Adobe Sign Onlinebetalinger giver en afsender mulighed for at anmode om en betaling som del af modtagerens proces (agnostisk rolle). Betalinger kan defineres som faste værdier (tilbud), værdier fra beregne på aftalen (ordreformular) eller værdier angivet af kunden (donationer). Betalingsfunktionen er tilgængelig til Enterprise, Business og Small Business i NA-, EU- og AU-datacentre.


Funktionsbeskrivelse

Tjenesten Onlinebetaling i Adobe Sign integrerer Braintree som en betalings-gateway, der er knyttet til signaturprocessen. Integrationen aktiveres ved at føje et Betalings-felt til din formular.

Formularer kan oprettes med Betalings-felter baseret på følgende:

 • En statisk værdi, som i tilfældet med et tilbud på tjeneste
 • En dynamisk værdi, der stammer fra beregnede felter på formularen, som i en ordreformular med flere elementer, antal og leveringsmetoder
 • En modtagerangivet værdi, som en donationsanmodning

Bemærk:

Brug af et betalingsfelt på aftalen ændrer knappen Klik for at underskrive til en Betal og underskriv-knap, når værdien i betalingsfeltet ikke er nul.

 

Braintree-integrationen indsætter et betalingsvindue i underskriverens grænseflade, efter de klikker på knappen Betal og underskriv.  Dette vindue indsamler alle personlige betalingsoplysninger for at undgå underskriverens indtastning af personlige oplysninger i en Adobe Sign-formular, for at forbedre den generelle sikkerhed af underskriverens oplysninger og for at fjerne behovet for, at afsenderen registrerer og manuelt behandler processen. 

Bemærk:

Onlinebetalinger er ikke tilgængelige for kundekonti i JP1- eller IN1-datacentre.


Sådan bruges det

Oprettelse af en god og brugbar betalingsformular kræver kun, at du bruger et Betaling-formularfelt i aftalen.

Hvis formularoprettelse i Adobe Sign er nyt for dig, kan det være en god idé at sætte dig ind i appens oprettelsesværktøj.

Brugere, der er bekendte med oprettelsesprocessen, behøver kun at lære om den nye felttype (Betaling), og hvad der kræves, for at den virker korrekt.

Oprettelse med træk og slip

Betalingsfeltet kan findes nederst på listen over feltkategorier i højre side af oprettelsesvinduet

1_add_payment_field

 

Anvendelse af betalingsfeltet kræver særlig opmærksomhed på feltindstillingerne for at sikre, at din formular fungerer korrekt.

Særligt:

Tildelt til – sørg for, at du tildeler feltet til den modtager, der forventes at foretage betalingen. Dette kan synes ulogisk for en statisk betalingsværdi, men feltets tildeling er det, der på logisk vis relaterer betaleren til betalingsposten.

Værditype – dette knyttes til formularens funktion

 • Indtastet værdi giver dig en statisk værdi, uanset om det er en foreslået værdi som ved et tilbud eller en accepteret værdi som ved en donation.
 • Beregnet værdi giver dig en afledt værdi fra en formel, der involverer andre felter. Dette bruges til en dynamisk ordreformular.

Skrivebeskyttet – hvis markeret skal afsenderen sikre, at feltet er udfyldt med enten en fast værdi eller en beregnet værdi.

Hvis indstillingen ikke er markeret, er værdien enten den standard, der blev indstillet ved oprettelse, eller den værdi, som modtageren har angivet.

Normalværdi – bruges, hvis din formular har en indstillet værdi for statiske betalinger eller en foreslået donationsværdi.

Valuta – indstil den relevante valuta for din målgruppe. 1000 yen er meget forskellig fra 1000 pund.

Værdiområde – nyttigt, hvis du ønsker at etablere et område for donationsværdier.

2. Payment Field Properties

Statisk værdi (tilbud)

En formular med en statisk værdi skal have en Angivet værdi etableret ved oprettelse.

 • Feltet bør defineres som Skrivebeskyttet
 • En Normalværdi (ikke nul) skal angives
 • Vælg den korrekte Valuta for den ønskede modtager
3. Static Value properties

 

Brugeroplevelsen viser feltet og værdien, men tillader ikke betaleren at ændre værdien.

Static value customer view

Dynamisk værdi (ordreformular)

Den dynamiske værdi, Betaling-felt, bør konfigureres som en Beregnet værdi.

