Administrer brugerrettigheder til Acrobat Online-apps og e-signaturtjenester

Hvis du har købt at abonnement til Acrobat Pro for Teams eller Acrobat Pro med forbedret e-underskrivelse til Teams, skal du bruge Admin Console til at administrere brugere og rettigheder, der er knyttet til dem. Du kan også tildele flere administratorer til at hjælpe med at administrere dit team eller den funktionelle adfærd af Adobe Acrobat Sign.

Bemærk:

Hvis du har Document Cloud for business, Document Cloud for enterprise, Acrobat Sign – Business eller Acrobat Sign – Enterprise, skal du se under Adobe Acrobat Sign-administration for at få mere at vide.

Administrer brugeradgangsrettigheder og autoritet

For at konfigurere og administrere Acrobat Sign-tjenesten skal en bruger med en aktiv licens være aktiveret med en administrativ rolle.

At hæve en bruger til en administrativ rolle på kontoniveau i Acrobat Sign kræver, at en administrator i Adobe Admin Console enten: 

 1. Logger på Adobe Admin Console som administrator

  • For at få adgang til Admin Console fra Acrobat Online skal du klikke på din profil og "Administrer team" i rullemenuen
  Administrer team

 2. På fanen Produkter skal du klikke på Tildel brugere på Acrobat Sign-tilbudskortet

  Knappen Tildel brugere

 3. Siden Føj bruger til Acrobat Sign indlæses:

  • Vælg produktrollen (autoritetsniveau) for brugeren:
   • Bruger – en individuel bruger uden autoritet ud over sin egen brugerkonto (til at sende eller underskrive aftaler)
   • Sign-kontoadministrator – en kontoadministrator med fuld autoritet til at konfigurere kontoen og køre rapporter for alle brugere
   • Sign-kontoadministrator og persondataadministrator – kontoadministratorer med ekstra autoritet til at tilgå GDPR-værktøjer for at slette brugere og aftaler fra systemet
  • Angiv mailadressen eller navnet på den bruger, du vil aktivere
   • Der vises en liste over brugerne på din konto, der matcher den streng, du skriver
   • Hvis strengen er unik inden for din konto, er der en mulighed for at oprette en ny bruger
  • Klik på Gem
  Føj bruger til Adobe Sign

 4. En fuldført-besked vises, når brugerrettighederne er blevet opdateret i Admin Console, og brugeren i Acrobat Sign opdateres med den nye rolleautoritet.

Hvis du har mange brugere at tilføje eller redigere, kan du uploade en CSV-fil for at foretage alle ændringerne programmatisk.

De fulde oplysninger om funktionen til masseupload af CSV kan findes her >

Tilføj eller rediger med en CSV-fil

CSV-felter

 1. Logger på Adobe Admin Console som administrator

 2. Gå til Acrobat Sign-produktsiden: Produkter > Document Cloud > Acrobat Sign 

 3. Identificer den bruger, du vil redigere.

  • Klik på rullelisten Produktrolle yderst til højre for brugerposten, og indstil det ønskede autoritetsniveau
  Gå til Adobe Sign-produktet, og rediger brugeren

 4. En fuldført-besked vises, når brugerrettighederne er blevet opdateret i Admin Console, og brugeren i Acrobat Sign opdateres med den nye rolleautoritet.

  Vellykket opdatering

 1. Logger på Adobe Admin Console som administrator

  • For at få adgang til Admin Console fra Acrobat Online skal du klikke på din profil og "Administrer team" i rullemenuen
  Administrer team

 2. På fanen Produkter skal du klikke på Document Cloud i venstre skinne for at udvide menupunktet

 3. Vælg dit e-underskrivelsestilbud for at eksponere den brugerliste, der er berettiget til tjenesten

 4. Vælg en eller flere brugere, der skal have deres rettighed fjernet

 5. Klik på Fjern bruger

  Fjern bruger

 6. Du bliver anmodet om at sikre, at du vil fjerne brugeren/brugerne fra tjenesten.

  Klik på Fjern bruger

  Anmodning

 7. En fuldført-besked viser, når brugerrettighederne er blevet opdateret.

 1. Logger på Adobe Admin Console som administrator

 2. Gå til Acrobat Sign-produktet: Produkter > Document Cloud > Acrobat Sign 

 3. Find den bruger, du vil fjerne administratorautoriteten fra

  • Klik på rullemenufeltet yderst til højre for brugerposten
  • Vælg Bruger
  Opdater brugeren

 4. En fuldført-besked vises, når brugerrettighederne er blevet opdateret i Admin Console, og brugeren i Acrobat Sign opdateres med den nye rolleautoritet.


