Udskriftsknap mangler?

Hvis du ikke kan se knapperne Udskriv og Annuller, er din skærm indstillet til en lav skærmopløsning. Reader er ikke beregnet til visning med lav opløsning (1024 x 768 anbefales som minimum). Du kan imidlertid omgå denne begrænsning. Gør et af følgende for at udskrive dit dokument:

 • Tryk på Enter eller Retur.
 • Hvis der vises en rullelinje til højre for dialogboksen, skal du trække skyderen ned for at få adgang til knapperne.

Bemærk:

(Windows) På visse skærme dækker Windows-proceslinjen for knappen Udskriv. Du kan skjule proceslinjen, så den kun vises, når du placerer musen nederst på skærmen. Højreklik på proceslinjen, og vælg Egenskaber. Vælg Skjul proceslinjen automatisk i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på OK.

Angiv egenskaberne for proceslinjen, så den skjules, og du kan vælge knappen Udskriv.
Angiv egenskaberne for proceslinjen, så den skjules, og du kan vælge knappen Udskriv

Se artiklen for relateret rettelse af registreringsdatabasen: HiDPI, Retina-skærmunderstøttelse

Udskriv en PDF

 1. Vælg Filer > Udskriv, eller klik på ikonet på værktøjslinjen.

 2. Vælg en Printer og det antal Kopier, der skal udskrives.

 3. (Valgfrit) Klik på Egenskaber for at åbne Printeregenskaber. Se dokumentationen til din printer for at få flere oplysninger.

 4. Vælg en indstilling under Sider, der skal udskrives:

  • Alle – udskriver alle sider i PDF-filen.
  • Aktuel side – udskriver den aktuelle side i PDF-filen.
  • Sider – angiver en delmængde af sider til udskrivning. Du kan angive individuelle sidetal, en række eller en kombination. Eksempel: 1, 6-18, 33 98.
  • Flere indstillinger – angiver yderligere indstillinger som f.eks. lige eller ulige sider og omvendte sider.
  Sider til udskrivning
 5. Angiv andre indstillinger i forhold til dine krav:

  • Tilpasning af sidestørrelse og håndtering
  • Retning
  • Kommentarer og formularer

  Bemærk:

  Vis udskrift vises, når du ændrer indstillingerne. Klik på pileknapperne nederst for at få vist andre sider.

 6. Klik på Sideopsætning for at ændre papirstørrelse, -kilde eller retning, hvis det er nødvendigt.

 7. Klik på Udskriv.

Almindelige udskrivningsopgaver

Udskriv på begge side

Print_double-sided

Du kan udskrive dobbeltsidet, hvis din printer understøtter dobbeltsidet udskrivning (dupleksudskrivning).  

Bemærk! Dobbeltsidet udskrivning kaldes også dupleks, fra start til slut, forside og bagside eller tosidet udskrivning.

Printerdriveren, og ikke Adobe Acrobat DC eller Adobe Reader DC, styrer indstillingerne. Kig i dokumentationen til din printer for at se, hvilke funktioner din printer understøtter.


 • I dialogboksen Udskriv skal du aktivere Udskriv på begge sider af papiret og vælge en kant, der skal vendes.

Bemærk:

Dette kunne være et scenarie, når en printer faktisk understøtter dobbeltsidet udskrivning, og denne indstilling ikke vises i dialogboksen Udskriv. I sådanne tilfælde skal du gå til printeregenskaberne for at få direkte adgang til denne indstilling under printerindstillingerne.

Almindelige udskrivningsopgaver

Få mere at vide i artiklen Udskriv dobbeltsidet.

Udskriv i sort-hvid

Print_color-in-shades-of-grey

Du kan udskrive en farve-PDF-fil i gråtoner (også kaldet gråtoneskala eller sammensat grå).


 • I dialogboksen Udskriv skal du aktivere Udskriv i gråtone.
Udskriv i sort-hvid

Udskriv i en anden størrelse

Resize_pages

Du kan tilpasse siden for at gøre den mindre eller større, når du udskriver. Du kan automatisk tilpasse papirets størrelse eller manuelt tilpasse den ved hjælp af procenter.


 • I dialogboksen Udskriv skal du klikke på Størrelse og derefter angive skaleringsindstillingerne.
print_resize

Udskriv store dokumenter

Print_posters-as-banners

Du kan udskrive dokumenter i store formater, f.eks. plakater eller bannere, ved at dele siden i flere ark papir (dette kaldes "Opdeling af sider"). Indstillingen Plakat beregner, hvor mange ark papir der skal bruges. Du kan tilpasse størrelsen af originalen, så den på bedst mulig vis passer papiret, og angive, hvor meget "fliserne" skal overlappe. Derefter kan du sætte fliserne sammen.


 • Klik på Plakat i dialogboksen Udskriv, og angiv indstillingerne for opdeling af sider.
Udskriv store dokumenter

Udskriv flere sider på ét ark

Print_multiple-pages-per-sheet

Du kan udskrive mere end én PDF-side på et enkelt papirark. At udskrive flere sider per ark kaldes også n-op-udskrivning (som f.eks. 2-op eller 6-op). Du kan angive, hvilken rækkefølge siderne skal være i, enten vandret på siden eller i lodrette kolonner.


 • I dialogboksen Udskriv skal du klikke på Flere og derefter angive de sider, der skal udskrives på ét enkelt ark, og andre relaterede indstillinger.
Udskriv flere sider på ét ark

Udskriv brochure

Print_a-booklet

Du kan udskrive et dokument med flere sider som en brochure. Siderne placeres med to sider per ark. Når du samler, folder og hæfter arkene med udskrivning på begge sider, er resultatet en samlet bog med den korrekte siderækkefølge.


