Konfigurer vilkårene for anvendelse og elementer for videregivelse af oplysninger

Funktionen "Eksplicit samtykke" er tilgængelig på serviceniveauerne Individual, Team, Business og Enterprise.


Oversigt

Dokumenter angående vilkår for anvendelse (ToU) og videregivelse af oplysninger (CD) findes typisk som en del af brugen af en tjeneste som Adobe Acrobat Sign. Deres formål er at definere leverandør/bruger-relationen i forhold til begrænsninger, ansvar, forventninger og inden for rammerne af elektroniske signaturer en aftale om at afvikle forretninger elektronisk.

I de fleste tilfælde er en implicit accept af disse dokumenter tilstrækkelig. Til dette formål gør Acrobat Sign links til disse dokumenter iøjnefaldende, når en modtager har adgang til en aftale i signaturforløbet.

Visse overholdelseskrav kræver en mere tydelig accept af disse dokumenter. Til dette formål giver indstillingerne for Vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger en kontoadministrator mulighed for at kræve eksplicit accept af hver dokumenttype. 


Sådan bruges det

I de fleste brugstilfælde præsenteres modtageren for Acrobat Sign -ToU og -privatlivspolitikken, før vedkommende kan interagere med aftalen. Der er to undtagelser til dette:

 • Modtagere, der har en aktiv bruger på samme konto som afsenderen.
 • Modtagere der tilgår aftalen, mens de er logget på Acrobat Sign.  

Forbrugeroplysningen præsenteres for modtageren baseret på kontokonfigurationen. Hvis der også er konfigureret en brugerdefineret ToU, vises den med forbrugeroplysningen.

Standardindstillingen (implicit samtykke) viser links til videregivelse af oplysninger på det tidspunkt, hvor modtageren fuldfører sin signatur. (se eksempel herunder)

Siden for accept af ToU og CD

Aktivering af Eksplicit samtykke kræver, at modtageren aktivt markerer et afkrydsningsfelt for at bekræfte, at de accepterer ToU og CD.

Aktivering af Tvunget læsning kræver, at modtageren åbner hvert dokument individuelt og derefter aktivt markerer afkrydsningsfeltet for at acceptere vilkårene.

Bemærk:

Hvis der gælder godkendelse med sekundær faktor, skal modtageren bekræfte sin identitet først, og først derefter vil de kunne acceptere VfA/VaO


Logføring til revisionsrapporten

Når Eksplicit samtykke er aktiveret, vil revisionsrapporten afspejle, at der var en accept af vilkårene for anvendelse og videregivelse af oplysninger.


Tilføjelse af en brugerdefineret ToU/CD (kun Enterprise-abonnementer)

Kunder med et Enterprise-abonnement har mulighed for at bruge deres egen (yderligere) ToU og videregivelse af oplysninger. Denne mulighed vises i øjeblikket ikke i kundens grænseflade, så gør følgende for at benytte denne funktion:

 • Gør din VfA/VaO tilgængelig via offentlig URL.
 • Kontakt supportteamet og giv dem webadressen.
  • Adobe skal gennemgå og godkende dokumentets indhold.
 • Når dokumentet er godkendt, konfigureres den leverede URL på din konto, og linket i appen peger på din side.


Konfigurerbare indstillinger

Hvis der er brug for at konfigurere grupper anderledes end kontoindstillingen, kan du kontakte supportteamet for at få andre indstillinger til at gælde på gruppeniveauet. Indstillinger på gruppeniveau tilsidesætter indstillingerne på kontoniveau.

Indstillingerne for denne funktion er:

 • Definer, hvornår CD og ToU vises: efter modtagerrolle, efter konto- eller efter gruppeniveau.
 • Hver modtagerrolle kan konfigureres individuelt.

Eksempel på hver indstilling

Indstillingen:

Indstilling for implicit samtykke

Acceptprocessen:

 1. Accepter Acrobat Sign ToU og privatlivspolitikken ved at vælge Fortsæt (efter at have åbnet aftalen).
 2. Udfyld aftalefelterne efter behov.
 3. Accepter videregivelse af oplysninger og den brugerdefinerede ToU ved at vælge  Klik for at signere.
Resultat af implicit samtykke i appen

Indstillingen:

Indstilling for eksplicit samtykke

Acceptprocessen:

 1. Accepter Acrobat Sign ToU og privatlivspolitikken ved at vælge Fortsæt (efter at have åbnet aftalen).
 2. Udfyld aftalefelterne efter behov.
 3. Accepter videregivelse af oplysninger og brugerdefineret ToU ved at markere feltet.
 4. Klik for at signere når det er gjort.
Resultat af eksplicit samtykke

Indstillingen:

Eksplicit samtykke kræves før visning af aftaleindstillingen

Acceptprocessen:

 1. Accepter Acrobat Sign ToU og privatlivspolitikken ved at markere feltet.
 2. Accepter brugerdefineret ToU og CD ved at markere feltet.
 3. Vælg Accepter for at komme videre til aftalen.
 4. Udfyld aftalefelterne efter behov.
 5. Klik for at signere, når det er gjort
Eksplicit samtykke kræves før visning af aftalen

Indstillingen:

Eksplicit samtykke med indstillingen Tvunget læsning

Acceptprocessen:

 1. Accepter Acrobat Sign ToU og privatlivspolitikken ved at markere feltet.
 2. Læs den brugerdefinerede ToU ved at klikke på linket Vilkår for brug.
 3. Gennemgå CD ved at klikke på linket Videregivelse af oplysninger.
 4. Accepter den brugerdefinerede ToU og CD ved at markere feltet.
 5. Vælg Accepter for at komme videre til aftalen.
 6. Udfyld aftalefelterne efter behov.
 7. Klik for at signere, når det er gjort.
Tvunget læsning


Aktivering/deaktivering

Gå til Konto > Kontoindstillinger > Signaturindstillinger > Yderligere indstillinger

Kontrolelementer i brugergrænsefladen

Adobe-logo

Log ind på din konto