Fejl, når administratoren tildeler sæde til en bruger

Der er visse tilfælde, der kan forhindre en administrator i at delegere et "Acrobat Sign for Teams"-sæde til en slutbruger via teamadministratorkonsollen. En teamadministrator kan opleve en fejl som "Brugeren kan ikke tildeles denne licens. Få mere at vide."

Hvis du får denne fejl, kan du prøve at delegere igen ved hjælp af en anden slutbrugers mailadresse eller ved at kontakte support.


Administration af dit teams e-underskrivelsesindstillinger i Acrobat online

Du kan få adgang til dine brugeres e-underskrivelsesindstillinger via Indstillinger på din brugerprofil.

 1. Klik på din brugerprofils ikon i øverste højre hjørne af vinduet

 2. Vælg Indstillinger fra menuindstillingerne

 3. Klik på Rediger indstillinger på panelet Indstillinger

  Gå til profilindstillingerne

 4. Acrobat Sign-administratormenuen indlæses:

  Klik på fanen Brugere

 5. Klik én gang på den bruger, du vil redigere

 6. Klik på linket Rediger bruger

 7. Du kan redigere brugerens autoritet til at underskrive (og/eller sende) aftaler efter behov.

  Klik på Gem, når du er færdig. Ændringen af brugerens autoritet finder sted med det samme.

  Brugerautoritet til at sende eller underskrive

 1. Klik på din brugerprofils ikon i øverste højre hjørne af vinduet

 2. Vælg Indstillinger fra menuindstillingerne

 3. Klik på Rediger indstillinger på panelet Indstillinger

  Gå til profilindstillingerne

 4. Acrobat Sign-administratormenuen indlæses:

  Klik på fanen Brugere

 5. Klik én gang på den bruger, du vil redigere

 6. Klik på linket Rediger bruger

 7. Klik på Rediger profil

  Rediger profil

 8. Panelet Rediger åbnes, så du kan redigere:

  • Brugerens initialer
  • Brugerens telefonnummer
  • Brugerens virksomhed
  • Brugerens jobtitel
  • Brugerens tidszone
  • Brugerens måleenhed
  Bemærk:

  Hvis du har brug for at redigere Navn-værdier for en bruger, så skal du bruge CSV-opdateringsmetoden.

 9. Når alle dine redigeringer er på plads, skal du klikke på Gem

  Rediger brugerens profil

 1. Klik på din brugerprofils ikon i øverste højre hjørne af vinduet

 2. Vælg Indstillinger fra menuindstillingerne

 3. Klik på Rediger indstillinger på panelet Indstillinger

  Gå til profilindstillingerne

 4. Acrobat Sign-administratormenuen indlæses:

  Klik på fanen Brugere

 5. Klik på ikonet for Eksportér brugerliste

  Dette vil producere en CSV for hver bruger på kontoen.

  • Slet kolonnerne Er administrator og Er gruppeadministrator
   • Administratorroller skal konfigureres i Adobe Admin Console   
  • Slet de rækker (brugere), som du ikke vil redigere
  • Rediger celleværdierne for de brugere, der skal opdateres
  • Gem den endelige CSV-fil på dit lokale system
  Eksportér brugerliste

 6. Klik på blyantikonet for at åbne muligheden for at opdatere mange brugere på én gang via CSV

 7. Klik på Gennemse for at søge efter og vedhæfte CSV med dine brugeropdateringer

  • Sørg for, at feltet Tillad opdatering af brugerprofildata er markeret
 8. Klik på Gem

  Rediger profil

 9. Der vises en Fuldført! -besked med antallet af brugere, der er blevet opdateret i processen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online