Tilføj en adgangskode for at sikre visning af en aftale-PDF

Afsenderen har ved oprettelse af aftalen en mulighed for at indstille en specifik adgangskode, der anvendes på det underskrevne PDF-dokument. Denne adgangskode kræves for at åbne og se den underskrevne PDF-fil.


Indstil en adgangskode for at beskytte visning af PDF-kopien af aftalen

Afsenderen har ved oprettelse af aftalen en mulighed for at indstille en specifik adgangskode, der anvendes på det underskrevne PDF-dokument. Denne adgangskode kræves for at åbne og se den underskrevne PDF-fil.

Ved at markere afkrydsningsfeltet Vis adgangskode vises indholdet i adgangskodefeltet for at hjælpe med at sikre, at de to er korrekte, og som du forventer.

Hvis de to adgangskoder ikke er ens, vises der et fejlikon i det sekundære adgangskodefelt.

Bemærk:

Det er vigtigt at huske, at adgangskoden til den underskrevne PDF, som du indstillede, er integreret i PDF'en og ikke kan genoprettes eller nulstilles.

  • Hvis du glemmer adgangskoden til den underskrevne PDF-fil, eller den går tabt, er der ikke nogen måde at åbne PDF'en på.

Adgangskoder må kun indeholde bogstaver og tal (ingen specialtegn). For eksempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Bemærk:

Dokumentadgangskoden beskytter Acrobat Sign-dokument-PDF'er, der er downloadet eller sendt via mail fra Acrobat Sign-systemet.  Det er ikke tænkt som en håndhævelsesmekanisme for brugere, der tilgår dokumentet fra Acrobat Sign-klienten.   Se Indholdsbeskyttelse for alternative mekanismer til adgangsbeskyttelse.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online