Konverter nemt en scannet papirformular eller en enkel formular, der er oprettet i Microsoft Word, Excel eller et andet program, til en intelligent PDF-formular. Distribuer formularer til modtagere, og spor statussen på svar.

Opret en formular fra eksisterende fil    |    Opret en formular fra bunden    |    Distribuer formularer    |    Udgiv webformularer    |

I dette dokument forklares det, hvordan du opretter en PDF-formular fra en eksisterende fil og distribuerer den. (Hvis du leder efter oplysninger om, hvordan du opretter en formular fra bunden, distribuerer en formular, sporer en formular eller udfylder og underskriver en formular, skal du klikke på det relevante link ovenfor. Du kan se almindelige spørgsmål om formularer ved at klikke på linket FAQ om formularer.)

 

Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruger Acrobat XI, skal du se under Acrobat XI Hjælp.

Videoselvstudie: Brug guiden Formular til at oprette formularer

Se, hvordan du automatisk registrerer formularfelter og tilpasser de forskellige felters egenskaber.

Video (06:33) | Af Claudia McCue (lynda.com)

Opret en formular fra bunden i Acrobat

Du kan starte med en tom PDF, tilføje den ønskede tekst og etiketter i PDF'en og derefter tilføje formularfelter for at fuldføre formularen. Få mere at vide under Sådan opretter du en formular med Adobe Acrobat.

Opret en formular ud fra et eksisterende dokument

Når du konverterer et eksisterende dokument til en PDF-formular, føjer Acrobat automatisk interaktive formularfelter til formularen. Du kan derefter redigere formularen og tilføje særlige formularfelter som f.eks. en rulleliste, liste eller knapper.

Opret en formular i Acrobat
Typer af formularfelter, du kan føje til en PDF-fil

A. Certifikatbaseret signaturfelt B. Rulleliste C. Tekstfelter D. Linje til automatiske meddelelser E. Afkrydsningsfelter F. Alternativknapper G. Liste H. Knapper 
 1. Vælg Værktøjer > Forbered formular.

 2. Vælg en af følgende indstillinger:

  Vælg en fil

  Konverterer et eksisterende elektronisk dokument (f.eks. Word, Excel eller PDF) til en interaktiv PDF-formular. Klik på Vælg en fil for at gennemse og finde filen.

  Scan et dokument

  Scanner en papirformular og konverterer den til en interaktiv PDF-formular.

 3. Hvis du ønsker, at andre skal underskrive denne formular, skal du markere afkrydsningsfeltet Dette dokument kræver signatur.

  Bemærk:

  Den automatiske registrering for formularfelt er slået TIL som standard. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du klikke på linket Skift og vælge indstillingerne efter behov. Få flere oplysninger under Formularindstillinger.  

 4. Klik på Start.

  Acrobat opretter formularen og åbner den i tilstanden formularredigering. Den højre rude viser indstillingerne for formularredigering. Værktøjslinjen indeholder formularfeltværktøjer til at tilføje yderligere felter.

 5. Gennemgå formularfelter, som Acrobat har oprettet. Tilføj felter ved at bruge formularfeltværktøjerne på værktøjslinjen. Slet, tilpas størrelse eller arranger felterne, som du vil. Du kan tilføje alle de følgende typer af formularfelter:

  Stregkoder

  Kod inputtet fra de markerede felter, og få det vist som et visuelt mønster, der kan fortolkes af afkodningssoftware eller -hardware (sælges separat).

  Knapper

  Aktiverer en handling på brugerens computer som f.eks. at åbne en fil, afspille lyd eller sende data til en webserver. Disse knapper kan tilpasses med billeder, tekst og visuelle ændringer, der udløses af musehandlinger.

  Afkrydsningsfelter

  Indeholder ja-eller-nej-svar på individuelle spørgsmål. Hvis formularen indeholder afkrydsningsfelter med flere valgmuligheder, kan brugeren typisk vælge en eller flere af disse.

  Digitalt signaturfelt

  Giver brugeren mulighed for at underskrive et PDF-dokument elektronisk med en digital signatur.

  Rulleliste

  Giver brugeren mulighed for at vælge et element i en pop op-menu eller indtaste en værdi. Du kan angive en egenskab for et formularfelt, som giver brugeren mulighed for at angive en brugerdefineret værdi.

  Lister

  Viser en liste over valgmuligheder, brugeren kan vælge. Du kan angive en egenskab for et formularfelt, der giver brugeren mulighed for at holde Skift-tasten nede og klikke for at vælge flere elementer på listen.

  Alternativknapper

  Indeholder en gruppe af valgmuligheder, som du typisk kun kan vælge en af. Alle alternativknapper med det samme navn fungerer som en gruppe.

  Tekstfelter

  Giver brugeren mulighed for at indtaste tekst som f.eks. navn, adresse eller telefonnummer.

