Funktionen "Eksplicit samtykke" er tilgængelig på serviceniveauerne Individual, Team, Business og Enterprise.


Oversigt

Dokumenterne med vilkår for anvendelse (VfA) og videregivelse af oplysninger (VaO) findes typisk som en del af brugen af en tjeneste som Adobe Sign. Deres formål er at definere relationen mellem leverandør/bruger i forhold til begrænsninger, ansvar, forventninger og inden for rammerne af elektroniske signaturer – en accept af at udføre forretning elektronisk.

I de fleste tilfælde er en implicit accept af disse dokumenter tilstrækkelig. I den forbindelse opretter Adobe Sign tydelige links til disse dokumenter, når en modtager har adgang til en aftale i signaturforløbet.

Visse overholdelseskrav kræver en mere tydelig accept af disse dokumenter. Til dette formål giver indstillingerne for Vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger en kontoadministrator mulighed for at kræve eksplicit accept af hver dokumenttype. 

Sådan bruges det

Standardindstillingen (implicit samtykke) viser links til vilkårene for anvendelse og videregivelse af oplysninger på det tidspunkt, hvor modtageren fuldfører sin signatur. Der kræves ingen utilsløret handling fra underskriveren

Aktivering af Eksplicit samtykke kræver, at modtageren aktivt markerer et afkrydsningsfelt for at bekræfte, at de accepterer VfA og VaO.

Aktivering af Tvunget læsning kræver, at modtageren åbner hvert dokument individuelt og derefter aktivt markerer afkrydsningsfeltet for at acceptere vilkårene.

Siden for accept af VfA og VaO

Bemærk:

Hvis der gælder godkendelse med sekundær faktor, skal modtageren bekræfte sin identitet først, og først derefter vil de kunne acceptere VfA/VaO


Logføring i revisionsrapporten

Når Eksplicit samtykke er aktiveret, vil revisionsrapporten afspejle, at der var en accept af vilkårene for anvendelse og videregivelse af oplysninger.

Consent Audit Report

Tilpasning af teksten til ToU og CD (kun Enterprise)

Vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger (standardversion), der leveres af Adobe Sign, er der link til nedenfor:

 

Kunder med et Enterprise-abonnement har mulighed for at bruge deres egen ToU og/eller CD. Denne mulighed vises i øjeblikket ikke i kundens grænseflade, så hvis du vil benytte denne funktion, skal du kontakte din Success Manager for at starte processen.

Hvis du vil foretage ændringen, skal du levere de relevante dokumenter på en offentligt tilgængelig webadresse, og Adobes juridiske team vil skulle gennemgå dokumentets indhold for at sikre, at alt det lovmæssige er i orden. 

Når dokumenterne er godkendt, konfigureres de leverede webadresser på din konto, og links i appen omdirigerer til dine sider.

Konfigurerbare indstillinger

Indstillingerne for Vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger vises kun på kontoniveauet i grænsefladen.

Hvis der er brug for at konfigurere grupper anderledes end kontoindstillingen, kan du kontakte din Success Manager for at få andre indstillinger til at gælde på gruppeniveauet. Gruppeniveauets indstillinger vil tilsidesætte kontoniveauets indstillinger.

Indstillingerne for denne funktion er:

  • Aktivér/deaktiver funktionen efter modtagerrolle, på kontoniveau eller gruppeniveau
  • Hver modtagerrolle kan konfigureres individuelt

Eksempel på hver indstilling

Indstillingen:

Indstilling for implicit samtykke

 

Resultatet:

Resultat af implicit samtykke i appen

Indstillingen:

Indstilling for eksplicit samtykke

 

Resultatet:

Resultat af eksplicit samtykke

Indstillingen:

Eksplicit samtykke kræves før visning af aftaleindstillingen

 

Resultatet:

Eksplicit samtykke kræves før visning af aftalen

Indstillingen:

Eksplicit samtykke med indstillingen Tvunget læsning

 

Resultatet:

Forced Review

 

Efter åbning af VfA og VaO:

Resultat af tvunget læsning efter accept

Aktivering/deaktivering

Gå til Konto > Kontoindstillinger > Signaturindstillinger > Yderligere indstillinger

Gå til sektionen Yderligere indstillinger

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online