 • Muligheden for at gøre feltet Skrivebeskyttet kræves for beregnede felter, så muligheden fjernes fra egenskabsmenuen 
 • Den beregnede værdi afledes fra andre felter, som modtageren kan interagere med (antal, leveringsmetoder, forsikringsmuligheder osv.)
 • Ved oprettelse vises formlen i feltet i stedet for en numerisk værdi

Vælg den relevante Valuta

4. Calculated Value properties

 

Brugeroplevelsen er at se feltet, værdierne i feltet, tilpasse i realtid, i og med mulighederne vælges, men modtageren kan ikke interagere direkte med det. (Fremhævning tilføjet nedenfor)

Calculated field

Modtagerdefinerede værdier (donationer)

Et underskriverdefineret betalingsfelt giver brugeren mulighed for direkte at angive betalingens værdi. Den bør konfigureres som en Angiven værdi, og funktionen Skrivebeskyttet bør være deaktiveret.

En normalværdi tillades, men kan frit redigeres.

Et værdiområde tillades og håndhæves fuldstændigt.  Dvs. hvis du vil begrænse den laveste acceptable værdi, kan du gøre det.

Donation Value properties

 

Brugeroplevelsen viser feltet og er fuldt redigérbar, potentielt med en normalværdi, hvis det er designet således.

Hvis en øvre eller nedre grænse er defineret, og en værdi uden for den grænse er angivet, opstår der en fejl, og modtageren vil ikke kunne underskrive, før værdien er blevet rettet.

Donation Input

Bemærk:

Hvis der sættes en nulværdi eller tom værdi i feltet, ændres knappen Betal og underskriv til Klik for at underskrive, hvilket indikerer, at der ikke er involveret nogen betaling i aftalen.

Null Value field

 

Negative værdier er ikke tilladte

Negative value

Transaktionsposter

Det er fundamentalt at sikre, at data lagres sikkert, når der arbejdes med personlige oplysninger som f.eks. betalingsoplysninger. Adobe Sign og Braintree deler kun de absolut nødvendige oplysninger for at fuldføre transaktionen og sikre korrekt revisionsmulighed af en betaling, da den er relateret til en aftale.

Braintree-poster

Adobe Sign-systemer er aftaledokumenternes og posternes vogter i forhold til modtagere og interaktioner. Braintree har på intet tidspunkt kendskab til transaktionens indhold eller til den fulde modtagerliste. (Nødvendigvis skal Braintree kende betaleren.)

Når der klikkes på knappen Betal og underskriv, åbnes der en I-frame i Braintree-tjenesten, og fire dataobjekter videregives:

 1. Valutatypen – kræves kun til at sikre, at den korrekte købmandskonto bruges i Braintree
 2. Talværdien i betalingsfeltet – kræves for at forstår indsamlingens værdi
 3. Betalerens mailadresse – kræves til at identificere betaleren
 4. Transaktionens deltagelseskode – kræves til direkte at relatere betalingsposten til aftaleposten 
Transaction

Adobe Sign-poster

Braintree er betalingsposternes vogter, og ingen poster, der er relateret til betalerens personlige oplysninger, videregives nogensinde til Adobe Sign.

Når betalingen er fuldført, er det kun Braintree-transaktionsnummeret, der sendes tilbage til Adobe Sign. Dette transaktions-id kan findes på fanen Historik (på siden Administrer) 

6. History tab

 

og i revisionsrapporten:

Audit Report


Aktivering og deaktivering

Før du starter med at arbejde med betalingsfelter i Adobe Sign, skal du have en Braintree-konto.

Der kan registreres en Produktionskonto her:

 

Funktionen Adobe Sign Onlinebetalinger kan aktiveres på kontoniveauet af Adobe Sign-kontoadministratoren.

 • Gruppeniveauets indstillinger er tilladte og vil tilsidesætte kontoniveauets værdier.
 • Hver gruppe kan have deres egen unikke Braintree-konto aktiveret.

Aktivér funktionen ved at gå til: Konto > Kontoindstillinger > Integration af betalinger

navigate_to_payments

 

Markér afkrydsningsfeltet Aktivér funktionen Betalinger, og klik på Gem for at udløse panelet med loginoplysninger til Braintree.

10. Braintree credentials

Kopiér og indsæt de ønskede oplysninger fra din Braintree-konto i loginpanelet, og klik på Gem.


Ændring af dine Braintree-loginoplysninger

Hvis du vil ændre Braintree-loginoplysningerne (f.eks. skifte til en ny forhandlerkonto):

Gå til betalingssiden: Konto > Kontoindstillinger > Integration af betalinger

Markér afkrydsningsfeltet Registrer en anden Braintree-konto

Klik på Gem.

