Konfigurer vilkårene for anvendelse og elementer for videregivelse af oplysninger

Funktionen "Eksplicit samtykke" er tilgængelig på serviceniveauerne Individual, Team, Business og Enterprise. Brugerdefineret videregivelse af oplysninger er tilgængelig for Enterprise-kunder.

Det udtrykkelige samtykke med tvungen gennemgang kræver, at modtageren åbner Videregivelse af kundeoplysninger og positivt bekræfter (i trin 1 til 3), at han/hun accepterer brugsvilkårene og Videregivelse af kundeoplysninger. Trin 6 bekræfter samtykke til at drive forretning elektronisk. Disse aftaler afspejles i en særskilt journal, der er logget i aftalerevisionsrapporten.

Oversigt

Dokumenter med brugsvilkår og videregivelse af oplysninger er en almindelig del af brugeroplevelsen, når du bruger en tjeneste som Adobe Acrobat Sign. De hjælper med at definere forretningsrelationer med hensyn til begrænsninger, ansvar, forventninger og giver inden for rammerne af elektroniske signaturer parterne mulighed for at aftale at drive forretning elektronisk.

I de fleste tilfælde er en implicit accept af disse dokumenter tilstrækkelig. Til dette formål gør Acrobat Sign links til disse dokumenter iøjnefaldende, når en modtager har adgang til en aftale i signaturforløbet.

Visse overholdelseskrav kræver en mere tydelig accept af disse dokumenter. Til dette formål giver indstillingerne for Brugsvilkår og videregivelse af oplysninger en kontoadministrator mulighed for at kræve udtrykkelig accept af hver dokumenttype. Disse funktioner er tilgængelige for kunder med abonnementet Individual, Team, Business eller Enterprise. Derudover er brugerdefineret videregivelse af oplysninger tilgængelig for Enterprise-kunder.

Sådan bruges det

I de fleste brugstilfælde præsenteres modtageren for Acrobat Sign -ToU og -privatlivspolitikken, før vedkommende kan interagere med aftalen. Der er to undtagelser til dette:

 • Modtagere, der har en aktiv bruger på samme konto som afsenderen.
 • Modtagere der tilgår aftalen, mens de er logget på Acrobat Sign.  

Forbrugeroplysningen præsenteres for modtageren baseret på kontokonfigurationen.  

Standardindstillingen (implicit samtykke) viser links til videregivelse af oplysninger på det tidspunkt, hvor modtageren fuldfører sin signatur.  

Samtykke til brugsvilkår og videregivelse af oplysninger ved underskrivelse

Aktivering af Eksplicit samtykke kræver, at modtageren aktivt markerer et afkrydsningsfelt for at bekræfte, at de accepterer ToU og CD.

Aktivering af Tvunget læsning kræver, at modtageren åbner hvert dokument individuelt og derefter aktivt markerer afkrydsningsfeltet for at acceptere vilkårene.

Bemærk:

Hvis der gælder godkendelse, skal modtageren bekræfte sin identitet først, og først derefter vil han/hun kunne acceptere brugsvilkår/videregivelse af oplysninger.

Logning af accept i revisionsrapporten

Når udtrykkeligt samtykke er aktiveret, afspejler revisionsrapporten arten af modtagerens handlinger ved accept af brugsvilkårene og videregivelse af oplysninger:

Udtrykkeligt samtykke ved underskrivelse i revisionsloggen
Revisionsrapport med udtrykkeligt samtykke

Indstillingen for udtrykkeligt samtykke afspejler ikke en åbenlys accept af brugsvilkårene og videregivelse af oplysninger i revisionsrapporten:

Implicit samtykke i revisionsloggen
Revisionsrapport med implicit samtykke

Konfigurerbare indstillinger

Kontoindstillingerne kan tilgås ved at logge på som en Acrobat Sign-kontoadministrator og gå til Kontoindstillinger > Signaturindstillinger > Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger

Alle kontroller kan også konfigureres på gruppeniveau. Husk, at:

 • Alle grupper arver som standard kontoniveauindstillingerne.
 • Indstillinger på gruppeniveau tilsidesætter indstillingerne på kontoniveau.
 • Alle signaturpræferencer, der er integreret i aftalen, er afledt af indstillingerne for den gruppe, aftalen er sendt fra.

