Opret et kreditkortfelt

På grund af nogle funktionelle begrænsninger ved CSV-dokumenter i Excel-miljøer er det en mere kompleks opgave at registrere kreditkortoplysninger, end det umiddelbart ser ud til.

Hvis du indsamler kreditkortoplysninger, anbefaler Adobe, at de første 11-12 cifre registreres i et maskeret felt, og de sidste fire cifre i et separat felt, som du evt. kan vælge at maskere. På den måde kan du registrere kreditkortnumre ved hjælp af de metoder til oprettelse af formularer, der er beskrevet nedenfor.

Brug redigeringsværktøjet med træk og slip

Brug skærmbilledet under disse anvisninger som reference.

 1. Angiv feltnavne, der beskriver felterne.

 2. Angiv et værktøjstip, der beskriver feltets indhold.

 3. Angiv om nødvendigt feltet som obligatorisk, så der kommer en rød ramme omkring det

 4. Maskér dataene; det anbefales på det kraftigste, men kræver, at du registrerer indholdet af feltet vha. den eksporterede CSV-fil med formularens data.

  Bemærk:

  Ofte er de sidste fire cifre ikke maskeret, så du kan se, at maskering ikke er valgt for det andet felt

 5. Angiv validering af feltet; det er angivet som Streng af to årsager:

  • Hvis nummeret begynder med nul, og valideringen er angivet som Tal, fjernes nullerne.
  • Hvis du vil angive det maksimale antal tegn, skal du bruge Streng. Hvis du bruger Tal som validering, kan der kun anvendes en række cifre.
 6. Når du angiver valideringen som Streng, kan du vælge bogstaver, cifre eller begge dele. Kreditkort bruger i alle tilfælde kun cifre, så du kan begrænse mulighederne til Cifre.

 7. Angiv den maksimale længde for strengen

  • Vi angiver en maksimal længde på 12 for det første felt. De mest udbredte kreditkort har 15-16 cifre i nummeret
  • Det andet felt er kun til fire tegn

Tilføj kreditkortfelter med tekstmærker

Hvis du bruger tekstmærker, er det en god ide ikke at anvende nogle af de valgfrie funktioner som f.eks. Værktøjstip og Standardværdi, da de gør mærkerne større og påvirker dokumentets layout. Du kan også forkorte mærkerne til det lille felt. Tekstmærkerne vil altså se sådan ud:

{{*CCN1_es_:signer1:string(char=num,maxlen=12):mask}}

og

{{*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

I ovenstående mærker anvendes de samme almindelige værdier som i træk-og-slip-miljøet (læst fra venstre mod højre):   

 • Parret af krøllede parenteser definerer bredden af feltet i det endelige dokument.       
 • Det første par krøllede parenteser definerer feltets højde.   
 • Stjernen (*) angiver, at feltet skal udfyldes   
 • Derefter følger navnet på feltet (forkortet til CCN1 og CCN2 for at gøre mærket mindre)   
 • Rollen (underskriver 1)   
 • Strengvalideringen, som definerer tegntypen og den maksimale længde for strengen.   
 • Den valgfrie maskering af værdien

Felter med disse størrelser er tydeligvis alt for store til det tiltænkte indhold, og i disse tilfælde anbefaler vi at forkorte tekstmærkerne, så du på en effektiv måde kan definere en variabel værdi: {{$ccn2}}    med et meget større mærke, som der henvises til på en anden side:{{#ccn2=*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

Denne artikel indeholder flere oplysninger om tekstmærker og forkortelse af tekstmærker

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online