 • Overlejringen til at angive loginoplysninger vises
11_register_new_credentials


Deaktiver Braintree

Du kan deaktivere integrationen mellem Adobe Sign og Braintree: Konto > Kontoindstillinger > Integration af betalinger

Fjern markeringen i Aktivér funktionen Betalinger

Klik på Gem

12_disable_braintree

 

Du vil skulle bekræfte, at du vil deaktivere integrationen:

13. Disable Braintree account

Hvis du regner med at genaktivere integrationen med de samme Braintree-loginoplysninger, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Deaktiver, men gem min Braintree-konto til senere brug er markeret.

Hvis du fjerner markeringen fra dette felt, gemmer Adobe Sign ikke dine godkendelsesoplysninger, og du vil skulle angive dem igen, når funktionen genaktiveres.

14_reenable_braintree


Konfigurationsindstillinger

Braintree-tjenesten indeholder en række konfigurationsindstillinger, der forbedrer din underskrivers oplevelse væsentligt. Alle har forskellige behov til en betalingstjeneste, og en grundig udforskning af Braintree-funktionerne er bestemt tiden værd.

Med hensyn til Adobe Sign-integrationen er der et par funktioner, der relaterer sig direkte til underskriverens oplevelse:

 • Valuta – hvilken valuta accepterer I?

Braintree accepterer en lang række valutatyper og giver dig mulighed for at oprette en "købmandskonto" for hver valuta, du vil acceptere. Denne købmandskonto giver dig yderligere mulighed for at definere, hvilke typer betalinger du vil acceptere (PayPal og/eller kreditkort).

15. Merchant account

 

I Adobe Sign skal feltet Betaling konfigureres for én type valuta. Den konfigurerede værdi linker til købmandskontoen for den samme valutatype. 

De viste værdier i Adobe Sign-feltegenskaberne dikteres af de valutaer, der er accepteret i dine Braintree-købmandskonti.

Hvis der indstilles en standardhandelskonto, defineres også den standardvaluta, der er indlæst i Adobe Sign-feltet Betaling.

16. Currency

 

 • Kontrol af duplikeret transaktion – forhindrer et hurtigt dobbeltklik i at oprette to transaktioner og dermed opkræve din underskriver det dobbelte beløb.
17. Dupe Transaction


Bemærk følgende

PCI-indhold og -lager

I løbet af betalingsprocessen angives alle oplysninger i Braintree-grænsefladen.

Alle betalingsoplysninger gemmes udelukkende i Braintree-kontoen.

Adobe Sign-miljøet gemmer kun API-loginoplysninger i Braintree-kontoen og det transaktionsnummer, der sendes tilbage fra Braintree (registreret i Adobe Sign-revisionssporet).

Ingen faktiske betalingsoplysninger kommer nogensinde i kontakt med Adobe Sign-systemet, hvilket sikrer optimal PCI-overholdelse og underskriverens beskyttelse.

Afbrudt transaktion mellem betaling og signatur.

Ved brug af betalinger foregår signaturprocessen i to dele:

 • Registrér betalingen
 • Fuldfør signaturen

Dette sikrer, at aftalen ikke kan fuldføres, uden at betalingen registreres først.

Hvis der af den ene eller anden grund er en afbrydelse i processen, kan underskriveren genåbne aftalen fra det originale link (eller et påmindelseslink, hvis påmindelser er konfigureret) og fortsætte signaturprocessen.

Hvis betalingen blev registreret før afbrydelsen, vises disse oplysninger tydeligt for underskriveren.

18. Distrupted sign - Payment made

 

Fanen Historik afspejler også korrekt denne tilstand.

19. Disrupted transaction history

Forhindring af duplikerede betalinger

Braintree-tjenesten har en funktion til Kontrol af duplikerede transaktioner, der forhindrer flere transaktioner til det samme transaktions-id inden for et angivet tidsrum.  Dette forhindrer, at flere betalinger logges pga. flere knapklik.

Sådan konfigurerer du indstillingen Kontrol af duplikerede transaktioner:

1. Log på din Braintree-konto

2. Gå til Indstillinger > Behandling > Kontrol af duplikerede transaktioner

3. Aktivér indstillingen

20. Dupe Transaction

Betalingstvister

Modtagere, der af den ene aller anden grund har en betalingstvist, bør kontakte den part, der sendte aftalen, ved at besvare den oprindelige "Underskriv"-mail.

Adobe Sign leverer platformen til signaturprocessen, men lader Braintree klare betalingsprocessen.

Ingen betaling, eller betalingsoplysninger, indsamles af Adobe Sign, og vi viser blot betalingsportalen, som aftalens afsender har konfigureret.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online