Indstillingerne for denne funktion er:

 • Definer, når accept af videregivelse af oplysninger og salgsvilkår vises for modtageren.
 • Definer acceptprocessen baseret på modtagerens rolle.
Kontrolelementer i brugergrænsefladen

Mulighed for behandling efter samtykke:

Indstillingsmuligheden – acceptér vilkårene ved underskrivelse:

Indstilling for implicit samtykke

Acceptprocessen:

 1. Acceptér Adobes salgsvilkår og privatlivspolitikken ved at vælge Fortsæt (efter at have åbnet aftalen).
 2. Udfyld aftalefelterne efter behov.
 3. Acceptér videregivelse af oplysninger ved at vælge knappen Klik for at underskrive.
Implicit samtykke til at acceptere brugsvilkår og videregivelse af oplysninger

Implicit samtykke registreres ikke eksplicit i aftalens revisionsrapport. Signaturhændelsen registrerer modtagerens implicitte samtykke som beskrevet i trin 3 i acceptprocessen

Implicit samtykke i revisionsloggen

Indstillingsmuligheden – acceptér vilkårene før underskrivelse:

Det udtrykkelige samtykke med tvungen gennemgang kræver, at modtageren åbner Videregivelse af kundeoplysninger og positivt bekræfter (i trin 1 til 3), at han/hun accepterer brugsvilkårene og Videregivelse af kundeoplysninger. Trin 6 bekræfter samtykke til at drive forretning elektronisk. Disse aftaler afspejles i en særskilt journal, der er logget i aftalerevisionsrapporten.

Udtrykkeligt samtykke ved underskrivelse af indstilling

Acceptprocessen:

 1. Acceptér Adobes salgsvilkår og privatlivspolitikken ved at vælge Fortsæt (efter at have åbnet aftalen).
 2. Udfyld aftalefelterne efter behov.
 3. Acceptér videregivelse af oplysninger ved at markere feltet.
 4. Klik for at signere når det er gjort.
Udtrykkeligt samtykke ved underskrivelsestrin for at acceptere brugsvilkår og videregivelse af oplysninger

Den udtrykkelige samtykkeproces kræver, at modtageren (i trin 3) positivt bekræfter, at han/hun accepterer videregivelse af oplysninger og at drive forretning elektronisk. Denne aftale afspejles i en separat post, der er logget i aftalens revisionsrapport.

Udtrykkeligt samtykke ved underskrivelse i revisionsloggen

Indstillingsmuligheden – acceptér vilkårene før visning af aftalen:

Udtrykkeligt samtykke før visning af indstilling

Acceptprocessen:

 1. Acceptér Adobes brugsvilkår og privatlivspolitik ved at markere feltet.
 2. Acceptér CD ved at markere dette felt.
 3. Vælg Acceptér for at komme videre til aftalen.
 4. Udfyld aftalefelterne efter behov.
 5. Klik for at signere når det er gjort.
Eksplicit samtykke før visning trin for at acceptere brugsvilkår og videregivelse af kundeoplysninger

Den udtrykkelige samtykkeproces kræver, at modtageren bekræfter (i trin 1 og 2), at han/hun accepterer brugsvilkårene og Videregivelse af kundeoplysninger. Trin 5 bekræfter samtykke til at drive forretning elektronisk. Disse aftaler afspejles i en særskilt journal, der er logget i aftalerevisionsrapporten.

Udtrykkeligt samtykke før visning i revisionsloggen

Indstillingsmuligheden – klik på vilkår, gennemgå og acceptér før visning af aftalen:

Udtrykkeligt samtykke med indstilling for tvungen gennemgang

Acceptprocessen:

 1. Acceptér Adobes brugsvilkår og privatlivspolitikken ved at markere feltet.
 2. Gennemgå videregivelse af oplysninger ved at klikke på linket Videregivelse af oplysninger.
 3. Acceptér videregivelse af oplysninger ved at markere dette felt.
 4. Vælg Acceptér for at komme videre til aftalen.
 5. Udfyld aftalefelterne efter behov.
 6. Klik for at signere når det er gjort.
Udtrykkeligt samtykke med klik gennem trin for at acceptere brugsvilkår og videregivelse af oplysninger

Det udtrykkelige samtykke med tvungen gennemgang kræver, at modtageren åbner Videregivelse af kundeoplysninger og positivt bekræfter (i trin 1 til 3), at han/hun accepterer brugsvilkårene og Videregivelse af kundeoplysninger. Trin 6 bekræfter samtykke til at drive forretning elektronisk. Disse aftaler afspejles i en særskilt journal, der er logget i aftalerevisionsrapporten.

Udtrykkeligt samtykke med klik gennem revisionsloggen

Tilføjelse af en brugerdefineret videregivelse af oplysninger (kun Enterprise-abonnementer)

Kunder med et Enterprise-abonnement har mulighed for at bruge deres egen videregivelse af oplysninger. Denne mulighed vises i øjeblikket ikke i kundens grænseflade, så gør følgende for at benytte denne funktion:

 • Gør din videregivelse af oplysninger tilgængelig via offentlig URL.
 • Kontakt supportteamet, og giv dem webadressen.
  • Adobe skal gennemgå og godkende dokumentets indhold.
 • Når dokumentet er godkendt, konfigureres den leverede URL på din konto, og linket i appen peger på din side.
 • Bemærk, at brugerdefinerede videregivelse af oplysninger ikke bør indeholde nogen systemkrav. Hvis systemkrav skal medtages, skal du inkludere et link til systemkravene for Adobe Acrobat Sign.
Adobe-logo

Log ind på din konto