  Få flere oplysninger under Grundlæggende om formularfelter.

 6. Hvis du vil teste din formular, skal du klikke på knappen Vis eksempel. Forhåndsvisning af en formular gør det muligt for dig at se formularen, som den ser ud for modtagerne, og du får mulighed for at bekræfte formularen. Hvis du får vist en formular, kan du klikke på knappen Rediger for at gå tilbage til redigeringstilstanden.

 7. Når din formular er fuldført, skal du trykke på krydsknappen mod højre side af værktøjslinjen for at lukke formularredigering.

Hvis du vil distribuere formularen og indsamle svar, kan du se Distribuer PDF- eller webformularer.  

Opret formularer til Adobe Sign

Du kan konvertere en eksisterende formular til en Adobe Sign-formular eller nemt trække og slippe Adobe Sign-felterne over på en PDF-fil. Du kan sende formularen til udfyldning og underskrivelse ved hjælp af Adobe Sign. Ikke alle felter konverteres til Adobe Sign-felter, f.eks. felter for Liste, Rulleliste eller Knapper. Du kan tilføje yderligere Adobe Sign-felter fra værktøjslinjen.

 1. Åbn den PDF-fil, du vil konvertere til en Adobe Sign-formular.

 2. Vælg Værktøjer > Forbered formular.

 3. Klik på Start.

  Acrobat opretter formularen og åbner den i tilstanden formularredigering. Den højre rude viser indstillingerne for formularredigering. Værktøjslinjen indeholder formularfeltværktøjer til at tilføje yderligere felter.

 4. Klik på Mere, og vælg derefter Konverter til Adobe Sign-formular.

 5. Når du får besked om, at Acrobat fjerner formularfelter, som Adobe Sign ikke understøtter, skal du klikke på Næste og derefter klikke på OK i den efterfølgende besked.

 6. Hvis du vil føje et felt til formularen, skal du vælge ikonet for feltet på værktøjslinjen. Sæt markøren der, hvor du vil placere feltet, og klik for at indsætte det.

  Adobe Sign-specifikke formularfelter
  Når du opretter Adobe Sign-formularer, viser værktøjslinjen Adobe Sign-specifikke formularfelter.

 7. Navngiv feltet og angiv, hvem der skal udfylde eller signere det. Angiv egenskaber for feltet, f.eks. rammefarve, fyld, skrifttype og størrelse på skrifttypesnit, ved at dobbeltklikke på det.

  Placering af et Adobe Sign-felt
  Når du placerer et Adobe Sign-felt første gang, kan du navngive det og angive, hvem der skal underskrive eller udfylde feltet.

 8. Du kan se dine ændringer ved at klikke på Eksempel i øverste højre hjørne. Klik på Rediger i øverste højre hjørne for at gå tilbage til redigeringstilstanden.

 9. Gem formularen.

Hvis du vil distribuere formularen og indsamle svar, kan du se Distribuer Adobe Sign-formularer.

Give brugere af Reader mulighed for at gemme formulardata

Normalt kan brugere af Reader X og nyere ikke gemme udfyldte kopier af formularer, de udfylder. Du kan dog udvide rettighederne for en PDF-fil ved at tillade brugere at gemme formulardata. Hvis du har Acrobat Pro, kan du medtage yderligere funktioner for Reader-brugere som f.eks. tilføjelse af tekst til ikke-interaktive formularer.

Bemærk:

I modsætning til tidligere versioner af Reader, indeholder Reader XI og senere versioner både værktøjet Tilføj tekst og muligheden for at gemme formulardata. Acrobat-brugere kan skrive i formularer, der ikke kan udfyldes, tilføje kommentarer, og signere PDF-filer digitalt uden at udvide de særlige rettigheder.

 1. Åbn en enkelt PDF-fil, eller få vist en PDF-komponentfil i en PDF-portefølje.

 2. Hvis du redigerer formularen, skal du klikke på korsikonet ud for knappen Eksempel i øverste højre hjørne.

 3. Vælg Filer > Gem som anden > Reader-udvidet PDF, og vælg en af følgende indstillinger:

  Aktivér kommentering og måling

  (Acrobat Pro) Giver brugere mulighed for at tilføje kommentarer og få adgang til objektdata, måling og geospatiale værktøjer.

  Aktivér flere værktøjer (herunder udfyldning og lagring af formularer)

  Giver brugere mulighed for at gemme data, de har indtastet i interaktive formularer og formularer, der kan udfyldes.

