En flad formular indeholder ikke interaktive felter. Du kan imidlertid bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at tilføje tekst og andre symboler hvor som helst på formularen. Få instruktioner under Udfyld din PDF-formular.

Udfyld flade formularer i en browser

PDF-formularer vises typisk i en webbrowser, f.eks. når du klikker på et link på et websted. Hvis formularen ikke indeholder interaktive felter, kan du bruge værktøjet Udfyld og Underskriv til at udfylde formularen. Gem formularen på din computer, og åbn den derefter i Acrobat eller Acrobat Reader. Få instruktioner under Udfyld din PDF-formular.

Gem formular på din computer
Gem formular, åbn i Acrobat eller Acrobat Reader, og vælg derefter Værktøjer > Udfyld og underskriv.

Indstillinger for arbejde i formularer

Nøgle

Resultat

Tabulator eller Skift+Tab

Accepterer indtastning og går videre til næste felt

Pil op/venstre pil

Vælger forrige alternativknap i en gruppe

Pil ned/højre pil

Vælger næste alternativknap

Esc

Afvis og fjern markering fra formularfelt.

Esc (tryk to gange)

Afslutter fuld skærm

Enter eller Retur (tekstfelt med en enkelt linje)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra feltet

Enter eller Retur (tekstfelt med flere linjer)

Opretter nyt afsnit i samme formularfelt

Enter eller Retur (afkrydsningsfelt)

Slår afkrydsningsfeltet til eller fra

Enter (numerisk tastatur)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra det aktuelle formularfelt

(Windows) Ctrl+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt
(Mac) Alt+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt

Udfyld automatisk formularer (kun interaktive formularer)

Funktionen til Autofuldførelse gemmer alle poster, du indtaster i det interaktive formularfelt. Automatisk udfyldning foreslår derefter eller indtaster sågar automatisk svar, der stemmer overens med din indtastning i andre formularfelter. Forslagene vises som pop op-menu, du kan vælge fra. Autofuldførelse er som standard deaktiveret, så du skal aktivere den under Indstillinger, hvis du vil bruge den.

Hvis du vil fjerne en post fra hukommelsen for Autofuldførelse – f.eks. en forkert stavet post, du senere har fundet og rettet – kan du redigere listen under Indstillinger.

Bemærk:

Formularindstillinger vedrører den måde, programmet håndterer åbne formularer på, mens du arbejder. Indstillingerne gemmes ikke sammen med selve PDF-formularerne.

Aktivering af indstillingen Autofuldførelse

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat Acrobat Reader > Indstillinger (Mac OS).

 2. Vælg Formularer i venstre side.

 3. Vælg Grundlæggende eller Avanceret i pop op-menuen under Autofuldførelse.

 4. Vælg Husk numeriske oplysninger, hvis hukommelsen for Autofuldførelse skal gemme de tal, du skriver i formularer.

Bemærk:

Når du vælger en indstilling i menuen Autofuldførelse, vises der i tekstområdet under knapperne en beskrivelse af, hvordan dit valg påvirker Autofuldførelse.

Slet en post fra hukommelsen Udfyld automatisk

 1. Åbn dialogboksen Indstillinger.

 2. Vælg Formularer i venstre side.

 3. Vælg Rediger postliste under Autofuldførelse.

 4. Gør et af følgende i dialogboksen Udfyld automatisk liste over poster, og klik derefter på Ja i bekræftelsesdialogboksen:

  • Klik på Fjern alle for at fjerne alle poster.
  • Hvis du blot vil fjerne nogle af posterne, skal du markere disse og klikke på Fjern. Skift-klik for at markere flere tilstødende poster. Ctrl-klik for at vælge flere ikke-tilstødende poster.

Skift flade formularer til formularer, der kan udfyldes (Acrobat Pro)

Du kan ændre en flad formular til en formular, der kan udfyldes, ved enten at bruge værktøjet Forbered formular eller ved blot at aktivere værktøjet Udfyld og underskriv. Acrobat og Acrobat Reader-brugere kan bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at udfylde flade formularer.

Interaktiv formular

Hvis du vil oprette en interaktiv formular, skal du bruge værktøjet Forbered formularer. Se Opret en formular ud fra et eksisterende dokument.

Flad formular

Du kan aktivere værktøjet Udfyld og underskriv ved at vælge Filer > Gem som andet  > Reader Extended PDF > Aktivér flere værktøjer (omfatter formularudfyldning og gem).

Værktøjerne er kun aktiveret for den aktuelle formular. Når du opretter en anden formular, skal du gøre denne opgave om for at give Acrobat Reader-brugere mulighed for at benytte værktøjerne.

Gem formularer

 • Den udfyldte formular gemmes ved at vælge Filer > Gem som og omdøbe filen.

 • Fjern udvidede funktioner i Reader ved at vælge Filer > Gem en kopi.

 • Giv Reader-brugere tilladelse til at gemme indtastet data ved at vælge Filer > Gem som > Reader-udvidet PDF-fil > Aktivér flere værktøjer (omfatter formularudfyldning og gem).

 1. Klik på knappen Udskriv , eller vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg en printer i menuen øverst i dialogboksen Udskriv.

 3. I menuen Kommentarer og formularer øverst til højre i dialogboksen Udskriv skal du vælge et af følgende og derefter klikke på OK:

  • (Interaktiv eller flad formular) Vælg Dokument for at udskrive formularen og de indtastede poster. Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med værktøjet Tilføj tekst.

  • (Interaktiv eller flad formular) Hvis du vil udskrive formularen, de indtastede poster eller kommentarer til formularen, skal du vælge Dokument og opmærkninger. Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med værktøjet Tilføj tekst.

  • (Kun interaktiv formular) Hvis du kun vil udskrive de indtastede poster og ikke selve formularen, skal du vælge Kun formularfelter.

Rydning af poster i formularer, der ikke er gemt

 1. Vælg Værktøjer > Forbered formularer. Klik på Mere i den højre rude, og vælg derefter Ryd formular.

Importér eller eksportér formularoplysninger (kun i Reader-programmet, ikke i browseren)

I nogle arbejdsforløb indsendes udfyldte formularer som datafiler i formater som FDF eller XML. I Acrobat Reader DC kan du importere dataene, så de vises i den udfyldte PDF:

 1. Klik på Udvidet øverst til højre i vinduet, og klik derefter på Importér data.

På samme måde kan du gemme oplysningerne i en udfyldt PDF-formular som en datafil i et andet format:

 1. Klik på Udvidet øverst til højre i vinduet, og klik derefter på Eksportér data.

Få flere oplysninger under Administrer formulardatafiler i Acrobat DC Hjælp.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online