 • Klik på Hæfte i dialogboksen Udskriv, og angiv hæfteindstillingerne.
Udskriv brochure

Udskriv kommentarer

Print_comments

Du kan udskrive kommentarer, hvor de er (som gule sedler på en side), eller på en liste eller i en oversigt.

I området Kommentarer og formularer skal du gøre et af følgende:


 • Vælg en indstilling på rullelisten.
 • Klik på Opsummer kommentarer.
Udskriv kommentarer

Udskrive en del af en side

Print_a-portion-of-a-page

Du kan udskrive en del af en side i en PDF-fil. Brug værktøjet Snapshot for kun at markere det område, du vil udskrive. Området kan være tekst, grafik eller begge dele. Du kan udskrive det markerede område i fuld størrelse eller tilpasse det til papiret.


 1. Vælg Rediger > Tag et snapshot.
 2. Tegn et rektangel for at markere en del af en side.
 3. Vælg Filer > Udskriv.
 4. Vælg Valgt grafik i dialogboksen Udskriv.
Udskrive en del af en side

Hvorfor kan jeg ikke udskrive mit dokument?

Begynd med disse fejlfindingstip

Der kan være flere årsager til udskrivningsproblemer. Hvis du vil identificere problemet, kan du se i denne note: Fejlfinding i PDF-udskrivning | Acrobat, Reader

Hvis PDF-filen er adgangskodebeskyttet, og udskrivning ikke er tilladt

Hvis du modtager et adgangskodebeskyttet PDF-dokument, skal du indtaste den angivne adgangskode for at udskrive dokumentet. Nogle beskyttede dokumenter har restriktioner, som forhindrer dig i at udskrive, redigere eller kopiere indhold i dokumentet. Hvis et dokument indeholder begrænsninger med hensyn til udskrivning, skal du kontakte forfatteren til PDF-filen.

(Kun i Windows) Beskyttet tilstand forstyrrer

Standardindstillingen Beskyttet tilstand forbedrer sikkerheden i Acrobat Reader DC kraftigt. For at fastslå om Beskyttet tilstand forstyrrer udskrivningen, skal du midlertidigt deaktivere den. Højreklik på dokumentet, og vælg Dokumentegenskaber. Klik på Avanceret for at se, om Beskyttet tilstand er aktiveret.

Hvis du vil deaktivere Beskyttet tilstand, skal du vælge Rediger > Indstillinger og klikke på Sikkerhed (udvidet) i venstre side. Fravælg Aktiver beskyttet tilstand ved start. Luk Reader, genstart, og prøv at udskrive dokumentet igen.

Bemærk:

For at sikre maksimal sikkerhed skal du igen vælge Aktiver beskyttet tilstand ved start, når du er færdig med at udskrive.

Simuler overprint af specialtrykfarver

Simulering af overprint viser, hvordan blanding og overprint af farvede illustrationer tager sig ud, når der anvendes offsettrykning. Du kan simulere effekterne af overprint på en farveprinter ved at vælge Simuler overprint i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning. Simulering af overprint konverterer staffagefarver til procesfarver til udskrivning. Hvis du har til hensigt at bruge en fil til det endelige output, skal du ikke vælge Simuler overprint.

Bemærk:

Farveprintere gengiver farver meget forskelligt. Af denne grund er korrekturer fra en tjenesteudbyder den bedste måde at få bekræftet det endelige resultat på.

Tre overlappende cirkler uden overprint (til venstre) sammenlignet med tre overlappende cirkler med overprint (til højre)
Tre overlappende cirkler uden overprint (til venstre) sammenlignet med tre overlappende cirkler med overprint (til højre).

Hvad skal jeg gøre, hvis Acrobat Reader DC beder om at gemme en fil, når et dokument er blevet udskrevet?

Hvis Acrobat Reader DC beder om at gemme en fil, når du klikker på Udskriv, skal du klikke på dialogboksen Avanceret udskrivning og fravælge indstillingen Udskriv til fil.

Note:  

 • Sørg for, at du har valgt en fysisk printer til at udskrive på og ikke Adobe PDF/XPS/Send note eller en anden virtuel printer.
 • Indstillingen Udskriv til fil var tilgængelig i selve udskrivningsdialogboksen indtil Acrobat 10.X-versioner.

Hvad skal jeg gøre for at udskrive kommentarer, der er tilgængelige i PDF-dokumentet?

Der er visse anmærkninger (f.eks. pop op-noter), der er tilgængelige i PDF-dokumentet, og anmærkninger udskrives ikke som standard, medmindre du ønsker, at de skal udskrives.

Det er med vilje lavet sådan, at sådanne anmærkninger ikke hindrer visningen af det indhold, der er placeret bag dem.

Der kan imidlertid være tilfælde, hvor du ønsker, at de skal udskrives. Sådan udskrives pop op-noter og andre anmærkninger:

 1. Gå til Rediger > Indstillinger.
 2. Vælg Kommentering på listen Kategorier.
 3. Aktivér indstillingen Udskriv noter og pop op-tekst.

Acrobat Reader DC går ned ved udskrivning/Acrobat Reader DC udskriver ikke, efter at der er trykket på knappen Udskriv

Dette kunne ske på grund af beskadigelse af Adobe Acrobat DC-installationsfilen. For at løse dette problem skal du sørge for, at du bruger den seneste version af Adobe Reader DC-/Acrobat DC-programmet.

Hvis du får dette problem med den seneste version:

 1. Fjern Acrobat Reader DC ved hjælp af værktøjet Acrobat cleaner.
 2. Geninstaller Acrobat Reader DC.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online