Bemærkninger om lokal lagring af udfyldte formularer

Acrobat Standard og Acrobat Pro tillader begge, at brugere af Adobe Reader 8 eller nyere udfylder og gemmer PDF-formularer lokalt. Bemærk de to følgende punkter om brugen af Reader-udvidelser til lokal lagring af PDF-formularer (kaldet udvidede dokumenter):

Antal anvendte udvidede dokumenter

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kunde kan sende et udvidet dokument til et ubegrænset antal modtagere, der skal udfylde det. En Acrobat-kunde kan for eksempel udgive en tom formularskabelon, som brugere kan benytte til at udfylde og gemme PDF-formularer lokalt, på en webside. Et ubegrænset antal personer kan få adgang til skabelonen. Acrobat-kunden kan også indsamle et ubegrænset antalsvar fra den udfyldte formular.

Antal modtagere af det udvidede dokument

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kunde kan sende et udvidet dokument tilet ubegrænset antalmodtagere. Acrobat-kunden kan sendeet ubegrænset antalkopier af de udvidede dokument til et ubegrænset antal modtagere og indsamleet ubegrænsetantal svar fra den udfyldte formular.

Tilføjelse af JavaScript til formularer

Med JavaScript-sproget kan du oprette interaktive websider. Adobe indeholder udvidet JavaScript, så du nemt kan integrere interaktivitet i PDF-formularerne. JavaScript anvendes oftest i Acrobat-formularer til formatering, beregning og validering af data samt tildeling af en handling. I Windows kan du også konfigurere Adobe PDF-formularer til at oprette forbindelse direkte til databaser med ODBC (Open Database Connection).

Bemærk:

Hvis du opretter dynamiske formularer, skal du huske på, at Acrobat Reader ikke understøtter brugerdefinerede JavaScripts. Formularen fungerer muligvis ikke korrekt, når den vises i Acrobat Reader, medmindre der tilføjes yderligere brugsrettigheder i PDF'en.

Yderligere ressourcer

Se disse ressourcer for at få yderligere oplysninger om Acrobat JavaScript:

Distribuer (send) formularer til modtagere

Distribuer PDF- eller webformularer

Når du har oprettet en formular, skal du vælge en metode til at sende den til modtagere.

 1. Klik på Distribuer i nederste højre hjørne af den højre rude.

 2. Der vises muligvis en række meddelelser, afhængigt af de betingelser Acrobat registrerer i formularen. Følg de vejledninger på skærmen, som er relevante for dig, og gem formularen.

 3. Vælg en distributions- og indsamlingsmetode:

  E-mail

  Indsaml svar i din mailindbakke.

  Intern server

  Distribuer og indsaml svar på en intern server som f.eks. SharePoint eller netværksmappe. Yderligere oplysninger finder du under Angive en server.

 4. Klik på Fortsæt, og følg vejledningen på skærmen for at distribuere formularen.

 5. Hvis du vælger at indsamle svar i din mailindbakke, skal du gøre et af følgende:
  • Angiv mailadresserne adskilt med et semikolon, eller klik på knappen Til for at vælge mailadresser i adressekartoteket.
  • Rediger standardmeddelelsen.
  • Vælg indstillingen Registrer navn og mailadresse fra modtagerne for at kunne give optimal sporing. Systemet beder modtagere om at angive deres navne og mailadresser, når de indsender formularen. Det garanterer, at du i Sporing ser nøjagtigt, hvem der har og ikke har svaret samt hvornår.
  • Fravælg indstillingen, hvis du vil modtage anonyme indsendelser, eller du er ligeglad med dette sporingsniveau.

  Bemærk:

  Hvis du ikke kender modtagernes mailadresser, skal du indtaste din egen mailadresse. Systemet sender dig et link til formularen, som du kan sende som mail til modtagere som ønsket.

Du kan spore statussen på den distribuerede formular ved at klikke på Spor i nederste højre hjørne af den højre rude. Få mere at vide under Om formulartracker.

Distribuer Adobe Sign-formularer

Når du har oprettet en Adobe Sign-formular, kan du bruge Adobe Sign-tjenesten til at sende den til udfyldelse og underskrivelse hos modtagerne.

 1. Klik på Send til underskrivelse i nederste højre hjørne af den højre rude.

 2. Klik på Klar til afsendelse. Dokumentet overføres til Adobe Document Cloud.

 3. Skriv mailadressen på de personer, der skal underskriver dit dokument. Tilføj valgfrit en meddelelse.

 4. Klik på Send.

  Du får en mail fra Adobe Sign, hvor der står, at dokumenterne er sendt til underskrivelse til den første bruger. Den første bruger modtager også en mail til at underskrive dokumentet. Når brugeren tilføjer sin signatur i Signatur-feltet og derefter klikker på knappen Klik for at underskrive, sendes dokumentet til underskrivelse til den næste bruger og så videre.

  Alle får en kopi af det underskrevne dokument, og files gemmes sikkert i Adobe Document Cloud.

Du kan se status for Adobe Sign-formularen under Spor aftaler, der er sendt til underskrivelse.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online